Kardinolas K. Krajewskis: malda gali sustabdyti karą Ukrainoje
Sankcijų sukelti nuostoliai Rusijos „Caritas“ labdarai
Pirmadienį Vatikane bus renkama pagalba nuo karo kenčiančiai Ukrainai. Neeilinės pagalbos surinkimo punktas veiks Governatorato aikštėje.
Charkivo vyskupas: „Aš nesiruošiu evakuotis“
Popiežius: tai ne karinė operacija, o žiaurus karas
Ukrainos vyskupų žinia gavėniai: kai kurias piktas dvasias galima išvaryti tik pasninku ir malda
Šventasis Sostas pasirengęs padėti, du kardinolai išvyko į Ukrainą
„Viešpaties angelas“. „Juk tai nieko bloga, visi taip daro!“
Popiežiaus audiencija nuotolinio įvaikinimo asociacijai
Maskvos katalikų arkivyskupas: sankcijų poveikis slegia
Arkivyskupas S. Ševčukas: „Ukraina kovoja. Ukraina meldžiasi. Ukraina tarnauja“
Pasaulio Bažnyčių Taryba prašo patriarchą Kirilą tarpininkauti dėl taikos
Kardinolas Ch. Bo SDB: „Pasaulis stovi egzistencinėje kryžkelėje“
Kaip Lietuva priima nuo karo bėgančius Ukrainos žmones?
Azijos krikščionys išreiškia artumą ukrainiečiams
Arkivysk. V. Kulbokas: „Šventasis Kazimierai, vesk ir užtark“
Arkivyskupas S. Ševčukas apie liepsnas atominėje elektrinėje: „Sustabdykime karą!“
Baltarusijos vyskupai: karas yra nusikaltimas prieš Dievą ir žmogų
Karas Ukrainoje. Šventojo Sosto balsas JTO
Taika Ukrainoje ir gavėnios pasninkas
Malda ir pasninkas už taiką Ukrainoje. Į raginimą atsiliepė Europos šventovės, vyskupijos, vienuoliai
Arkivyskupas S. Ševčukas: „Dieve, laimink mus prieš aušrą“
Kardinolas L. Sandri: visa Katalikų Bažnyčia yra su Ukraina
Popiežius: prašome Dievą taikos, kurios žmonės patys negali sukurti
Rusijos ortodoksų dvasininkų peticija: sustabdykite karą Ukrainoje
Popiežius pasveikino brazilų Brolybės kampaniją
Arkivyskupas S. Ševčukas: „Dieve, priimk mūsų pasninką ir maldą“
Karas yra beprotybė! Maldos ir pasninko diena už taiką Ukrainoje
Popiežiaus parama Ukrainai
Popiežius: esame su žmonėmis, kurie kenčia nuo bombardavimų
Popiežiaus katechezė: neskubėkite, mokykitės iš senų žmonių
Baiminamasi, kad gali tyčia būti taikomasi į Ukrainos istorijos simbolį
Melskimės už Ukrainą. Anksčiau numatyta popiežiaus maldos intencija atidedama
Ukraina. Pasikliaukime Dievu, nes jis nori ne karo, o taikos
„Per mus jais rūpinasi Dievas“. Bažnyčių prie Ukrainos sienų solidarumas
Viso pasaulio vienuoliai raginami melstis už taiką Ukrainoje
Arkivyskupas S. Ševčukas: melskimės ir už priešus, už jų atsivertimą
J.-C. Hollerich: daryti visa, kas įmanoma, kad padėtume Ukrainai
Rusijos ir Baltarusijos katalikai meldžiasi už taiką
Kardinolas P. Parolin apie Ukrainą: „Niekada nevėlu!“
„Florencijos chartijoje“ dar kartą minima Ukraina
Arkivyskupas S. Ševčukas padėkojo popiežiui ir visiems, kas remia Ukrainą
Popiežius: Dievas yra su mylinčiais taiką, o ne su tais, kurie naudoja smurtą
Popiežius sekmadienio vidudienį: kaip žiūrime į kitus? Kaip kalbame?
Popiežius paskambino Ukrainos prezidentui
Popiežius: karas – politikos ir žmogiškumo pralaimėjimas
Nuncijus Kijeve: sunkios dienos, bet pasitikime Dievu
Popiežiaus audiencija Alpių šauliams
„Caritas Internationalis“: humanitarinės katastrofos rizika Ukrainoje
Karas Ukrainoje. Popiežius aplankė Rusijos ambasadą
Asyžius karą Ukrainoje pradėjusiems: vardan Dievo – liaukitės!
Pelenų trečiadienis – ekumeninė maldos už taiką diena
Atšauktas popiežiaus dalyvavimas Florencijos susitikime
Karas Ukrainoje. Pasaulio katalikų balsai
Ortodoksų Bažnyčios meldžiasi už taiką
Popiežiaus valstybės sekretorius: dar nevėlu apsaugoti pasaulį nuo karo beprotybės
Anglikonų primas: Ukrainos užpuolimas – didelio blogio veiksmas
Ukraina. Bažnyčia padeda pabėgėliams
COMECE: Solidarumas Ukrainai. „Europoje nėra vietos karui“
Karas Ukrainoje. Arkivysk. G. Grušas: vardan Dievo, sustokite!
Ukraina. Bažnyčia padeda pabėgėliams
Popiežius: Taikos karalienė teapsaugoja pasaulį nuo karo beprotybės!
Popiežiaus katechezė. Pradedamas naujas ciklas „Apie senatvę“
Florencijos susitikimas. Nuo Viduržemio jūros regiono iki Ukrainos
Ukraina. Popiežius skelbia pasninko ir maldos dieną už taiką (Pelenų trečiadienį)
Fatimos šventovėje piligrimai meldžiasi už taiką Ukrainoje
Migrantų dienos tema: „Kurkime ateitį kartu su migrantais ir pabėgėliais“
2025 m. jubiliejus: Roma turės gerai pasirengti priimti svečius
„Caritas” darbuotojai priversti palikti Rytų Ukrainos sritis
Lenkijos vyskupai prašo svetingai priimti pabėgėlius iš Ukrainos
Skelbiamas 2025 m. jubiliejaus logotipo konkursas
Prasidėjo naujas popiežiaus ir kardinolų patarėjų susitikimas
Kard. P. Parolin: kunigas visada yra mokinys
Popiežius: Jėzaus Dvasia suteikia jėgų negalėti blogį gerumu
Popiežius: širdies akimis žiūrėkime į žmones ir pasaulį
Simpoziumas apie kunigystę. Išnaudojimo drama ir atleidimas
Paskirta Popiežiškosios komisijos Lotynų Amerikai sekretorė
Popiežius: tikėjomės taikos, tačiau žmonija vis dar klaidžioja tamsoje
Šventasis Sostas – ESBO: nutildyti bet kokią karo užuominą
Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas: mintimis ir širdimis esame su ukrainiečiais
Kard. Sandri: Rytų liturginė tapatybė – saugotinas paveldas
Pranciškus: menininkai sugeba kalbėti apie Dievą geriau už bet ką kitą
Popiežius: kad kunigo gyvenimas duotų vaisių
Nauja asociacija „Žemė ir misija“ vardan ekologinio ir misionieriško sinodalumo
Ukraina. Arkivysk. G. L. Grušas: vieningai melstis ir ginti taiką Europoje
Šv. Juozapas – Bažnyčios globėjas. Ką tai reiškia?
Popiežius paminėjo Afrikoje nužudytą kunigą
Mirė italas kardinolas Luigi De Magistris
Prancūzijoje atversta t. J. Hamelio nužudymo byla
Šventojo Sosto valstybės sekretorius išreiškė paramą Ukrainos žmonėms
Nuncijus Ukrainoje: taikai kurti reikia drąsos
Kardinolas M. Ouellet. Visi yra kunigai
Antrosios Pasaulinės senelių ir senolių dienos tema
„Nuo bado, maro, ugnies ir karo gelbėk mus, Viešpatie!“
Kanonų teisės kodeksų pataisos. Daugiau teisių vietinėms Bažnyčioms
Ukrainos krizė. Kalba Kijevo vyskupas, Konstantinopolio patriarchas
„Viešpaties angelas“. „Pakėlęs akis į savo mokinius“
Popiežius pertvarkė Tikėjimo mokymo kongregaciją
Popiežius pakvietė balsuoti dėl būsimų šventųjų
Kanada. Amžinybėn palydėtas Vatikano II susirinkimo tėvas
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt