Laterano rūmai skiriami muziejinei ir kultūrinei veiklai
Rytų Bažnyčios pradėjo gavėnią
Biblijos komisijos sekretorė: atsiveria Bažnyčioje nauji akiračiai
„In memoriam“ Johnui Polkinghorne’ui
Kardinolas G. Ravasi. Mylėk artimą, mylėk žemę
Bažnyčia negali laiminti homoseksualių asmenų sąjungų
Popiežius: Jėzus yra šviesa, kuri atnaujina gyvenimą
Krikščionybės Filipinuose 500 metų jubiliejus paminėtas ir Vatikane
Popiežius paskyrė nuncijų Indijoje, paragino nustatyti gavėnios kryptį
Aštuoneri metai su Pranciškumi
2021 m. Vatikano biudžetas – mažiausias mūsų laikais
Karo Sirijoje dešimtosios metinės. Popiežiaus malda
Laiškas apie gyvybiškai svarbią rinkliavą Šventajai Žemei
Rytų Bažnyčios, gyvos bendruomenės anapus smilkalų
Lenkijos vyskupų plenarinio posėdžio Varšuvoje temos
24 valandos Viešpačiui: „Jis atleidžia visas tavo nuodėmes“
Trečiadienio bendroji audiencija. Kelionė į Iraką
Popiežius paskyrė Popiežiškosios Biblijos komisijos sekretorę
Moterys žiniasklaidos priemonėse
Šventojo Sosto atstovas kritikavo Ataskaitos apie religijos laisvę metodą
Popiežiaus kelionėje Irake – priverstinės migracijos dramos akcentas
Kardinolas L. Sako: popiežiaus vizitas pakeis Iraką
Vengrai ir slovakai laukia popiežiaus
Vyskupai paragino gavėnios metu padėti „pasislėpusiam“ Jėzui
Popiežiaus spaudos konferencija lėktuve: tikėjimas įpareigoja siekti brolybės
Baigėsi popiežiaus Pranciškaus vizitas Irake
Irako krikščionys: „Atstatysime namus, atkursime pasitikėjimą“
Popiežius Irake. Mišios Erbilyje: švari širdis
Popiežius Irako krikščionims: ne bėgimas, ne kardas, o meilė
Tarpreliginis susitikimas Abraomo mieste. „Tikrasis religingumas – garbinti Dievą ir mylėti artimą“
„Viešpaties angelas“ Karakoše: atleisti ir drąsiai kovoti už ateitį
Popiežius Mosule meldėsi už nužudytuosius ir ištremtuosius
Popiežius aplankė Irako šiitų vadovą
Popiežius Irake. Susitikimas su vyskupais, kunigais, vienuoliais, seminaristais, katechetais
Pranciškus: atvykau į Iraką kaip atgailos ir taikos piligrimas
Popiežius Pranciškus atskrido į Iraką trijų dienų vizito
Erbilio arkivyskupas: popiežiaus vizitas – dovana visiems Irako žmonėms
Antroji gavėnios meditacija Vatikane. Krikščionio gyvenimas – Jėzaus sekimas
Popiežius išvyko į Iraką
Prieš kelionę į Iraką popiežius aplankė Marijos baziliką
Popiežiaus video žinia irakiečiams
Popiežius Irake. Ką reiškia vizitas Najafo mieste?
Kas yra Irako krikščionys? Ilga istorija - trumpai
Religinės organizacijos Irake: dialogas gydo
Popiežius džiaugiasi Rusijoje išleista enciklika „Fratelli tutti“
Popiežius: Jėzus mums suteikė malonę gyventi Švč. Trejybėje
Popiežiaus maldos intencija: kad giliau išgyventume Sutaikinimo sakramentą
Andrea Tornielli. Popiežius Irake: Abraomo paveldas ir brolybė
Popiežius: matykime Jėzų kenčiančiuose broliuose ir seseryse
Benediktas XVI: malda lydėsiu į Iraką keliaujantį Pranciškų
Pijaus XII išrinkimo metinės ir 1949 metų vasario 16-oji
Migrantų ir pabėgėlių dienos tema: link vis didesnio „mes“
Mirė Budapešto vyskupas augziliaras. Uždaryta katedra
Popiežius: kas kopia į Dievo kalną – neužmiršta gyvenimo tikrovės
Popiežiaus atstovas JTO Ženevoje apie pandemijos grėsmę socialinei sąveikai
Pirmasis gavėnios pamokslas Vatikane. Trys atsivertimai
Popiežius prašė melstis už Nigerijoje pagrobtas mokines
Abortai, EP rezoliucija ir COMECE pastabos
Išrinkta Vokietijos vyskupų konferencijos generalinė sekretorė
Paskirtas popiežiaus asmeninis gydytojas
Arkivyskupas P. Gallagheris. Ydingas ginklavimosi varžybų ratas
Popiežius užuojautos telegrama Italijos prezidentui
Rusijos musulmonai išleido popiežiaus enciklikos vertimą
Vatikane gedulas dėl dviejų Kinijos vyskupų mirčių
Vatikane – gavėnios rekolekcijų savaitė
Indija: krikščionys protestuoja prieš privalomas induistines maldas mokyklose
Japonijos ir Korėjos vyskupai nepritaria radioaktyvaus vandens išleidimui į jūrą
Kai žmogaus teisių institucijos atsigręžia prieš tai, ką turi saugoti
Afrikoje nužudytas Italijos ambasadorius, Bažnyčios misijų rėmėjas
Popiežiaus laiškas Plocko vyskupui: būkite gailestingumo ženklu pasauliui
Pranciškus: visa Jėzaus tarnystė yra kova su blogiu
Erbilis, naujasis Irako krikščionių prieglobstis
Popiežius: „Jėzau, pasitikiu tavim!”
Popiežius aplankė rašytoją, kuri išgyveno holokaustą
A. J. Bačkis ir J. M. Bergoglio. Kardinolystės 20-osios metinės
Atsistatydino kardinolas R. Sarah, paskirtas naujas šv. Petro bazilikos klebonas
Italijoje pagerbti nuo COVID-19 mirę medikai. Popiežiaus laiškas
Ebolos ligonių slaugytojos skelbiamos Bažnyčios garbingosiomis
Kardinolas K. Koch pasveikino naują Serbijos patriarchą Porfirijų
Šventasis Sostas pasisako už didesnį moterų įgalinimą
Popiežius ugdymo kongresui JAV: per krizę atsiskleidžia žmogaus širdis
Popiežius patvirtino Šventojo Sosto 2021 metų biudžetą
Vakcinavimas Vatikane. Suderinti sveikatos apsaugą ir pasirinkimo laisvę
Virtualus Kryžiaus kelias Jeruzalėje
„Tutela minorum“ – maldos diena Bažnyčioje
Sekmadienį prasideda Popiežiaus gavėnios rekolekcijos: „Nuoširdžiai mylėk savo Viešpatį“
Naujasis Kūro vyskupas atsisako herbo
Bažnyčia Europoje vienijasi maldoje už pandemijos aukas
Romoje konsekruotas naujasis Teherano arkivyskupas
Popiežius Pranciškus: gavėnia – kelionė atgal pas Dievą
Popiežiškoji gyvybės akademija: suprasti dabartinio meto iššūkius
Popiežius: koptai kankiniai – visų krikščionių šventieji
Tikėjimo mokymo kongregacija. Ką ji veikia?
Vatikano baudžiamosios teisės pataisos
Vasario 17-ąją prasideda gavėnia
Popiežius paskyrė naują Šveicarijos Kūro vyskupą
Radijas išlieka svarbus, o kai kur nepakeičiamas
„Viešpaties angelas“. Pažeiskime taisykles dvigubu būdu
Popiežius priminė slavų apaštalus, šv. Valentino dieną
Neapykantos nusikaltimai Škotijoje. Bažnyčių pozicija
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 »»
 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt