Popiežius priėmė Anglikonų primų susitikimo dalyvius
Jeruzalės lotynų patriarchas įžengė į savo kardinolišką bažnyčią Romoje
Apaštališkosios penitenciarijos vadovo pavaduotojas paskirtas vyskupu
Kelionė link 2027 m. PJD Seule: kvietimas klausymuisi ir sinodalumui
Popiežius pakvietė melstis už nukentėjusius nuo potvynių Kenijoje
Popiežius meldė už karų aukas, priminė Marijos mėnesį
Trečiadienio katechezė: ryšys su Dievu mus daro krikščionimis
Popiežiaus maldos intencija gegužės mėnesiui
Kard. P. Pizzaballa: dvi valstybės sunkiai įsivaizduojamos, bet nėra kitos išeities
S. Ševčukas: išlaisvinkime moteris, gydytojus ir dvasininkus iš karo nelaisvės
Anglikonų Bažnyčios vadovas Kenterberio arkivyskupas J. Welby pasirašė Romos memorandumą dėl dirbtinio intelekto etikos
Popiežius: šabloniškumas žudo, skirtingumas darnoje – leidžia augti
Popiežius: pokalbiai Dvasioje sutvirtins bendrystę ir misiją
Sinodinis klebonų susitikimas: visapusiškai įtraukti visus pakrikštytuosius
Popiežius: Venecija tebūna brolybės ir rūpinimosi mūsų bendrais namais ženklas
Popiežiaus susitikimas su Venecijos patriarchato jaunimu
Popiežius Venecijos bienalėje: kontempliatyviu žvilgsniu žiūrėti į save ir kitus
Popiežius: meilė mus daro geresnius, turtingesnius ir išmintingesnius
Popiežius Venecijoje: pasiryžkime atrasti mumyse glūdintį neįtartą grožį
Popiežius Venecijoje: pastoracinis vizitas su apsilankymu bienalėje
Popiežius: kai Marija pasibeldžia, atverkime jai savo širdies duris
Popiežiaus paraginimas Burgoso seminaristams
Jonas XXIII ir Jonas Paulius II – šventieji Dievo tautos ganytojai
Libanas: katalikiškos mokyklos yra šalies kančių barometras
Sukako 109-osios genocido Osmanų imperijoje metinės
Europos Bažnyčių konferencija: krikščioniškai negalima teisinti neteisingo karo
Pranciškus Katalikų veikimo judėjimui: tegul jus išskiria mokėjimas apkabinti
Popiežius vengrams: „Lankiausi pas jus kaip piligrimas, brolis ir bičiulis“
Šventojo Sosto spaudos salės pranešimas apie vengrų prezidento vizitą
Popiežius: išsiderėta taika geriau už karą be galo
Jeruzalės lotynų patriarchas: taikos iniciatyva šį kartą turi prasidėti iš apačios
Prieš 150 metų gimė radijo išradėjas ir Vatikano radijo kūrėjas G. Marconi
Popiežiaus katechezė: dieviškosios dorybės – priešnuodis savanaudiškumui
CISCO vadovas pasirašė memorandumą dėl dirbtinio intelekto etikos
Popiežius: prašau, melskimės už taiką
Popiežius priėmė Ganos viceprezidentą
Balandžio 23 d. – popiežiaus vardadienis
Singapūro kardinolas: popiežiaus vizitas paskatins atsinaujinimą šalyje
Balandžio 22 d. buvo minima Ekumeninė pagrobtųjų diena
Šv. Adalberto misija – pirmasis mėginimas evangelizuoti baltų gentis
Popiežius: Kristus – aukščiausias vienuolio gyvenimo įstatymas
Vatikanas prašo repatrijuoti Ukrainos vaikus
COMECE: Europos Sąjungos plėtra būtinybė ir vilties žinia
Gatvėje gyvenančių moterų kova su vėžiu
Vatikano apaštalinė biblioteka mini skaitmeninimo pradžios dešimtmetį
Gerojo Ganytojo sekmadienis: aš Viešpačiui esu nepakeičiamas
Popiežius sveikino naujus kunigus, minėjo žuvusį misionierių, meldė už karo kančių pabaigą
Popiežius seminaristams: ruoškitės kunigystei atvertomis Dievui širdimis
Popiežius: augime paprastumu pagal Dievo tarno Pijaus VII pavyzdį
Pranciškus istorikams: ieškokite tiesos, tarnaukite žmonėms
Popiežius vaikams: kurkite ateitį, nepamirškite kare atsidūrusių vaikų
Ukrainos vyskupai: dvasinė kova tokia pat svarbi, kaip ir karinė
Naujasis Florencijos arkivyskupas – buvęs misionierius Afrikoje
Kardinolui L. F. Ladaria SJ – 80 metų
Popiežius prašo stiprinti regimą visų krikščionių vienybę
P. R. Gallagheris: mūsų laikų nihilizmas – nusigręžimo nuo Dievo pasekmė
„Pokalbiai Dvasioje“ apie moteris sinodinės Bažnyčios misijoje
Popiežius karmelitėms: basos reiškia laisvos
Pamaldumo Švč. Širdžiai jubiliejus
Jeruzalėje gyvenantis misionierius: vengti veiksmų, kurie pagilintų krizę
Popiežiaus katechezė: susivaldymo dorybė padeda džiaugtis gyvenimu
Popiežius: melskimės už dėl karų kenčiančius žmones, ypač už karo belaisvius
Po poros savaičių vyks sinodinis klebonų susitikimas
Pirmadienį ir antradienį vyko popiežiaus ir Kardinolų tarybos posėdis
Mirė kardinolas P. Rubiano Saenzas
Pasaulinė Bažnyčių taryba: Rusijos „šventasis karas“ yra nepateisinamas
Paryžiaus katedra kyla iš pelenų. Gruodžio 8 d. – atidarymas
Jeruzalės lotynų patriarchas atšaukė kelionę į Romą
Skelbiamas Paryžiaus Dievo Motinos katedros vitražų konkursas
Išpuolis Sidnėjaus asirų bažnyčioje
Popiežius sekmadienio vidudienį: ar kalbamės apie tikėjimą?
Popiežius: neleiskite karui išsiplėsti į visus Artimuosius Rytus
Popiežius skautams: būkite atvira, kitiems dėmesinga, pranašiška bendruomenė
Popiežius: žvelkime į praeitį ir ateitį, rankose laikydami dabartį
Popiežius priminė artėjančią Pasaulinę vaikų dieną
Pasaulio jaunimo dienoms – 40 metų
Popiežiaus malda už iš išpuolio Sidnėjuje aukas
Popiežiaus sveikinimas musulmonams: „Mokėkime augti kartu“
Du kankiniai ir dvi liudytojos – arčiau pripažinimo palaimintaisiais ir šventaisiais
Popiežiaus planuose – vienuolikos dienų kelionė į Pietryčių Aziją
Pranciškus priėmė bažnytinių paramos programų finansuotojus iš JAV
COMECE: rezoliucija dėl aborto liūdina, dalyvaukime rinkimuose
Brazilijos vyskupų asamblėja: atnaujinti evangelizavimą
Chaldėjų patriarchas sugrįžo į Bagdadą
Šventųjų metų bulė bus paskelbta per Šeštines
Popiežius Romos parapijoje. Tikybos pamoka 200 vaikų
Nuncijus M. Zenari: užmirštam karui Sirijoje reikia politinio sprendimo
Popiežius: Jėzus pakeitė negalios prasmę
„Kaimas Žemei“, geroji praktika tvariam pasauliui
Audiencija Popiežiškajai Biblijos komisijai
Kardinolas P. Parolinas Brazilijoje: „Per Švč. M. Mariją prisirišti prie Jėzaus“
Trečiadienio katechezė apie tvirtumo dorybę
Popiežiaus užuojauta Kazachstanui dėl katastrofinių potvynių
Popiežius susitiko su Amazonės lyderiu ir Nobelio premijos laureatu
Kard. P. Parolinas vadovauja Brazilijos vyskupų rekolekcijoms
Arkivyskupo P. R. Gallagherio diplomatinė misija Vietname
Popiežius paminėjo lenkų kankinį, meldė už Ukrainą
Šventosios Žemės pranciškonas: esame pavargę, bet neprarandame vilties
Ukraina: per dvejus karo metus nuo minų žuvo ar buvo sužeisti 124 vaikai
Popiežius paskyrė naują Bulgarijos rytų apeigų katalikų vyskupą
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt