Popiežiaus katechezė. Juozapas išganymo istorijoje
Smurtas prieš moteris. Išrauti nebaudžiamumą
Arkivyskupas P. Gallagheris lankėsi Serbijoje
Baisi avarija Bulgarijoje. Popiežiaus telegrama
Popiežius: „Kas yra žmogus? Reikia naujos humanistinės sintezės“
Pandemija Austrijoje ir Vokietijoje. Vyskupai prašo skiepytis
Popiežius italų vyskupams įteikė 8 palaiminimų sąrašą
Mirė paskutinis Tibhirino trapistų vienuolis
Pranciškus: visi kartu pasakykime – karaliauti reiškia tarnauti!
Kristaus Karaliaus vidudienio malda: supanašėkime su Jėzumi!
Popiežius: apaštalauti rizikinguose kontekstuose – pranašiška
Kristaus Karaliaus iškilmė ir Jaunimo diena Romoje
Popiežius: apaštalauti rizikinguose kontekstuose – pranašiška
Popiežiaus sveikinimas šv. Vincento Pauliečio Gailestingumo dukterims
Pal. Janas F. Macha – pakunigauti nespėjęs kunigas
Popiežiaus audiencija Švedijos akademijos nariams
Popiežius: visi kartu šalinkime vaikų išnaudojimo darbe opą
Kardinolas S. O’Malley: „Negalime pataisyti to, ko nepripažįstame“
Dubajuje – Pasaulinis tarpreliginis viršūnių susitikimas
COMECE: tarnauti bendram labui pokyčių laikais
Bendroji audiencija. Šv. Juozapas
Apaštalinis nuncijus JAV. Sinodiškumas yra atsakas į mūsų laiko iššūkius
Popiežius padėkojo už pagalbą sergantiesiems AIDS
Katalikų sveikinimas sikhams pagrindinės religinės šventės proga
Pasaulis po pandemijos – iššūkiai teisingumo ir taikos komisijoms
Popiežius: pabėgėlių veiduose – geresnio gyvenimo troškimas
Migrantai Balkanuose
Kanados indėnų delegacija atvyks į Romą
Klausimai apie Eucharistiją JAV vyskupų asamblėjoje
Kardinolo S. Ryłko homilija Santa Maria Maggiore bazilikoje Romoje, švenčiant padėkos už bendrą lietuvių ir lenkų kelionę šv. Mišias
Popiežius priėmė Pasauliečių pranciškonų ordino narius
Popiežiaus kelionės į Kiprą ir Graikiją programa
Paskelbta 2022 m. Pasaulinės taikos dienos tema
Kroatijos prezidento vizitas Vatikane
Popiežius: vargstančiųjų vieta – ne prie bažnyčių durų, bet Bažnyčios širdyje
Baltarusijoje sekmadienį buvo meldžiamasi už migrantus
Popiežius sekmadienio vidudienį. „Į ką investuojame?“
Popiežius: pasaulis vystosi, tačiau ir toliau daug žmonių vargsta
Pasaulinės vargstančiųjų dienos Mišios. Šiandienos skausmas ir rytojaus viltis
Popiežius Pranciškus įteikė 2020 ir 2021 m. „Ratzingerio premijas“
Popiežius apdovanojo du žurnalistus
Popiežius Asyžiuje pradėjo Pasaulinę vargstančiųjų dieną
Popiežius: po pandemijos pasaulis turi būti geresnis
Baigiasi pasaulinė konferencija apie klimatą
Popiežius: jei praleisime COP26 teikiamą progą, turėsime atsakyti Dievo teisme
Koks humanizmas? Popiežiškosios kultūros tarybos susitikimai
COP26 ir misionieriai: klimatas „pamišęs“, reikia gerai paskirstytų fondų
Trečiadienio katechezė. Krikščioniška laisvė yra gyvenimas pagal Dvasią
Lenkijos nacionalinė šventė ir popiežiaus linkėjimai
Paskelbta būsimos kanonizacijos data
Nobelio premijos laureatė: mokslas ir religija veikia išvien
Pasaulinė vargstančiųjų diena. Popiežiaus vizitas Asyžiuje ir Mišios Vatikane
Čekijos vyskupai pradėjo vizitą „Ad limina“
Popiežius smerkia smurtą ir meldžiasi už Iraką
Ne mažiau kaip 25 moksleiviai žuvo mokyklos gaisre Nigeryje
Etiopijos sostinėje suimti saleziečiai
Bažnyčia Prancūzijoje parduos turtą, kad galėtų mokėti kompensacijas
Šventojo Sosto ir Šveicarijos diplomatinių santykių atkūrimo 100-osios metinės
Turime išmokti gyventi kartu. Popiežiaus sveikinimas konferencijos dalyviams
Laiškas iš Etiopijos apie karo, bado ir skurdo baimę
Kardinolas Ch. Schoenbornas: mane gąsdina žmonių tikėjimas sąmokslo teorijomis
Arkivyskupas P. Pizzaballa: popiežiaus vizitas padės suprasti sudėtingą Kipro tikrovę
Popiežius prašė melstis už taiką Etiopijoje
Vidudienio malda: saugotis veidmainiško klerikalizmo, matyti vargšę našlę
Afrika. Popiežiai. Vatikano radijas
Popiežius: santuokos krizė tebūna ne pasmerkimas, bet galimybė
Jordanija: tarptautinis musulmonų ir krikščionių raginimas ginti kulto vietas
Kankinių beatifikacija Manresoje (Ispanija)
Fondas „Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai“ skelbia „Raudonąją savaitę“ prieš religinį persekiojimą
Popiežius: Jėzaus Širdis keičia mūsų požiūrį į gyvenimą ir pasaulį
Popiežiaus valstybės sekretoriaus vizitas Šveicarijoje
Naujosios Zelandijos vyskupai: saugoti gyvybės šventumą
Popiežius: „Viešpats turi galią perkeisti viską, net mirtį“
Palestinos prezidento vizitas Vatikane
Popiežius paskyrė Vatikano valstybės administracijos generalinę sekretorę
Popiežius: nepilnamečių apsauga – svarbiausias prioritetas
Popiežiaus Prancūzijos vyskupams: kartu su jumis nešu skausmo ir gėdos naštą
Popiežiaus maldos intencija: už žmones, kenčiančius nuo depresijos
Kardinolas L. Sandri lankėsi Sirijoje
Rinkinys apie „Laudato si’“ temas – elektroniniu formatu
Popiežiaus malda už popiežius, kardinolus ir vyskupus
Popiežiaus katechezė. Visada mylėkime, nors tai nelengva
Popiežius: jauni žmonės turės gyventi tokioje planetoje, kokią mes jiems paliksime
Popiežius aukojo Mišias prancūzų karių kapinėse
Visų Šventųjų iškilmės vidudienio malda
Popiežius: „Vienysiuosi su lankančiais kapus”
Glazge vyksta pasaulinė konferencija apie klimatą. Tarp dalyvių – kard. P. Parolin
Vaikų darbas yra vergovės forma
Kard. L. A. Tagle: „Šv. Juozapas teįkvepia mus ir sinodiniame procese“
Vokietija: Bažnyčios ataskaita apie klimato apsaugą
Sinodinis kelias: bendra atsakomybė, gera vadyba ir Evangelija
„Viešpaties angelas“. Kad Dievo žodis neliktų negyva raidė
Popiežiaus malda už Vietnamą, Haitį ir COP26
Kankinių beatifikacija Tortosoje. Su Kristumi nė vienas nežūsta
Popiežiaus audiencija Indijos premjerui
Pašventintas naujas Lietuvių kolegijos Romoje altorius
Popiežius priėmė JAV ir Korėjos prezidentus
Pratęsiamas pirmasis sinodinio kelio etapas
Popiežiaus žinia per BBC pasaulinės konferencijos apie klimatą proga
Laterano universiteto rektorius: sąžinė ir kompetencija – štai ko reikia aplinkos apsaugai
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt