Popiežiaus Pranciškaus katechezė. Sužadėtiniai
Bažnyčių naktis penktadienį Austrijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Estijoje, Latvijoje
Po referendumo dėl tos pačios lyties sąjungų Airijoje: neužsidaryti aptvare
Popiežius pranciškonams: Ką reiškia būti mažesniaisiais broliais
Pranciškus: Jėzaus sekimas ir supasaulėjimas tai du nesuderinami dalykai
Šv. Pilypo Neri jubiliejus. Pranciškaus sveikinimo laiškas
Popiežius homilija apie turtingą gyvenimą
Pranciškus: Šiandien patiriame kraujo ekumenizmą
Pranciškaus Sekminių homilija: Dvasia teikia tiesą, atnaujina ir žadina dorybes
Pranciškus: darbas turėtų būti laisvas, kūrybingas, su kitais ir solidarus
Popiežius Pranciškus: Kokiu žvilgsniu Jėzus į mane žvelgia?
Popiežius policininkams: Jūsų tarnybos prasmė – ginti silpnuosius
JAV krikščionys aukoja „kultūriniams karams“ ar išsivystymui ir artimo meilės darbams?
Popiežius Pranciškus: Neįsileiskime nesantaikos dvasios
Romoje – konferencija apie naują požiūrį į aplinkosaugą: kaip suderinti ekonominį augimą ir tvarumą
Gegužės 24-oji – maldos už Bažnyčią Kinijoje diena
Popiežius pakvietė Sekminių išvakarėse melstis už persekiojamus krikščionis
Bendroji audiencija. Auklėjimas šeimoje yra žmoniškumo stuburas
Popiežius Italijos vyskupams: Daugiau jautrumo
Motinos Teresės kanonizacija per Gailestingumo jubiliejų?
Pranciškus: Pagalvokime apie paskutinį atsisveikinimą
Vaikų traukinyje šiemet dalyvaus kalinių vaikai
Popiežius susitiko su palestinietėmis vienuolėmis
Pašvęstojo gyvenimo metai. Popiežiaus susitikimas su Romos vienuolėmis ir vienuoliais
Šventųjų spindesys (II): stipresnis už peilio smūgį ir etnines sienas
Šventųjų spindesys (I): stipresnis už kilmingojo titulą ir už kūno silpnumą
Popiežiaus Pranciškaus homilija apie baimę ir džiaugsmą
JAV klausyta krikščionių liudijimų apie „Islamo valstybės“ persekiojimus
Pradėjo veikti Šventųjų Gailestingumo metų internetinis puslapis
Roma - Gailestingumo jubiliejaus piligrimysčių tikslas
Kardinolas Tagle išrinktas Caritas Internationalis pirmininku
Popiežiaus sveikinimas Pax Christi suvažiavimui Betliejuje
Pranciškus paprašė dauginti pagarbos Marijai ženklus
Katechezė apie šeimą ir realų gyvenimą: „prašau, ačiū, atleisk“
Vatikano ir Palestinos susitarimas
Pranciškus: Maisto pakanka, bet trūksta valios juo dalintis
Pranciškaus „užsukimas“ į Kubą tampa trijų dienų vizitu
Pranciškus: Gailestingumas šiandien kaip niekad aktualus
Popiežius Pranciškus: Krikščionys liudija Velykų vaisingumą
Pranciškus – gailestingumo popiežius
Sekmadienio Vidudienio malda. Mylėti visus konkrečiais veiksmais
Vatikano radijo Mišiose prisiminta Antono Schmido gyvybės auka Lietuvoje
Popiežius priėmė Kubos prezidentą
Popiežiaus žinia: Teatsiveria širdys kenčiančiųjų šauksmui
Pranciškus: Šventoji Dvasia įkvepia naujumą ir darną
Pranciškus: Europos krikščionys turi kalbėti vienu balsu
Pranciškaus: Tikrąja meile dalijamasi, ji nelieka izoliuota
Bendroji audiencija. Popiežiaus Pranciškaus katechezė apie santuoką
Gailestingumo jubiliejaus renginių kalendorius
Gailestingumo jubiliejaus šūkis ir logotipas: „Gailestingi kaip Tėvas“
Popiežius: Krikščionis pakelia sunkumus pavesdamas save Viešpačiui
Kardinolas Sandri irakiečiams: kovokite su nevilties pagunda, Viešpats yra su jumis!
Sekmadienio vidudienio malda. Palaimintasis Luigi Bordino, slaugas
Kard. B. Rai UNESCO: be krikščionių islamui Artimuosiuose Rytuose gresia fundamentalizmas
Klauzūrinės seserys interneto eroje
Pranciškus: „eik į politiką, nors ir kentėsi, nors suklupsi“
Popiežiaus bendroji audiencija. Kvieskimės Jėzų į vestuves
Kunigų kongregacijos prefektas prisiminė „pirmąją meilę“
Bažnyčia darnaus vystymosi amžiuje. Simpoziumas Vatikane
Pranciškus: Sakramentuose semiamės jėgų mąstyti ir veikti pagal Evangeliją
Europos Taryboje – dar viena rezoliucija su „gender“ terminologija
Vatikane – koncertas labiausiai stokojantiems
Kardinolas Sarah: trūksta krikščionių – ne skaičiaus, bet iš tiesų persmelktų Evangelijos
Nepalas po žemės drebėjimo. Krikščionių solidarumas
Sekmadienį Vašingtone surengta Eisena už santuoką
Kodėl jaunuoliai radikalizuojasi? Arkivyskupas Auza: daugiau dėmesio šeimoms
Studentų kieme – diskusija „Miestas: Babelė ar Jeruzalė?“
Popiežius: kunigas – ne vadybininkas, bet tarnas
Popiežius meldžiasi už žemės drebėjimo Nepale aukas
Maldos už pašaukimus diena. Popiežius įšventino 19 kunigų
Pranciškus: Pasitikėkime ne pasaulio, bet Dvasios galia
Pranciškus: kelia rūpestį antisemitinės tendencijos Europoje
Popiežius Pranciškus: Esame Gyvojo Dievo liudytojai
Italijos prezidento vizitas Vatikane
Pranciškus paragino įsipareigoti Jėzus „gerumo revoliucijai“
Pranciškus: Palaiminimų žinia tesulaukia atgarsio mūsų visuomenėse
Prieš 10 metų buvo išrinktas Benediktas XVI
Popiežiaus žinia maldų už pašaukimus dienos proga
Pranciškus: Nuosavybė privalo tarnauti bendram gėriui
Ses. Celina Galinytė OSB, kongreso apie ugdymą Romoje dalyvė: nedėti į formą, bet palydėti
Popiežiaus homilija šv. Mortos koplyčioje: Bažnyčia kviečia atvirai ir drąsiai skelbti Jėzų Kristų
Popiežiaus laiškas VII Amerikos šalių aukščiausiojo lygio susitikimo dalyviams
Šv. Grigalius Narekietis paskelbtas Bažnyčios mokytoju, paminėta armėnų tragedija
Vidudienio malda: Tomo atsivertimas ir plojimai ortodoksams, švenčiantiems Velykas
Bulė „Misericordiae Vultus“ - gailestingumo dvasingumas kiekvienam
Gailestingumo Jubiliejus. Popiežius nurodė įrengti Gailestingumo Duris visose vyskupijose
Kodėl būtent dabar Gailestingumo Jubiliejus?
Popiežius susitiko su armėnų katalikų vyskupais
Bendra krikščionių ir musulmonų eisena Kenijoje
Kard. Filoni: Irako krikščionys laukia popiežiaus
Prancūzija: ligotos pasaulietiškumo formos
Popiežius Pranciškus: Nė vienas vaikas nėra „klaida“
Pašvęstojo gyvenimo metai: formuotojų kongresas Romoje
Velykos Šventojoje Žemėje
Konstantinopolio patriarchas: bendrystės kelias bus ilgas ir sunkus, bet alternatyvos nėra
Pranciškus: Krikščionys persekiojami; neapsimeskime, kad nematome
Velykų Urbi et orbi
Velyknakčio Mišios Vatikane: budėti, išeiti, įžengti
Kryžiaus kelias prie Koliziejaus
Didysis penktadienis. Kristaus agonija tęsiasi iki pasaulio pabaigos
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt