Ar egzistuoja „po to“? Italo kardinolo knyga apie mirtį ir krikščionišką viltį
Taizé bendruomenės vadovas: Kartu skinkimės vilties kelią
2016 m. pas popiežių buvo atvykę beveik 4 milijonai žmonių
Pasaulinė taikos diena: kodėl kalbėti apie taiką?
Popiežius: Skundas Dievui, jam išsakomas skausmas, irgi yra malda
2016 gyvybės neteko 31 katalikų sielovados darbuotojas
Rygoje prasideda Taizé jaunimo susitikimas
Popiežius jaunimui Rygoje: padarykite regimą tą meilę, kuria Dievas jus myli
Popiežius: Mūsų meilė, malda ir ašaros persekiojamiems krikščionims
Popiežiaus užuojauta dėl Rusijos lėktuvo katastrofos
Popiežiaus kalėdinė žinia Miestui ir pasauliui
Popiežiaus Pranciškaus Kalėdų nakties homilija: dėl manęs
Popiežius Pranciškus aplankė popiežių emeritą Benediktą XVI
Malda ir pasninkas – idant 2017-ieji būtų Taikos metai
Popiežius Romos Kurijai: Bažnyčia atsinaujina, nes yra gyva
Ketvirtasis Advento pamokslas. Jėzus nori gimti žmogaus širdyje
Bus naujas šventasis Faustinas
Popiežius Pranciškus Vatikano darbuotojams: dėkokime Viešpačiui
Popiežius Pranciškus: Dievas, tapdamas mažu, apvertė pasaulio vertybes
Popiežius Pranciškus palinkėjo krikščioniškos vilties Kalėdų
Piligrimystės vizija ekumeniniam judėjimui
Teroristinis išpuolis Berlyne. Popiežiaus užuojauta ir malda už žuvusius
Popiežiaus užuojauta dėl Rusijos ambasadoriaus žūties
Popiežius vaikams: Kalbėkitės su seneliais, klausykite jų
Popiežius: Su Juozapu ir Marija žengiame į Kalėdų slėpinį
Popiežiaus gimtadienis: kiekvienam Carito svečiui - desertas
Popiežius: Melskitės, kad mano senatvė būtų rami, pamaldi, vaisinga ir džiugi
Popiežiui Pranciškui 80 metų
ESBO surengta konferencija apie krikščionių diskriminaciją
Ketvirtasis Advento sekmadienis
Fatimos šimtmetis. Kvietimas grįžti prie Evangelijos
Trečiasis Advento pamokslas. „Blaivus apsvaigimas“
Kardinolas Kochas apie ekumenizmą: veikime kartu, kai tik galime
Popiežius Pranciškus: Esame pašaukti tapti mažais vardan mažųjų
Jaunimas iš Europos ir kitų žemynų penkias dienas svečiuosis Latvijoje
Popiežiaus žinia 2017 metų Ligonių dienai
Gruodžio 17 d. popiežiui Pranciškui sukanka 80 metų
Popiežius palinkėjo Kalėdas švęsti atviromis širdimis
Popiežius: Ganytojai tebūnie drąsūs ir atviri kaip Jonas Krikštytojas
Popiežius: nesmurtas – kelias, kuriuo turime eiti šiandien ir rytoj
Popiežius: malonė galingesnė už nuodėmę; neviltis bus įveikta
Sirijos prezidentui perduotas popiežiaus Pranciškaus laiškas
Latvijoje pristatytas oficialus Vatikano II Susirinkimo dokumentų vertimas
Popiežius: Klerikalizmo blogis labai bjaurus
Gedulas Opus Dei prelatūroje: mirė vyskupas prelatas Echevarria
Gvadalupės Marijos šventė Vatikane
Pristatyta popiežius žinia Pasaulinei taikos dienai
Sekmadienio vidudienio malda. Krikščionis yra džiugus
17 Laoso kankinių beatifikacija
Trečiasis Advento sekmadienis
Popiežius susitiko su žemės ūkio asociacija
Popiežius paragino seminaristus būti budinčiais, bendraujančiais, o ne atstumiančiais
Popiežiaus interviu: reikia švelnumo revoliucijos pasaulyje, kurio širdis surambėjusi
Šv. Petro aikštėje įžiebta Kalėdų eglė ir prakartėlė
Popiežius: supasaulėjimas ir griežtumas – kunigų nelaimės
Antrasis Advento pamokslas. Dvasių atpažinimo dovana
Konstantinopolio patriarchas: krikščionys pašaukti būti vilties ženklu
Popiežius: Marija, padėk mums atnaujinti save ir pasaulį
Šveicarijos vyskupai susitikimą pradėjo atgailos malda dėl išnaudojimų
Musulmonų lyderis: naikinti civilizacinį paveldą yra barbariška ir neislamiška
Popiežius: kiekvieno iš mūsų išganymo istorija susideda iš „taip“ ir „ne“
Kaip formuoti kunigus? Naujas Kunigų kongregacijos dokumentas
Marek Jedraszewski - trečiasis šv. Karolio Wojtylos įpėdinis Krokuvoje
Popiežiaus bendroji audiencija. Viltis – mažutėlių dorybė
Popiežius: Kam svetimas Dievo gerumas, tas nežino kas yra krikščionybė
Popiežiaus homilija: Leiskime Jėzui mus atnaujinti
Pirmasis šių metų Advento pamokslas Vatikane apie Šventąją Dvasią Tikėjimo išpažinime
Popiežius: Dievo karalystė yra čia pat, jei atsiverčiame
Popiežius verslininkams: reikia asmeninio ir institucinio atsivertimo
Popiežius pasveikino pijorų ordiną
Pranciškonų vyresnysis pasakoja apie ordino ekonominę krizę
Vienuolijos ir ekonomika. Veiklos gairės
Šventojo Sosto ir Izraelio rabinato komisija - prieš politinį istorijos neigimą
Arkivysk. Teofilius Matulionis bus skelbiamas palaimintuoju: Vatikano radijas kalbina vysk. Joną Ivanauską
Bus paskelbti dvidešimt keturi nauji palaimintieji
Popiežius pristato maldos intenciją gruodžio mėnesiui
Popiežius susitiko su užsieniečių studentų sielovados kongreso dalyviais
Pranciškus palinkėjo Gruzijos katalikams augti "kaip ant mielių"
Popiežiaus homilija. Nesipriešinkime Dievo malonei
Mirė t. Peter Hans Kolvenbach SJ
Popiežius: melskimės vieni už kitus, kad gailestingumo darbai taptų gyvenimo stiliumi
Popiežius Pranciškus: visi tikintieji teprisideda prie geresnio pasaulio kūrimo
Fatimoje prasideda Švč. M. Marijos apsireiškimų šimtųjų metinių minėjimai
Popiežiaus homilija: Dievui mielesni mažutėliai
Popiežius: Gailestingumas turi tapti krikščionio stiliumi
Popiežius: darant žalą gamtai – daroma žala ir visuomenei
Popiežiaus homilija: Tikėjimas tai ne idėja, bet susitikimas su Viešpačiu
Mirė t. Peter Hans Kolvenbach SJ
Popiežius Pranciškus įteikė šiemetines Ratzingerio premijas
Popiežius: solidari visuomenė yra kiekvienos pilietinės bendruomenės tikslas
Popiežiaus homilija: Amžinas pasmerkimas – tai atitolimas nuo Dievo
Popiežius Pranciškus: Išdrįsti nė vieno neatmesti
Pradėjo darbą komisija moterų diakonato klausimu
Europos vyskupai dėkoja popiežiui už Gailestingumo metus
Užpuolimas pietų Prancūzijos vienuolyne
Kolumbijos arkivyskupas pasmerkė bažnyčioje jo akivaizdoje įvykdytą žmogžudystę
Aleksandrijos graikų ortodoksų Bažnyčia nusprendė atkurti moterų diakonystę
Vysk. Paglia: abortas labai sunki nuodėmė, dėl to reikalingas ypatingas Gailestingumas
Popiežius: Narkomanija – viena šiuolaikinių vergystės formų
Popiežiaus homilija: Sugedimas ir tuštybė neturi ateities
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt