Benediktas XVI Vokietijoje. Mišios su sergančiu broliu Georgu
Benediktas XVI Vokietijoje lankosi pas sergantį brolį
Ekologinei krizei spręsti reikalingas visų atsivertimas
Popiežiaus katechezė. Mozės užtarimo malda
Popiežius kunigams: Kristaus Širdis – tikrosios gailestingumo durys
Popiežius priminė Sąžinės dieną
Popiežius meldžiasi už jūrininkus ir žvejus
Šventasis Sostas: pandemija išryškino būtinybę kovoti su korupcija
„Ir vargšui ištiesk ranką (Sir 7, 32)“. Žinia Pasaulinei vargšų dienai
Eucharistija – Viešpaties meilės mums neužmirštamo skonio maistas
Devintinės. Eucharistija vargdienių tabernakulyje
Popiežius: Eucharistija – broliškos meilės versmė
Karantino metu kalėjimų kapelionai tiesė ryšio su išoriniu pasauliu tiltus
Templetono premija šiemet skirta popiežiaus akademikui
Šv. Antano pavyzdys jaunimui: viltimi įveikti neviltį
Sekmadienį Šv. Petro bazilikoje popiežius aukos Devintinių Mišias
Vatikane nėra nė vieno Covid-19 atvejo
Paskelbta IOR veiklos 2019 m. ataskaita
Iš naujo susižavėkime Trejybe, Dievu-Meile
Popiežius: ugdyti – tai padėti ieškoti prasmės
Sulaikytas asmuo, kaltinamas Šv. Sosto turto grobstymu
Pasaulinė aplinkos diena. Negalime būti sveiki sergančiame pasaulyje
Turkijoje įsižiebė diskusijos dėl Hagia Sophia
Romoje maldos vigilija už susitaikinimą JAV
Medikai nemokamai lankys Vatikano muziejus
Pasaulinė aplinkos diena. Popiežiaus laiškas Kolumbijos prezidentui
Prieš 800 metų šv. Antanas Paduvietis tapo pranciškonu
Labdaringoms varžytinėms popiežius dovanojo čempionišką dviratį
Šešiasdešimt Katalikų Bažnyčios ekumeninio įsipareigojimo metų
Maldos intencija birželiui. „Jėzaus Širdie, pasigailėk mūsų“
Popiežius paskambino JAV vyskupų konferencijos pirmininkui
Nužudyto vyskupo įpėdinis: Dievo Žodis ir Bažnyčios tėvai buvo jo atrama
Olandija. Pandemija uždarė bažnyčias, bet Viešpats mūsų neapleido
Popiežiaus katechezė: Abraomas moko su Dievu kalbėtis, kaip vaikas su tėvu
Popiežius apie situaciją JAV: ne rasizmui, ne prievartai
Gyvenimas Prisikėlusiojo Dvasioje: po pandemijos viskas nauja
Grįžta maldininkai į jau atidarytą Lurdo šventovę
Taizé vėl priima lankytojus
Koronavirusas, darbo pasaulis ir teisingas atlygis
Algirdas Jurevičius paskirtas Telšių vyskupu
Vatikane įvedamos naujos viešųjų pirkimų taisyklės
Paskirtas naujasis nuncijus Maskvoje
Pranciškus „Ordo virginum“ narėms: padėkite Bažnyčiai gimdyti naują žmoniją
Sekminių Mišios. Šventoji Dvasia skirtumus sujungia į darnią visumą
Popiežius: kai išbrisime iš pandemijos, nebūsime tokie, kokie buvome
Paskelbta popiežiaus žinia Misijų dienos proga
Popiežius: gavę Šventąją Dvasią esame Bažnyčia
Popiežius: dalykimės Šventosios Dvasios teikiama paguoda
„Laudato si’“ metai. Pirminė programa
Šeštadienį popiežius vadovaus Rožinio maldai
COMECE komentuoja Europos gaivinimo planą
Kolumbo riterių užtarėjas danguje – visų pasauliečių užtarėjas
Trečiadienio katechezė. Teisiųjų malda pritraukia Dievo galybę
Internetiniai seminarai apie nepilnamečių apsaugą
Šv. Pauliaus VI kunigystės šimtmetis
Palaimintasis Karolis de Foucauld bus skelbiamas šventuoju
Enzo Bianchi turi palikti savo įsteigtą Bose bendruomenę
Popiežius: geranoriškumas – komunikavimo sąlyga
„Laudato si’“ metai. Gyvename epochinio virsmo laiku
Popiežius prašo labiau darbuotis dėl krikščionių vienybės
„Laudato si’“ metai. Bioįvairovės tema
Naujasis Popiežiškosios mokslų akademijos narys – žymus genetikas
Popiežius sekmadienio vidudienį. Kristaus pažadas
Kodėl melagystės – taip rimta?
Žiniasklaida ir socialiniai tinklai pandemijos metu
Jeruzalėje sekmadienį atidaroma Kristaus Kapo bazilika
Penktosios „Laudato si‘“ metinės. „Viskas susiję“
Birželio 1-ąją atidaromi Vatikano muziejai
Popiežiaus žinia misionieriams
Naujas veikalas apie Bažnyčios mokytoją šv. Bonaventūrą
Prie misijos ištakų: tai ne strategija, o džiaugsmas ir dovana
Popiežius paskyrė naują nuncijų Baltarusijoje
Popiežiaus aukotų Mišių tiesioginių transliacijų atgarsiai
Mirė buvęs jėzuitų vadovas t. Adolfo Nicolas (1936–2020)
Popiežiaus katechezė. Meldžiamės gėrėdamiesi kūrinijos grožiu
Jono Pauliaus II gimimo 100 metų sukakties proga
Šv. Jono Pauliaus II gimimo šimtosios metinės. „Manyje Tavo vardas“
Šv. Faustinos minėjimas bus švenčiamas visoje Bažnyčioje
Popiežius jaunimui: Viešpats nori tavo rankomis kurti pasaulį
„Vedusieji į teisumą bus tarsi žvaigždės per amžius“
Taizé prioras apie Jono Pauliaus II ir brolio Roger bičiulystę
Šv. Jono Pauliaus II gimimo šimtmetis. Laiškas „Angelicum“ rektoriui
Pranciškus: su dėkingumu ir meile atsimename šv. Joną Paulių II
Mišios sekmadienio rytą. Esame broliai ir seserys, nes turime Tėvą
Popiežius: melskimės, kad Dievas mus išvaduotų iš visų pandemijų
Pandemija ir Šventojo Sosto iniciatyvos
Popiežiaus žinia migrantų ir pabėgėliui dienai
Jono Pauliaus II šimtmečio minėjmo renginiai Lenkijoje
Gegužės 15-ąją – „vargšų ekonomisto“ paskaita apie ateitį po COVID-19
Popiežius: melskimės už pandemijos pabaigą, taiką, atgailą ir atsivertimą
Popiežiaus Mišios už šeimas
Priartėjo „Laudato si’ savaitė“
Popiežius aukojo Mišias už slaugytojas ir slaugytojus
Popiežiai apie viltį: nuolankiausia, bet stipriausia dorybė
Popiežius: reikia bendradarbiavimo, kad būtų įveiktos pandemijos pasekmės
Popiežius: melskimės už netekusius darbo
Mišios sekmadienio rytą: už Europą
Popiežius sekmadienio vidudienį: Jėzus – mūsų kelias
Popiežius: reikia bendradarbiavimo, kad būtų įveiktos pandemijos pasekmės
Popiežiaus malda už ligonius slaugančias vienuoles
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 »»
 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt