Kardinolas Parolin: pandemijos krizė nėra metas atsiriboti nuo kitų
Kard. A. Comastri: Jonas Paulius II perkeitė savo kančią į meilę
Didžioji savaitė Jeruzalėje – be maldininkų
Popiežiaus dovana – dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatai
Invokacija Didžiojo penktadienio pamaldoms
Balandžio 2-ąją – penkioliktosios Šv. Jono Pauliaus II mirties metinės
Popiežiaus katechezė: nebijokime, atverkime širdis Šventajai Dvasiai
Trečiadienio ryto Mišios. Už žiniasklaidą, kuri padeda neužsidaryti
Antradienio rytą popiežius meldėsi už tuos, kas neturi namų
Mišios pirmadienio rytą: kad nebijotume
Katalikų pasaulyje skaičius –1 329 milijonai
Šventojo Tėvo audiencijos retos, bet nenutrauktos
Popiežius. Didžiosios savaitės ir Velykų pamaldų tvarka
Vanduo – gyvybės šaltinis
Gailestingumo penktadienis ir gedulas Italijoje
Popiežius: pandemijos laikotarpiu sudėkite ginklus
Popiežius: Jėzus ragina „nuristi akmenį“ nuo visko, kas veda į mirtį
Sekmadienio ryto Mišios: už verkiančiuosius
Šeštadienio ryto Mišios už kenčiančiuosius ir tuos, kurie jiems padeda
Raniero Cantalamessa: Marija, vilties Motina, padės ir mums
Popiežiaus homilija prieš palaiminimą „Urbi et orbi“: Viešpatie, suteik sveikatą kūnams ir paguodą širdims
Kaip švęsti Didžiąja savaitę pandemijos laikais?
Pandemija: mirė Etiopijos katalikų ganytojas italas
Ketvirtadienio ryto Mišios. Kad įveiktume baimę
Penktadienį – malda su popiežiumi ir ypatingas palaiminimas Urbi et Orbi
Ekumeninė „Tėve mūsų“ malda, kad kuo greičiau baigtųsi pandemija
Popiežiaus žinia 57-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga
Pranciškus: nedalykime žmonių į tikinčius ir netikinčius, visi yra Dievo vaikai
Popiežiaus katechezė. Žmogaus gyvybės vertė ir neliečiamumas
Trečiadienio Mišių malda už vienuoles, kurios slaugo ligonius
Popiežius: melskimės už sergančius ir kenčiančius žmones
Antradienio ryto Mišios. Malda už mirusius medikus ir kunigus
Patriarchas Baltramiejus meldžiasi už pandemijos aukas
Latvijos ir Estijos katalikų gyvenimas karantine
Anglikonų Bažnyčia stabdo liturginių apeigų teikimą
Pirmadienio ryto Mišios. Malda už patiriančius ekonominių sunkumų
Atidedama popiežiaus kelionė į Maltą
Trečiadienį ir penktadienį popiežius kviečia maldai
Šeštadienio ryto Mišios. Malda už santarvę šeimose
Padėka kunigams. Naujos netektys
Vidudienio malda. Šviesa – akims, tikėjimas – sielai
Sekmadienio ryto Mišios. Malda už mirusius, ypač vienatvėje
Popiežius meldėsi už medikus, kurie gydo užsikrėtusius koronavirusu
Visuotiniai atlaidai ir ypatingi būdai gauti nuodėmių atleidimą
Prancūzija: uždaryta Lurdo šventovė
Popiežiaus malda prieš Rožinį
Ketvirtadienio šv. Mišios. Šv. Juozapas, malda už kalinius
Italijos katalikai kalba rožinį, nuotoliniu būdu dalyvauja ir popiežius
Popiežiaus katechezė: nėra krikščionybės be gailestingumo
Bergamo vyskupija neteko aštuonių kunigų
Popiežius Romos dienraščiui: sunkiais laikais atraskime artumą
Europos vyskupai: Dieve, neapleisk mūsų šią išbandymų valandą
Švedija. Akušerėms nepripažįstama sąžinės prieštaros teisė
Popiežius priminė artėjančias „24 valandas Viešpačiui“
Popiežius aukojo Mišias už mirusius nuo koronaviruso
Popiežius: melskimės už senus žmones
Pirmadienio ryto Mišios už šeimų vienybę ir meilę
Sekmadienio vidudienio malda. Kristus – gyvojo vandens šaltinis
Paskelbtos atnaujintos Vatikano teismų veikimo normos
Popiežius Romos bažnyčiose meldėsi, kad baigtųsi viruso epidemija
Popiežius: dvasinė Komunija – svarbi ir patartina praktika
Šių metų Velykų tridienis Vatikane – be maldininkų
Vyskupijos visame pasaulyje reaguoja į epidemiją
Mišios už tuos, kas užtikrina būtiniausias paslaugas
Koronavirusas ir vyskupo laiškas tėvams: dabar jūsų metas
Šeštadienio rytą popiežius aukojo Mišias už šeimas
Prasidėjo aštuntieji Pranciškaus pontifikato metai
Popiežiaus išrinkimo sukaktis. Malda ir palydėjimas
Popiežius: ganytojai telydi ir teguodžia Dievo tautą
Popiežius: prašykime malonės, kad nebūtume abejingi
Ketvirtadienio ryto Mišios už valdžios institucijų vadovus
Sielovada pandemijos metu Italijoje persikelia į internetą
Koronavirusas ir Katalikų Bažnyčios Italijoje gyvenimas
Koronaviruso epidemija. Popiežius meldžia Marijos užtarimo
Popiežius meldėsi už viruso aukas, migrantus, padėkojo kalėjimo parapijai
Trečiadienio katechezė: alkstame ir trokštame Dievo
Trečiadienio rytą popiežius aukojo Mišias už kalinius
Popiežius prašo kunigų nešti Komuniją sergantiesiems
Prancūzijos vyskupų vizitas „Ad limina“
Popiežius – kartu su kenčiančiais dėl koronaviruso
Popiežiaus trečiadienio bendroji audiencija – nuotoliniu būdu
Popiežius aukojo Mišias už sergančiuosius ir visus, kas jiems padeda
Pranciškaus sukaktys: nuo įstojimo į Jėzaus draugiją iki išrinkimo popiežiumi
Migrantų dienos tema: „Priversti bėgti, kaip Jėzus Kristus“
Vatikane nustatytas vienas koronaviruso atvejis
Šv. Petro bazilikos kupolo restauravimo darbai
Baigėsi gavėnios rekolekcijos, prasidėjo penktadienių pamokslai
Įkurta Šventojo Sosto personalo koordinavimo tarnyba
Popiežius priėmė Liono arkivyskupo atsistatydinimą
2020 metų rinkliava Šventajai Žemei
Popiežiaus maldos intencija kovo mėnesiui: už Bažnyčią Kinijoje
Popiežius peršalęs iš namų seka rekolekcijas
„Sakau tau: kelkis!“ Popiežiaus žinia Pasaulinės jaunimo dienos proga
Suvažiavimas „Pranciškaus ekonomika“ nukeltas į lapkritį
Atidėta „Ugdymo sutarties“ konferencija
Vokietijos vyskupai pirmininku išrinko Georgą Bätzingą
Gavėnia. Penkios savaitės – penki projektai
Naujas tyrimas apie oro taršą ir milijonus mirčių. Ką daryti?
Santuoka be tikėjimo? Tarptautinės teologijos komisijos dokumentas
Popiežius ragina minėti „Laudato si’ savaitę“
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 »»
 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt