Pastoracinės gairės PJD dalyviams: Kristus yra jūsų Karalius – priimkite jį!
Tarptautinis Eucharistinis kongresas Budapešte įvyks
Asyžiaus kreipimasis: „Gana karo! Vien taika šventa!“
Popiežiaus žinia Ispanijos vienuoliams: nepraraskite ryšio su tikrove
Italijos vyskupai: vadovaukimės patikimais principais ir būkime atviresni
Popiežius kalbėjosi su Turkijos prezidentu, priėmė Irano ministrą
Šv. Jono Pauliaus II sukaktys: Bažnyčia visai žmonijai prašo Šventosios Dvasios dovanų
Popiežius paskyrė Honkongo vyskupą
Popiežius prašo palestiniečius ir izraeliečius susitaikyti
Popiežius prašo palestiniečius ir izraeliečius susitaikyti
Sekmadienio vidudienio malda. Kodėl mokiniai neliūdi?
Popiežius: šalinti vaikų seksualinio išnaudojimo dangstymo kultūrą
Jonas K. Jordanas SDS paskelbtas palaimintuoju
Popiežius aukojo Mišias už taiką Mianmare
Popiežius priėmė JAV pasiuntinį klimato klausimams J. Kerry
P. Ruffini: geras komunikuotojas turi gerą širdį
Popiežius: pasidalijimai nekliudo krikščionims liudyti broliškai
Popiežius: jei nesibaigs demografinė krizė, nebus ateities
Popiežiaus audiencija Prancūzijos skautams. „Nepasiduokite inercijai“
Ukraina: šviesa, sušildanti vargšus ir nušviečianti kūriniją
Dėl įtampos Jeruzalėje buvo apribotas Šeštinių minėjimas
Indijoje per parą nuo COVID-19 mirė 10 kunigų
Kardinolo P. Parolino pratarmė knygai apie Vatikano ir Kinijos santykius
1981 m. gegužės 13 d. – šūviai, tyla, malda
Popiežius: Bažnyčia graži, nes Viešpats ją myli
Jonas Paulius II ir Marijos globa, „stipresnė už mirtiną kulką“
Dvasininkijos kongregacija: išugdyti kunigą, tvirtą ir gailestingą
Popiežiaus bendroji audiencija. Malda – tai ir dvasinė kova
Pranciškus: Fatimos Rožinio Mergelės globoje nė vienas nežūsta
Popiežius paminėjo pasikėsinimo į Joną Paulių II sukaktį
Lietuvos užsienio reikalų ministro vizitas Vatikane
Popiežius įsteigė pasauliečių katechetų tarnystę
Šventosios Žemės krikščionių vadovai smerkia provokacijas ir smurtą
Latvijos ir Vatikano santykių šimtmetis
Popiežius priėmė Latvijos prezidentą
Neregimas karas Afganistane
Popiežius pristatė savo dvasios vadovo t. M. A. Fiorito SJ knygą
Sekmadienio vidudienio malda. Krikščioniško gyvenimo džiaugsmas
Popiežius kvietė taikai Jeruzalėje, priminė beatifikaciją ir Motinos dieną Po sekmadienio
Popiežius pasveikino konferencijos „Protas, kūnas ir dvasia“ dalyvius
Popiežius: sveikata svarbesnė už vakcinų intelektinės nuosavybės įstatymus
Šv. Paulius VI apie pareigą kalbėti socialiniais klausimais
Popiežius paskyrė naują atstovą Europos Sąjungoje
Trečiadienio bendrojoje audiencijoje vėl dalyvaus maldininkai
Paskirtas naujas Popiežiškosios socialinių mokslų akademijos narys
Įvyko dar vienas nuotolinis popiežiaus ir kardinolų patarėjų posėdis
Popiežius pasveikino naujus šveicarų gvardiečius
Popiežiaus žinia migrantų dienos proga: link vis didesnio „mes“
Popiežius priėmė Šveicarijos prezidentą
Rožinio malda Argentinoje, kad pasibaigtų pandemija. Popiežiaus kreipimasis
Pandemija Indijoje. Popiežiaus artumas ir malda
Šveicarija rengs referendumą dėl tos pačios lyties asmenų santuokų
Trečiadienio katechezė. Kontempliacijos malda
Popiežiaus maldos intencija gegužės mėnesiui
Rožinio estafetė pasaulyje, kad pasibaigtų pandemija
ES ir Šventojo Sosto diplomatinių santykių penkiasdešimtmetis
Jaudinantis kunigo Livinuso įšventinimas
Pirmadienį įvyko konsistorija dėl būsimų kanonizacijų
Kardinolas M. Ouellet. Kaip popiežiui padedama skirti vyskupus
Popiežius priėmė Irako užsienio reikalų ministrą
Pal. Mykolas Giedraitis: ieškodamas tiesos iškilo į šventumo aukštumas
Kardinolas K. Koch: Velykas visi krikščionys turi švęsti kartu
Sveikinimai Rytų Bažnyčioms Velykų proga; malda už Mianmarą
Popiežius sekmadienio vidudienį: mums reikia Kristaus ir Kristui reikia mūsų
Popiežius pradėjo maldos maratoną, kad pasibaigtų pandemija
Rožinio malda, kad baigtųsi pandemija
Šv. Juozapo litanija: septynios naujos invokacijos
Koronaviruso pandemija: seneliai – amžinoje raudonojoje zonoje
Popiežiaus audiencija „Chemin neuf“ bendruomenei ir jos politinei brolijai
Popiežius pasveikino Šv. Juozapo darbininko katedros statytojus Madagaskare
Kardinolai ir vyskupai Vatikane galės būti teisiami kaip ir visi kiti
Popiežius: katalikų veikimas visuomenėje – nuolankus tarnavimas
Nepilnamečių apsaugos centras Romoje tampa institutu
Vakarų Afrika. Šventasis Sostas smerkia bet kokį smurtą
Naujos antikorupcinės normos Vatikane
Popiežiaus Pranciškaus katechezė. Meditacija – ne tikslas, bet kelias
Ortodoksai rengiasi Velykoms
Korėjoje mirė kardinolas Nicolas Cheong Jin-suk
Kard. O. Gracias apie pandemijos situaciją Indijoje: trečioji cunamio banga, deja, buvo nuspėjama
Peru nužudyta misionierė pasaulietė
Popiežius meldžiasi už sužeistą misionierių
Šv. Jono Pauliaus II popiežystės ir paskelbimo šventuoju sukaktys
Malda už Černobylio katastrofos aukas
Varšuvoje paskelbta Dievo tarno Stefano Wyszyńskio beatifikacijos data
Popiežius priėmė klarisių bendruomenę
Skelbiama būsima palaimintųjų kanonizacija
Popiežiaus dovana Armėnijos ligoninei
Ne liberalai ar konservatoriai, o katalikai. Ką tai reiškia?
Popiežius: gėdinga tragedija Viduržemio jūroje
Pranciškus: būkime pirmieji, džiaugsmingai bendradarbiaujantys gerojo ganytojo misijoje
B. Bürgler SJ: jėzuitų misijai nėra ribų
Devyni nauji Romos vyskupijos kunigai
Popiežius paskelbė naują šventąją
Šeimos – „Amoris laetitia“ metai ir Jono Pauliaus II instituto sukaktis
Jurginės, jėzuitai ir popiežiaus įžadų sukaktis
Popiežius: saugokime Žemę nuo sunaikinimo, kol dar nevėlu
Popiežius pradės ir užbaigs gegužės mėnesio Rožinį
Malda Jėzaus kapo bazilikoje už Šventosios Žemės geradarius
Popiežiškosios kultūros tarybos dėmesys holistiniam sveikatos keliui
ES skiria 100 milijonų eurų vakcinavimui Afrikoje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt