„Viešpaties angelas“ Karakoše: atleisti ir drąsiai kovoti už ateitį
Popiežius Mosule meldėsi už nužudytuosius ir ištremtuosius
Popiežius aplankė Irako šiitų vadovą
Popiežius Irake. Susitikimas su vyskupais, kunigais, vienuoliais, seminaristais, katechetais
Pranciškus: atvykau į Iraką kaip atgailos ir taikos piligrimas
Popiežius Pranciškus atskrido į Iraką trijų dienų vizito
Erbilio arkivyskupas: popiežiaus vizitas – dovana visiems Irako žmonėms
Antroji gavėnios meditacija Vatikane. Krikščionio gyvenimas – Jėzaus sekimas
Popiežius išvyko į Iraką
Prieš kelionę į Iraką popiežius aplankė Marijos baziliką
Popiežiaus video žinia irakiečiams
Popiežius Irake. Ką reiškia vizitas Najafo mieste?
Kas yra Irako krikščionys? Ilga istorija - trumpai
Religinės organizacijos Irake: dialogas gydo
Popiežius džiaugiasi Rusijoje išleista enciklika „Fratelli tutti“
Popiežius: Jėzus mums suteikė malonę gyventi Švč. Trejybėje
Popiežiaus maldos intencija: kad giliau išgyventume Sutaikinimo sakramentą
Andrea Tornielli. Popiežius Irake: Abraomo paveldas ir brolybė
Popiežius: matykime Jėzų kenčiančiuose broliuose ir seseryse
Benediktas XVI: malda lydėsiu į Iraką keliaujantį Pranciškų
Pijaus XII išrinkimo metinės ir 1949 metų vasario 16-oji
Migrantų ir pabėgėlių dienos tema: link vis didesnio „mes“
Mirė Budapešto vyskupas augziliaras. Uždaryta katedra
Popiežius: kas kopia į Dievo kalną – neužmiršta gyvenimo tikrovės
Popiežiaus atstovas JTO Ženevoje apie pandemijos grėsmę socialinei sąveikai
Pirmasis gavėnios pamokslas Vatikane. Trys atsivertimai
Popiežius prašė melstis už Nigerijoje pagrobtas mokines
Abortai, EP rezoliucija ir COMECE pastabos
Išrinkta Vokietijos vyskupų konferencijos generalinė sekretorė
Paskirtas popiežiaus asmeninis gydytojas
Arkivyskupas P. Gallagheris. Ydingas ginklavimosi varžybų ratas
Popiežius užuojautos telegrama Italijos prezidentui
Rusijos musulmonai išleido popiežiaus enciklikos vertimą
Vatikane gedulas dėl dviejų Kinijos vyskupų mirčių
Vatikane – gavėnios rekolekcijų savaitė
Indija: krikščionys protestuoja prieš privalomas induistines maldas mokyklose
Japonijos ir Korėjos vyskupai nepritaria radioaktyvaus vandens išleidimui į jūrą
Kai žmogaus teisių institucijos atsigręžia prieš tai, ką turi saugoti
Afrikoje nužudytas Italijos ambasadorius, Bažnyčios misijų rėmėjas
Popiežiaus laiškas Plocko vyskupui: būkite gailestingumo ženklu pasauliui
Pranciškus: visa Jėzaus tarnystė yra kova su blogiu
Erbilis, naujasis Irako krikščionių prieglobstis
Popiežius: „Jėzau, pasitikiu tavim!”
Popiežius aplankė rašytoją, kuri išgyveno holokaustą
A. J. Bačkis ir J. M. Bergoglio. Kardinolystės 20-osios metinės
Atsistatydino kardinolas R. Sarah, paskirtas naujas šv. Petro bazilikos klebonas
Italijoje pagerbti nuo COVID-19 mirę medikai. Popiežiaus laiškas
Ebolos ligonių slaugytojos skelbiamos Bažnyčios garbingosiomis
Kardinolas K. Koch pasveikino naują Serbijos patriarchą Porfirijų
Šventasis Sostas pasisako už didesnį moterų įgalinimą
Popiežius ugdymo kongresui JAV: per krizę atsiskleidžia žmogaus širdis
Popiežius patvirtino Šventojo Sosto 2021 metų biudžetą
Vakcinavimas Vatikane. Suderinti sveikatos apsaugą ir pasirinkimo laisvę
Virtualus Kryžiaus kelias Jeruzalėje
„Tutela minorum“ – maldos diena Bažnyčioje
Sekmadienį prasideda Popiežiaus gavėnios rekolekcijos: „Nuoširdžiai mylėk savo Viešpatį“
Naujasis Kūro vyskupas atsisako herbo
Bažnyčia Europoje vienijasi maldoje už pandemijos aukas
Romoje konsekruotas naujasis Teherano arkivyskupas
Popiežius Pranciškus: gavėnia – kelionė atgal pas Dievą
Popiežiškoji gyvybės akademija: suprasti dabartinio meto iššūkius
Popiežius: koptai kankiniai – visų krikščionių šventieji
Tikėjimo mokymo kongregacija. Ką ji veikia?
Vatikano baudžiamosios teisės pataisos
Vasario 17-ąją prasideda gavėnia
Popiežius paskyrė naują Šveicarijos Kūro vyskupą
Radijas išlieka svarbus, o kai kur nepakeičiamas
„Viešpaties angelas“. Pažeiskime taisykles dvigubu būdu
Popiežius priminė slavų apaštalus, šv. Valentino dieną
Neapykantos nusikaltimai Škotijoje. Bažnyčių pozicija
Interviu su anglikonų primu Justinu Welby: ačiū popiežiui už „Fratelli tutti“
Vatikano radijui – 90 metų. Keitėsi laikai ir technologijos, bet misija išliko ta pati
Lurdas ir popiežiai: „Patikime Tau save, Ligonių Sveikata“
Bendroji audiencija. Malda ir kasdienybė
Užuojauta Indijai, sveikinimai su kinų Naujaisiais Metais
Naujas pranciškonų konventualų vienuolynas Vokietijoje
„Senatvė – mūsų ateitis“
Vasario 11-ąją dvidešimt devintą kartą minima Pasaulinė ligonių diena
Seniausia europietė, 117 metų vienuolė, pasveiko nuo COVID-19
Ketveri vienuolės nelaisvės metai Afrikoje
Popiežius ambasadoriams: brolybė – vaistas nuo dabartinio pasaulio ligų
Popiežius: Jėzus paima mus už rankos ir padeda atsistoti
Popiežius ragina drąsiai kurti ekonomiką be prekybos žmonėmis
Prekybos žmonėmis ekonomika
Apie pašaukimus į kunigus Čekijos Respublikoje
Šventasis Tėvas prašė melstis už Mianmarą, pabėgėlius ir prekybos žmonėmis aukas
Popiežius papildė Sinodo sekretoriatą dviem naujais vadovais
Popiežius fokoliarams: reikia dinamiškos ištikimybės savo pašaukimui
Iš nė vieno žmogaus neatimti teisės į vakciną nuo COVID-19
„Pažink save – pažink brolį“
Internetinė konferencija Vokietijoje apie „Sinodinį kelią“
Kard. M. Semeraro: naujai įsiklausyti į žmones
Žmonių brolybės diena. Popiežius dalyvavo virtualiame minėjime
Sekmadienio vidudienį vėl bus meldžiamasi Šv. Petro aikštėje
Zayedo premija – džihadistinio smurto aukos motinai
Popiežius atsimena šiuo metu negalinčius dirbti muzikos atlikėjus
Popiežiaus katechezė. Nepriešinkime maldos ir liturgijos
Vatikano muziejai vėl atidaryti
Kristaus paaukojimo šventės Mišios. Dievo ir mūsų kantrybė
Popiežius: siekime visų žmonių brolybės ir už ją melskimės
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt