Arkivyskupas Kirilas Vasilis, SJ paskirtas Košicės (Slovakija) vyskupijos valdytoju
Popiežius: nuolankiai saugokime malonę būti krikščionimis
Kard. Kurt Koch. Kankinių ekumenizmas
Pranciškaus sveikinimas Davoso forumui
Popiežius: paklusnumas Dievo Žodžiui išlaisvina
Popiežius: atsiminkime, kad netaptume abejingi
2020 sausio 19 „Viešpaties Angelas“
Popiežių aplankė Suomijos ekumeninė delegacija
Dievo Žodžio sekmadienis. Popiežių ir Bažnyčios mokymas. (2)
Dievo Žodžio sekmadienio ekumeninė reikšmė
Popiežius: „Jei panorėsi“ – paprasta ir galinga malda
Dievo Žodžio sekmadienis. Popiežių ir Bažnyčios mokymas (1)
Giesmių giesmė – katalikų ir žydų dialogo dienos tema
Popiežiaus katechezė apie Apaštalų darbus: šv. Paulius Romoje
Popiežius: kiek žalos daro blogas pavyzdys!
Paskirta pasekretorė, atsakinga už Vatikano daugiašalę diplomatiją
Nauji radiniai Etiopijoje
Artėja Chiaros Lubich gimimo 100-osios metinės
Knyga apie celibatą. Vyskupo Gänsweino patikslinimas
Naujasis Stambulo armėnų patriarchas pradėjo tarnystę
Benedikto XVI ir kardinolo Sarah knyga apie celibatą
Daugiau pašaukimų be celibato? „Mūsų patirtis to nepatvirtina“
Popiežius: krikšto dėka ir mes esame Dievo mylimi vaikai
Popiežius paskyrė naują nuncijų Prancūzijoje
Popiežiaus homilija: jei krikščionis nemyli brolio, jis melagis
Popiežius: kūdikio verksmas bažnyčioje geriau už pamokslą
Žmogaus teisės ir asmens apibrėžimas
Pranciškonai mini pirmųjų kankinių 800 m. sukaktį
Maltos Ordinas: už nugaros palikome sunkius metus
Popiežius: Naujieji metai kviečia džiaugtis ir gyventi viltimi
Pranciškus: taika vyraus mūsų širdyse, jei mylėsime vieni kitus
Gaisrai Australijoje: speciali malda šv. Mišiose
Trečiadienio katechezė. Išbandymuose glauskimės prie Kristaus
Malda už Australiją ir krikšto data
Popiežius liūdi dėl žuvusiųjų lėktuvo katastrofoje Irane
Katalikų Kalėdos Ukrainoje
Popiežiaus homilija: prašykime malonės suprasti, kas dedasi širdyje
Popiežius: garbindami Dievą išmokstame, ko neturėtume garbinti
Popiežiaus kalendorius. Sausis ir vasaris
Popiežius: liudykime Kristaus meilę ten, kur esame
Popiežius pasveikino Rytų Bažnyčių brolius ir seseris su Kalėdomis
Popiežiaus kvietimas vaikams: maldos ir dalijimosi gestais siekite šventumo
Popiežius sekmadienio vidudienį: negesinkime dialogo žiburio
Paskelbta popiežiaus žinia Pasaulinės ligonių dienos proga
Popiežius: tikėkime, kad ir kiti trokšta taikos, kaip mes
Popiežiaus maldos intencija sausio mėnesiui
Popiežius Pranciškus dalyvavo kardinolo Grecho laidotuvėse
Popiežius dėkojo už praėjusius metus: Dievas keičia viską
Atverkime širdis Dievo gerumui, kad 2020 būtų taikos metai
Popiežius: smurtas prieš moteris – Dievo išniekinimas
Šventoji Šeima. Dievas kasdienybėje
Erbilio katalikų universitetas žvelgia į ateitį
Ekumeninis Šv. Kalėdų sveikinimas ir kvietimas maldai už vienybę
Nigerijoje dar viena krikščionių egzekucija
Artimųjų Rytų patriarchai meldžiasi už kenčiančius, ragina dialogui
Vroclave prasideda Taizé jaunimo susitikimas. Popiežiaus sveikinimas
Šv. Steponas: meilė ir atleidimas įveikė prievartą
Kalėdiniai pietūs stokojantiesiems Romoje
Popiežiaus žinia Urbi et Orbi: Kalėdos – šviesa sužeistai žmonijai
Kalėdų nakties Mišių homilija. Jis nelaukė, kol tapsime geri
Kristaus gimimas – Kalėdos
Irako chaldėjų patriarchas: Kalėdos teaneša viltį
Fotogalerija: pasaulis pasitinka šv. Kalėdas
Chanuka – išniekintos Jeruzalės šventyklos atšventinimo minėjimas
Sekmadienio vidudienio susitikimas. Šv. Juozapas
Popiežius priėmė kardinolo dekano atsistatydinimą
Popiežius: Romos kurija – ne rūmai, bet gyvas kūnas
Popiežius pasveikino Vatikano darbuotojus
Popiežius ir JTO vadovas: nenusigręžkime, veikime kartu
Trečiasis advento pamokslas Vatikane. Dievo Motina
Kalėdinis laiškas nuodėmklausiams
Popiežius palaimino kryžių su nuskendusio pabėgėlio gelbėjimosi liemene
Popiežius ambasadoriams: reikia konstruktyvaus kūrybingo dialogo
Popiežiaus homilija. Išganymas – malonė; neįmanoma jo užsitarnauti
Trečiadienio katechezė. Prakartėlė – namų Evangelija
JTO generalinis sekretorius lankysis Vatikane
Gazos ruožas: Pažadėto leidimo kirsti sieną „dar nėra“
Panaikinta popiežiškoji paslaptis seksualinio išnaudojimo bylose
Popiežius priėmė nuncijaus Paryžiuje atsistatydinimą
Popiežius vaikams: Marija mus moko, kas yra Kalėdos
Popiežius: seni žmonės – mūsų atmintis ir išmintis
Nenusigręžkime nuo Dievo, kad jis nenusigręžtų nuo mūsų
Popiežiaus audiencijoje pašvęstosios vyskupijų pagalbininkės
Popiežius sekmadienio vidudienį. Laukiame ne pasakų herojaus, bet Dievo
Popiežius šventė Eucharistiją kartu su Romos filipiniečių bendruomene
Popiežiai prieš kamerą. Septynių dešimtmečių istorija
Bendroji audiencija. Paulius – kenčiančio Viešpaties liudytojas
Popiežius pasveikino ukrainiečius iš Mukačevo vyskupijos
Pasiūlymas įsteigti Pasaulinę brolybės dieną
Popiežiaus homilija. Viešpats guodžia ir baudžia švelniai
Nuncijus Gugerotti: Popiežiaus žodžiai – didžiulė paguoda ukrainiečiams
Piligrimams skirtą prakartėlių parodą Romoje aplankė ir popiežius
Misijų vigilija Čenstakavoje: atsiverti misionieriškumo idėjai
Popiežius seminaristams: kur klerikalizmas – ten gedimas
Pranciškus: uždavinys naujoms kartoms
Popiežiaus audiencija Slovakijos premjerui
Palaimintasis J. Milleris, ugdytojas ir kankinys
Sekmadienio vidudienio malda. Malda už Ukrainą
Romos kurijos naujienos
Maria de Potestad: atvykau padėti Lietuvai, bet daugiau gavau pati
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 »»
 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt