Popiežius astronomams: džiugiai dalinkitės tiesos ieškojimo vaisiais
Popiežiaus homilija. Stovėti Dievo akivaizdoje, klausytis, išeiti
Popiežius: Jėzus mus moko sveiko realizmo
Popiežius: medikas yra pašauktas būti gailestingas
Paskelbta popiežiaus kelionės į Lenkiją programa
Jeruzalės Lotynų patriarchatas sveikina musulmonus Ramadano proga
Ortodoksų Susirinkimą temdo Bažnyčių nesutarimai
Popiežius: Vestuvės Kanoje – Naujosios Sandoros pradžia
Popiežius: Krikščionis – šviesa ir druska kitiems
Pranciškus: Palaiminimai kaip navigatorius leidžia nustatyti teisingą kursą
Popiežius dalyvavo Kardinolų patarėjų posėdyje
Kanonizacijos apeigos Romoje: Jėzaus dėka spindi malonės pergalė
Steigiama nauja Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterija
Popiežiaus audiencija Tarptautinio diakonato centro atstovams
Vyskupai už aplaidumą lytinio išnaudojimo bylose bus šalinami
Popiežius kunigams: gyvenkite ne sau, bet kitiems ir su kitais
Popiežiaus rekolekcijos kunigams Romos bazilikose
Popiežiaus maldos intencija birželio mėnesiui: „Melskis kartu su manimi, kad seni, kenčiantys ir vieniši žmonės taip pat ir didžiuose miestuose būtų solidariai priimami“
Popiežiaus rekolekcijos kunigams. Tiesioginė transliacija ketvirtadienį
Popiežiaus bendroji audiencija. Nuolanki malda
Kun. Thomas Rosica CSB. Katalikai žiniasklaidoje neturi tapti „šventais baudėjais“
Popiežius priėmė džainistus
Gailestingumo metai. Kunigų jubiliejus
Popiežiaus padėka kalėjimų kapelionams
Ekumeninė vaikų malda už Sirijos taiką
Popiežiaus homilija antradienio rytą. Džiaugsmas ir tarnavimas
Popiežiaus homilija pirmadienio rytą. Atmintis, pranašystė, viltis
Popiežius diakonams: nuolankiai tarnaukite, nebijokite Dievo „staigmenų“
Vaikų traukinys Vatikane: „Bangų atnešti“
Popiežius: Artimo meilė – daugiau nei filantropija
Eucharistinis kongresas Gardine
Popiežius: Eucharistija – Bažnyčios gyvenimo forma
Popiežius pasveikino šimtąsias vokiečių „Katholikentag“
Pranciškus: Tikėjimas be maldos svyruoja
Popiežius paragino melstis už dingusių vaikų sugrąžinimą
Popiežius kvietė melstis už naujų išpuolių Sirijoje aukas
Tūkstančiai Kinijos katalikų lanko Šešano Marijos šventovę
Vatikane pristatytas Pasaulinis šeimų susitikimas Dubline 2018 metais
Popiežius: Šventumas – kelionė Dievo akivaizdoje
Popiežiaus iššūkis: Leiskime, kad kenčiantieji pamokytų kas yra žmoniškumas
Popiežius priėmė Kairo al-Azharo Didįjį imamą
Pranciškus. Jėzus, o ne turtai suteikia tikrąjį džiaugsmą
Popiežius Pranciškus: Trejybė – Dievas „šeima“
Palaimintasis kun. Pranciškus Marija Greco
Popiežius priėmė Baltarusijos prezidentą
Popiežius: Jėzus mus moko Dievo tiesos ir supratingumo žmogaus silpnumui
Popiežius futbolininkams: turi būti darna tarp žmogaus ir atleto
Popiežius susitiko su naujais šešių valstybių ambasadoriais
Popiežiaus davė interviu prancūzų dienraščiui „La Croix”
Popiežius: Išnaudojimas – mirtina nuodėmė
Bendroji audiencija. „Kas nemato vargšo – niekina Dievą“
Popiežius: Galios siekimas, karjerizmas ir pinigai kenkia Bažnyčiai
Popiežius Pranciškus Italijos vyskupams: kunigas yra gyvenimo tarnas
Moterys, diakonatas ir vaidmuo Bažnyčioje: ilga diskusija
Popiežius lankysis Armėnijoje birželio 24-26
Jubiliejaus katechezė. Ugdykite gailestingumą!
Gailestingumo gestas: Popiežius vizitas protiškai atsilikusiųjų bendruomenėje
Popiežius aplankė būsimų Šventojo Sosto diplomatų akademiją
Ar moterys bus šventinamos diakonėmis?
Popiežius: Kai krikščionys nevieningi – pasaulis netiki
Tautų šventėje Romoje - lietuvių bendruomenės prisistatymas
Paskutinis pasirengimo PJD Krokuvoje etapas
Valstybės sekretorius Parolin Estijoje: Šventajam Sostui labai rūpi visos žmonijos gerovė
Popiežiaus bendroji audiencija. „Ne mūsų nuopelnai, bet Dievo meilė“
Kuba. Švenčiamas Marijos paskelbimas salos Globėja
Popiežiaus homilija apie Evangelijos skelbimo džiaugsmą
Popiežius prisiminė neregėtą prievartą kenčiančius krikščionis
Popiežius: Mūsų asmenyse Viešpats padeda vargšams
Popiežius Pranciškus: „Galvokime apie Šventąją Dvasią, kalbėkimės su ja“
Popiežius: Su viltimi kelkime akis į Dangų
Popiežius ir Georgijaus juostelė: ne politinis gestas
Popiežius Pranciškus: sveikata yra teisė, o ne miražas
Popiežiui įteikta Karolio Didžiojo premija.
Popiežius: Viešpats tenušluosto visas ašaras
Trečiadienio katechezė: nėra prarastų avių, yra avys, kurias reikia atrasti
Popiežius Jordanijos delegacijai: dialogas kuria ten kur griaunama
Popiežiaus Pranciškaus maldos intencija gegužės mėnesiui
Popiežiaus Pranciškaus homilija. „Ar einu Jėzaus keliu?“
Mercedarų ordinui aštuoni šimtai metų
Pranciškus: Šventosios Dvasios galia įtikėti ir liudyti gyvą prisikėlusį Jėzų
Popiežius: Jėzus yra su mumis, tarp mūsų ir mumyse
Popiežius: Išpažintis neturi būti nei kankinimas, nei tardymas
Popiežius pasveikino Gailestingumo jubiliejų švenčiančius karius
Popiežius: Būkime šviesos žmonės, neveidmainiaukime
Popiežius: Globalizuokime jautrumą kenčiančiam žmogui
Popiežius: Nesipriešinkime Šventosios Dvasios staigmenoms
Popiežiaus bendroji audiencija. „Eik ir tu taip daryk“
Naujas arkivyskupas Kubos sostinėje
Popiežius apie tikinčiųjų pasauliečių vaidmenį Bažnyčioje ir pasaulyje
Popiežiaus laiškas kaliniams: „Brangieji broliai Kristuje“
Netikėtas popiežiaus apsilankymas „kaimelyje“: kaip dykumos virsta miškais
Popiežius paaugliams: Meilė yra krikščionio tapatybės kortelė
Popiežius prisiminė Sirijoje pagrobtus vyskupus ir kunigus
Popiežiaus videožinia paaugliams: Apmaudas tarsi kinivarpa, kuri graužia sielą
Pranciškaus žinia paaugliams: Eikit prieš srovę!
Vyskupų sinodo taryba: būtina suderinti primatą, kolegialumą ir sinodiškumą
Popiežius priėmė Italijos Caritas narius
Popiežius: Atsiminkime ką Viešpats nuveikė mūsų gyvenime
Popiežiaus sveikinimas žydų Velykų proga
Popiežiaus: Matykime skirtumą tarp nuodėmės ir nusidėjėlio
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt