Pranciškaus homilija apie krikščionišką artumą
Popiežiaus audiencija būsimiems Bažnyčios diplomatams
Popiežiaus laiškas apie ekumeninį dialogą
Pranciškaus katechezė apie šeimą: jausmų žaizdos ir vaikai
Jėzaus draugijos kunigu įšventintas Lukas Laniauskas SJ
Popiežius koncelebruos Mišias su naujais arkivyskupais
Mirė Nirmala Joshi MC, pal. Motinos Teresės įpėdinė
Pristatytas Sinodo XIV eilinės asamblėjos "Instrumentum laboris"
Pristatant encikliką „Laudato Si“: Ne vargšų masė, o turtingųjų vartojimas griauna planetą
Liuksemburgo arkivyskupas savo namuose apgyvendino du pabėgėlius
Baigėsi popiežiaus Pranciškaus pastoracinė kelionė Turine
Popiežius valdiečių bendruomenei: Vienybė nereiškia vienodumo
„Tikėjimas ir šviesa“ Italijoje mini 40 gyvavimo metų
Popiežių aplankė Antiochijos sirų ortodoksų Bažnyčios patriarchas
Birželio 20 d. minima Pasaulinė pabėgėlių diena
Popiežiaus Pranciškaus pastoracinis vizitas Turine
Turino drobulė - aukščiausios Jėzaus meilės mums ikona
Pranciškus: Nepažinti Raštų reiškia nepažinti Kristaus
Pranciškus: suklupsime, jei nesuprasime savo silpnumo
Izraelyje – tyčinis bažnyčios padegimas
Naujas Mokslų akademijos narys - vokiečių fizikas ir klimatologas
LAUDATO SI – Pirmieji Pranciškaus enciklikos skyriai
Laudato si’. Žvilgsnis į enciklikos turinį
Pranciškaus Asyžiečio „Saulės giesmė“: nurimusios ir sutaikytos širdies džiaugsmas
Popiežiaus katechezė. Mirties patirtis šeimoje; Kreipimaisi dėl Enciklikos ir pabėgėlių
Bažnyčios Italijoje parama Irako krikščionims. Metai nuo Mosulo užėmimo
Jei tikėjimas nepasiekia kišenės, nėra autentiškas
Popiežius Pranciškus: Tėvų pašaukimas yra meilė
Išviešintas enciklikos juodraštis nėra galutinis tekstas
Popiežius Pranciškus: denonsuoti žeidžiančius žmogaus orumą
Popiežiaus homilija: Krikščionys tenepiktina skandalingu elgesiu
Sekmadienio vidudienio malda: Dievo Žodžio galia ir donorystės vertė
Popiežius audiencija teisėjams: apginti taisyklės vertę bendruomenei
Italijos Skautų sąjūdžio šventė Vatikane
Popiežius kunigams apie gailestingumą, suvienodintą Velykų datą, Aziją, kaip pažadą Bažnyčiai
Paskirtas naujas Kauno arkivyskupas
Pranciškus apie bado problemą: nustokime ją deleguoti kitiems
Popiežius priėmė Latvijos ir Estijos vyskupus
Popiežius priėmė Rusijos prezidentą
Pasibaigė kardinolų popiežiaus patarėjų posėdis
Enciklika „Laudato si’ – apie rūpestį bendrais namais“
Pasaulinės kunigų rekolekcijos Romoje
Al Azharo universiteto didysis šeichas: ISIS teroristai iškraipė islamą
Popiežiaus bendroji audiencija. Sergantysis šeimoje
Popiežius Pranciškus: Saugokime savo krikščionišką tapatybę
Paskirtas naujas vyskupas Baltarusijoje
Arkivysk. S. Ševčiukas parašė laišką popiežiui
Pranciškus grįžtant iš Sarajevo: Medžiugorjė ir priklausomybė nuo kompiuterio
Antiochijos patriarchai Damaske. Islamistai pagrobė krikščionių grupę Libijoje
Rytų apeigų katalikų Bažnyčios: šeima - žmogiškumo laboratorija ir mokykla
Pranciškus: Gyvenimu liudykime tai, ką švenčiame liturgijoje
T. Federico Lombardi SJ apie popiežiaus kelionę į Sarajevą
Popiežiaus susitikimas su kunigais ir vienuoliais: Saugoti kančios atminimą ir atleisti
Popiežius Bosnijos ir Hercegovinos jaunimui: Rinktis atsakingai. Tiesti tiltus
Popiežius kitų konfesijų atstovams: Dialogas yra žmoniškumo mokykla
Birželio 18 d. pasirodys nauja popiežius enciklika
Pranciškus: Gailestingumas, tai žodis, kuriame telpa visa Evangelija
Popiežius: Evangelizavimas buvo ir yra svarbiausia užduotis
Pranciškus: Eucharistija tai ne premija geriesiems, bet stiprybė nusidėjėliams
Birželio 10 d. popiežius priims Rusijos prezidentą
Popiežiaus Pranciškaus katechezė: apie šeimą ir skurdą
Eucharistija - tobuliausia Dievo dovana žmonijai
Pranciškus: Pralaimėjimą Dievas paverčia pergale
Strasbūre – Šventojo Sosto rengiamas seminaras apie įtraukiančią visuomenę
Pranciškus: Evangelizuoti – tai eiti kartais dar nepažįstamais keliais
Pranciškus: Trejybė. Vienas su kitu, vienas kitam, vienas kitame
„Ramybė jums!“. Popiežiaus kelionė į Sarajevą
Pranciškus: Pralaimėjimą Dievas paverčia pergale
Vaikų traukinys Vatikane
Popiežius susitiko su italų gyvybės gynėjų asociacija
Popiežius sergantiems vaikams: Esate maži didvyriai
Popiežius Pranciškus: Kokie krikščionys mes esame?
Šventasis Sostas parėmė JTO rezoliuciją apie žurnalistus, parengtą Lietuvos iniciatyva
Pranciškaus žinia misijų dienai: kiekvienam, kuris iš tiesų nori sekti Mokytoju
Popiežiaus Pranciškaus katechezė. Sužadėtiniai
Bažnyčių naktis penktadienį Austrijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Estijoje, Latvijoje
Po referendumo dėl tos pačios lyties sąjungų Airijoje: neužsidaryti aptvare
Popiežius pranciškonams: Ką reiškia būti mažesniaisiais broliais
Pranciškus: Jėzaus sekimas ir supasaulėjimas tai du nesuderinami dalykai
Šv. Pilypo Neri jubiliejus. Pranciškaus sveikinimo laiškas
Popiežius homilija apie turtingą gyvenimą
Pranciškus: Šiandien patiriame kraujo ekumenizmą
Pranciškaus Sekminių homilija: Dvasia teikia tiesą, atnaujina ir žadina dorybes
Pranciškus: darbas turėtų būti laisvas, kūrybingas, su kitais ir solidarus
Popiežius Pranciškus: Kokiu žvilgsniu Jėzus į mane žvelgia?
Popiežius policininkams: Jūsų tarnybos prasmė – ginti silpnuosius
JAV krikščionys aukoja „kultūriniams karams“ ar išsivystymui ir artimo meilės darbams?
Popiežius Pranciškus: Neįsileiskime nesantaikos dvasios
Romoje – konferencija apie naują požiūrį į aplinkosaugą: kaip suderinti ekonominį augimą ir tvarumą
Gegužės 24-oji – maldos už Bažnyčią Kinijoje diena
Popiežius pakvietė Sekminių išvakarėse melstis už persekiojamus krikščionis
Bendroji audiencija. Auklėjimas šeimoje yra žmoniškumo stuburas
Popiežius Italijos vyskupams: Daugiau jautrumo
Motinos Teresės kanonizacija per Gailestingumo jubiliejų?
Pranciškus: Pagalvokime apie paskutinį atsisveikinimą
Vaikų traukinyje šiemet dalyvaus kalinių vaikai
Popiežius susitiko su palestinietėmis vienuolėmis
Pašvęstojo gyvenimo metai. Popiežiaus susitikimas su Romos vienuolėmis ir vienuoliais
Šventųjų spindesys (II): stipresnis už peilio smūgį ir etnines sienas
Šventųjų spindesys (I): stipresnis už kilmingojo titulą ir už kūno silpnumą
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt