Popiežius padovanojo Bulgarijai dviejų šventųjų relikvijas
Popiežius priminė Retų ligų dieną
Ženeva. Atidėtos Mišios reformatų katedroje
JAV Senatas atmeta du įstatymo „už gyvybę“ projektus
Naujoji Zelandija: siekis dekriminalizuoti abortus
Turine prasidėjo saleziečių iš viso pasaulio susitikimas
Dirbtinio intelekto etika: Romos manifestas
Sukurta darbo grupė, kuri padės atnaujinti nepilnamečių apsaugos gaires
Sekmadienį prasideda popiežiaus gavėnios rekolekcijos
Atšauktos penktadienio audiencijos
Popiežius: kaip pašalinti kartumą iš kunigo gyvenimo?
Popiežius aukojo Pelenų trečiadienio Mišias. „Esame Dievui brangios dulkės“
Gavėnia – atsiplėškime nuo mobiliųjų telefonų, skaitykime Evangeliją
Dėl popiežiaus negalavimo neįvyko susitikimas su kunigais
Popiežius: neatskirti atsivertimo nuo tarnystės
Popiežius išsakė artumą kenčiantiems nuo koronaviruso
Ispanijos vyskupų konferencijoje – pirmininko rinkimai
Sekmadienį prasideda popiežiaus gavėnios rekolekcijos
Popiežiaus homilija. Eikime prieš pasaulio dvasios srovę
Milano arkivyskupas: nekelkime panikos
Bažnyčioje Vokietijoje – Vyskupų konferencijos pirmininko rinkimai
Naujas Rytų Bažnyčių kongregacijos sekretorius
Popiežiaus vizitas Baryje užbaigtas malda už taiką Sirijoje
Kova su nepilnamečių išnaudojimu. Kas nuveikta per metus?
Vidinis tyrimas dėl Jeano Vanier piktnaudžiavimo atvejų
Mišios Baryje. Mylėkime ir melskimės
Popiežius Viduržemio jūros šalių vyskupams: nėra alternatyvos taikai
Kard. Marx: „Krikščionių pasaulėžiūra nepateisina agresyvaus nacionalizmo“
Kanoninė bausmė yra vaistas
Popiežius rytų ortodoksams: susitikdami dalijamės dovanomis
Netrukus bus skelbiami du nauji šventieji ir keturi palaimintieji
Popiežius: tikri krikščionys eina Jėzaus nusižeminimo keliu
Kauno arkivyskupu paskirtas Kęstutis Kėvalas
Popiežius: prašykime Viešpatį gailestingos širdies malonės
Artėja Pijaus XII pontifikato archyvinių dokumentų išslaptinimas
JAV vyskupai: būtina visiškai atsisakyti branduolinio ginklo
Ukraina: naujas Odesos-Simferopolio vyskupijos ganytojas
Būsimieji Šventojo Sosto diplomatai bus siunčiami į misijų šalių vyskupijas
Popiežius sekmadienio vidudienį: su Dievo malone viską galime
Popiežius susitiko su Vatikano teisinės sistemos darbuotojais
A. Tornielli. Misionieriškos Bažnyčios ambasadoriai
Popiežiaus ir kardinolų patarėjų susitikimas
„Querida Amazonia“ ir Amerikos evangelizavimas
Bažnyčia kelia balsą prieš neteisingumą migrantų atžvilgiu
Gavėnia ir Velykos su popiežiumi. Liturginių apeigų programa
Popiežiaus homilija. Nesiteisinkime, kad visi taip daro
Christoph Schönborn: popiežius ragina praplėsti akiračius
„Querida Amazonia“ atgarsiai Lotynų Amerikoje
Popiežius priėmė metropolitą Hilarioną
Trečiadienio katechezė. Ašarų vertė
Kodėl Amazonija svarbi visiems?
Paskelbtas apaštališkasis paraginimas „Querida Amazonia“
Popiežius Pranciškus paskelbė Apaštališkąjį posinodinį paraginimą QUERIDA AMAZONIA
Popiežius inauguravo „Super vienuolių“ („Super nuns“) grupę
Popiežiaus audiencijoje – Kolumbo riteriai
Popiežius susitiko su Ukrainos prezidentu
Kaip Jėzaus mokinys gyvena ir liudija?
Trečiadienį pristatomas apaštališkasis posinodinis paraginimas „Querida Amazonia“
Dirbtiniam intelektui turi būti nustatytos etinės ribos
Reinhard Marx: celibato panaikinimas – ne tema
Bus iškilmingai paminėtos Aparesidos konferencijos metinės
Popiežiaus audiencija ekspozicijų ir parodų rengėjams
Popiežiaus bendroji audiencija. Tikrai laisvas – kas turi vargdienio dvasią
Patriarchas Baltramiejus. Religijos vaidmuo nėra antraeilis
COMECE minės įsikūrimo 40-ąsias metines
Deklaracijos apie žmogiškąją brolybę minėjimas Abu Dabyje
Popiežius: pasaulio nelygybės problemos yra išsprendžiamos
Popiežiaus sveikinimas minėjimo Abu Dabyje dalyviams
Popiežiaus homilija. Dievas verkia, kai nuo jo nusigręžiame
Vatikano diplomatijos vadovas lankėsi Estijoje
Šv. Jonas Paulius Didysis. Pranciškus apie pirmtaką
Abu Dabio deklaracijos principai yra visuotiniai
Iš Vatikano į Kiniją pasiųsti keli šimtai tūkstančių apsauginių kaukių
Popiežius sekmadienio vidudienį: pašvęstieji – Bažnyčios turtas
Popiežius šventė Eucharistiją kartu su vienuoliais
Kardinolas Braz de Aviz apie moterų vienuolijas
Pranciškus: tegu gydymas nevirsta sistema
Bažnyčios ir Jaunimo asociacijos bendradarbiavimas Ukrainoje
Saleziečių bendruomenės Vatikane vadovas. Naujas nuotykis
Popiežius: seneliai – ne tik pagalbininkai, bet tikri ugdytojai ir liudytojai
Popiežius priėmė Europos tarpbažnytinių organizacijų vadovus
Popiežius: civilizuota visuomenė gina kiekvieno žmogaus gyvybę
JAV plane dėl Izraelio ir Palestinos trūksta „dviejų valstybių“
Tarpreliginis susitikimas Ženevoje: stipresni už pesimizmo pagundą
Kardinolas P. Barbarin išteisintas apeliaciniame teisme
Trečiadienio katechezė: Palaiminimai – krikščionių tapatybės kortelė
Popiežiaus homilija: jei mes krikščionys, nebūkime nuobodūs ir apkartę
Ilgaamžiškumo lobis. Kongresas apie senolių vaidmenį Bažnyčioje
Popiežius: Dievo Žodis mus veda į gilumą
Pranciškaus, Benedikto XVI ir Jono Pauliaus II malda Aušvice
Popiežius savo sekretoriumi paskyrė gatvės sielovadininką
Popiežius patvirtino Kardinolų kolegijos vadovų išrinkimą
Europos vyskupų pareiškimas Aušvico išvadavimo sukakties proga
Popiežius: mūsų gyvenime visada tebūna vietos Dievo žodžiui
Popiežius padovanojo po Šventojo Rašto knygą sekmadienio Mišių dalyviams
2020 sausio 26 „Viešpaties Angelas“
Popiežius priėmė Irako prezidentą
Popiežius prašo rodyti krikščioniškos šeimos grožį
Popiežius: žiūrėkime į kitus plačiu Dievo žvilgsniu
Mokiniai iš Emauso Dievo Žodžio sekmadienio logotipe
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt