Popiežiaus knyga-interviu užbaigiant misijų mėnesį
Popiežiaus homilija: nebūkime nedėkingi, priimkime Viešpaties kvietimą
Popiežius paragino gyvenimą suderinti su Jėzaus troškimais
Popiežius sekmadienio vidudienį : gailestingas Jėzaus žvilgsnis perkeičia nusidėjėlio gyvenimą
Vėlinių Mišias popiežius aukojo katakombose
Popiežius: kas vengia mirties temos, tas pats jau pradėjęs mirti
Popiežius Visų Šventųjų iškilmės vidudienį: šventumas – dovana ir pašaukimas
Katechezė apie Apaštalų darbus. Pirmieji Evangelijos skelbimo žingsniai Europoje
Popiežius paprašė melstis už Iraką
Irako krikščionių lyderių deklaracija
Popiežiškosios mokslų akademijos narė – Nobelio laureatė
Kardinolas Hummes. Didžioji Sinodo tema – indėnų ateitis
Viltis kaip inkaras
Loreto Marijos minėjimas – nuo šiemet privalomas
Popiežius: mus pasiekė vargstančiųjų ir žemės šauksmas
Popiežiaus pastabos pristatant Sinodo Amazonijai dokumentą
Sinodo uždarymo Mišios. Prašykime malonės girdėti vargstančiųjų balsą
Nauji atsivertimo keliai – Amazonijos Sinodo baigiamasis dokumentas
A. Tornielli. Sinodo pasiūlymų versmė
Bendroji audiencija: sinodiškumas – nesutarimų sprendimo metodas
Popiežius susirūpinęs dėl to, kas dedasi Čilėje
Žmogaus teisės turi remtis teisinga asmens samprata
Tarp Japonijos imperatoriaus šventės dalyvių – popiežiaus pasiuntinys
Šv. Benediktas Nursietis – Europos dvasinės vienybės globėjas
Šv. Jono Pauliaus II liturginis minėjimas: „Atverkite Kristui duris“
Popiežius Pranciškus: malda – tai alsavimas ir širdies plakimas
Vyskupų sinodo tėvai atnaujino „Katakombų paktą
Newmanas ir į upę įmestos statulėlės
Vatikano finansai: taupymas, bet ne kracho grėsmė
Kardinolas Schoenbornas: reikia daugiau dėmesio visų pakrikštytųjų kunigystei
Prasidėjo trečioji Sinodo savaitė: parengtas baigiamojo dokumento projektas
Popiežius sekmadienio vidudienį: kiekvienas pakrikštytasis – misionierius
Mūsų gyvenimo misija – ne našta, bet dovana
Seminaras „Amazonijos regiono iššūkiai“ ir koncertas
Sinodo tėvas Paloschi: įkultūrinimui reikalingas liudijimas
Pasibaigė antrasis Amazonijos Vyskupų sinodo etapas
Popiežius inauguravo „Anima mundi“ muziejų ir parodą apie Amazoniją
Pranciškus: kūrinija yra Dievo dovana. Atsiprašykime už gobšumą
Popiežiaus susitikimas su Amazonijos čiabuvių atstovais
Amazonijos sinodas: neatidėlioti ekologinio atsivertimo
Trečiadienio katechezė. Visų Viešpats nėra šališkas
Amazonijos sinodas: geriau mirti dėl gyvybės nei gyventi dėl mirties
Sveika mityba prieš badmiriavimą ir antsvorį
Pranciškus: Jėzus taip pat patyrė vargstančiųjų dalią
Sinodas: Bažnyčia – ne tik mokytoja ir motina, bet mokinė ir sesuo
Vatikane pristatytas išmanusis rožinis
Paskirtas naujas Vatikano žandarmerijos vadovas
Šv. Jono Pauliaus II šimtmetis
Popiežiaus homilija. Kaip pagyti nuo veidmainystės?
Prasidėjo antroji Vyskupų sinodo darbo savaitė
Popiežius priėmė Vatikano žandarmerijos vadovo atsistatydinimą
Dėl Sirijos invazijos kenčia daugelis, taip pat krikščionys
Popiežius Pranciškus: tikėjimas – tai malda, kelionė ir dėkingumas
Sekmadienio „Viešpaties Angelas“. Malda už Siriją ir Ekvadorą
Popiežius priėmė Italijos futbolo rinktinę
Amazonija: įmanoma pusiausvyra tarp žmogaus veiklos ir aplinkos
Sinodas – ėjimas kartu: Šventosios Dvasios vedama apaštalinė tradicija
Amazonijos Vyskupų sinodas. Septintoji kongregacija
Penki nauji šventieji
Vyskupų sinodas Amazonijai: diskusijos tęsiasi
Misionieriai Amazonijoje gyvybės auka paliudiję meilę Kristui
Popiežius meldžiasi už pasikėsinimo Vokietijoje aukas
Margaritos Bays kanonizacija: didūs Dievo darbai mažuose dalykuose
Trečiadienio katechezė. Sauliaus tapimas Pauliumi
Amazonijos Vyskupų sinodas: ką daryti, kai labai trūksta kunigų?
Mirė kardinolas Serafim Fernandes de Araujo (1924–2019)
Popiežiaus homilija: Viešpats nesibjauri nusidėjusiu žmogumi
Amazonijos Sinodas: kai trūksta kunigų, vienuolės klauso išpažinčių
Popiežius pasveikino Romos žydų bendruomenę trijų švenčių proga
Prasidėjo Vyskupų Sinodo Amazonijai kongregacijos
Kardinolas Baldisseri. Sinodo Amazonijoje rengimas, eiga ir tvarumas
Kardinolas Claudio Hummes: Bažnyčia turi judėti pirmyn
Šv. Kamiliaus dukterų kongregacijos įkūrėja – šventoji
Popiežius sekmadienio vidudienį: kas tiki – tarnauja
Popiežiaus aukotomis Mišiomis prasidėjo Vyskupų sinodas Amazonijai
Naujieji kardinolai aplankė popiežių emeritą
Sigitas Tamkevičius – Sant’Angela Merici titulo kardinolas
Tarp naujųjų kardinolų – Sigitas Tamkevičius
Popiežius konsekravo keturis vyskupus
Popiežius prašo Europos vyskupus įsipareigoti artimo meilės darbams
Šv. Pranciškus – Amazonijos vyskupų sinodo globėjas
Popiežius kviečia pašvęstuosius sugrįžti prie savo dvasinių ištakų
Popiežiaus homilija: sekmadienis be Dievo Žodžio nebūtų šventė
Kardinolas Wyszynskis (1901–1981) bus skelbiamas palaimintuoju
Popiežius uršulietėms: patraukti žmones prie Kristaus
Katalikybę Lotynų Amerikoje įtakojęs susitikimas
Peter Schwartz: kardiologo ir paslaptingo sindromo istorija
Bendroji audiencija. Šventoji Dvasia įkvepia skelbti Evangeliją
Popiežiaus kelionės į Tailandą ir Japoniją programa
Popiežius japonų televizijai: labai gerbiu jūsų tautą
Vyskupas iš Maltos paskirtas būsimuoju Vyskupų Sinodo vadovu
Indijos ambasadorius prie Šventojo Sosto: Mahatma Gandis aktualus ir šiandien
Prasidėjo misijų mėnuo. Dievas myli „išeinančią“ Bažnyčią
Popiežiaus maldos intencija spaliui
Paskelbti šių metų Ratzingerio premijos laureatai
Johnas Henry Newmanas bus paskelbtas Bažnyčios šventuoju
Kasmet bus minimas Dievo Žodžio sekmadienis
Popiežius: be džiaugsmo misija neįmanoma
Ryto homilija. Vilties kultūroje yra vietos senukams ir vaikams
Vokietijos vyskupų laiškas JTO dėl klimato kaitos: „Vienas skubiausių žmonijos klausimų“
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt