Jono Pauliaus II šimtmečio minėjmo renginiai Lenkijoje
Gegužės 15-ąją – „vargšų ekonomisto“ paskaita apie ateitį po COVID-19
Popiežius: melskimės už pandemijos pabaigą, taiką, atgailą ir atsivertimą
Popiežiaus Mišios už šeimas
Priartėjo „Laudato si’ savaitė“
Popiežius aukojo Mišias už slaugytojas ir slaugytojus
Popiežiai apie viltį: nuolankiausia, bet stipriausia dorybė
Popiežius: reikia bendradarbiavimo, kad būtų įveiktos pandemijos pasekmės
Popiežius: melskimės už netekusius darbo
Mišios sekmadienio rytą: už Europą
Popiežius sekmadienio vidudienį: Jėzus – mūsų kelias
Popiežius: reikia bendradarbiavimo, kad būtų įveiktos pandemijos pasekmės
Popiežiaus malda už ligonius slaugančias vienuoles
Kardinolas Hollerichas: turime nugalėti nacionalizmo ir egoizmo virusus
Europos Komijos pirmininkė: esame stiprūs, kai esame vieningi
Baltarusija: drąsina dėl koronaviruso mirusių dvasininkų pasiaukojimo pavyzdys
Popiežiaus homilija: atsiminkime, kad esame Dievo tauta
Atnaujinta Vatikano radijo programėlė mobiliesiems įrenginiams
Atidedamos penkios skelbimo palaimintaisiais iškilmės
Romos kurijoje – du nauji vyskupų luomo kardinolai
Trečiadienio katechezė. Malda yra tikėjimo kvėpavimas
Mišios trečiadienio rytą: už žiniasklaidos darbuotojus
Uždarytus Vatikano muziejus galima lankyti virtualiai
Dėmesys vidaus pabėgėliams. Šventojo Sosto pastoracinės gairės
Popiežiaus maldos intencija gegužės mėnesiui: už diakonus
Malda už šeimų santarvę ir kad nebūtų namų smurto
Gegužės 14-oji – maldos už žmoniją diena
Popiežius vėl aukojo Mišias už mirusius
Pašaukimai, pandemija, vaikai, gegužinės pamaldos ir malda už žmoniją
Italija. Rožinis, pandemija ir „namų Bažnyčios“ matmuo
Sekmadienio ryto Mišios. Už ganytojus ir medikus, kurie dovanojo gyvybę
Kaip atskirti Gerojo Ganytojo balsą nuo vagies balso
Popiežiaus malda už valdančiuosius pandemijos krizės metu
Popiežius aukojo Mišias už dirbančiuosius
Juozapo darbininko minėjimui – 65 metai
Italijos, JAV ir Kanados vyskupai meldė savo šalims Marijos globos
Tavo apgynimo šaukiamės, Marija
Popiežius aukojo Mišias už mirusius
Dėl koronaviruso didėja bado pasaulyje grėsmė
Mišios antradienio rytą. Melskime protingumo malonės
Vatikane įsteigta Jono Pauliaus I fundacija
Grįžti prie Europos „tėvų kūrėjų“ svajonės
Italijos vyskupai nepatenkinti vyriausybės sprendimu
Popiežiaus laiškas gatvės laikraščiams
Mišios sekmadienio rytą: už liūdinčiuosius
Popiežius: melskime kūrybingumo malonės
Popiežius: melskime Marijos užtarimo kenčiančiai žmonijai
Šeštadienio Mišios už laidojimo namų darbuotojus ir šv. Morkaus minėjimas
Popiežius aukojo Mišias už mokytojus ir mokinius
Ketvirtadienio ryto Mišios. Kad nebūtų naudojamasi pandemija
Pandemija: uždarytos trys svarbiausios musulmonų sunitų šventovės
Trečiadienio ryto Mišios. Už Europos vienybę
Pranciškus: neturėsime ateities, jei negerbsime kūrinijos
Atidėtas tarptautinis eucharistinis kongresas
Popiežiaus homilija: kur Šventoji Dvasia, ten darna ir vienybė
Atidėti pasauliniai šeimų ir jaunimo susitikimai
Kaip Bosnijos musulmonai gelbėjo katalikų Velykas
„Amoris laetitia“ šeimoms pandemijos metu
Patriarcho Baltramiejaus Velykų žinia: esame pakeleiviai, priklausome Kristui
Popiežius: melskimės už politikus, kad siektų visų gerovės
Popiežius: gailestingumas – atsakas į gyvenimo ir istorijos audras
Popiežius aukojo Gailestingumo sekmadienio Mišias
Popiežius meldėsi už neįgaliuosius ir pandemijos metu juos gydančius medikus
Šv. Jonas Paulius II: Dievo gailestingumo šviesa apšvies žmonijos kelią
Popiežius: nors esame atskirti, atsiminkime, kad esame bendruomenė
„Caritas internationalis“: padėkite padėti kenčiantiems žmonėms
Benedikto XVI sukaktys. Nieko labiau nebranginti už Kristaus meilę
Popiežius aukojo Mišias už vaistininkus
Kardinolas Turksonas: padėti žmonėms dabar ir rengtis ateičiai
Trečiadienio katechezė. Palaiminti taikdariai
Epidemijos, karantinai, tuščios bažnyčios: pažvelkime į istoriją
Popiežius: melskimės už senus žmonės. Jiems dabartinio meto našta sunkiausia
Popiežiaus homilija: ištikimybė ir dėkingumas gerais ir blogais laikais
UNICEF: koronaviruso pandemijos grėsmė pabėgėliams ir migrantams
Popiežius: labiausiai pažeidžiami darbininkai negali likti be atlyginimo
Popiežius paminėjo moteris, kurioms pandemijos krizės metas sunkus
Pirmadienio ryto Mišios. Už sprendimus vardan visų, o ne tik kai kurių
Velykų „Urbi et Orbi“. Prisikėlęs Viešpatie, pagydyk kenčiančios žmonijos žaizdas
Velyknaktis Vatikane. Popiežiaus homilija: „Sese, broli, nepasiduok“
Kryžiaus kelias prie Šv. Petro bazilikos: keturiolikos stočių apmąstymai
Popiežius padėkojo Kryžiaus kelio apmąstymų autoriams
Kryžiaus kelio meditacijų rengėjai: nusikaltėlis, nusikaltimo auka, teisėjas
Kryžiaus kelias prie Šv. Petro bazilikos
Kristaus kančios pamaldos Vatikane
Rinkliava Šventajai Žemei nukelta į rugsėjo 13 dieną
Popiežius: Jėzus suteikia jėgų atlaikyti kiekvieną tikėjimo išbandymą
Didįjį ketvirtadienį popiežius paminėjo kunigus, kurie mirė tarnaudami sergantiesiems
Bažnyčia pandemijos laikais. Popiežiaus interviu JK ir JAV katalikų spaudai
Vatikane renkamos aukos nuo pandemijos nukentėjusiems žmonėms
Popiežius Didžiosios savaitės dienomis pakvietė į namų liturgiją: su Nukryžiuotuoju ir Evangelija
Rūpinkimės seneliais ir būkime jiems dėkingi
Trečiadienio ryto Mišios: kad nebūtų išdavysčių
Popiežius pasveikino Romos rabiną; rabinas – popiežių
Abraomiškųjų religijų lyderiai meldėsi, kad greičiau baigtųsi pandemija
Mišios antradienio rytą: už neteisingai nuteistuosius
Kardinolas Pellas – laisvas žmogus
Kai pandemija ir karas sutampa
Pirmadienio ryto Mišios. Kaip elgiamės su vargšais?
Mirė t. Antonio Stefanizzi SJ, buvęs Vatikano radijo direktorius
Kardinolas Koch: Pandemija liudija, kad žmogus ne viską kontroliuoja
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt