Varšuvos kardinolas K. Nycz: lenkai labai pamilo popiežių Pranciškų
Pristatyta popiežiaus Pranciškaus žinia Gavėniai. „Būdamas turtingas, tapo vargdieniu, kad taptume turtingi per jo neturtą“ (plg. 2 Kor 8,9)
Pranciškus: „Iš naujo atrasi Jėzaus Kristaus centriškumą mūsų gyvenime“
Popiežius Pranciškus: Kristaus paaukojimas – jaunimo ir senolių, klusnumo ir pranašavimo susitikimas (+video)
Spaudos konferencijoje Vatikane pristatyti Vienuolių metai
Popiežius Tikėjimo mokymo kongregacijai: Tikėjimas – ne ideologija ir ne abstrakčios teorijos
Popiežius homilija: Nepraraskime nuodėmės jausmo!
Popiežiaus homilija: Neįmanoma būti krikščioniu, nesant Bažnyčios nariu (+video)
Popiežius dalyvaus 37-ajame charizminio judėjimo susitikime Romoje
Popiežius Pranciškus susitiko su Austrijos vyskupais
Popiežiaus bendroji audiencija. Katechezė apie Sutvirtinimo sakramentą (+video)
Popiežius Pranciškus: Visada šlovinkime Viešpatį (+video)
Pranciškaus žinia Popiežiškosioms akademijoms: meilės tiesa nėra individualistinė
Popiežius: „Dėkokime daugybei šventų, nežinomų kunigų, tyliai tarnaujančių savo tautai“ (+video)
Vidudienio malda. Jėzus pradeda skelbti ir pirmuosius mokinius išsirenka „periferijoje“. Malda už Ukrainą
Pranciškus: Tenesikartoja daugiau „Šoah“ žiaurumas, visos žmonijos gėda
Popiežius Pranciškus baigiant Maldų už krikščionių vienybę savaitę. Argi Kristus padalytas?
Popiežius Pranciškus: Moterų vaidmuo Bažnyčioje ir visuomenėje yra esminis (+video)
Pristatyta Popiežiaus žinia Pasaulinei visuomenės komunikavimo priemonių dienai
Tarptautinė konferencija „Ženeva 2“: Sirijoje vienintelė alternatyva kariniams veiksmams yra dialogas.
Popiežius Pranciškus: netaupyti jėgų siekiant Sirijos taikos (+video)
Popiežius Pranciškus: Dievas mums tepadeda gerbti gyvybę, ypač labiausiai pažeidžiamą!
Popiežiaus bendroji audiencija. Melskimės, kad išnyktų skandalingas susiskaldymas (+video)
Popiežius Pranciškus: Būkime maži Dievo akivaizdoje (+video)
Popiežiaus žinia Davoso forumui: Reikia etikos ekonomikoje, kad būtų apsaugotas bendras gėris ir žmogaus orumas
Sekmadienio vidudienio malda. Nėra kito būdo įveikti blogio ir nuodėmės, kaip tik meilė (+video)
Popiežiaus Pranciškaus homilija: Evangelijos naujumas reikalauja ir mūsų naujumo (+video)
Popiežius susitiko su Italijos policija (+video)
Popiežius Pranciškus Romos Švč. Jėzaus Širdies parapijoje: „Žmonių tarpusavio pasitikėjimas yra labai gerai, tačiau pamirštame pasitikėjimą Viešpačiu“ (+video)
Popiežius Pranciškus priėmė Italijos radijo ir televizijos darbuotojus (+video)
Popiežius priėmė Suomijos ekumeninę delegaciją (+video)
Kardinolas K. Koch: Bažnyčių skilimai neatspindi Kristaus valios, ir juos reikia skubiai įveikti
Popiežiaus Pranciškaus homilija: krikščionys nesivaiko madų (+video)
Baigia darbą Medjugorje komisija
Lietuvos Užsienio reikalų ministras lankėsi Vatikane
Pateikta Šventojo Sosto ataskaita apie Vaiko teisių konvencijos vykdymą
Paskelbta Popiežiaus žinia šių metų Pašaukimų dienai
Popiežius Pranciškus: Viešpats yra tikrasis Popiežiaus namų šeimininkas (+video)
Šventojo Tėvo homilija: Bažnyčia krečia skandalai, Dievo tautai duodame užnuodytą maistą (+video)
Tarptautinė teologijos komisija paskelbė dokumentą apie monoteizmą ir prievartą
Bendroji trečiadienio audiencija: niekas neišsigelbsti pats vienas (+ video)
„Portes Ouvertes“: Krikščionių persekiojimas 2013 metais augo
Kard. Tauran: tuoj pat ir be sąlygų sustabdyti smurtą Sirijoje
Popiežius Pranciškus: Dievas nepaverčia mūsų krikščionimis spontaniškai. Jis mus paruošia (+video)
Popiežius susitiko su diplomatiniu korpusu (+video)
Šių metų Maldų savaites už krikščionių vienybę tema „Argi Kristus padalytas?“ (1 Kor 1, 1–17)
Popiežius Pranciškus paskirs devyniolika kardinolų (+video)
Popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį: „Mes galime matyti atsivėrusį dangų“ (+video)
Popiežius Pranciškus: Jei kunigas nutolsta nuo Kristaus – praranda patepimą (+video)
Popiežius Pranciškus tėvams: jūsų pareiga perduoti tikėjimą vaikams (+video)
Popiežius Pranciškus: Nebūkime pralaimėję krikščionys (+ video)
„Popiežius Pranciškus nenori reformuoti tikėjimo, o pačius tikinčiuosius“.
Popiežius Pranciškus laimina visus, kurie padeda spręsti žmonių su negalia problemas
Katalikų vyskupų solidarumo kelionė į Šventąją Žemę
Kampanija „Adoptuok parapiją Sirijoje“
Konferencija „Ženeva II“ ir Sirijos ateitis: krikščionys nesutinka su šariato įvedimu
Rusijoje išaugo praktikuojančių ortodoksų skaičius
Popiežiaus Pranciškaus katechezė apie sakramentus. Krikštas
Europos jaunimo susitikimai: Iš Strasbūro į Prahą
Popiežius Pranciškus lankysis Šventojoje Žemėje
Pranciškaus homilija Viešpaties Apsireiškimo iškilmei: būkime gudrūs! (+ video)
Trijų Karalių vidudienio malda: Viešpats ieško ir tavęs! (+ video)
Popiežiaus kalėdiniai palinkėjimai Rytų Bažnyčioms ir viso pasaulio vaikams.
Popiežiaus pokalbis su vienuolijų vyresniaisiais: Reikia formuoti širdį. Kitaip suformuosime mažas pabaisas, kurios formuos Dievo tautą. Nuo to man šiaušiasi oda
Jeruzalėje minimas istorinis katalikų ir ortodoksių Bažnyčių vadovų susitikimas
Rygoje įvyks regioninis ekumeninis Taizé jaunimo susitikimas
Popiežius Pranciškus jėzuitams: Be širdies nerimo mes bevaisiai (+video)
Popiežiaus bičiulis rabinas: „Jis turi nuoširdumo dovaną. Kalba tiesiai į akis. Ir jei pažada, padaro“.
Prieš 50 metų Paulius VI keliavo į Šventąją Žemę
Popiežius Pranciškus sausio 1-osios vidudienį: Istorija turi centrą - Jėzų Kristų, ir pabaigą - Dievo Karalystę
Popiežius Pranciškus: Marija krikščionių širdyje, maldoje ir tikėjime
Kitas Taizé bendruomenės naujametinis susitikimas vyks Prahoje
Popiežius vadovavo padėkos maldai už 2013 metus (+video)
Pranciškus: Iš prakartėlės semkimės gilaus džiaugsmo ir taikos, kurių Jėzus ateina nešti į pasaulį
Popiežiaus Pranciškaus malda už šeimą
Patriarchas Baltramiejus kalėdinėje žinioje iškėlė šeimos svarbą
T. Federico Lombardi. Reformos yra Bažnyčios misijos įrankis
Benediktas XVI pietavo pas popiežių Pranciškų
Brolybė – taikos pamatas ir kelias į taiką. Popiežiaus Pranciškaus žinia Pasaulinės taikos dienos proga
Popiežius Pranciškus: Pirmojo kankinio minėjimas padeda suprasti kas yra Kalėdos
Popiežiaus Pranciškaus kalėdinė žinia „Urbi et orbi“ (+video)
Popiežiaus paraginimas: Prisiminkime maldose persekiojamus vardan tikėjimo
Kalėdos su popiežiumi Pranciškumi
Popiežius Kalėdų Naktį: Jėzus, kūnu tapusi Meilė, yra gyvenimo ir istorijos prasmė (+video)
Popiežius Pranciškus aplankė popiežių emeritą Benediktą XVI
Popiežius Pranciškus: Ar laukiame Viešpaties?
Romos vyskupas pediatrinėje ligoninėje
Jeruzalės krikščioniškų Bažnyčių patriarchų ir vadovų Kalėdų žinia: „Džiaugiamės, kad Kristaus šviesa tebešviečia – ir net tamsiausiose vietose“
Maskvos Patriarchas Kirilas: Su Pranciškaus pontifikatu siejamos didelės viltys
Vidudienio malda: Švęskime Kalėdas su Marija ir Juozapu (+video)
Trečiasis Advento pamokslas. Įsikūnijimas šv. Pranciškaus Asyžiečio akimis
Popiežius Romos Kurijai: Profesionalumas, tarnavimas, šventumas (+video)
Popiežius Pranciškus Taizé bendruomenei: „Popiežius pasikliauja jumis”
Jeruzalės lotynų patriarchas apie praėjusius metus. Popiežiaus vizitas gegužės mėnesį
Pierbattista Pizzaballa apie islamistų tvarką Sirijoje: pašalinkite kryžius, pridenkite veidus. Nepaklusus – mirties bausmė
Vasario 14-ąją Popiežius susitiks su sužadėtiniais
Romos vyskupas pediatrinėje ligoninėje
Popiežiaus potvarkiai beatifikacijos ir kanonizacijos bylose. Šventuoju skelbiamas Petras Faberis SJ
Latvijoje mirė vysk. Arvaldis Andrejs Brumanis
Taizé: Strasbūre vyksiantis kalėdinis susitikimas suburs 20 tūkstančių jaunuolių
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt