Kardinolas Coccopalmerio: negali būti prieštaravimo tarp doktrinos ir sielovados
Sinodo Tėvų pasisakymai žiniasklaidoje: raginimas kurti šeimų asociacijas
Jėzuitas Vyskupų Sinode: aštuoni punktai diskusijoms tęsti
Vyskupų afrikiečių balsas sinode
Santuokos negaliojimo bylos ir Sinodas
Prasidėjo antras Vyskupų Sinodo etapas
Popiežius su Sinodu paragino gražinti taiką į Artimuosius Rytus
Popiežiaus Pranciškaus homilija. Budrumas ir įžvalgumas
Kardinolo Dolano pasisakymas Sinode: vyskupai ne vien ganytojai, bet ir mokiniai
Šeimos tema Frankfurto knygų mugėje
Kelių Sinodo Tėvų pasisakymų apžvalga. Bažnyčios stiprybė ateina iš šeimų
Diskusijos vyskupų sinode: smurtas šeimoje, moterys bažnytinėse pareigose
Sirų patriarchas: Vakarai abejingi tragedijai krikščionybės lopšyje
Pranciškus: Dievas nepalieka teisiųjų
Pranciškus: šeima padeda nesijausti tapatybės kortelės numeriu
Prasidėjo Vyskupų Sinodo tėvų diskusijos darbo grupes
Sinodo tėvai tęsia diskusijas apie dabartinio meto iššūkius šeimai
Sinodas nėra „mūšio laukas“
Kard. Elio Sgreccia: Reikia tęstinės šeimos pastoracijos
Pranciškus: Įsileiskime į širdis gailestingumą
Prasidėjo Vyskupų Sinodo posėdžiai
Popiežiaus kalba Vyskupų sinodo pirmojoje generalinėje kongregacijoje
Kard. A.J. Bačkis: Reikia su gailestingumu prieiti prie žmogaus, prakalbinti jo širdį
Sinodo atidarymo Mišios. „Bažnyčia keliauja kartu su sužeista ir abejojančia žmonija“
Pranciškus: Sinodas susirinko klausytis šeimos pamokymų
Popiežius „Maisto banko“ savanoriams: lenktyniaukite darant gera
Prasidedanti Sinodo asamblėja tęsia 50 metų tradiciją
Popiežius žandarmerijai: Su nuolankumu prieš pagundas
Šventojo Sosto diplomato pasisakymas JT Saugumo taryboje
Pareiškimas dėl Vatikane dirbusio kunigo gėjaus pasisakymų
Sekmadienį prasideda šeimai skirtas Vyskupų Sinodas
Gailestingumo jubiliejus. Rožinio malda Šv. Petro aikštėje
Pranciškus: Angelai sargai visada su mumis
Pranciškus: Mūsų širdyse teneužgęsta Dievo ilgesys
Pristatyta popiežiaus žinia Pasaulinei migrantų ir pabėgėlių dienai
„Komunikacija ir gailestingumas. Vaisingas susitikimas“
Rytų asirų patriarchas: Atsidėti taikos ir vienybės tarnystei
Bendroji audiencija. Šeima, kaip niekas kitas, suderina asmeninį matmenį su bendruomeniniu
Popiežius pasveikino neįgaliuosius piligrimus
Netikėta žinia popiežiaus kelionės kontekste: susitarimas tarp Kolumbijos vyriausybės ir sukilėlių
Spaudos konferencija lėktuve: Popiežius – ne „žvaigždė“, bet tarnas
Popiežius: Dievo džiaugsmas yra atleisti, gailestingumas nėra paviršutiniškas gerumas
Baigėsi Pranciškaus Apaštališkoji kelionė. Kitas šeimų susitikimas įvyks Dubline 2018 metais
Popiežiaus susitikimai su lytinio išnaudojimo aukomis, vyskupais ir kaliniais
Šeimų susitikimo išvakarės. Pranciškaus padrąsinimas: Šeima - tarsi „vilties fabrikas“.
Popiežius Pranciškus JAV demokratijos lopšyje: išlaikykite orumo ir laisvės idealą
Pranciškus: Visi krikščionys pašaukti būti Evangelijos raugu pasaulyje
Mišios Niujorke. Dievas gyvena mūsų miestuose
Popiežius ir religijų atstovai meldėsi už taiką „Ground Zero“ memoriale
Popiežius pasaulio lyderiams JT asamblėjoje: be dvigubų intencijų, už kiekvieno asmens ir bendrą gėrį
Popiežiaus susitikimas su JAV kunigais. Užuojauta dėl nelaimės Mekoje
Pranciškaus kalba Kongrese: žvilgsnis į dabartį per keturių didžių amerikiečių palikimą
Junipero Serra kanonizacija: Evangelijos džiaugsmas išgyvenamas tik jį dovanojant
Popiežius JAV vyskupams: Žiūrėkite į pasaulį iš Kryžiaus perspektyvos
Popiežius Pranciškus Baltuosiuose rūmuose
Šventasis Tėvas atvyko į Jungtines Amerikos Valstijas
Pranciškus: Norime būti išeinanti Bažnyčia taip, kaip Marija
Pranciškus: Šeima – ne problema, bet sprendimo galimybė
Šventasis Tėvas meldėsi Kobrės Gailestingumo Dievo Motinos šventovėje
Mišios Holgine. Jėzus eina pirma mūsų
Pranciškus jauniems kubiečiams: ar esate pasiruošę rizikuoti?
Graikų melkitų patriarchas Vakarams: migracija mus pražudys, padėkite taikai
Popiežius kunigams ir vienuoliams: nebijokite neturto ir gailestingumo
Popiežius susitiko su Fideliu Castro
Mišios Havanoje. „Jėzus mums siūlo tai, kas kasdienybei suteikia amžinybės skonį“
„Gailestingumo misionierius“ pradėjo savo apaštalinę kelionę Kuboje
Popiežius priėmė Vatikano observatorijos mokslininkus
Popiežius išvyko į Kubą ir JAV
Jaunų pašvęstojo gyvenimo narių susitikimas: liudijimai, kankinių paminėjimas
Vatikano parapija priglaudė sirų šeimą
Popiežius Pranciškus: atvykstu į Kubą kaip gailestingumo misionierius
Popiežius jauniems vienuoliams: pranašystė, artumas, atmintis
Popiežius Pranciškus: prašau, neapleiskite Sirijos ir Irako krizės aukų
Trečiadienio bendroji audiencija: Žmonijai reikia naujos sandoros tarp vyro ir moters
Popiežius priėmė ES aplinkos ministrus
Interviu su ministru K. Trečioku po popiežiaus audiencijos
Popiežiaus Pranciškaus žinia Ligonių dienai: artėti prie Jėzaus
Šeima, Bažnyčia ir sinodiškumas. Penkiasdešimtosios Vyskupų Sinodo metinės
Šeima, migrantai ir krikščionių mažumos: Europos episkopatų asamblėjos didžiosios temos
Pranciškus: Bažnyčia – motina, o ne griežta organizacija
Pranciškus: Viešpaties kryžius mums padeda atsispirti velnio melui
Popiežiaus interviu - apie draugystę, susitikimą, dialogą, Europos tapatybę
Popiežius sekmadienio vidudienį: Sekime Jėzų, atmeskime pasaulio mąstyseną
Kalinių ekskursija Vatikane
Kard. P. Turkson: Už tikrą plėtrą: kovoti su skurdu, ne su vargšais
JAV episkopatas: Amerikos katalikai remia pastangas priglausti pabėgėlius
Popiežius audiencijoje priėmė garsius ekonomikos ir klimato kaitos ekspertus
Popiežiaus žinia klaretinams: dalijamas džiaugsmas virsta Evangelija
Popiežius priėmė šeimų judėjimo lyderius
COMECE: Pabėgėlių iššūkis reikalauja bendro sprendimo
Pranciškus: Jei nesugebi atleisti – nesi krikščionis
Paryžiaus konferencija ir Šventojo Sosto diplomato pastabos
Pranciškus: Bažnyčios, kurių durys uždarytos, turėtų būti vadinamos muziejais
Popiežiaus bendroji audiencija. Šeima ir krikščionių bendruomenė
Pranciškus prašo vyskupų liudyti įtikinamą Jėzų
Santuokos negaliojimo bylų reforma
Paryžiaus konferencija apie religinių ir etninių mažumų persekiojimą Artimuosiuose Rytuose
Popiežius Pranciškus: kiekvienoje parapijoje po vieną pabėgėlių šeimą
Mišios Mortos namuose. Komunija su armėnų patriarchu
Pranciškaus virtuali audiencija pabėgėliams, imigrantams, vienišai motinai (JAV)
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt