Pranciškus: „Šv. Ignacas tepamoko nuolankumo“
Naujajai Centrinės Europos provincijai – naujas provincijolas
Porciunkulė – tyro atleidimo vandens šaltinis
Pasaulinė kovos su prekyba žmonėmis diena
Naujas Rusijos katalikų vyskupas
Trys Paolo Dall’Oglio SJ prioritetai ir vienas horizontas
Bažnyčios Vokietijoje dosni auka visuotinei Bažnyčiai
Lotynų Amerikos episkopatų tarybai – 65 metai
Rusios krikšto šventė Ukrainoje
Popiežiaus mintyse Ukraina: gyventojai trokšta susitaikymo
Pranciškus jaunimui: senoliai jūsų šaknys, nepalikite jų vienų!
Popiežius: tikrasis džiaugsmas – pašvęsti gyvenimą šventumo nuotykiui
Prancūzija. Prieš 4 metus nužudytas t. J. Hamelis
Pakistano vyriausybė po mirties apdovanojo „pamirštųjų motiną“ – s. Ruth Lewis
Popiežius – Argentinos vyskupijos nuotolinės formacijos reportaže
Kova su prekyba žmonėmis. Įstatymai yra, bet jie netaikomi
Pranciškus: su mumis einantis Jėzus yra kantrumo Viešpats
Pandemija. Bažnyčios parama rohinjų pabėgėliams
Atšaukti Jeruzalės mažosios seminarijos mokslo metai
Bioetinės diskusijos Prancūzijoje. Laisvės ir brolybės mazgas
Popiežius padėkojo jaunuoliui už pandemijos metu įžiebtą viltį
Jokūbo kelias ir Kalikstas II. Kaip Kompostelos Santjagas virto šventuoju miestu
„Humana communitas pandemijos eroje“
Popiežius aplankė atostogaujančius vaikus
Dvasininkijos kongregacijos instrukcija: parapija – visų jos narių namai
Kardinolas Stella apie parapijų reformos instrukciją
Nuo COVID-19 mirė keletas vyskupų iš Brazilijos ir Bangladešo
Prieš 150 metų paskelbta popiežiaus neklystamumo dogma
Popiežius: smerkime blogį, ne žmones
Gaisras Nanto gotikinėje katedroje. Įtariamas padegimas
„Caritas Internationalis”: tegu humanitarinė pagalba nebūna mažinama
Prieš 100 metų gimė Vincas Pupinis SJ
Popiežius meldžiasi už taiką Kaukaze
Kaip tvarkyti nepilnamečių išnaudojimo bylas?
Popiežius dalyvavo kardinolo Grocholewskio laidotuvėse
Mirė kardinolas Zenonas Grocholewskis
Pasaulinė virtuali piligrimystė Lurde
Hagia Sophia prarado muziejaus statusą. Reakcijos ir komentarai
Popiežius sekmadienio vidudienį. Kokia dirva esame?
Popiežius pasveikino Buenos Airių paribiuose tarnaujančius kunigus
JAV ganytojų reakcijos po šv. Junipero Serra statulų išniekinimo
Popiežius: galvoju apie Hagia Sophia ir mane slegia skausmas
Hagia Sophia tampa mečete
Bažnyčių atstovai susitiko su ES pirmininkaujančios Vokietijos ambasadoriumi
Atnaujinta Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos sudėtis
Šventojo Sosto atstovas dalyvavo Pabėgėlių komisariato posėdyje
Patriarcho Baltramiejaus laiškas popiežiui Pranciškui
Georgo Ratzingerio laidotuvės Bavarijoje
Spaudos konferencija Vatikane: siekti taikos Covid-19 laikais
Mokymas už taiką ir prieš veidmainystę
Ennio Morricone ir tikėjimo paguoda
Pandemijos sąlygomis labai reikia taikos
Šv. Pauliaus VI žinia Lietuvai: likite visuomet ištikimi ir pasitikėkite!
Lietuvių koplyčiai Vatikane 50 metų
Popiežiaus parama Pasaulinei maisto programai
Būti Bažnyčia po pandemijos: šeima, tarnystė, sinodiškumas
Jungas, kuris teikia atgaivą
Baltramiejus: Hagia Sophia pavertimas mečete pasėtų nesantaiką
Popiežius Pranciškus prašo melstis už šeimas
Pranciškaus užuojauta Benediktui XVI dėl jo brolio mirties
Paskelbta Vatikano Finansų informacijos tarnybos ataskaita
Kinijoje nuversti šimtai kryžių, nes „pažeidžia urbanistines normas“
Šventasis Sostas prašo dovanoti neturtingų šalių skolas
Šventasis Sostas prašo Izraelį nesiimti vienašališkų veiksmų
Popiežius paskyrė komisarą, atsakingą už Šv. Petro bazilikos priežiūrą
Popiežius informuotas apie pedofilijos atvejus Lenkijoje
Pareiškimai dėl planuojamos Palestinos teritorijų aneksijos
Mirė popiežiaus emerito brolis Georgas Ratzingeris
Popiežius katalikų žiniasklaidai: tarnaukite vienybei
Šv. Petro ir Pauliaus iškilmė. Vienybė ir pranašystė
Petro ir Pauliaus iškilmė. Palijaus ženklas
Šv. Petro ir Pauliaus iškilmės vidudienio malda. Kasdienybės pamatas
Popiežius sekmadienio vidudienį. Nėra meilės be aukos
Paskelbtas naujas Katechezės vadovas
Kardinolas Meisneris: „Jei prisitaikei, tuoj pat kraukis lagaminą“
Jeruzalėje aukotos Krizmos Mišios
Popiežiaus laiškas už gyvybę kovojančiam sportininkui
Iš žmogiškosios brolybės kilęs solidarumas: humanitarinė parama Peru
Seniausias pasaulyje vyskupas mirė nuo Covid-19
Popiežiaus katechezė: Dievo rankos vienintelės saugios
Petrinės Romoje bus švenčiamos be didelių renginių
Bernice King: mano tėvo ir popiežiaus svajonė
Baigėsi Benedikto XVI viešnagė Vokietijoje
Našlystė gali būti šventumo kelias
F. Lombardi SJ: galimybė susitvarkyti savo gyvenimus
Popiežius: nebijokime sunkumų, bijokime nukrypti nuo Evangelijos kelio
Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretai
Popiežius paragino ginti pabėgėlių orumą, rūpintis jų saugumu
Pandemija priminė Dievo artumo svarbą; gyvenimas be jo – iliuzija
Šventojo Sosto atstovas Ženevoje: negalime toleruoti rasizmo
Benediktas XVI Vokietijoje. Mišios su sergančiu broliu Georgu
Benediktas XVI Vokietijoje lankosi pas sergantį brolį
Ekologinei krizei spręsti reikalingas visų atsivertimas
Popiežiaus katechezė. Mozės užtarimo malda
Popiežius kunigams: Kristaus Širdis – tikrosios gailestingumo durys
Popiežius priminė Sąžinės dieną
Popiežius meldžiasi už jūrininkus ir žvejus
Šventasis Sostas: pandemija išryškino būtinybę kovoti su korupcija
„Ir vargšui ištiesk ranką (Sir 7, 32)“. Žinia Pasaulinei vargšų dienai
Eucharistija – Viešpaties meilės mums neužmirštamo skonio maistas
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt