Popiežius Pranciškus: Už Bažnyčios ribų neįmanoma rasti Jėzaus
Popiežius Pranciškus: Jėzus – vieninteliai vartai į Dangų
Prieš 40 metų popiežius Pranciškus davė iškilmingus įžadus Jėzus Draugijoje
Vidudienio malda Gerojo Ganytojo sekmadienį. Jaunystę reikia paskirti dideliems idealams
Popiežius Pranciškus kunigams: „Trokškite patikti Dievui, o ne sau patiems“
Popiežius Pranciškus: Tik atvėsę krikščionys nori patogios Bažnyčios
Lenkija. Daugiau kaip 4000 seminaristų ruošiasi kunigystei
Prieš aštuonerius metus buvo išrinktas popiežius Benediktas XVI
Sekmadienį bus minima penkiasdešimtoji pašaukimų diena
Popiežius Argentinos vyskupams: Bažnyčia turi išeiti iš savęs
Trečiadienio bendroji audiencija. Jėzus įžengė į Dangų, kad būtų mūsų užtarėjas: nebijokime kreiptis į Jį! (+video)
Žemės drebėjimas Irake ir Pakistane. Popiežiaus Pranciškaus solidarumas ir malda.
Kardinolas Filoni. Reikia ieškoti tikėjimo kelių į Aziją
Sekmadienį Popiežius kunigystės šventimus suteiks Romos seminarijų auklėtiniams
Popiežius Pranciškus meldė Bažnyčiai vienybės per Šv. Andriejus Bobolos užtarimą
Popiežiui Benediktui – 86 metai
Popiežiaus Pranciškaus užuojauta Bostonui: Nugalėti blogį gerumu!
Bostono kardinolas: Sprogimų tragedijos tamsoje žvelkime į Kristaus šviesą
Anglikonų Bažnyčia: vyras ir moteris santuokoje
Popiežius priėmė Ispanijos premjerą, Jeruzalės Lotynų patriarchą ir kelis Italijos vyskupus (+video)
Damasko maronitų arkivyskupas Nassar: Mirti ar išvykti?
Popiežius aukojo Mišias Šv. Pauliaus bazilikoje. Tikėjimą liudykime gyvenimu (+video)
Popiežius Pranciškus: Persekiojamieji tepajunta gyvą ir guodžiantį Prisikėlusio Viešpaties buvimą! (+video)
Popiežius Pranciškus: Jėzus visuomet yra šalia, net tamsiausiomis gyvenimo valandomis.
Sudaryta grupė kardinolų Popiežiaus patarėjų
Popiežius Biblinei komisijai: Dievo Žodis turi būti aiškinamas gyvoje Bažnyčios Tradicijoje (+video)
Popiežius aplankė Valstybės sekretoriatą
Prieš 27 metus Jonas Paulius II pirmą kartą apsilankė sinagogoje
Pastoriaus Schneiderio ir kardinolo Kocho komentarai po pastoriaus vizito Vatikane
Šventasis Tėvas priėmė Popiežiškojo fondo atstovus (+video)
Prieš 50 metų paskelbta Jono XXIII enciklika "Pacem in terris"
Popiežius priėmė Mozambiko premjerą (+video)
Kita ataskaita apie Vatikano finansinį skaidrumą bus skelbiama gruodį
Popiežiaus Pranciškaus bendroji audiencija. Ką mums reiškia Kristaus prisikėlimas? (+video)
Šventojo Tėvo užuojauta Iranui
„Pagonių kiemas“ keliaus į Meksiką
100 Romos aikščių bus skelbiama Evangelija
Popiežius priėmė JTO Generalinį sekretorių (+video)
Popiežiaus užuojauta dėl Margaret Thatcher mirties
Vatikane pristatyta tarptautinė konferencija apie regeneracinę mediciną
Pranciškaus pontifikatas be užuolankų tęsia ekumeninį įsipareigojimą
100 Romos aikščių bus skelbiama Evangelija
Popiežius Pranciškus. Dievo kantrybė laukia mūsų drąsos sugrįžti pas Jį (+video)
Romos vikaras emeritas kard. Ruini: Svarbu, kad popiežius būtų pagal Dievo širdį!
Popiežiaus Pranciškaus kalba Atvelykio sekmadienio vidudienį (+ video)
Romos vyskupo Pranciškaus ingresas į savo katedrą: vyskupijos atstovai prisieks paklusnumą
Popiežiaus Pranciškus paskyrė Pranciškonų ordino vyresnįjį Vienuolijų kongregacijos sekretoriumi
Popiežiaus susitikimai su Romos Kurijos vadovais. Tikėjimo mokymo kongregacijos pareiškimas.
Į Vatikaną atvyksta JTO generalinis sekretorius
Pal. Jonui Pauliui II dedikuojama Romos aikštė
Popiežiaus Pranciškaus bendroji audiencija. Prisikėlęs Kristus – viltis pavargusiam pasauliui (+video)
Popiežius Pranciškus kasdien kalba Rožinį
Popiežiaus užuojauta potvynio aukoms Argentinoje
Popiežiškoji šeimos taryba apie „tarpkonfesines“ ir „tarpreligines“ santuokas
Popiežiaus Pranciškaus liturgijų kalendorius
Popiežiaus Pranciškaus malda prie pal. Jono Pauliaus II kapo (+video)
J.M. Bergoglio: „Jonas Paulius II, iki galo ištikimas Kristaus liudytojas“.
Pasaulinė autizmo diena
Popiežius Pranciškus Velykų pirmadienį: „Mes galime būti Kristaus malonės įrankiai“ (+video)
Popiežius Pranciškus aplankė apaštalo Petro kapą Vatikano nekropolyje
Velykų "Urbi et orbi"
Popiežius Pranciškus vadovavo savo pirmosioms Velykoms
Popiežiaus Pranciškaus Velyknakčio homilija. "Nebijokime Dievo naujovių"
Popiežiaus žinia Turino drobulės išstatymui
Po Didžiojo Šeštadienio tylos - Šviesos pergalė prieš tamsą
Romos rabino velykiniai sveikinimai popiežiui Pranciškui
Popiežiaus žodžiai po Kryžiaus kelio prie Koliziejaus. Dievas atsakė į blogį pasaulyje (+video)
Tėvo R. Cantalamessos homilija Didįjį penktadienį: Nuteisinimas dovanai tikėjimu ir Kristaus krauju
Kančios meditacijas prie Koliziejaus parengė Libano jaunimas
Popiežiaus Pranciškaus Krizmos Mišių homilija. Kada kunigas yra tarpininkas, o ne administratorius
Pirmoji popiežiaus Pranciškaus trečiadienio katechezė. „Išeiti“ iš savęs, iš savo pavargusio tikėjimo
Šventasis Tėvas Pranciškus: „Ir aš esu nusidėjėlis, kaip visi“
Pakoreguotas popiežiškasis herbas
Romos Vyskupo Pranciškaus įžengimo į Romos katedrą iškilmingosios Mišios įvyks Dievo Gailestingumo sekmadienį, balandžio 7 d.
Popiežius paprašė tuoj pat sustabdyti smurtą Centinėje Afrikos Respublikoje
Popiežius kol kas nesikels į Apaštališkuosius rūmus
Apie Paskutinės Vakarienės Mišias nepilnamečių kalėjime
Popiežiaus Pranciškaus Verbų sekmadienio homilija: Krikščionis niekada negali būti liūdnas (+video)
Popiežius Pranciškus Romos žydų bendruomenei: „Melskitės už mane“.
Pristatomos dvi Jorge Mario Bergoglio – popiežiaus Pranciškaus knygos
Popiežius Pranciškus iš arčiau
Vidudienio malda. Popiežius Pranciškus prašė Marijos globoti per Didžiąją savaitę, meldėsi už sergančius džiova ir laimino jaunimo kelionę į Rio de Žaneirą. (+video)
Dviejų popiežių malda Castelgandolfe (+video)
Popiežius Pranciškus Vatikano kiemsargiams: „Užkietėjusios širdys verčia svaidytis akmeninis“
Popiežius Pranciškus palinkėjo jėzuitams būti evangeliniu raugu
Ambasadorė I. Vaišvilaitė apie Popiežiaus susitikimą su diplomatais (+audio)
Popiežius Pranciškus diplomatams: statykime dialogo tiltus
Su Popiežiumi susitiko kovotojas už žmogaus teises Adolfo Perez Esquivel
Paskutinės Vakarienės Mišias popiežius Pranciškus aukos nepilnamečių kolonijoje
Popiežius pasveikino naują Kenterberio arkivyskupą
João Braz de Aviz. Popiežiaus labai gražiai suvokia Dievo didybę
Bažnyčių atstovai po susitikimo su popiežiumi: jo nuolankumas atveria širdis
Popiežius Pranciškus ir Aparesida: Sielų išganymas – aukščiausias Bažnyčios įstatymas
Popiežius Pranciškus: Bažnyčia supranta kokia svarbi visų religijų išpažinėjų draugystė
Popiežius Pranciškus pasveikino popiežių emeritą Benediktą
Jėzuitų vyresnysis po susitikimo su popiežiumi Pranciškumi: apsikabinimas yra gražus būdas pasitikti ir išlydėti draugą
Naujausi popiežiaus Pranciškaus „tvytai“. Popiežiaus kanalo sekėjų Twitter tinkle skaičius šoktelėjo virš 4 milijonų
Popiežiaus Pranciškaus tarnystės pradžios Mišių homilija. „Saugokime Kristų savo gyvenime, globokime vieni kitus, saugokime kūriniją!“
Bažnyčių, religijų ir valstybių delegacijos popiežiaus Pranciškaus tarnystės pradžios Mišiose
Pranciškus iškilmingai pradėjo Petro tarnystę
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt