Popiežius prašo kurti ekonominio teisingumo kultūrą
Popiežiaus Pranciškaus interviu šv. Jono XXIII „piligrimystės“ proga
Mokėti atlyginimą „vokelyje“ – mirtina nuodėmė
Angelo De Donatis: kardinolystė – ne garbė, bet priminimas, kad reikia tarnauti
Kolumbijos ambasadorius įteikė popiežiui skiriamuosius raštus
Bangladešo vyskupų vizitas Ad limina
Popiežiaus katechezė apie krikšto malonės Sutvirtinimo sakramentą
Gegužės 24 – maldos už Bažnyčią Kinijoje diena
Popiežius birželį priims išnaudojimo aukas Čilėje
Civilių apsauga: ne svertas kare ar derybose, o teisė
Ketvirtasis Madagaskaro kardinolas
Visuotiniai atlaidai Pasaulinio šeimų susitikimo proga
Popiežius: Tikintysis negali kalbėti apie neturtą, o pats gyventi kaip faraonas
Dekretai beatifikacijos bylose: tarp jų prieš fašizmą ir komunizmą stojusio kardinolo
Būsimasis kardinolas Louis Sako: visa Bažnyčia su mumis
Pirmasis Marijos, Bažnyčios Motinos, liturginis minėjimas
Oskaras Romero: vilties kankinys ir jaunimo globėjas
COMECE pirmininkas – ES pirmiausia taikos projektas
Paroda Taline primins artėjantį Popiežiaus vizitą
Pranciškus prancūzų katalikams: eikite pas laukiančius Viešpaties paguodos
Popiežius skiria 14 naujų kardinolų
Popiežius: Sekminės – krikščionių šventumo istorijos pradžia
Ateik, Šventoji Dvasia, atnaujink mūsų vidų ir pasaulio veidą
Popiežiaus užuojauta po lėktuvo katastrofos Kuboje
Spalio 14 popiežius paskelbs šešis naujus šventuosius
Popiežius apie Misijų dieną: meilei būdinga veržtis pro kraštus
Popiežiaus homilija. Apkalbos žudo
Popiežius priėmė septynis naujus ambasadorius
Vatikane pristatytas dokumentas „Oeconomicae et pecuniariae quaestiones”
Ženevoje pristatyta Popiežiaus ekumeninė piligrimystė
Taivano vyskupai pakvietė popiežių
Kardinolas Kochas: atsinaujinimas ir ekumenizmas eina kartu
Popiežiaus katechezė apie krikštą. Balto rūbo ir žvakės simboliai
Popiežius: Dar kartą sakau, kad smurtas neveda į taiką
Popiežius priėmė Rytų religijų atstovus
Kvietimas melsti taikos Šventojoje Žemėje
„Pauliaus laivas“ – apie dar vieną šventumo įrodymą
Vyskupas – ne karjerai, bet Dievo tautai
Kas stabdo mumyse evangelizavimo jėgą?
Čilės vyskupai pas popiežių. Skausmas ir gėda
JAV ambasada Jeruzalėje: žūčių fone ir be Šventosios Žemės krikščionių lyderių
„Cor orans“ – instrukcija moterų vienuolynams
Popiežiaus homilija. Jėzus ištikimas mūsų bičiulis, net jei jį išduodame
Popiežius priėmė Taivano vyskupus
Popiežius. Kelkime širdis į Dangų, tvirtai stovėdami ant žemės
Popiežius meldžiasi už terorizmo aukas Indonezijoje
Už parduotą popiežiaus automobilį – 715 tūkst. eurų Irako krikščionims
Popiežius priėmė labdaringą Romos draugiją
Popiežius belgų asociacijai: tikėjimas tai ne uždarumo sinonimas
Popiežius: Šventumas - jaunystės eliksyras
Popiežius Pranciškus fokoliarams: būkite drąsūs ir kūrybingi
Popiežius Pranciškus Nomadelfijoje: tai gyvenimas pagal Evangeliją
Popiežius: drąsinu ir toliau gyventi „viena širdimi“
Katechezė apie krikšto sakramentą. Atnaujintas gyvenimas
Neeilinis jubiliejus Vietnamo kankiniams atminti
Baigtas rengti Sinodo jaunimo asamblėjos darbo vadovas
Popiežiaus homilija. Velnias nugalėtas, bet vis dar pavojingas
Dialogas su Kinija: maži žingsniai
Ką minime Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio dieną?
Ganytojai siekia taikos Mianmaro šiaurėje
Popiežiaus ekumeninės piligrimystės į Ženevą programa
Pranciškus parašė pratarmę Benedikto XVI knygai
Meilė nėra tas pats, ką pamatome filme
Popiežius: neokatechumenai – brangi Dievo dovana Bažnyčiai
Kristaus evangelijos herojė Klara Fey – palaimintoji
Kard. Sandri: Jei būtų sąlygos, popiežius tuoj pat vyktų į Siriją
Artimieji Rytai: krikščionys tarp smurto ir politinio nestabilumo
Arkivysk. A. Becciu patvirtintas Popiežiaus delegatu Maltos Ordine
Popiežiaus homilija. Vyskupas visada su Dievo tauta
Pranešimas po vokiečių vyskupų apsilankymo Romoje
Popiežius: Kristaus sekimas įžadais
Konsistorija dėl būsimų šventųjų skelbimo
Instrukcija dėl santuokos bylų specialistų rengimo
Dialogas su Kinija: reikia kantrybės
Tailando vyskupų vizitas „Ad limina“
Popiežius: tikėjimo perdavimas ir liudijimas
Popiežiaus maldos intencija gegužės mėnesiui: už tikinčiuosius pasauliečius
Radiovaticana.va tampa VaticanNews.va
Vokietijos vyskupai susitiks su Romos kurijos vadovais
Išrinktas Maltos Ordino Didysis Magistras
Popiežius: velnias skaldo, Dievas visada vienija
Bendroji audiencija. Krikštas - „ne“ piktajai dvasiai; „taip“ Dievui
Marijos mėnesio pradžia: Šventasis Tėvas vadovavo maldai už taiką
Popiežius italų katalikų žurnalistams: mokykitės iš šv. Juozapo
Vatikane prisieks Šveicarų gvardijos rekrūtai
Popiežius aptars dvasines ligas su savo vyskupijos tikinčiaisiais
Popiežius: apsaugokim smalsumą virtualioje erdvėje
Vengrai turi naują palaimintąjį, kankinį Janosą Brennerį
Onos Chrzanowska beatifikacija
Pranciškus: augant pažinimui, teauga ir mūsų jautrumas
Popiežius vadovaus Devintinių apeigoms Ostijoje
Popiežius: Meilės civilizacija - pasaulio siela
Popiežiaus žinutė po Alfie Evans mirties
Popiežius dalyvaus ekumeniniame susitikime Baryje
Popiežiaus homilija. Meilė, tarnavimas, nuolankumas
Šventojo Sosto diplomatas: branduoliniai ginklai kuria „saugumo“ iliuziją
Fundacija „Centesimus Annus“: Arkivysk. Martin: Vargstantieji sumoka už korupciją
Bendroji audiencija. Krikštas stiprina tikėjimą ir užgrūdina kovai su piktąja dvasia
Popiežius: malda palydėkime Korėjos lyderių susitikimą
Vėl posėdžiavo popiežius ir kardinolai patarėjai
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 »»
 
 
   

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

krikscioniskamuzika.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt