Vatikano muziejai pristatė dvi naujas sales
Pakistanas. Jaunas krikščionis nuteistas mirti už piktžodžiavimą
Popiežius: Šventoji Dvasia – darnos pasaulyje, Bažnyčioje ir mūsų širdyse kūrėja
Popiežius: Bažnyčiai reikia kūrėjų, parodančių gyvą Jėzų
Popiežius: tikinčiųjų malda už ganytojus yra tarsi juos saugantys šarvai
Popiežius: prašykime naujų Sekminių sau, Bažnyčiai ir pasauliui
Popiežius susitiko su Lotynų Amerikos šalių miestų merais
Ekumeninis pareiškimas prieš Sekmines: tegul Šventoji Dvasia mus
Kardinolas M. Zuppi: reikia karštai melstis už taiką
Nauji vyskupai Romoje, Buenos Airėse ir kitur
Popiežius papildė audito vykdymo taisykles
Laudato si’ savaitė
Popiežius: Sinodinė Bažnyčia yra visiems; ji kviečia visus!
Popiežius vienuolėms: Mylėkite kitus kaip švelnios motinos
Popiežius dalyvaus Pasauliniame susitikime apie žmonių brolybę #NotAlone
Konsekruota nauja Minsko Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
Popiežius: mažose savo gyvenimo situacijose sekime didžių šventųjų pavyzdžiu
Popiežius meldė Marijos, Krikščionių Pagalbos, užtarimo Kinijos katalikams
Žinia Kūrinijos dienai: širdyje prasideda kiekvienas pokytis
Vatikano paviljonas Venecijos bienalėje skelbia Bažnyčios socialinį mokymą
Turino knygų mugėje buvo kalbama apie Benedikto XVI dvasinį palikimą
Meksikoje nužudytas kunigas
Ekvadoro sostinė rengiasi tapti didžiuliu eucharistiniu miestu
Jonas Paulius I: teisinga taika tenkina visas šalis ir nepalieka neišspręstų klausimų
Slovėnijos prezidentė lankėsi Vatikane
Oficialu: popiežius lankysis Lisabonoje ir Fatimoje
Kard. V. Nicholsas: ekumeninis dialogas pakeitė ir katalikus, ir anglikonus
Šv. Teresėlės relikvija bus atvežta į Romą
Popiežius Pašaukimų šeimai: malda mus padaro Dievo veidrodžiais
Izmaelio atsivertimas po susitikimo su sužeista kūrinija
Baltarusio kalinio diena: malda Romoje
Misija Ukrainoje – parengimo stadijoje
Ukrainos religiniai lyderiai: atsakingi už karą turi būti nubausti
Šeštinių „Regina Coeli“: esame užtariami ir patys užtarkime
Popiežius: branduoliniai ginklai neužtikrina tvaraus saugumo
Nacių nužudytas kunigas pripažintas kankiniu
Popiežius ragino nesitaikyti su smurtu, sveikino žurnalistus, priminė ekoiniciatyvą
Ukrainos religiniai lyderiai: atsakingi už karą turi būti nubausti
Nikaragvoje uždarytas katalikiškas universitetas
Incidentas Vatikane: nuaidėjo šūvis
Popiežiaus valstybės sekretorius Reikjavike: tikslas – teisinga taika
Virtualus turas po senąją Vatikano astronominę observatoriją
Popiežiaus užuojauta žuvusiųjų per potvynius Italijoje artimiesiems
Pranciškaus magisteriumas kinų kalba
Medžiugorjė – ne šventovė, bet, kas atvyksta iš pamaldumo, sulaukia malonių
Popiežiaus katechezė. Didis misionierius šv. Pranciškus Ksaveras
Popiežius palaimino būsimuosius Vilniaus arkivyskupijos diakonus
Popiežiaus iš Vadovicų gimimo 103 metinės
Popiežiaus pratarmė gastronomo ir ekonomisto pokalbiui
Anglijoje minima Julijona iš Noridžo. Popiežiaus sveikinimas
Konferencija Venecijoje apie pal. Jono Pauliaus I mokymą
„Caritas Internationalis“ pirmininkas: niekas nebus pamirštas
Išrinktas „Caritas Internationalis“ generalinis sekretorius
Aleksandrijos popiežius baigė vizitą Romoje
Koptai kankiniai – visų krikščionių šventieji
Religijos laisvės padėtis pasaulyje blogėja
Ukrainos prezidentui įteikta Karolio Didžiojo premija
Popiežiaus valstybės sekretorius aukojo Mišias Fatimoje
Lurde baigėsi tarptautinė karių piligriminė kelionė
Popiežius sekmadienio vidudienį: Šventoji Dvasia mus guodžia ir gina
Popiežius priėmė Ukrainos prezidentą
Popiežius moterims: turite ypatingą dovaną
Popiežius prašo melstis už taiką Šventojoje Žemėje ir Ukrainoje
JTO atstovas: reikia daugiau dėmesio palestiniečiams pabėgėliams
Tokijo arkivyskupas išrinktas „Caritas Internationalis“ vadovu
Popiežius: žemdirbiai yra pirmieji ekologai
Popiežius reformavo Vatikano valstybės konstituciją
Popiežius ambasadoriams: kada gi pasimokysime iš istorijos?!
Popiežius dalyvavo Italijos forume apie gimstamumą
Parengtas Sinodo apie sinodiškumą darbo dokumento projektas
2025 m. jubiliejus. Vysk. Fisichella, „Romoje laukiama 32 milijonų piligrimų“
Ukraina. Katalikai okupuotose teritorijose be kunigų
Pribloškė istorinis įvykis: pasikėsinimas į popiežiaus gyvybę
Koptų kankiniai įrašomi į Katalikų Bažnyčios gerbiamų kankinių knygą
Popiežius priminė keturis pamatinius misionieriškumo principus
Popiežius: karai niekuomet neatnešė žmonijai paguodos
Popiežiaus žinia migrantų dienos proga: „Laisvai rinktis migruoti ar pasilikti“
Popiežius „Caritas Internationalis“: kiekvienas geras darbas yra amžinas
Popiežiaus laiškas rabinui A. Skorkai
Popiežius: priešiška reakcija į viską, kas šiuolaikiška, yra liguista
Popiežiaus audiencija mokslininkams: padėkite įveikti dabartines krizes
Popiežius koptų patriarchui: teateina greičiau diena, kai būsime viena Kristuje
Skandinavijos vyskupų delegacija lankosi Kyjive
Europos diena: prisiminkime kaip ir kodėl gimė Sąjunga
Koptų ortodoksų popiežius Vatikane
Kad turėtume drąsos eiti pirmyn, kartais reikia pažvelgti atgal
J. Navaras Valsas: šv. Jonas Paulius II iš arti
Naujasis vyskupų dikasterijos prefektas: reikia platesnio žvilgsnio
Katalikai Šiaurės Arabijoje: skirtingi, bet vieningi
Vatikano finansai: trūksta lėšų, bet gelbsti tikinčiųjų dosnumas
Popiežius: didžiausia laisvė – leisti Šventajai Dvasiai mus vesti
Popiežius: mylėkime Jėzų ir būkime jo meilės ženklai
Popiežius: kenčiantieji Ukrainoje prašo taikos
Nepilnamečių apsauga: rengiamos atnaujintos gairės
Popiežius: sportas ugdo ir neatlyginamai džiugina
Popiežiaus atstovas dalyvavo Karolio III karūnavimo iškilmėje
Popiežiaus užuojauta smurto aukų Serbijoje šeimoms
Sudane raketos pataikė į katedrą, misionieriai lieka savo misijose
Popiežiaus audiencija Nepilnamečių apsaugos komisijai
Popiežius: brolystė – ne idealas, bet Jėzaus sukurta tikrovė
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 »»
 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt