Taizé bendruomenė meldžiasi už Baltarusiją
Popiežiaus katechezė. Turime progą kurti geresnį pasaulį
Popiežius: šv. Bernardas mus moko pasitikėti Dievo Motina
Popiežius: mano mintyse – brangioji Baltarusija
Taizé bendruomenė – bendrystės ir susitaikymo ženklas žmonijai
Minsko arkivyskupas: „Nesame vieni – Šventasis Tėvas kartu su mumis!“
Malda Europoje už taiką ir teisingumą Baltarusijoje
Popiežius sekmadienio vidudienį. Drąsiai belskimės į Jėzau širdį
Žolinė. Popiežius: Marija – mūsų kelrodė žvaigždė!
Popiežius leido pratęsti Loreto jubiliejų
Popiežius sekmadienio vidudienį. Drąsiai belskimės į Jėzau širdį
Rugpjūtis popiežiaus Luciani gimtinėje
Šv. Maksimilijono Kolbe minėjimas Aušvico lageryje
Popiežiaus katechezė. Jei nesirūpinsime vieni kitais, nepagydysime pasaulio
Taizé bendruomenės sukaktys. Atšauktas naujametinis susitikimas
Lenkijoje grąžinami susibūrimų apribojimai palietė ir Bažnyčią
Popiežius priėmė naująjį Mongolijos vyskupą
Kardinolas Parolin vadovaus Žolinės iškilmės liturgijai Lurde
„Piligrimystė širdyje“ – į Fatimos apsireiškimų vietą
Popiežius pakrikštijo Siamo dvynes
Protestai Baltarusijoje. Minsko arkivyskupo kreipimasis
Maltos Ordino pagalba Libanui
Popiežius sekmadienio vidudienį. Gyvenimo audrose Dievas yra su mumis
Editos Stein minėjimas Osvencimo vienuolyne
Popiežiaus potvarkis dėl Arabijos katalikų
Salvadore nužudytas kunigų seminarijos rektorius
Popiežius sekmadienio vidudienį. Gyvenimo audrose Dievas yra su mumis
Popiežius paminėjo Hirošimos ir Nagaskio sukaktį, prašė padėti Libanui
Popiežiaus parama Beiruto gyventojams
Popiežius #Hiroshima75: atsisakyti karo ginklų, ypač atominių
Skyrimai Šventojo Sosto Ekonomikos sekretoriate ir taryboje
Beiruto maronitų katedros klebonas: svarbiausia – žmonės
Dėkingai atsiminti vakar, viltis rytdiena, gyventi šiandien
Vatikano nota dėl Krikšto sakramento formulės
Vysk. Bettazzi: „Pranciškus, Vatikano II Susirinkimo sūnus“
Šv. Pauliaus VI mirties metinės. „Nusivylusieji broliai, atleiskite mums!“
Dėl COVID-19 antrasis Mongolijos vyskupas šventinamas Italijoje
Kardinolas Rai: „Libanui reikia pagalbos!“
Marija Snieginė. Popiežius meldėsi Marijos Didžiojoje bazilikoje
Trečiadienio bendroji audiencija. Kaip galime gydyti pasaulį?
Popiežiaus labdara Lotynų Amerikoje ir Karibuose: baimę pakeisti viltimi
Popiežiaus užuojauta Libanui
Marija Snieginė. Popiežius meldėsi Marijos Didžiojoje bazilikoje
Prašoma skelbti palaimintuoju nuo COVID-19 mirusį vyskupą
Šv. Egidijaus bendruomenės narių atostogos migrantų stovyklose
Popiežiaus laiškas Medžugorjės jaunimui: Kristus – pasaulio grožis
Kardinolas Parolinas vyksta į Arso klebono parapiją
Pasikėsinimas Managvos katedroje. Sudegė kryžius
Jėzaus Draugija švęs Ignaco metus 2021–2022
Paskirtas popiežiaus asmeninis sekretorius
Knyga apie tikėjimą pandemijos metu. Popiežiaus pratarmė
Madagaskare nuo COVID-19 mirė du italai misionieriai
75–osios Japonijos branduolinio bombardavimo metinės
Pranciškus: „Šv. Ignacas tepamoko nuolankumo“
Naujajai Centrinės Europos provincijai – naujas provincijolas
Porciunkulė – tyro atleidimo vandens šaltinis
Pasaulinė kovos su prekyba žmonėmis diena
Naujas Rusijos katalikų vyskupas
Trys Paolo Dall’Oglio SJ prioritetai ir vienas horizontas
Bažnyčios Vokietijoje dosni auka visuotinei Bažnyčiai
Lotynų Amerikos episkopatų tarybai – 65 metai
Rusios krikšto šventė Ukrainoje
Popiežiaus mintyse Ukraina: gyventojai trokšta susitaikymo
Pranciškus jaunimui: senoliai jūsų šaknys, nepalikite jų vienų!
Popiežius: tikrasis džiaugsmas – pašvęsti gyvenimą šventumo nuotykiui
Prancūzija. Prieš 4 metus nužudytas t. J. Hamelis
Pakistano vyriausybė po mirties apdovanojo „pamirštųjų motiną“ – s. Ruth Lewis
Popiežius – Argentinos vyskupijos nuotolinės formacijos reportaže
Kova su prekyba žmonėmis. Įstatymai yra, bet jie netaikomi
Pranciškus: su mumis einantis Jėzus yra kantrumo Viešpats
Pandemija. Bažnyčios parama rohinjų pabėgėliams
Atšaukti Jeruzalės mažosios seminarijos mokslo metai
Bioetinės diskusijos Prancūzijoje. Laisvės ir brolybės mazgas
Popiežius padėkojo jaunuoliui už pandemijos metu įžiebtą viltį
Jokūbo kelias ir Kalikstas II. Kaip Kompostelos Santjagas virto šventuoju miestu
„Humana communitas pandemijos eroje“
Popiežius aplankė atostogaujančius vaikus
Dvasininkijos kongregacijos instrukcija: parapija – visų jos narių namai
Kardinolas Stella apie parapijų reformos instrukciją
Nuo COVID-19 mirė keletas vyskupų iš Brazilijos ir Bangladešo
Prieš 150 metų paskelbta popiežiaus neklystamumo dogma
Popiežius: smerkime blogį, ne žmones
Gaisras Nanto gotikinėje katedroje. Įtariamas padegimas
„Caritas Internationalis”: tegu humanitarinė pagalba nebūna mažinama
Prieš 100 metų gimė Vincas Pupinis SJ
Popiežius meldžiasi už taiką Kaukaze
Kaip tvarkyti nepilnamečių išnaudojimo bylas?
Popiežius dalyvavo kardinolo Grocholewskio laidotuvėse
Mirė kardinolas Zenonas Grocholewskis
Pasaulinė virtuali piligrimystė Lurde
Hagia Sophia prarado muziejaus statusą. Reakcijos ir komentarai
Popiežius sekmadienio vidudienį. Kokia dirva esame?
Popiežius pasveikino Buenos Airių paribiuose tarnaujančius kunigus
JAV ganytojų reakcijos po šv. Junipero Serra statulų išniekinimo
Popiežius: galvoju apie Hagia Sophia ir mane slegia skausmas
Hagia Sophia tampa mečete
Bažnyčių atstovai susitiko su ES pirmininkaujančios Vokietijos ambasadoriumi
Atnaujinta Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos sudėtis
Šventojo Sosto atstovas dalyvavo Pabėgėlių komisariato posėdyje
Patriarcho Baltramiejaus laiškas popiežiui Pranciškui
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt