2020 metų rinkliava Šventajai Žemei
Popiežiaus maldos intencija kovo mėnesiui: už Bažnyčią Kinijoje
Popiežius peršalęs iš namų seka rekolekcijas
„Sakau tau: kelkis!“ Popiežiaus žinia Pasaulinės jaunimo dienos proga
Suvažiavimas „Pranciškaus ekonomika“ nukeltas į lapkritį
Atidėta „Ugdymo sutarties“ konferencija
Vokietijos vyskupai pirmininku išrinko Georgą Bätzingą
Gavėnia. Penkios savaitės – penki projektai
Naujas tyrimas apie oro taršą ir milijonus mirčių. Ką daryti?
Santuoka be tikėjimo? Tarptautinės teologijos komisijos dokumentas
Popiežius ragina minėti „Laudato si’ savaitę“
Prasidėjo Romos kurijos gavėnios rekolekcijos
Pranciškus: daugelis benamių ir pabėgėlių šaukiasi pagalbos
Popiežius: atsitolinę nuo Dievo tampame bejėgiais
Daugiau apie Pijaus XII pontifikato archyvus
Popiežius padovanojo Bulgarijai dviejų šventųjų relikvijas
Popiežius priminė Retų ligų dieną
Ženeva. Atidėtos Mišios reformatų katedroje
JAV Senatas atmeta du įstatymo „už gyvybę“ projektus
Naujoji Zelandija: siekis dekriminalizuoti abortus
Turine prasidėjo saleziečių iš viso pasaulio susitikimas
Dirbtinio intelekto etika: Romos manifestas
Sukurta darbo grupė, kuri padės atnaujinti nepilnamečių apsaugos gaires
Sekmadienį prasideda popiežiaus gavėnios rekolekcijos
Atšauktos penktadienio audiencijos
Popiežius: kaip pašalinti kartumą iš kunigo gyvenimo?
Popiežius aukojo Pelenų trečiadienio Mišias. „Esame Dievui brangios dulkės“
Gavėnia – atsiplėškime nuo mobiliųjų telefonų, skaitykime Evangeliją
Dėl popiežiaus negalavimo neįvyko susitikimas su kunigais
Popiežius: neatskirti atsivertimo nuo tarnystės
Popiežius išsakė artumą kenčiantiems nuo koronaviruso
Ispanijos vyskupų konferencijoje – pirmininko rinkimai
Sekmadienį prasideda popiežiaus gavėnios rekolekcijos
Popiežiaus homilija. Eikime prieš pasaulio dvasios srovę
Milano arkivyskupas: nekelkime panikos
Bažnyčioje Vokietijoje – Vyskupų konferencijos pirmininko rinkimai
Naujas Rytų Bažnyčių kongregacijos sekretorius
Popiežiaus vizitas Baryje užbaigtas malda už taiką Sirijoje
Kova su nepilnamečių išnaudojimu. Kas nuveikta per metus?
Vidinis tyrimas dėl Jeano Vanier piktnaudžiavimo atvejų
Mišios Baryje. Mylėkime ir melskimės
Popiežius Viduržemio jūros šalių vyskupams: nėra alternatyvos taikai
Kard. Marx: „Krikščionių pasaulėžiūra nepateisina agresyvaus nacionalizmo“
Kanoninė bausmė yra vaistas
Popiežius rytų ortodoksams: susitikdami dalijamės dovanomis
Netrukus bus skelbiami du nauji šventieji ir keturi palaimintieji
Popiežius: tikri krikščionys eina Jėzaus nusižeminimo keliu
Kauno arkivyskupu paskirtas Kęstutis Kėvalas
Popiežius: prašykime Viešpatį gailestingos širdies malonės
Artėja Pijaus XII pontifikato archyvinių dokumentų išslaptinimas
JAV vyskupai: būtina visiškai atsisakyti branduolinio ginklo
Ukraina: naujas Odesos-Simferopolio vyskupijos ganytojas
Būsimieji Šventojo Sosto diplomatai bus siunčiami į misijų šalių vyskupijas
Popiežius sekmadienio vidudienį: su Dievo malone viską galime
Popiežius susitiko su Vatikano teisinės sistemos darbuotojais
A. Tornielli. Misionieriškos Bažnyčios ambasadoriai
Popiežiaus ir kardinolų patarėjų susitikimas
„Querida Amazonia“ ir Amerikos evangelizavimas
Bažnyčia kelia balsą prieš neteisingumą migrantų atžvilgiu
Gavėnia ir Velykos su popiežiumi. Liturginių apeigų programa
Popiežiaus homilija. Nesiteisinkime, kad visi taip daro
Christoph Schönborn: popiežius ragina praplėsti akiračius
„Querida Amazonia“ atgarsiai Lotynų Amerikoje
Popiežius priėmė metropolitą Hilarioną
Trečiadienio katechezė. Ašarų vertė
Kodėl Amazonija svarbi visiems?
Paskelbtas apaštališkasis paraginimas „Querida Amazonia“
Popiežius Pranciškus paskelbė Apaštališkąjį posinodinį paraginimą QUERIDA AMAZONIA
Popiežius inauguravo „Super vienuolių“ („Super nuns“) grupę
Popiežiaus audiencijoje – Kolumbo riteriai
Popiežius susitiko su Ukrainos prezidentu
Kaip Jėzaus mokinys gyvena ir liudija?
Trečiadienį pristatomas apaštališkasis posinodinis paraginimas „Querida Amazonia“
Dirbtiniam intelektui turi būti nustatytos etinės ribos
Reinhard Marx: celibato panaikinimas – ne tema
Bus iškilmingai paminėtos Aparesidos konferencijos metinės
Popiežiaus audiencija ekspozicijų ir parodų rengėjams
Popiežiaus bendroji audiencija. Tikrai laisvas – kas turi vargdienio dvasią
Patriarchas Baltramiejus. Religijos vaidmuo nėra antraeilis
COMECE minės įsikūrimo 40-ąsias metines
Deklaracijos apie žmogiškąją brolybę minėjimas Abu Dabyje
Popiežius: pasaulio nelygybės problemos yra išsprendžiamos
Popiežiaus sveikinimas minėjimo Abu Dabyje dalyviams
Popiežiaus homilija. Dievas verkia, kai nuo jo nusigręžiame
Vatikano diplomatijos vadovas lankėsi Estijoje
Šv. Jonas Paulius Didysis. Pranciškus apie pirmtaką
Abu Dabio deklaracijos principai yra visuotiniai
Iš Vatikano į Kiniją pasiųsti keli šimtai tūkstančių apsauginių kaukių
Popiežius sekmadienio vidudienį: pašvęstieji – Bažnyčios turtas
Popiežius šventė Eucharistiją kartu su vienuoliais
Kardinolas Braz de Aviz apie moterų vienuolijas
Pranciškus: tegu gydymas nevirsta sistema
Bažnyčios ir Jaunimo asociacijos bendradarbiavimas Ukrainoje
Saleziečių bendruomenės Vatikane vadovas. Naujas nuotykis
Popiežius: seneliai – ne tik pagalbininkai, bet tikri ugdytojai ir liudytojai
Popiežius priėmė Europos tarpbažnytinių organizacijų vadovus
Popiežius: civilizuota visuomenė gina kiekvieno žmogaus gyvybę
JAV plane dėl Izraelio ir Palestinos trūksta „dviejų valstybių“
Tarpreliginis susitikimas Ženevoje: stipresni už pesimizmo pagundą
Kardinolas P. Barbarin išteisintas apeliaciniame teisme
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt