Bendroji audiencija. Popiežiaus Pranciškaus katechezė: Bažnyčiai – tai ne elitinė grupė, bet visų namai (+video)
Popiežius šaukia Vyskupų Sinodą šeimos klausimais
Popiežius priėmė Lesoto karalių, JAV vyskupų konferencijos vadovus ir Apaštališkuosius nuncijus Baltijos šalyse ir Ugandoje (+video)
Popiežius Pranciškus: Nuoširdi malda priartina prie Dievo
Sekmadienio vidudienio malda. Prašykime visi Viešpaties – „sustiprink mūsų tikėjimą“ (+video)
Popiežius Pranciškus: Būkime klusnūs Dievo Žodžiui (+video)
Popiežiaus pokalbis su jaunuoliais. „Ponia, nebelyginkite jam marškinių!“
Kard. Audrio Juozo Bačkio vyskupystės 25 metai. Popiežiaus Pranciškaus sveikinimas
Romoje lankėsi Tikėjimo ir šviesos bendruomenės grupė iš Lietuvos
Popiežius susitiko su Asyžiaus vyskupijos bendruomene: klausyti Žodžio, eiti kartu, nešti Kristų į žmonių gyvenimo pakraščius
Popiežius Asyžiuje: šv. Pranciškau, išmelsk taikos malonę! (+video)
Popiežiaus susitikimai su kardinolais patarėjais. Reikia laukti naujos Romos Kurijos konstitucijos
Popiežius susitikime su vargšais: pasaulio dvasia žudo!
Popiežius Pranciškus sutiko vaikus su negalia (+video)
Popiežius Pranciškus: Bažnyčia gyvena išganymo atminimu (+video)
Romoje atidaryta paroda „Žemaitijos medinės bažnyčios“
Popiežius Pranciškus apie Jono XXIII „Pacem in Terris“
Popiežius Pranciškus. Kaip Bažnyčia gali būti šventa, jei mes esame nusidėjėliai?
Prasideda COMECE konferencijų ciklas „Europa, politika ir tai, kas už jos“
Arkivysk. Ignatius Ayau Kaigama: „Boko Haram“ fanatikai smurtauja ir prieš krikščionis, ir prieš musulmonus
„Ne“ – terorizmui, „taip“ – vilčiai ir dialogui. Romoje baigėsi pasaulio religijų atstovų susitikimas už taiką, inicijuotas Šv. Egidijaus bendruomenės
Popiežiaus interviu italų dienraščiui: Vyskupai, kunigai turi tarnauti Dievo tautai
Reakcijos ir komentarai pranešus Jono XXIII ir Jono Pauliaus II kanonizacijos datą
Kardinolai patarėjai koncelebravo Mišias su Popiežiumi
Paskelbta Religijos darbų instituto 2012 metų ataskaita
2014 m. balandžio 27 d. Jonas XXIII ir Jonas Paulius II bus skelbiami šventaisiais
Dvi naujos knygos apie popiežių Pranciškų
Popiežius kreipėsi į tarptautinio susitikimo už taiką dalyvius: „Taika yra visų atsakomybė“ (+video)
Popiežius įkūrė kardinolų patarėjų tarybą
Popiežius Pranciškus: Bažnyčioje ramybė ir džiaugsmas (+video)
Popiežius Pranciškus: Jėzus nebėga nuo kryžiaus (+video)
Spalį su popiežiumi posėdžiaus aštuonių kardinolų grupė
Pokalbis su katechetų piligrimystės dalyviais
Popiežius Pranciškus: Katechetas saugo Dievo atminimą savo gyvenime ir jį žadina kitų žmonių širdyse (+video)
Popiežius susitiko su katechetais: Turėkite drąsos tiesti naujus evangelizavimo kelius (+video)
Katechetų geroji kova vardan tikėjimo (+video)
Arkivyskupas Zimowski. Gydant ligas pelnas neturi nusverti vertybių
Šventojo Sosto stebėtojas Jungtinėse Tautose. Senyvo amžiaus žmonių vertingumas ir orumas
Naują „Pagonių kiemo“ sezoną pradėjo žurnalistų susitikimas Romoje
Vaikų darbas lieka pasauline problema. Tarptautinės darbo organizacijos atskaita
Bendroji audiencija. Popiežiaus Pranciškaus katechezė: Tikiu vieną Bažnyčią (+video)
Vysk. T. Dabre apie tragediją Pakistane: „Tarptautinė bendruomenė negali tylėti augančio krikščionių persekiojimo akivaizdoje“
Milano edikto 1700 metų sukakties minėjimai
Apaštalinis nuncijus Irake pasakoja apie savo kasdienybę: šarvuotas automobilis ir pingpongas su nunciatūros sekretoriumi
Popiežius Pranciškus. Migrantai ir pabėgėliai: link geresnio pasaulio
Krikščionių aukų skaičius Pakistane padidėjo iki 81, popiežiaus Pranciškaus pasisakymas
Vysk. K. Kėvalo įspūdžiai iš vyskupų kursų Romoje
Šventojo Tėvo Pranciškaus įsipareigojimai: kelionė į Asyžių ir konsistorija dėl popiežių kanonizacijos
Popiežius aukojo Mišias Bonaria Marijos šventovėje. Motina, mums reikia tavo žvilgsnio! (+video)
Popiežiaus potvarkiai
Popiežius Pranciškus: Perkeičiantis Jėzaus žvilgsnis (+video)
Popiežius susitiko su Sardinijos akademine bendruomene ir su jaunimu
Pranciškus Sardinijoje. Susitikimas su kaliniais ir vargšais: Dievo akivaizdoje visi esame lygūs
Popiežius davė interviu jėzuitų spaudai
Popiežius kvietė į solidarią kovą prieš pinigų diktatą (+video)
Pasibaigė Romoje vykę kursai naujiems vyskupams. Kalbamės su vyks. Lionginu Virbalu SJ
Popiežius susitiko su neseniai konsekruotais vyskupais: Būkite su savo žmonėmis! (+video)
Popiežius priėmė Lietuvos Premjerą (+video)
Pokalbis su Lietuvos Premjeru
Popiežius Pranciškus parašė laišką al Azharo didžiajam imamui
Tikėjimo metai. Katechetų diena: „Katechetas, tikėjimo liudytojas“
Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas lankėsi Kazachstane
Chaldėjų patriarchas nestoriečiams: kurkime pilnutinę Bažnyčių vienybę
Bendroji audiencija: Bažnyčia – kantri, mus suprantanti Motina (+video)
Bratislavoje vyks Europos vyskupų konferencijų tarybos susitikimas
Iš paskyros @pontifex: Pranciškaus žinutės pasiekia 60 milijonų žmonių
Konsekruotas Popiežiaus išmaldos dalintojas
Dar vienas Popiežiaus raginimas melstis už taiką (+video)
Pietro Parolin. Šventasis Sostas tarptautinėje arenoje
Popiežius Pranciškus: Krikščionys turi melstis už savo vadovus (+video)
Popiežius susitiko su Romos kunigais (+video)
Popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį: Gailestingumas išvaduoja (+video)
Popiežius susitiko su Šventojo Kapo ordino nariais (+video)
Vincenzo Paglia. Gera žmogui būti vienam ar šeimoje?
Vincenzo Paglia. Kur eitume, jei nebūtų šeimos?
Religinių ženklų draudimas viešose Kvebeko institucijose: religinis neutralumas ar oficialus ateizmas?
Maalula – sirų kankinių miestas
Popiežius Pranciškus: apmąstykime Kryžiaus slėpinį (+video)
T. F. Lombardi. Pirmieji šeši Pranciškaus pontifikato mėnesiai
Popiežius Pranciškus: Jei apkalbi brolį, žudai jį (+video)
JT Vaikų Fondas: keturi milijonai vaikų kenčia nuo Sirijos konflikto
Popiežius Pranciškus: mokykimės iš Jėzaus žmoniškumo (+video)
Arkivyskupas F. Chullikatt. Ką reiškia krikščioniška „labdaros“ sąvoka?
Popiežiaus pastoracinis paraginimas Bažnyčiai: Jau daug atliekame, galbūt esame pašaukti daryti dar daugiau!
Bendroji trečiadienio audiencija. Bažnyčia yra motina (+video)
Popiežius Pranciškus: „ne“ krikščionims be Kristaus (+video)
Popiežius susitiko su jėzuitų globojamais pabėgėliais
Vidudienio malda. Pranciškaus griežtas „ne!“: brolžudiškai neapykantai ir melui, visoms smurto apraiškoms ir nelegaliam ginklų platinimui (+video)
Popiežius Pranciškus: Kristus – mūsų viltis (+video)
Popiežius Pranciškus: Geras krikščionis seka Jėzų (+video)
Malda už taiką Sirijoje, Artimuosiuose Rytuose ir visame pasaulyje. Popiežiaus Pranciškaus homilija (+video)
Popiežius Pranciškus: džiaugsmas – krikščionio bruožas (+video)
Sirijos didysis Muftijus Damaske vadovavo maldai už Sirijos taiką, bendrystėje su Popiežiumi
Šeštadienio maldos budėjimo už taiką šv. Petro aikštėje programa
Popiežius kreipėsi į G20 valstybių vadovus
„Šeimos, melskitės už taiką kiekvienai geriausiai žinomu būdu“. Kodėl melstis ir pasninkauti?
Jėzuitų vyresnysis: JAV ir Prancūzijos intervencija didins kančias
Metropolitas Hilarionas: „Baiminamės dėl krikščionių likimo Artimuosiuose Rytuose“
Taika – Vatikano diplomatijos prioritetas (+video)
Popiežius Pranciškus: Kristus mus siunčia į misiją (+video)
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt