Popiežius: padėti kenčiančiam žmogui – priklausymo Dievo tautai sąlyga
Popiežius paprašė melstis už taiką Kamerūne
Pranciškus. Liturgija – pirmoji katechetė
Popiežiaus susitikimai su sporto šakų atstovais
Popiežius vaikams: „Būkite Kristaus!“
Popiežius: dvasinis drungnumas paverčia gyvenimą kapinėmis
Trečiadienio katechezė. Iš kokio molio nulipdytas Kristaus mokinys?
Popiežius aplankė „Naujųjų horizontų“ bendruomenę
Popiežius viršūnių susitikimui: daugiau drąsos, sąžiningumo ir atsakomybės
Kardinolas Parolin: bioįvairovės nykimas – grėsmė mūsų planetai
Popiežiaus širdis plaka dėl Lietuvos
Popiežius katalikiškai spaudai: padėkite atskirti gėrį nuo blogio
Popiežius: liudyti Dievo gailestingumą ir jį perduoti pasauliui
Krikščioniška žiniasklaida – ne reklama, bet skelbimas ir liudijimas. Popiežius Pranciškus kalboje Vatikano komunikacijos tarnybų darbuotojams iškelė nominuotojo kardinolo arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus pavyzdį
Popiežius sekmadienio vidudienį. Kas yra Jėzaus giriamas „gudrumas“?
Popiežius: neužmiršti esmės – susitikimo su Dievo gailestingumu
Paskelbtas Amazonijos Vyskupų sinodo dalyvių sąrašas
Popiežiaus homilija: melskimės už ganytojų ir Dievo tautos artumą
Popiežius: naujasis evangelizavimas – gyvenimu liudijama meilė
Popiežius karmelitams: neįmanoma kontempliacija be gailestingumo
Popiežiaus homilija: kunigystė – dovana, o ne darbas
Popiežius susitiko su Rytų Bažnyčių teisės ekspertais
Apaštališkoji konstitucija gimsta sinodiškumo dvasioje
Šventojo Tėvo liturginis kalendorius
Popiežiaus bendroji audiencija: kas iš Dievo – ilgai tveria
Popiežiaus malda už sergančiuosius Alzheimerio liga
Branduolinės energijos naudojimas turi būti taikus
Skaičiuojamas laikas iki Tarptautinio eucharistinio kongreso pradžios
Pasigailėjimas veda teisingumo keliu
Patriarchas Baltramiejus susitiko su popiežiumi
Naujieji kardinolai aukos Amazonijos sinodo atidarymo Mišias
Indijos vyskupų vizitas Ad limina. Popiežius priėmė antrąją grupę
Popiežius lankysis Albano vyskupijoje
Interviu su patriarchu Baltramiejumi. Netikėta dovana
Popiežius pasveikino susirinkusius į Maldos susitikimą už taiką
Popiežius priėmė Maltos prezidentą George Vella
Popiežiaus ryto Mišios. Malda už „visų spalvų“ politikus
Popiežius: vietinio žurnalizmo uždavinys – būti žmonių balsu
Richard Henkes beatifikacija
Pranciškus: Negalima įkalinti vilties. Bausmė iki gyvos galvos nėra sprendimas
Palaimintoji Benedikta. Kryžiaus šviesa ligoje
Popiežius: vienodumas griauna vienybę
Popiežiaus audiencija Abraomo bendruomenei
Pranciškus Baltramiejui: norėjau, kad Petras būtų šalia Andriejaus
Popiežiaus audiencija augustinams
Popiežius: vyskupas turi būti artimas Dievui ir žmonėms
Popiežius kviečia pradėti dialogą apie planetos ateitį
Popiežius paskyrė spalio mėnesį vyksiančio Sinodo vadovus
Popiežius priėmė Serbijos prezidentą
Popiežius basiesiems augustinams: be šaknų nėra ateities
Bendroji audiencija. Apie apaštalinę kelionę į Mozambiką, Madagaskarą ir Mauricijų
Popiežius ragina jaunimą pasitikėti savimi ir padrąsinti vieniems kitus
Popiežiaus spaudos konferencija lėktuve
Popiežius grįžo iš kelionės. Pirmieji atgarsiai
Baigiasi 31-oji popiežiaus Pranciškaus apaštališkoji kelionė
Popiežius Mauricijuje: esate įrodymas, kad įmanoma suderinti skirtumus
Popiežius aplankė pal. J. Lavalio šventovę
Popiežius Mauricijuje. Šventumas ir džiaugsmas
Popiežius atvyko į Mauricijų
Popiežius: kunigai ir vienuoliai – šlovintojai, o ne „šventų apeigų atlikėjai“
Popiežius „Gerų draugų mieste“
Popiežius Madagaskare. Kantriai ir ištvermingai sėkite
Popiežius Madagaskaro jaunimui: nesakykite „galbūt“, bet drąsiai tarkite „taip“
Popiežius Madagaskare. Viešpats reiklus, bet nesunku juo sekti
Mirė kardinolas Roger Etchegaray
Popiežius Mozambike. Atjauta kenčiantiesiems; padėka tiems, kas jiems padeda
Popiežius vyskupams, kunigams ir pašvęstiesiems: nesiilgėkime „Egipto svogūnų“
Popiežius Mozambiko jaunimui: džiaugsmas – priešnuodis nesantaikai ir baimei
Popiežius Mozambike: kad taika galutinai įsiviešpatautų
Popiežius atvyko į Mozambiką
Popiežius Afrikoje: pigūs viešbučiai ir itin retas automobilis
Popiežiaus malda už uragano aukas Bahamų salyne
Kolumbijoje mirė šimtametis kardinolas
Kunigui iš Indonezijos įteikta premija už žmonių gelbėjimą
Popiežius Mauricijaus gyventojams: Evangelijos kalba yra meilė
Kokios kardinolų pareigos?
Popiežius paskyrė tris naujus apaštališkuosius nuncijus
Popiežius ukrainiečiams vyskupams: Sinodas – ne parlamentas
Popiežius onkologams: ne eutanazija, bet palydėjimas
Kas yra popiežiaus skiriami nauji kardinolai?
Artėja popiežiaus kelionė. Trumpai apie Madagaskaro istoriją ir dabartį
Sigitas Tamkevičius SJ skiriamas kardinolu
Popiežius pranešė apie trylikos naujų kardinolų skyrimą
Popiežius sekmadienio vidudienį: karjerizmas kenkia brolybei
Popiežius: gerbkime kūriniją, melskimės už mūsų bendrus namus
Patriarchas Baltramiejus: krikščionių tikėjimas įpareigoja gerbti kūriniją
Popiežiaus maldos intencija rugsėjo mėnesiui
Antrojo pasaulinio karo pradžios metinės. Taika trapi, ją reikia nuolat kurti
Anglikonų vyskupų atviras laiškas dėl „Brexito“
Mirė kardinolas Silvestrini
Gender filosofija ir ugdymas. Portugalijos atvejis
Popiežiaus bendroji audiencija: nebijokime tų, kurie mums liepia tylėti
Ukrainos graikų katalikų dienos Romoje ir Florencijoje
Kinijos ir Šventojo Sosto susitarimas: konsekruoti pirmieji vyskupai
Rugsėjo 1 sukanka 80 metų nuo Antrojo pasaulinio karo pradžios
Dievo šviesa apšviečia tuos, kurie ją priima
Liturgija įgalina mylėti ir tarnauti taip, kaip Kristus
Pranciškus: brolystės ir taikos pasaulis yra galimas
Popiežius kalbėjo apie gaisrus Amazonijoje ir seminaristų ištikimybę
Dievas yra reiklus, tačiau atviras visiems
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt