Popiežius paragino Airijos ir Didžiosios Britanijos katalikus ginti gyvybę
Vatikanas bus 2014 m. Turino knygų mugės garbės svečias
Popiežius pietavo su Vatikano observatorijos jėzuitais
Iki popiežiaus kelionės į Rio de Žaneirą – jau tik kelios dienos
Sekmadienio vidudienio malda. Gailestingumas svarbiau už aukas (+video)
Popiežius Pranciškus aplankė Kastelgandolfą (+video)
Popiežius meldžia susitaikinimo malonės lenkams ir ukrainiečiams
Kodėl Popiežius negyvena rūmuose? (iš Pranciškaus pokalbio su vaikais birželio 7 d.)
Kard. S. Rylko: Pasaulio jaunimo dienos bus evangelinės sėjos metas
Šventojo Tėvo pasiuntinys pavedė Baltarusiją Dievo Motinos globai ir perdavė Pranciškaus Apaštališkąjį palaiminimą
Vatikano baudžiamosios teisės papildymai. Popiežiaus Pranciškaus motu proprio
Šventojo Tėvo užuojauta Lac-Mégantic miesteliui (Kanada)
Šventasis Tėvas: Kristaus sekimas yra įpareigojantis, tačiau malonus
Argentinos žydai siūlo suteikti popiežiui Pranciškui Nobelio Taikos premiją
Atlaidai Pasaulio jaunimo dienų proga
Pranciškaus vizitas Lampedūzoje (+video)
Tikėjimo metai: Seminaristų ir būsimų vienuolių diena (+video)
Popiežius pasveikino seminaristus ir vienuolijų naujokus, Tikėjimo metų proga atvykusius į Romą (+video)
Popiežius Pranciškus: Nebijokite atnaujinančio Šventosios Dvasios veikimo, nebijokite struktūrų atnaujinimo (+video)
Pirmoji popiežiaus Pranciškaus enciklika „Lumen fidei“ – „Tikėjimo šviesa“
Vatikano soduose atidengta arkangelo šv. Mykolo statula
Jonas XXIII ir Jonas Paulius II bus skelbiami šventaisiais
Pranciškus: Esame Dievo vaikai Jėzaus malonės dėka ir niekas negali to iš mūsų atimti (+video)
Popiežius trečiadienio rytą: Prisilieskime prie Viešpaties žaizdų (+video)
Popiežius Pranciškus: krikščionis turi būti drąsus (+video)
Skaidrumas ir permainos Religinių darbų institute (Ior)
Romos vargšai vakarieniavo Vatikano soduose
Ambasadorė prie Šventojo Sosto I. Vaišvilaitė: „Dialogas visų pirma reikalingas Lietuvos viduje“
Pranciškus: Melskimės drąsiai, primygtinai reikalaudami (+video)
Vasaros laikotarpiu nevyks Šventojo Tėvo bendrosios audiencijos
Sekmadienio vidudienio malda (+video)
„Lumen fidei“ – pirmoji Pranciškaus enciklika
Petro įpėdinio tarnystė: sutvirtinti tikėjime, meilėje ir vienybėje (+video)
Arkivyskupas Gintaras Grušas. Esame Šventojo Tėvo bendradarbiai
Pranciškaus kalba šv. apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmės vidudienį: Dievas visas yra meilė, visas – malonė! (+video)
Popiežiaus Pranciškaus laiškas Lietuvos jaunimui
Šv. Petro ir Pauliaus iškilmės Mišios Šv. Petro bazilikoje. Šventasis Tėvas uždėjo palijus naujiems metropolitams. Palijus įteiktas Vilniaus arkivyskupui Gintarui Grušui
Pranciškus: Ne „krikščionims be Kristaus“! (+video)
Pranciškus: Evangelijos principai tegalioja taip pat finansinio ir ekonominio pobūdžio veikloje
Ekumeninio Konstantinopolio patriarchato delegacija atvyko į Romą
Tikėjimo metai. Popiežiaus Pranciškaus katechezė: Bažnyčioje niekas nėra nereikalingas; Bažnyčioje visi lygūs; Bažnyčią sudaro gyvieji akmenys; Visi esame Bažnyčia ir kartu Ją statome! (+video)
Popiežius Pranciškus: Tėvystės džiaugsmas (+video)
Popiežius Pranciškus: Esame krikščionys neatsitiktinai (+video)
Europos Sąjungos užsienio reikalų taryba patvirtino gaires dėl religijos laisvės
Sirijoje nužudytas katalikų vienuolis
Sekmadienio vidudienio malda. Šiandien yra daugiau kankinių, nei pirmaisiais Bažnyčios amžiais (+ video)
„Vaikų traukinys“ atvyko į Vatikaną
Popiežius Pranciškus: Atsakymas Kristui turi kilti iš širdies
Popiežius priėmė Tarptautinio žydo komiteto tarpreliginėms konsultacijoms narius (+ video)
Popiežiaus susitikimas su nuncijais. Ganytojai, arti žmonių
Popiežiaus Pranciškaus ryto Mišios. Turime rūpintis, kad širdis išliktų nerami (+ video)
Popiežiaus Pranciškaus samprotavimai apie Viešpaties maldos raktažodžius “Tėve” ir “mūsų” (+video)
Popiežius Pranciškus: Veidmainystė yra nuodėmė prieš Šventąją Dvasią (+video)
Popiežius Pranciškus paprašė paremti Bažnyčią Sirijoje ir prisiminti jos kančias maldoje
Mišių Eucharistinėse maldose bus minimas Dievo Gimdytojos Mergelės Marijos sužadėtinis šv. Juozapas
Bendroji audiencija. Bažnyčia – Kristaus Kūnas
Popiežius Pranciškus: Nebijokime skelbti, jog Jėzus malonę suteikia veltui; eikime ieškoti pasiklydusių devyniasdešimt devynerių avių (+video)
Popiežius Pranciškus: Atleidimas mus praturtina (+video)
Popiežius paprašė G-8 susitikimo dalyvių padėti Sirijai paskelbti paliaubas
Popiežius priėmė naująjį Venesuelos prezidentą (+video)
Popiežius Pranciškus: Įveikime savanaudiškumus (+video)
Gyvybės Evangelijos diena Romoje: Dievas gyvas ir gailestingas!
Kardinolas A. J. Bačkis – Nepaprastasis popiežiaus Pranciškaus pasiuntinys Kijeve
Popiežiaus kalba Kenterberio arkivyskupui (+video)
Pranciškus: Naujasis evangelizavimas bus vaisingas, jei krikščionys leisis būti perkeičiami Šventosios Dvasios
Gyvybės Evangelijos dienos programa
Popiežius Pranciškus paprašė kontroliuoti žodžius
Popiežiaus Pranciškaus trečiadienio katechezė. Kas yra „Dievo tauta“?
Kard. K. Koch Ukrainoje: visomis pastangomis siekti regimos Bažnyčių bendrystės
Popiežiaus kreipimasis dėl nepilnamečių išnaudojimo darbe
Pranciškaus antradienio Mišios: „Veltui gavote, veltui duokite“ (+ video)
Šventojo Sosto stebėtojas JTO apie vaistų prieinamumą: analizei nepakanka teisinės perspektyvos
Sekmadienio vidudienio malda. Dievo gailestingumas teikia gyvenimą
Popiežiaus videožinia „Dešimt aikščių dešimčiai įsakymų“ akcijai
Būti išganytiems – tai gyventi guodžiant Šventajai Dvasiai (+video)
Popiežius Pranciškus apie tai, ką reiškia saugoti Dievo Žodį (+video)
Popiežiaus homilija ketvirtadienio rytą: Atmeskime stabus (+video)
Popiežius Pranciškus: Europos pilietis
Popiežius jėzuitų mokyklų mokiniams: „Mes esame laisvi, tam kad darytume gera“
Popiežius susitiko su būsimais Šventojo Sosto diplomatais. „Prašau: jokio karjerizmo!“
Irano ambasadorius įteikė Popiežiui skiriamuosius raštus
Pranciškus vasarą gyvens Vatikane
Popiežius Pranciškus: išmesti maistą – tai tas pats kas jį pavogti nuo vargšų stalo
Popiežius karštai paragino sukurti Sirijai taikos ateitį (+video)
Popiežius Pranciškus: skundas Dievo akivaizdoje – ne nuodėmė
Popiežius: Papiktinimas kyla ne dėl mūsų darbų, o dėl to, kad vargšuose matome Kristaus kūną (+video)
Antradienio ryto Mišių homilijoje Popiežius smerkė veidmainystę (+video)
Popiežius Pranciškus: Taika ir klusnumas – palaimintojo Jono XXIII palikimas
Netolerancija ir krikščionių diskriminacija Europoje
Popiežius Pranciškus: Sugedimas labai kenkia Bažnyčiai (+video)
Popiežius Pranciškus vadovavo Švenčiausiojo Sakramento adoracijai
Popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį: Devintinės – tai raginimas dalintis su kitais tuo ką turime (+video)
Popiežiaus atstovas dalyvaus Žemaitijos krikšto 600 metų jubiliejuje
Birželio 2-ąją – susivienijusios Bažnyčios adoracija „Vienas Viešpats, vienas tikėjimas“
Devintinės Romoje. Popiežiaus Pranciškaus homilija: sekimas, bendrystė, dalijimasis
Devintinių iškilmei – 750 metų
Šventojo Sosto pareigūnai apie religijos laisvę: apie kasmet nužudomus tūkstančius krikščionių ir apie siūlymą jiems viešumoje patylėti
Trečiadienio bendroji audiencija: Bažnyčia - Dievo meilės planas žmonijai (+video)
Sekmadienį Popiežius vadovaus pasaulinei Švenčiausiojo Sakramento adoracijai
Popiežius Pranciškus apie Jėzaus sekimą (+video)
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt