Popiežius sušaukė Vatikano diplomatų susitikimą
Popiežius švęs Devintines vyskupijos parapijoje
Popiežius: pal. M. Giedraitis – nuolankumo ir evangelinės meilės pavyzdys
Šventoji Dvasia – darna mumyse ir tarp mūsų
Pranciškus: Eiti link Jėzaus – mūsų pilnatvės
Popiežius: atsispirkime humaniškumo dekonstrukcijai
Sekminių vigilijos Mišios Šv. Petro aikštėje
Popiežius pasveikino „Naujųjų horizontų“ asociaciją
Pal. Mykolas Giedraitis – gražiausias Lietuvos Bažnyčios žiedas Lenkijoje
Mykolas Giedraitis – palaimintasis nuo neatmenamų laikų
Popiežiaus maldos intencija birželiui: už kunigus
Popiežius apie pašaukimus: jie gimsta pokalbyje su Viešpačiu
Audiencijos vyskupams, pašto darbuotojams ir regbio komandai
Popiežius paskyrė savo atstovą Lurdo šventovėje
Popiežius priims Rusijos prezidentą
Vatikano radijas skelbs žinias lotynų kalba
Arkivysk. Paglia apie savanorišką olandės paauglės mirtį
Mirė kard. Elio Sgreccia, buvęs Gyvybės akademijos vadovas
5000 km pėsčiomis, su Dievo pagalba
Teisėjų susitikimas Vatikane
Taizè bendruomenės prioro laiškas dėl išnaudojimų
Popiežius prašo „minutės už taiką“
Jonas Paulius II – Europos išsilaisvinimo šauklys
Popiežius paskyrė naują Popiežiškosios teologijos akademijos pirmininką
Popiežiaus interviu pakeliui iš Rumunijos
Chaldėjų patriarchas kviečia taikoje gyventi „žmogiškąją brolybę“
Kazachstane įkurta Apaštališkoji administratūra graikų apeigų katalikams
Baigėsi Pranciškaus apaštališkoji kelionė Rumunijoje
Beatifikacijos Mišios Rumunijoje: „laisvė ir gailestingumas“
Pranciškus rumunų katalikams: eikime, susitikime, džiūgaukime
Popiežius ragino Rumunijos gyventojus eiti susitaikymo keliais
Popiežius Rumunijoje: „Eikime kartu, ortodoksai ir katalikai!“
Popiežius Rumunijoje: visuomenės gyvenimui reikia sielos ir širdies
Popiežius Rumunijoje: susitikimas su jaunuoliais ir šeimomis
Sekmadienį minima Pasaulinė visuomenės komunikavimo priemonių diena
Vatikano Šv. Onos parapijai – 90 metų
Sinodiškumas Romos kurijos reformoje
Jeruzalės Bažnyčios susitarė tęsti Kristaus kapo bazilikos remontą
Popiežiaus bendroji audiencija. Nauja katechezė apie Apaštalų darbus
Popiežius apie smurtavimą prieš moteris, migraciją, išnaudojimą
Popiežiaus žinia Rumunijos gyventojams
„Eikime kartu“. Kard. Parolin komentuoja kelionę į Rumuniją
Bukarešto katalikų vyskupai apie priartėjusį popiežiaus vizitą
Toliau pelnu laikome tai, kas grasina mūsų išgyvenimui
Popiežiaus homilija. Nuodėmė sendina sielą
Kodėl kai kurie katalikai balsavo už populistus?
Žinia Migrantų ir pabėgėlių dienai: kalbama ne vien apie juos
Popiežius: Caritas – ne paslaugos ir verslas, bet Kristaus liudijimas
Popiežius priėmė Amazonijos genties vadą
Popiežius sekmadienio vidudienį. Šventoji Dvasia veda ir moko Bažnyčią
Abortas neturi būti kūdikio patologijos „prevencija“
Popiežiaus audiencija Italijoje nuo šimtmečių gyvenantiems albanams
Popiežius: sportuojantys vaikai turi teisę netapti čempionais
Nuncijus informavo popiežių apie padėtį Ukrainoje
Popiežius paskyrė tarpreliginio dialogo tarybos pirmininką
Popiežius: nuolankumas, drąsa, bendrystė
Popiežius priėmė devynių kraštų ambasadorius
Pasaulio ir kinų katalikų vienybės diena
Trečiadienio audiencija. „Aba, Tėve!“
Popiežiaus Pranciškaus užuojauta dėl vyskupo Baltakio mirties
Maldų už Kiniją diena
Šventosios Žemės katalikų vyskupai kviečia kurti naują taikos viziją
Popiežius pasveikino Nobelio taikos premijos laureatą
CAR barbariškai nužudyta vienuolė misionierė
Anglikonai: pasaulinė bendruomenė, ateities iššūkiai
Popiežius: šypsena – ramybės širdyje ženklas
Popiežius: kunigai – artimiausi vyskupų bendradarbiai ir broliai
Popiežius misionieriams: ne prozelitizmas, bet liudijimas
Filipinų vyskupų vizitas Ad limina
Popiežius: naujasis įsakymas – mylėti kaip Jėzus
Popiežiaus audiencija italams katalikams medikams
Popiežiaus audiencija Maisto bankų federacijai
Popiežius žurnalistams: neužmirškite „užmirštų karų“
Popiežius artimas išnaudojimo aukoms Lenkijoje
Meilė šeimoje – pašaukimas ir kelias į šventumą
Popiežiaus audiencija krikščioniškųjų mokyklų ugdytojams
Prancūzijoje atsisveikinta su Jeanu Vanier
Popiežius: siekimas kurti dialogą niekuomet nėra klaida
Bendroji audiencija. „Gelbėk mus nuo pikto“
XXI amžiaus „Nojaus laivai“, robotika ir dirbtinis intelektas
Kovoje su seksualiniu išnaudojimu nėra grįžimo atgal
Popiežiaus vizitas Rumunijoje: ar sušils katalikų ir ortodoksų santykiai?
Po dviejų savaičių popiežius keliaus į Rumuniją
Kardinolo Parolino interviu apie santykius su Kinija
Popiežius: Fatimos Marija visus mus teveda šventumo keliu
Mirė katalikų patriarchas Nasrallah Boutros Sfeir
Popiežiaus sprendimas: galima rengti piligrimystes į Medžiugorję
Burkina Fase islamistai nužudė kunigą ir kelis katalikus
Misionieriaus kankinystės liudijimas
Vidudienio malda. Ganytojas kviečia, avys atsiliepia
Popiežius vadovavo kunigystės šventimų apeigoms
Pasaulio musulmonai pradėjo Ramadano mėnesį
Popiežius: didžioji sporto pamoka
Popiežius siūlo paktą pasaulio ekonomikai atgaivinti
Naujos normos prieš išnaudotojus ir tuos, kurie juos slepia
Kardinolo Ouellet komentaras apie normas prieš išnaudojimus
Popiežiaus ir čigonų bendruomenės maldos susitikimas Vatikane
Pakistane persekiotos Asia Bibi pergalė
Popiežiaus audiencija biblistams
Vietoj gedulo padėka tikėjimo milžinui Jeanui Vanier
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt