Vatikane vyko nepilnamečių apsaugos komisijos posėdis
Šeši dešimtmečiai nemobilumo – Dievo dovana?
Popiežius Romos parapijoje: susipykti su Jėzumi – irgi malda
Popiežius sekmadienio vidudienį: atsivertimas – naujo gyvenimo pradžia
Popiežius atsimena nukentėjusiuosius nuo žemės drebėjimų
Kardinolas Parolin: pamirštama religijos laisvės esmė ir svarba
Paraginimas „Christus vivit“ – vardan socialinės draugystės
Popiežius: su Jėzumi daryti gera vargstantiesiems
Leidybinė naujovė – knyga apie popiežiaus Pranciškaus kardinolus
Kryžiaus kelyje – kenčiantieji nuo naujų vergovės formų
Ketvirtoji gavėnios meditacija. Garbinimas
Vatikane pristatytas tyrimas apie homoseksualių asmenų persekiojimą
Skandinavijos vyskupų konferencijos posėdis
Popiežius priėmė Taizé bendruomenės priorą
Guamo arkivyskupas nuteistas ir pašalintas iš pareigų
Popiežiaus maldos intencija: už karo zonose dirbančius medikus
Popiežius: reikia faktų kalbos, ne fake news!
Popiežiaus homilija. Melskimės drąsiai, iš visos širdies
Išrinktas naujas Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininkas
Paskirtas Vašingtono arkivyskupas
Karolis Acutis – naujas šventumo akcentas Asyžiuje
Bendroji audiencija. Popiežius kalbėjo apie kelionę į Maroką
Popiežius pasveikino Alzheimerio liga sergančiųjų chorą
Paskutinės vakarienės Mišias popiežius aukos kalėjime
Pietų Sudano lyderiai susitiks Vatikane
Peru nužudytas britų misionierius ir aplinkos aktyvistas
Jordanijos karaliui įteiktas šv. Pranciškaus žibintas
„Christus vivit“. Popiežiaus laiškas jaunimui ir Dievo tautai
Popiežius jaunimui: nebūti kopija, bet visaverčiu savimi
Prancūzijos vyskupų temos: išnaudojimai, sumaištis visuomenėje, bioetika, ES rinkimai
Popiežius: visi tikintieji – Jeruzalės piliečiai
Turkijos prezidentas: Šv. Sofija vėl taps mečete
Gana: suderinti aplinką ir jaunimo darbą
Rinkliava Šventajai Žemei: gyvosios atminties saugojimas
Popiežius: daug dialogo žiedų, jie duos vaisių
Baigėsi Šventojo Tėvo kelionė Maroke
Popiežius: būkite meilingai apkabinančio Tėvo širdies ženklas
Popiežius Maroke: krikščionio misija yra būti meilės raugu, o ne užimti erdves
Pranciškus Rabato Caritas centre susitiko su migrantais
Popiežius Maroke aplankė katalikišką socialinį centrą
Popiežius Maroke: įveikime baimę, bendradarbiaukime
Popiežius Pranciškus atvyko į Maroką
Popiežius priėmė LR prezidentę D. Grybauskaitę
Popiežiaus mintys gavėniai: patikrinkime savo ištikimybę
Rugsėjį popiežius keliaus į Mozambiką, Madagaskarą ir Mauricijų
Bendroji audiencija. „Kasdieninės duonos duok mums šiandien“
Misionierei s. Marijai Concettai Esu – popiežiaus apdovanojimas
Naujasis Testamentas – tiltas tarp žydų ir krikščionių
Popiežiaus užuojauta dėl potvynių aukų Irane
Salvadore švęstas šv. Oskaro Romero minėjimas
Romiečių pašaukimas – būti brolystės ir solidarumo „amatininkais“
Popiežius Kapitolijuje: Roma pašaukta būti švyturiu
Popiežius Lorete pasirašė kreipimąsi į jaunuolius
Po 162 metų popiežius aukojo Mišias Marijos namuose
Nuo Sinodo sušaukimo iki baigiamojo dokumento
Paskelbta popiežiaus kelionės į Rumuniją programa
Estijos vyskupo kankinio beatifikacijos byla
Prieš 50 metų – pirmieji nuolatiniai diakonai Italijoje
Popiežius sekmadienio vidudienį: nepiktnaudžiaukime Dievo gailestingumu
Popiežius prašė melstis už Nikaragvą, Malį ir Nigeriją
Popiežius susitiko su Paduvos gimnazijos mokiniais
Lyčių lygybė ir gender ideologija
Pirmadienį popiežius keliauja į Loreto šventovę
Popiežius priėmė Čilės Santjago arkivyskupo atsistatydinimą
Popiežiaus vizitas „Scholas Occurrentes“ būstinėje Romoje
Popiežius: užkietėjusios širdys verčia svaidytis akmenimis
Popiežių aplankė Maltos prezidentė
Pranciškaus audiencija pediatrams
Įžeidimas ir blogis internete. Nuo „patinka“ iki nuodėmės išpažinimo
Trečiadienio katechezė: „Teesie Tavo valia“
Mozambikui, Malaviui ir Zimbabvei smogė uraganas. Popiežiaus užuojauta
Konsekruotas naujasis nuncijus Zambijoje
Maroko krikščionių kreipimasis į popiežių
„Vive Cristo, esperanza nuestra“ – Pranciškaus laiškas jaunimui
Prieš šešerius metus Pranciškus pradėjo popiežiaus tarnystę
Nors popiežius nepriėmė atsistatydinimo, kard. Barbarin traukiasi iš pareigų
Septyni Rumunijos vyskupai pripažinti kankiniais
Popiežiaus audiencija kamiliečiams. Nėra krikščionybės be švelnumo
Popiežius prašo priešintis korupcijos vėžiui teisėtumo kultūros ugdymu
Popiežius sekmadienio vidudienį: mūsų tikslas – Kristaus veido šviesa
Popiežiaus homilija. Sekime Dievo gailestingumu
Kardinolas Barbarin įteikė atsistatydinimo iš Liono metropolito pareigų prašymą
Popiežius nori aplankyti Pietų Sudaną
Popiežiaus audiencija Italijos kooperatyvų konfederacijai
Baigėsi popiežiaus gavėnios rekolekcijos
Pranciškaus malda už žuvusius per teroristinę ataką Naujojoje Zelandijoje
Pirmasis gavėnios pamokslas Vatikane. „Palaiminti tyraširdžiai“
Rasistų teroras mečetėse. „Dievas įgaliojo vykdyti teisingumą, o ne griauti.“
Libano krikščionių ir musulmonų jaunimas kartu švęs Apreiškimo Marijai šventę
Statomi neokatechumenų namai Alyvų kalne
Europos Bažnyčių konferencija: „Europa – mūsų ateitis“
COMECE pirmininkas: rinkimai – visų pilietinė atsakomybė
Jacques’o Hamelio bylos medžiaga perduota Romai
Gavėnia kviečia kurti svetingesnes bendruomenes
Išnaudotos vienuolės, dar vienas skandalas Bažnyčioje
Popiežiaus kelionė į Maroką. Naujas kvietimas iš Taivano
Popiežiaus užuojauta mirus kard. Godfriedui Danneelsui
Vatikano valstybės sekretoriaus vizitas Lenkijoje
Australijoje perskaitytas nuosprendis kardinolui Pellui
Mirtis kankinio akimis: vartai į amžiną dovanojimąsi
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt