Pranciškų aplankė Ispanijos katalikiško universiteto delegacija
Popiežiaus katechezė: krikščionio gyvenimas – kasdienė dvasinė kova
Kardinolų kolegija. Žvilgsnis į 2024 metus
Popiežiaus užuojauta dėl žemės drebėjimo Japonijoje
Baigėsi Europos jaunimo susitikimas Liublianoje
Ukrainos vyskupas: iš kur tikėtis pagalbos, jei nei iš Dievo?
Popiežius meldžiasi už kenčiančius dėl karų ir nelaimių
Kardinolas F. Filoni pavedė Šventąją Žemę Dievo Gimdytojos užtarimui
Kardinolas Ch. Schoenbornas: taika pati neateina, dėl jos reikia sunkiai dirbti
Lvivo seminarijos rektorius: jokia vieta nėra saugi, tačiau gėris laimės
Vyskupas M. Kukahas: žudynėmis destabilizuojama Nigerijos valstybė
Popiežiaus maldos intencija sausio mėnesiui
Viešpaties angelas. Meilė neužgožia, bet užleidžia vietą kitam
Popiežius meldė už Nikaragvą, Ukrainą, Izraelį ir Palestiną
Dievo Gimdytojos iškilmė Vatikane: Dievo pasirinktas kelias
Metų pabaigos mišparai Šv. Petro bazilikoje
Nauja dvasininkų areštų banga Nikaragvoje
Popiežius sekmadienio vidudienį: ko mus moko Šventoji Šeima?
Popiežius: nesiliaukime melstis už kenčiančias tautas
F. Lombardi SJ: Benedikto XVI palikimas
Pranciškus: esame dėkingi Benediktui XVI, žavimės juo
Jaunųjų giesmininkų susitikime su popiežiumi – taip pat ir Kauno choras
Popiežiaus laiškas futbolininko Pelé mirties metinių proga
Benediktas XVI apie Jėzaus gimimą
Kardinolas K. Krajewskis: nusilenkime priešais Dievo slėpinį dėl pasaulio taikos
Kard. V. Fernandezas: kaip taikyti dokumentą dėl palaiminimų
Austrija: „Žvaigždės giedotojų“ kampanijoje dalyvaus 85000 vaikų
Dėl karo veiksmų tūkstančiai krikščionių išvyko iš Pietų Libano
Popiežiaus ir Ukrainos prezidento pokalbis
Dviejų kardinolų amžiaus sukaktys
Kalėdos nuo seno įkvepia tikėjimo liudytojus ir rašytojus
Taizé prioras pasveikino į Liublianą atvykusį Europos jaunimą
Popiežiaus sveikinimas Europos jaunimo susitikimui Liublianoje
Trečiadienio bendroji audiencija: saugokimės gundymų, sergėkime širdis!
Vatikanas finansuos apsaugos projektus vargstančiuose kraštuose
Kard. Ch. Schoenbornas: užbaigiame sunkius metus, į naujuosius žengiame su viltimi
Startuolis, kuris benamius paverčia sodininkais
Popiežius prašė melstis, kad baigtųsi visi karai
Vatikanas susirūpinęs tebesitęsiančiais karais ir konfliktais
Popiežius antrosios Kalėdų dienos vidudienį: gerumas ir auka visada duoda vaisių
Kard. P. Pizzaballa Betliejuje: kur Kalėdos?!
„Visiems jums linkiu taikos ir gėrio, kylančio iš Viešpaties gimimo“
Arkivysk. S. Ševčukas: Kūdikis prakartėlėje – ženklas, kad nesame apleisti
Popiežiaus Pranciškaus Kalėdų žinia „Urbi et orbi“
Popiežius: Kalėdų naktį Dievas perkeitė istoriją
Popiežius palinkėjo linksmų Kalėdų ir paprašė švęsti paprastai
Popiežiaus atjautos pasiuntinys lankėsi Jeruzalėje
Pranciškus: Prisiminkime Dievo gerumą
Nuo kada švenčiame Kalėdas?
Popiežiaus atjautos pasiuntinys lankėsi Betliejuje
Mirė kardinolas Thomas S. Williamsas
Popiežiaus valstybės sekretorius aplankė dvi Romos ligonines
Paskirtas nuolatinis popiežiaus atstovas Vietname
Advento meditacija Vatikane: Marija – mūsų tikėjimo Motina
Popiežiaus užuojauta žuvusiųjų Prahoje artimiesiems
Popiežius aplankė Romos periferijos parapiją
Popiežius pavedė kardinolui K. Krajewskiui atjautos misiją Šventojoje Žemėje
Nikaragvoje suimtas dar vienas vyskupas
Katalikai toliau remia perkeltuosius asmenis Ukrainoje
Popiežius: gėris auga be triukšmo
Popiežius Romos kurijos vadovams: klausytis, įžvalgiai tyrinėti, nestovėti vietoje
Popiežius: kreipkimės į Taikos kunigaikštį, melskime taikos
Trečiadienio katechezė. Prakartėlė primena tai, kas svarbu ir didu
Kard. P. Pizzaballa apie dviejų moterų žūties Gazos parapijoje aplinkybes
Konge nužudytas salezietis ugdytojas
Per Kalėdas Šventojoje Žemėje nebus piligrimų
Palaiminimas – neužtrenktos durys, galimybė, pradžia
Nuncijus Ukrainoje: popiežius prašo maldos ir kūrybingos diplomatijos
Popiežiaus įsteigtas mokyklų sąjūdis pelnė žmogaus teisių premiją
Arkivysk. S. Ševčukas: ES kvietimas – moralinė parama ir paguoda
Popiežiaus audiencija katalikiškos ligoninės personalui
Tarp „šimto prakartėlių“ Vatikano parodoje – dvi ukrainietiškos
Išleistas Pranciškaus kalbų ir raštų apie prakartėlę rinkinys
Vatikanas paskelbė deklaraciją dėl palaimimų suteikimo
Romoje susirinko „Zayedo premijos“ žiuri, ją priėmė popiežius
Vatikane paskelbtas konkursas nutapyti Kryžiaus kelią
Popiežius minėjo naują palaimintąjį, migrantų dramą, netektį Gazoje
Popiežius palaimino Vaikelio Jėzaus statulėles prakartėlėms
Viešpaties angelas. Kiekvienas gali būti žibintu ir šviesti
Gimtadienį popiežius šventė su vaikais
Palaimintasis kardinolas Eduardo Pironio
Gazos bažnyčios teritorijoje nušautos dvi krikščionės
Paskelbti nuosprendžiai pastato įsigijimo Londone byloje
Kyjivo vyskupas įspėjo dėl karo nuovargio pasekmių
Popiežius priminė vaikams karuose žūstančius jų bendraamžius
Tikėjimo mokymo dikasterija: vienišos motinos skatinamos priimti sakramentus
Turkijos vyskupas: per Kalėdas melsimės už kenčiančiuosius
Ukrainos pranciškonai: adventas skurdesnis ir maldingesnis
COMECE džiaugiasi istoriniu sprendimu dėl ES plėtros
Pasaulinis forumas pabėgėlių reikalams: laisvė migruoti ir laisvė nemigruoti
Paskelbta popiežiaus žinia Pasaulinės taikos dienos proga. Dirbtinis intelektas ir taika
COP28 rezultatai sveikinti, bet reikia rimto įsipareigojimo juos vykdyti
Popiežiaus ligonių ir piligrimų asociacijai: esate kartu einančios Bažnyčios veidas
Apie naujus Šventųjų skelbimo dikasterijos dekretus
Popiežius ekonomikos sekretoriatui: reikia vengti praeities klaidų
Popiežiaus interviu Meksikos televizijai: „Senatvė neateina viena“
Popiežiaus katechezė: krikščionis girdi Dievo balsą ir yra dėmesingas žmonėms
Gruodžio 16 d. – kardinolo E. Pironio beatifikacija
Popiežius kreipėsi į krikščionis darbininkus
Popiežius: sudarykite galimybes humanitarinei pagalbai pasiekti Gazą
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt