Paskelbtas Vyskupų Sinodo baigiamasis dokumentas
Popiežius Sinodo pabaigoje: Ginkime Šventąją Motiną Bažnyčią
Vyskupų Sinodo dalyvių piligrimystė prie apaštalo Petro kapo
Popiežiaus homilija. Kas man yra Jėzus Kristus?
Sinodas: kultūrų susitikimas
Popiežiaus katechezė apie Dievo įsakymą „Nesvetimauk!“
„Nesvetimauk!“: tikram santykiui reikia ištikimybės
Popiežius dalyvavo knygos „Dalytis laiko išmintimi“ pristatyme
Sinodo tėvai susipažino su baigiamojo dokumento projektu
Popiežiaus homilija. Viltis – konkretus laukimas
Popiežiaus pamaldų programa ateinantiems trims mėnesiams
Pokalbiai su popiežiumi apie „Sveika, Marija“
Popiežiaus PRANCIŠKAUS padėkos laiškas Kauno arkivyskupui ir bendruomenei
Popiežius Pranciškus meldėsi prie šv. Jono Pauliaus II kapo
Popiežius paprašė Pasionistų kūrybingos ištikimybės charizmai
Vyskupas iš Lenkijos apie rengiamą baigiamąjį Sinodo dokumentą
Popiežius sekmadienio vidudienį: „Tarnavimas – priešnuodis karjerizmui“
Baigėsi trečiasis Sinodo etapas. Prasideda baigiamųjų dokumentų rengimas
Sinodo patarėjas S. Duhau: Kalbėkime taip, kad jaunimas suprastų
Arkivysk. Pizzaballa apie Sinodą: „Mums sunku kalbėti jaunimui“
Popiežiaus homilija. Šventosios Dvasios „raugas“ krikščionio širdyje
Vyskupų Sinodo dalyviai parašys laišką jaunimui
Popiežiaus pagalbininko migrantų klausimu pasisakymas Sinode
Sinodas: Jaunimui Bažnyčioje reikia atviros erdvės
Vienuolijų vadovai: Kodėl moterys negali balsuoti Sinode?
„Enciklikos gimimas“. Kardinolo Parolino pastabos
Krokuva pagerbė „Laisvės popiežių“ šv. Joną Paulių II
Popiežius Pranciškus priėmė Pietų Korėjos prezidentą
Popiežiaus homilija. Neturtas
Italijos jėzuitų žurnalas apie popiežiaus susitikimą su jėzuitais Vilniuje
Vyskupų Sinodas tęsia darbą. Jaunosios kartos ugdymas
Popiežiaus katechezė apie Dievo įsakymą „Nežudyk!“ (II dalis)
Trys iššūkiai žmogaus teisių visuotinimui
Prasidėjo trečiasis Sinodo etapas. Atsivertimas sielovadoje ir misijoje
Popiežius seminaristams: „Patikrinkite kas nutiko širdžiai“
Maskva nutraukė vienybę su Konstantinopoliu
Popiežiaus maldos intencija spalio mėnesiui: už pašvęstuosius
Popiežiaus homilija. „Saugokimės labai griežtų krikščionių“
Šv. Jonas Paulius II: Kristaus meilė stipresnė už mūsų silpnumus
Ukrainos ortodoksų Bažnyčios klausimas. Įtampa didėja
Popiežius du Čilės vyskupus pašalino iš dvasininkų luomo
Popiežius priėmė kard. Donaldo Wuerlo atsistatydinimą
Maldos už taiką susitikimas Bolonijoje. Popiežiaus žinia
Popiežius pasveikino Madagaskaro jaunimą
Septyni nauji šventieji. Fotografijų galerija
Maldos už taiką susitikimas Asyžiuje. Popiežiaus žinia
Paskelbti septyni nauji Katalikų Bažnyčios šventieji
Popiežiaus homilija. Saugokimės „mandagių“ piktųjų dvasių
Naujieji šventieji: Popiežius Paulius VI
Nauja šventoji s. Nazarija: „Artimo meilė eina ten, kur jos trūksta“
Popiežiaus homilija. „Melskimės ištvermingai“
Vyskupų Sinodas. Nesuplakti tikėjimo ir nacionalinės tapatybės
Naujieji šventieji: Salvadoro kankinys ir du italai kunigai
Kokius vaisius brandina šventieji: Marija Kotryna Kasper
Popiežiaus katechezė apie Dievo įsakymą „Nežudyk!“
Šv. Jono Pauliaus II metinės. Krokuvos arkivyskupijos piligrimystė
Tęsiasi Sinodo darbai. Dvasinio palydėjimo, gyvo susitikimo svarba
Popiežiaus homilija. Kaip meldžiuosi? Kaip dirbu?
Pakistanas: postūmiai Asia Bibi byloje
Vyskupų Sinodas. Jaunimas – Bažnyčios ir pasaulio gyvenimo „seismografas“
Popiežiaus homilija. „Kas gi mano artimas?“
Buvusio kardinolo Th. E. McCarricko byla: išsamus tyrimas Vatikane
Popiežius sekmadienio vidudienį: „Sužeistą meilę gali pagydyti gailestingumas“
Popiežius ir Sinodo tėvai susitiko su jaunimu
Jubiliejų švenčiantys slovakai graikų katalikai pas popiežių
Vyskupų Sinodas. Pasisakymai bendruose posėdžiuose
Vysk. Darius Trijonis penktadienio rytą pasisakė Sinode
Popiežiaus homilija. „Vargas jums, teisieji veidmainiai“
Sinodo sekretorius: Jaunimas prašo jį palydėti
Popiežius Sinodo dalyviams: „Drąsiai kalbėkite, nuolankiai klausykite“
Vyskupų Sinodas Jaunimui: pašaukimas – ne receptas
Popiežiaus auka nukentėjusiems Sulavesio gyventojams
Vyskupų Sinodas jaunimui: žingsnis po žingsnio
Vyskupų Sinodo jaunimui pradžios šv. Mišių homilija
Sinodo dalyviai
Šventieji Angelai Sargai yra mūsų kasdieniai vartai į susitikimą su Dievu
Vyskupų Sinodo jaunimui šventieji
Kino salėse Wimo Wenderso filmas „apie“ ir „su“ Pranciškumi
Ukrainos graikų katalikų galva padėkojo Lietuvos Katalikų Bažnyčiai
Prasideda Vyskupų Sinodas. Bažnyčia klausysis jaunimo balso
Popiežiaus malda už žuvusius per Sulavesio cunamį
Jonas Krikštytojas Fouque paskelbtas palaiminutoju
Popiežius: Bažnyčia patraukia kitų liudijimu
Popiežius prašo melstis už Bažnyčią
Paskelbta 2019 m. žiniasklaidos dienos tema
Popiežius policininkams: Artimo meilė pakeičia pasaulį ir istoriją
Sinodui artėjant: kard. Baldisseri - kalbėsime apie viską; nėra tabu
Jono Pauliaus I atminimas: „Neatskilkime nuo šios uolos“
Popiežius: Bažnyčios ekumeninis įsipareigojimas nesustabdomas. Popiežius Pranciškus penktadienį dar kartą prisiminė savo vizitą Baltijos šalyse ir jo metu pastebėtą „brandų ekumenizmą“
Popiežiaus žinia Pasaulinės kurčiųjų dienos proga
Anglijos ir Velso vyskupų vizitas Ad limina
Popiežius: Reikia nuolatinio šeimų katechumenato
Popiežius G20 tarpreliginiam forumui: religijų indėlis į ateitį
JAV ispanakalbių sielovados kongresas
Škotijos vyskupų vizitas Ad limina
Br. Aloyzas: Sinode Bažnyčia išklausys jaunimą
Mirė pirmasis Mongolijos vyskupas
Pranciškaus žinia katalikams Kinijoje ir visuotinei Bažnyčiai
Popiežiaus Pranciškaus kalbos Lietuvoje
Popiežius: melskimės už katalikų bendrystę Kinijoje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt