Kančios meditacijas prie Koliziejaus parengė Libano jaunimas
Popiežiaus Pranciškaus Krizmos Mišių homilija. Kada kunigas yra tarpininkas, o ne administratorius
Pirmoji popiežiaus Pranciškaus trečiadienio katechezė. „Išeiti“ iš savęs, iš savo pavargusio tikėjimo
Šventasis Tėvas Pranciškus: „Ir aš esu nusidėjėlis, kaip visi“
Pakoreguotas popiežiškasis herbas
Romos Vyskupo Pranciškaus įžengimo į Romos katedrą iškilmingosios Mišios įvyks Dievo Gailestingumo sekmadienį, balandžio 7 d.
Popiežius paprašė tuoj pat sustabdyti smurtą Centinėje Afrikos Respublikoje
Popiežius kol kas nesikels į Apaštališkuosius rūmus
Apie Paskutinės Vakarienės Mišias nepilnamečių kalėjime
Popiežiaus Pranciškaus Verbų sekmadienio homilija: Krikščionis niekada negali būti liūdnas (+video)
Popiežius Pranciškus Romos žydų bendruomenei: „Melskitės už mane“.
Pristatomos dvi Jorge Mario Bergoglio – popiežiaus Pranciškaus knygos
Popiežius Pranciškus iš arčiau
Vidudienio malda. Popiežius Pranciškus prašė Marijos globoti per Didžiąją savaitę, meldėsi už sergančius džiova ir laimino jaunimo kelionę į Rio de Žaneirą. (+video)
Dviejų popiežių malda Castelgandolfe (+video)
Popiežius Pranciškus Vatikano kiemsargiams: „Užkietėjusios širdys verčia svaidytis akmeninis“
Popiežius Pranciškus palinkėjo jėzuitams būti evangeliniu raugu
Ambasadorė I. Vaišvilaitė apie Popiežiaus susitikimą su diplomatais (+audio)
Popiežius Pranciškus diplomatams: statykime dialogo tiltus
Su Popiežiumi susitiko kovotojas už žmogaus teises Adolfo Perez Esquivel
Paskutinės Vakarienės Mišias popiežius Pranciškus aukos nepilnamečių kolonijoje
Popiežius pasveikino naują Kenterberio arkivyskupą
João Braz de Aviz. Popiežiaus labai gražiai suvokia Dievo didybę
Bažnyčių atstovai po susitikimo su popiežiumi: jo nuolankumas atveria širdis
Popiežius Pranciškus ir Aparesida: Sielų išganymas – aukščiausias Bažnyčios įstatymas
Popiežius Pranciškus: Bažnyčia supranta kokia svarbi visų religijų išpažinėjų draugystė
Popiežius Pranciškus pasveikino popiežių emeritą Benediktą
Jėzuitų vyresnysis po susitikimo su popiežiumi Pranciškumi: apsikabinimas yra gražus būdas pasitikti ir išlydėti draugą
Naujausi popiežiaus Pranciškaus „tvytai“. Popiežiaus kanalo sekėjų Twitter tinkle skaičius šoktelėjo virš 4 milijonų
Popiežiaus Pranciškaus tarnystės pradžios Mišių homilija. „Saugokime Kristų savo gyvenime, globokime vieni kitus, saugokime kūriniją!“
Bažnyčių, religijų ir valstybių delegacijos popiežiaus Pranciškaus tarnystės pradžios Mišiose
Pranciškus iškilmingai pradėjo Petro tarnystę
Vyskupo ir Žvejo žiedas
Popiežiaus Pranciškaus skambutis argentiniečiams: Dievas yra geras, artėkite prie Jo!
Šventasis Tėvas Pranciškus prašo už jį melstis
Popiežiaus Pranciškaus herbas ir moto
Kardinolas Hummes. Pranciškaus vardas yra kupinas reikšmių
Popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį: Nepavarkime prašyti Dievo gailestingumo!
Pranciškus: Dievo gailestingumas yra nesuvokiama gelmė, bet ir pati stipriausia Viešpaties žinia
Popiežiaus veiklos programoje numatyti įvykiai
Audiencija su socialinių komunikacijų darbuotojais: Kodėl Romos vyskupas pasirinko Pranciškaus vardą?
Popiežiaus bendradarbiai laikinai toliau patvirtinti pareigose
Patriarcho Baltramiejaus sveikinimas popiežiui Pranciškui
Pokalbis su konklavoje dalyvavusiu kard. Audriu J. Bačkiu (+audio)
Jėzuitai džiaugiasi popiežiaus Pranciškaus išrinkimu
Penktadienį Popiežius ligoninėje aplankė kard. Mejia
Penktadienį popiežius Pranciškus dar kartą susitiko su kardinolais
Konklavos uždarymo Mišios Siksto koplyčioje. Pirmasis popiežiaus Pranciškaus pamokslas
Popiežius PRANCIŠKUS: „Pradedame kelionę; vyskupas ir Dievo tauta“ (video)
Habemus Papam! Jorge Mario Bergoglio, kuris pasirinko Pranciškaus vardą ... (video)
Popiežius Pranciškus apsilankė Marijos didžiojoje bazilikoje
Popiežius Pranciškus – Jorge Mario Bergoglio SJ (trumpa biografija)
Pasaulio politinių lyderių, taip pat ir Lietuvos Prezidentės, sveikinimai popiežiui Pranciškui
Vienas iš pirmųjų popiežiaus Pranciškaus gestų – skambutis popiežiui emeritui
Popiežiaus Pranciškaus pontifikato pradžios Mišios ir kiti pirmieji susitikimai
Popiežius PRANCIŠKUS (fotogalerija po išrinkimo)
Habemus Papam. Išrinktas POPIEŽIUS PRANCIŠKUS
Kas vyksta konklavoje nuo popiežiaus išrinkimo iki jo pirmojo pasirodymo
Antradienio vakarą ir trečiadienį tūkstančiai žmonių laukė Šv. Petro aikštėje
Apaštališkųjų rūmų Pauliaus koplyčia
Vėl juodi dūmai. Trečiadienio rytą Popiežius dar neišrinktas.
Prasidėjo popiežiaus rinkimai. Po pirmo balsavimo – juodi dūmai
Mišios už būsimą Popiežių
Baigėsi kardinolų kongregacijos. Antradienį prasideda konklava.
Kas gali būti renkamas popiežiumi?
Popiežiaus rinkimai yra visos Bažnyčios reikalas
Kaip balsuojama konklavoje?
Šeštadienį įvyko priešpaskutinė popiežiaus rinkimams besiruošiančių kardinolų generalinė kongregacija
Trumpa popiežių rinkimų istorija
Arkivyskupas Tomasi. Kodėl egzistuoja vaikų prostitucijos rinka?
Popiežiaus rinkimų Konklava prasidės kovo 12 d.
Konklavos meditacijai Siksto koplyčioje vadovaus kardinolas Prospero Grech
Kardinolai apie popiežiaus rinkimus, Romos Kurijos reformą ir kolegialumą
Ketvirtadienį įvyko penktoji kardinolų Generalinė kongregacija
Kardinolų maldos susitikimas Šv. Petro bazilikoje
Susirinko dar ne visi elektoriai. Kardinolai nori Konklavai pasirengti neskubinant
Popiežius emeritas labai nuoširdžiai priėmė kardinolų telegramą
Rengiantis konklavai uždaryta Siksto koplyčia
Vatikano dienraštis apie žemaičių krikšto jubiliejų: Šeši šimtai šešiems šimtams
Kardinolų telegrama Popiežiui emeritui
Kardinolai tęsia pasirengimus naujo popiežiaus rinkimams; konklavos pradžios datos dar nesvarstė
Prasidėjo kardinolų generalinės kongregacijos
Šv. Kazimiero šventė Romoje
Sekmadienis be popiežiaus vadovautos vidudienio maldos
Žemaičių krikšto jubiliejus Romoje
Romos bazilikose meldžiamasi už artėjančią Konklavą ir jos dalyvius
F. Lombardi SJ: Viltingas atsisveikinimas su Benediktu XVI
Pirmoji kardinolų Generalinė Kongregacija įvyks kovo 4 rytą
Kardinolų kolegija ir konklavos tėvai
Petro Įpėdinio sostas tuščias (video)
Baigėsi Benedikto XVI pontifikatas
Benediktas XVI Castelgandolfe: Esu piligrimas (video)
Paskutinis Popiežiaus Benedikto XVI tweetas 17.15 val.
Šventasis Tėvas persikėlė į Castelgandolfą
Benediktas XVI atsisveikino su kardinolais
Paskutinė Benedikto XVI bendroji audiencija. Popiežiaus kalbos vertimas
Popiežius siunčia savo atstovą į Kauno katedros sukakties minėjimą
Bulgarijoje ortodoksų Bažnyčia naujuoju patriarchu išrinko Neofitą.
Sirijos krikščionių bendruomenės šauksmas į pasaulio sąžinę
Benediktas XVI bus „Popiežius emeritas“
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt