Arkivyskupas Tomasi kalbėjo apie pabėgėlių situaciją
Samir Khalil Samir. Islamo pasaulyje individuali laisvė menkai pažįstama
Viešpaties Angelo malda: Popiežiaus susirūpinimas dėl Kongo demokratinės respublikos pabėgėlių likimo
10 priemonių, kurios gali padėti geriau išsigyventi Tikėjimo metus
Baigėsi Europos vyskupų konferencijų tarybos susitikimas. Kardinolo A. Bačkio komentaras
Paskelbta 2013 metų Pasaulinės socialinių komunikacijų dienos tema
„Mūsų širdis yra Dievo altorius“. Popiežiaus katechezės apie liturgiją santrauka
Priartėjo Rožinio mėnuo
Arkivyskupas Mulleris. Mano patirtis su išsilaisvinimo teologija
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. Ne išdidumas, bet meilė ir nuolankumas
Popiežius Prancūzijos vyskupams: Skelbkite nepraeinantį Evangelijos naujumą!
Popiežiaus liturginis kalendorius spalio mėnesį
Ukrainos ganytojai paskelbė pasauliečių globėją
Popiežiaus audiencija naujiems vyskupams. Dalyvavo ir vysk. Linas Vodopjanovas.
Popiežius pasveikino Romos žydų bendruomenę
Benediktas XVI piligrimus iš Lietuvos pasveikino lietuviškai
Romoje pristatytas rankraščio fragmentas, kuriame kalbama apie Jėzaus „žmoną“
Benediktas XVI, kelionės Libane įspūdžiai
Popiežius Kolumbijos Bažnyčiai: daugiau dėmesio indėnams
Arkivysk. G. L. Mueller: Vienybė Kristuje gali pašalinti įtampą Bažnyčios viduje
Ką apaštališkasis paraginimas „Bažnyčia Artimuosiuose Rytuose“ sako europiečiams?
Baigėsi dvidešimt ketvirtoji Benedikto XVI Apaštališkoji kelionė
Ekumeninis susitikimas Antiochijos sirų katalikų patriarchate
Popiežius aukojo Mišias Beirute. „Krikščionys, būkite taikos tarnai!“
Popiežiaus susitikimas su Artimųjų rytų jaunimu
Popiežius atvyko į Libaną
Pagarba tikinčiųjų jausmams – taikos sąlyga
Popiežiaus bendroji audiencija. Krikščionis negali būti pesimistas
Popiežiaus žinia prieš kelionę į Libaną
Popiežiaus sveikinimai tarptautiniam taikos susitikimui Sarajeve
„Krikščionys ir musulmonai pasmerkti dialogui“
Sekmadienio vidudienio malda. „Atsiverk!“
Andrzej Koprowski SJ: Bažnyčia Europoje. Bendras žvilgsnis.
Baigėsi Afrikos pasauliečių suvažiavimas Kamerūne. Kurti Dievo karalystę pasaulyje
Benedikto XVI sveikinimai „Dešimties Įsakymų - dešimties aikščių“ iniciatyvai
Popiežius audiencijoje priėmė mariologinio kongreso dalyvius
Popiežius susitiko su misijų šalių vyskupais
Pasirengimai Tikėjimo metams Portugalijoje
Ukrainoje paminėtos Lvovo arkivyskupijos 600 metinės
Lietuvos ambasadorė įteikė Popiežiui skiriamuosius raštus
Popiežiui padovanotas elektra varomas automobilis
Popiežius pasveikino ekumeninio susitikimo Bose vienuolyne dalyvius
Patriarchas Grigalius III: Atvykdamas į Libaną, Popiežius atveš taikos žinią Sirijai
Bendroji audiencija. Malda Apreiškimo Jonui knygoje.
Motinos Teresės 15-osios mirties metinės
Romoje prasidėjo tarptautinis mariologinis kongresas
Vandalizmo aktas Izraelyje. Šventosios Žemės katalikų vyskupų komunikatas
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį: Sergėkimės apsimestinio religingumo
Netikėtas posūkis Rimshos Masih byloje dėl piktžodžiavimo Pakistane
Popiežiaus intencija rugsėjo mėnesiui: „Kad politikai būtų dori ir sąžiningi, kad mylėtų tiesą“
Kardinolo Carlo Maria Martini laidotuvės. Popiežiaus laiškas.
Nuolatinio Šventojo Sosto stebėtojo pasisakymas JTO dėl ginklų kontrolės
Federico Lombardi SJ: Kard. Martini pavyzdys naujajam evangelizavimui
Fokoliarų suvažiavimas Budapešte
Mirė kard. Carlo Maria Martini SJ
Kardinolas Schoenborn apie Ratzingerio studentų susitikimą
Bendroji trečiadienio audiencija. Jonas Krikštytojas
Paskelbta Šventojo Sosto veiklos 2011 m. ataskaita
Baigėsi Baltarusijos katalikų žiniasklaidos suvažiavimas
Kardinolas Barbarin. Taip pasaulietiškai respublikai, ne laicizmui
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. Veidmainystė – velnio žymė
Benediktas XVI parėmė šv. Augustino bazilikos restauravimą Alžyre
Popiežius pasveikino Tarptautinį Katalikų akcijos forumą
Londone bus švenčiami „parolimpiniai sekmadieniai“
Ukrainos unitai tikisi geresnių santykių su Maskvos patriarchatu
Basieji karmelitai švenčia 450 metų jubiliejų
Bendroji trečiadienio audiencija. Marija Karalienė
Popiežiaus kelionė į Libaną įvyks kaip planuojama
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. „Jėzus - į istorijos dirvą bertas kviečio grūdas, naujos žmonijos pradžia“
Popiežius pasveikino Lenkijoje viešėjusį Maskvos patriarchą
Popiežius paskyrė naują nuncijų Izraelyje
Kapucinai renkasi į Generalinę kapitulą
Mirė Etiopų Ortodoksų Bažnyčios patriarchas Paulius. Popiežiaus užuojauta
Maskvos patriarchas Kirilas atvyko į Lenkiją
Patriarcho Baltramiejaus taikos žinia
Popiežiaus kalba Marijos ėmimo į dangų iškilmės vidudienį. „Kontempliuojame garbę, į kurią esame pašaukti“
Šventasis Tėvas aukojo Žolinės iškilmės Mišias Kastelgandolfo parapijos bažnyčioje
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. Jėzus – duona iš dangaus
Benediktas XVI: Mano mintyse nuo stichinių nelaimių nukentėję žmonės Irake, Filipinuose ir Kinijoje
Šventojo Sosto dokumentų vagys bus teisiami
Dievo tarnas Jonas Paulius I: „Aš tik paprasta ir vargana dulkė“
Šventojo Tėvo atstovas dalyvaus Lvovo vyskupijos jubiliejuje
Nuolatinė diakonystė yra tikras pašaukimas
Hirosimos ir Nagasakio metinės
Trečiadienio bendrosios audiencijos katechezė apie šv. Dominyko maldą
Editos Stein mirties 70 metų minėjimas Auschwitzo lageryje
Vatikano observatorijos vadovas apie zondo „Curiosity“ misiją
Rytų Bažnyčių vadovai sveikina kelionei į Libaną besiruošiantį Popiežių
Romoje ir Kastelgandolfe paminėtos Dievo tarno popiežiaus Pauliaus VI mirties metinės
Popiežius Jonas XXIII: nelengva bus įgyvendinti visa, ką nuspręs Vatikano II Susirinkimas
Moterys Vatikano II Susirinkime
Tarptautinė karių piligrimystė į Čenstakavos šventovę
Malda už Prancūziją
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. „Ką mums veikti, kad darytume Dievo darbus?“
Bavarų vakaronė su popiežiumi Kastelgandofe
Pasaulyje mažėja įvykdytų mirties bausmių skaičius
Popiežiaus Pauliaus VI mirties metinės
Sveikinimai musulmonams Ramadano pasninko pabaigos proga
Popiežiaus sveikinimas tarpreliginiam susitikimui Japonijoje
Popiežius baigė rašyti savo knygos apie Jėzų trečiąją dalį
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt