Benediktas XVI pakeitė Pontifikato pradžios apeigas
Kard. Bertone vienuolijas kviečia melstis už Bažnyčią ir Popiežių
Popiežius Benediktas XVI pakeitė kai kurias Popiežiaus rinkimų normas
Kard. O'Brien pareiškimas dėl nedalyvavimo Konklavoje
Popiežius Benediktas XVI padėkojo tyrimo darbą užbaigusiai Kardinolų komisijai
Popiežius priėmė kard. O'Brien atsistatydinimą ir paskyrė Vitebsko Apaštalinį administratorių
Paskutinė Benedikto XVI vadovauta sekmadienio vidudienio malda
„Neparašyta Benedikto XVI enciklika“
Volokolamsko metropolitas Hilarionas: Benediktas XVI dar kartą įrodė savo moralinį integralumą
Baigėsi Šventojo Tėvo Benedikto XVI Gavėnios rekolekcijos
Kard. G. Ravasi: Netikintys nesidžiaugia netikėjimu
Vatikano valstybės sekretoriato komunikatas dėl žiniasklaidos korektiškumo
Benediktas XVI – tikėjimo pavyzdys ir liuteronams
Pasaulinės Bažnyčių tarybos iniciatyva Gavėniai: septynios savaitės vandeniui
Katalikiškoje ligoninėje Japonijoje veikia vienintelis „gyvybės langelis“
Varpų skambėjimas lydės Popiežiaus abdikaciją
Spaudos salės direktorius: lefebristų klausimas atidėtas sekančiam pontifikatui. Svarbu dvasiškai paremti kardinolus Bažnyčios tarnystei svarbiu laikotarpiu
Kard. G. Ravasi: nevenkime egzistencinių temų
F. Lombardi SJ: Benediktas XVI galbūt patikslins kai kurias naujo popiežiaus rinkimo normas
Arkivyskupas Zollitsch: Benediktas XVI sužadino džiaugsmą būti katalikais
Kardinolas Tauran: svarbiausia – mokyti tikėjimo turinio
Kard. Angelo Sodano: Bažnyčia – ne tik žmonių organiza
Kard. W. Kasper: Atsistatydinimas – didžiausia Benedikto XVI reforma
Arkiv. A. Becciu apie Popiežiaus sprendimą atsistatydinti
Peter Seewald: Benediktas XVI daug matė ir daug kentėjo
Venesueloje nužudytas kun. Jose Ramon Mendoza
Visur pasaulyje rengiamos padėkos Mišios ir adoracijos už Benedikto XVI pontifikatą
Vatikane vyksta Gavėnios rekolekcijos
Trečia kančių Gavėnia Sirijoje. Ar karas pakirs krikščionių bendruomenės ateitį?
Kard. Gianfranco Ravasi. Gavėnios rekolekcijos bus ramybės metas po audros.
Benediktas XVI sekmadienio vidudienį: Ką rinktis – save ar Dievą?
Ar konklava prasidės anksčiau?
Popiežiaus susitikimas su Romos vyskupijos kunigais
Popiežiaus žinia Tarptautiniam žemės ūkio vystymo fondui
Šventieji Kirilas ir Metodijus – genialūs evangelizuotojai
Anglikonų arkivyskupas Rowan Williams: melsiuosi už Popiežių ir lauksiu naujų teologinių veikalų
Baltramiejus I: Popiežius Benediktas – bičiulis ir krikščionių vienybės tarnas
Benediktas XVI: Prašykime užtarimo Bažnyčiai dabartiniu ypatingu metu
Benediktas XVI. Gundymų esmė – paversti Dievą instrumentu
Pontifikato užsklandoje - Benedikto XVI atsisveikinimo audiencijos
Benediktas XVI: „Tai padariau visiškai laisvai“
Popiežius paragino Gavėnuos laikotarpiu skirti daugiau vietos Dievui
T. Federico Lombardi SJ: Benediktas XVI – nuolankumo ir drąsos vertinant savo galimybes pavyzdys
Benedikto XVI gestas pateks į istoriją
Popiežiaus atsistatydinimo atgarsiai Pasaulinės ligonių dienos iškilmėje Bavarijoje
Popiežius Benediktas XVI atsistatydina (video)
F. Lombardi SJ: Popiežiaus drąsa ir dvasios laisvė
Popiežiaus Benedikto XVI atsistatydinimas - tarsi žaibas iš giedro dangaus (kard. A. Sodano)
Popiežius Benediktas XVI atsistatydina. Pranešimo tekstas
Benediktas XVI: Dievo Žodis teatgaivina drąsą, pasitikėjimą ir ryžtingą polėkį skelbti Evangeliją
Benediktas XVI: niekas negali vadintis krikščioniu, jei nesutinka priimti kankinystės
Antonio Spadaro SJ atsakymai į abejones apie popiežių „Twitteryje“
Popiežius specialioje audiencijoje priėmė Maltos ordino atstovus
Benediktas XVI: niekas negali vadintis krikščioniu, jei nesutinka priimti kankinystės.
Šventojo Tėvo audiencijos ir apsilankymas Romos Kunigų seminarijoje
Benediktas XVI: Yra pašaukimų! Svarbu lydėti juos brandinimo kelyje.
Benediktas XVI. Bažnyčia pasitiki jaunuoliais
Popiežiškosios kultūros tarybos posėdis. „Kas naujo jaunimo pasaulyje?“
„Dangaus ir žemės Sutvėrėjas“. Popiežiaus katechezės santrauka
„Tikėjimas ir religingumas besikeičiančioje Europoje. Nauji krikščioniški judėjimai Europoje: iššūkiai ar progos?“
Popiežiškajame Grigaliaus universitete pristatyti aktai apie lytinį išnaudojimai. Ką Bažnyčia daro?
Popiežiaus žodžiai po Italijos prezidento pasiūlyto koncerto. Žmogus ieško prasmės, kuri atvira vilčiai
Benediktas XVI: Europoje tebūna apsaugotas kiekvieno žmogaus orumas
Buvusiam Los Andželo kardinolui uždrausta vieša veikla
Popiežiaus homilija Kristaus Paaukojimo šventės Mišiose
Popiežiaus žinia Gavėniai: „Tikėjimas meile žadina meilę“
„Tikiu Visagalį Tėvą“. Popiežiaus katechezės santrauka
Naujos normos efektyvins Bažnyčios karitatyvinius veiksmus
Sirija. Armėnų katalikų arkivyskupas apie padėtį Aleppo mieste
Visuotiniai atlaidai Pasaulinės ligonių dienos proga
Pristatyta Pasaulinė ligonių diena
Didžiojoje Britanijoje pristatytas įstatymas apie homoseksualių asmenų santuoką. Viešoji erdvė užteršta „homofobijos“ etiketėmis
Chaldėjų konklava Romoje
Benediktas XVI: Sekmadienis - poilsio, bet ir Viešpaties diena
Kardinolas Schonborn. Katekizmas yra vertinga priemonė ieškančiam pagrįsti savo viltį
Rengiamas Mišių vadovas
Apaštališkieji laiškai motu proprio: dėl kunigų seminarijų ir katekizavimo
Popiežius Rotos teisėjams: Ar įmanoma sakramentinė santuoka be tikėjimo?
Šv. Pauliaus atsivertimo šventės mišparai. Maldų savaitės už krikščionių vienybę pabaiga
Popiežius priėmė katalikų ir Rytų ortodoksų komisiją
Paskelbta Benedikto XVI žinia Pasaulinei visuomenės komunikavimo priemonių dienai
Mirė kardinolas Jozef Glemp
Pristatyta Kanonų teisės kodekso studijų diena. 30 metų nuo kodekso paskelbimo
Vatikano radijo redakciniai straipsniai: Krikščioniškieji radijai
Benediktas XVI. „Tikiu į Dievą“
Kard. Turkson laiškas Tarptautinei maldų už Šventosios Žemės taiką dienai
Sekmadienį bus minima tarptautinė Maldų už taiką Šventojoje Žemėje diena
Šventasis Sostas - Centrinės Amerikos Integracijos Sistemos ekstraregioninis stebėtojas
Turkijoje nuteistas vysk. Luigi Padovese žudikas
Misionierius Kazachstane: visi krikštytieji pašaukti evangelizuoti
Nėra jokių žinių apie spalio mėnesį Kongo Demokratinėje Respublikoje pagrobtus vienuolius
Šventasis Sostas ir Vietnamas
Paskirtas naujas Vatikano televizijos centro vadovas
Ekumenizmas Šventojoje Žemėje
Šv. Agnietės šventė. Ėriukų palaiminimas
Benediktas XVI: Bažnyčiai reikia nuolat atsinaujinti
Benediktas XVI: Žmogus – vienintelis ir nepakartojamas
Ganytojų skyrimai Airijoje ir Vokietijoje. Šventasis Tėvas bendrystę suteikė naujam koptų katalikų Bažnyčios patriarchui
Kard. Ravasi vadovaus Gavėnios rekolekcijoms Vatikane
Popiežius priėmė Suomijos ekumeninę delegaciją
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt