Išleistas naujas Bažnyčios statistikos metraštis
Popiežiaus maldos intencija liepos mėnesiui
Taika būtina Artimųjų Rytų krikščionių išlikimui
Visą liepos mėnesį nebus popiežiaus bendrųjų audiencijų
Mažesniųjų brolių kapucinų pripažinimo metinės
Popiežius: norėti pagyti ir pasitikėti Jėzumi
Ko reikia religijos laisvei: septyni punktai
Tikėti ir pasitikėti
Kardinolas Koch: religijų sesuo - taika, ne smurtas
Kun. Algirdas Jurevičius paskirtas Kauno vyskupu augziliaru
Pranciškaus audiencija pamaldumo į Kristaus Kraują šeimai
Pašnekovai: Šventasis Sostas ir Kinijos valdžia
Popiežius: Jėzus – ne pranašas ir svajotojas, bet Dievo Sūnus
Popiežiaus staigmena: vakarienė su vargstančiais
Popiežiaus audiencija Bolivijos prezidentui
Popiežius naujiems kardinolams: tikra valdžia – tarnavimas
Popiežius ortodoksų delegacijai: daugiau progų, visais lygiais
Popiežius priėmė plaukikus
Popiežiaus bendroji audiencija: pirmiau meilė, po to pareiga
Popiežius pasveikino Specialiųjų olimpinių žaidynių dalyvius ir organizatorius
Europos Vyskupų konferencijų atstovų spaudai susitikimas
Popiežius priėmė Prancūzijos prezidentą
Prancūzijos prezidentai – Laterano bazilikos kanauninkai
Keturi nauji kardinolai vyskupai
Popiežiaus audiencija Gyvybės akademijos nariams
Popiežius: Atnaujindami ugdymą galime pakeisti pasaulį
Popiežius priėmė Australijos Generalinį gubernatorių
Popiežius aplankė bendruomenę, globojančią žmones su negalia
Popiežius sekmadienio vidudienį. Koks mano tikėjimas?
Popiežius Pranciškus priėmė „Emouna“ asociacijos narius
Popiežius: Afrika turi daug išteklių. Reikia jais išmintingai ir sąžiningai naudotis
Paragvajuje palaimintąja paskelbta basoji karmelitė
Keičiame pavadinimą. Komunikacijos sekretoriatas tampa Komunikacijos dikasterija
Honkongo ir Makao vyskupų vizitas Ad limina
Popiežius Ženevoje: Atleisdami, atpažįstame brolius
Popiežius Ženevoje. Ekumenizmas ir misija
Popiežius Ženevoje. Malda už krikščionių vienybę
Popiežiaus bendroji audiencija: Dievas nėra šeimininkas, o Tėvas
Birželio 20 – Pasaulinė pabėgėlių diena
Gvatemala šaukiasi pagalbos. Popiežiaus auka
Filipinuose auga valdžios skatinamas smurtas
Nuo atpažinimo iki atsivertimo. Paskelbtas Sinodo jaunimui darbo dokumentas
Popiežiaus homilija: malonė mylėti priešus
Popiežiaus sveikinimas Caritas pietų dalyviams
Ugandos vyskupų vizitas Ad limina
Ypatinga Romos vyskupo misija: siekti krikščionių vienybės
Popiežius: Informacijos klastojimas – pirmas žingsnis į diktatūrą
Ketvirtadienį popiežius lankysis Ženevoje
Popiežius sekmadienio vidudienį. Dievo karalystė auga, net jei mes to nematome
Popiežius priminė Pasaulinę pabėgėlių dieną
Popiežius: Šeima – vyro ir moters sąjunga
Caritas Internationalis pradeda naują iniciatyvą migrantams
Palaimintoji Carmen, ištikima pasižadėjimui siekti šventumo
Popiežius priėmė seseris teatines
Popiežiaus Pranciškaus Žinia II Pasaulinei vargstančiųjų dienai
Popiežius: keisti požiūrį į migrantus
Popiežiaus homilija. Kaip būtų gražu, jei niekada nieko neįžeidinėtume
Popiežius astrofizikams: žiūrėkime į dangų mokslo ir tikėjimo akimis
Popiežiaus bendroji audiencija. Dievo įsakymai ir „sveikas nerimas“
Popiežiaus sveikinimas futbolo čempionato dalyviams
Popiežius ir kardinolai patarėjai svarstė konstitucijos projektą
Būsimasis kardinolas Sergio Obeso Rivera: mes turime išlikti ištikimi savo tikėjimui
Vatikano diplomatas: seneliai neturi būti „išmetami“
Edinburgo arkivyskupija inauguravo centrą už gyvybę
Popiežiaus Pranciškaus homilija. Būkime druska ir šviesa kitiems
Popiežiaus vizito Airijoje programa
Malda ir viltis po JAV ir Šiaurės Korėjos lyderių susitikimo
Filipinuose nužudytas kunigas
Lenkijoje tūkstančiai dalyvavo eitynėse už gyvybę ir šeimą
Paskirtasis kardinolas Antonio dos Santos Marto iš Leirijos-Fatimos
Sekmadienio vidudienio malda: Jėzaus nesupratimas. Malda už Korėją
Prancūzijoje – nauja palaimintoji
Popiežius: Kas valdo privalo būti kaip tas, kuris tarnauja
Popiežius jaunimui: nenusipirksite laimės supermarkete
Vatikane posėdžiauja Kardinolų taryba
Popiežius priėmė naftos pramonės vadovus ir investuotojus
Popiežius vaikus paragino branginti savo auklėtojus: jie kaip šaknys, leidžia nešti vaisių
Nauji Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretai
Bažnyčios akiratyje - Amazonijos gentys
Paskirtasis kardinolas Ladaria: Prefekto dėmesys pastoracijai
Skandinavijos ganytojai atvyko į Romą
Popiežiaus bendroji audiencija. Dalykimės Dievo dovanomis
Bažnyčia – ne šeimininkai ir darbininkai, bet mes visi
Raktas į gerą išpažintį? Nesigėdyti gėdos
Popiežius pasveikino ortodoksų konferenciją apie aplinkosaugą
Gana karo! Popiežiaus taikos raginimo Sarajeve metinės
Popiežiaus maldos intencija birželiui: kad atsakingai naudotumės socialiniais tinklais
Šv. popiežius Jonas - ryški Viešpaties šviesa pasaulio tamsoje
Komunija nekatalikui sutuoktiniui. Popiežius prašo neskubėti
Naujasis nuncijus išvyksta į Nikaragvą
Gvatemalos „Caritas“ prašo padėti ugnikalnio išsiveržimo aukoms. Popiežiaus užuojauta
Popiežius: ekumenizmas – ne tik teologai, bet visa Dievo tauta
Popiežius priėmė Lenkijos premjerą
Audiencija italų žurnalistinės premijos delegacijai
Popiežiaus šv. Jono XXIII mirties 55 metinės
Mirė kardinolas Miguel Obando Bravo
Popiežiaus vadovautos Devintinės Ostijoje. Eucharistija – mūsų maistas ir namai
Eucharistijos logika – dalytis Kristaus dovanojama meile
Popiežius meldžiasi už smurto aukas Nikaragvoje
Popiežius priima lytinio išnaudojimo Čilėje aukas
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt