Pranciškaus kunigystės sukaktis
Popiežius aukojo Gvadalupės Švč. M. Marijos šventės Mišias
Korėjos arkivyskupas: Gvadalupės Švč. M. Marijos žinia aktuali
Krikščioniškos vertybės ir Europarlamento rinkimai
Pasirengimai 2024 m. Sinodo sesijai. Pradedamas naujas konsultacijų etapas
Tikėjimo mokymo dikasterijos paaiškinimas dėl mirusiųjų pelenų
Popiežius prefektams: derinkite įstatymą su žmogiškumu
Korėjos ir Šventojo Sosto santykių 60-osios metinės. Popiežiaus sveikinimas
Adventas Artimuosiuose Rytuose be džiaugsmo ir žiburių
Popiežiaus audiencija Vatikano audito tarnybos darbuotojams
Popiežius priėmė savo legatą nesutarimams tarp Indijos katalikų spręsti
Ukraina: „Aš, kunigas ir psichologas, padedu patyrusiems karo traumas“
Pranciškus: negaiškime laiko tam, kas nereikalinga
Popiežius priėmė Kalėdų eglę ir prakartėlę padovanojusių bendruomenių atstovus
Popiežius priminė Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos sukaktį
Popiežius: ir toliau melskimės už tautas, kenčiančias nuo karo
Popiežius karo lakūnams: jūsų tarnyba vertinga kraštui ir visiems žmonėms
Okupuotose Ukrainos teritorijose uždrausta katalikiška veikla
Popiežius džiaugiasi giesmės „Hear angels cry“ projektu
Popiežius: šiandien mums labai reikia tavo pagalbos, Motina Marija
Fatima: pasirengimas Jubiliejui, šeimų judėjimo susitikimas
Popiežius: Švč. M. Marija moko branginti dideles ir mažas Dievo dovanas
Nuo ateinančių metų Bažnyčia kasmet minės Pasaulinę vaikų dieną
Popiežius: krikščioniškas ir pilietinis ugdymas siejasi
Popiežius Indijos sirams malabarams: netapkite sekta
Jubiliejiniai metai: Šv. Petro bazilika artima pabėgėliams ir kaliniams
Popiežius: Fokuliarų judėjimo tikslas – būti meile ir ją skleisti
Popiežius naujiems ambasadoriams: būtina stiprinti daugiašalę diplomatiją
Tarptautinė Jacques’o Hamelio premija
Popiežius meldžiasi už Ukrainą, Izraelį ir Palestiną
Komunikatas po Kardinolų tarybos posėdžio
Popiežiui įteikta „Deklaracija dėl žmonijos brolybės“
Popiežiaus katechezė apie Šventąją Dvasią
Pietų Italijos Bario miestas iškilmingai mini šv. Mikalojų
Užversti Peru kalnakasiai. Vyskupų reakcija
Kun. Mozė Mitkevičius: užmigę ir mirę ar gyvi amžinai?
Lvivo arkivyskupas: dėkojame visiems už paramą. Esame pavargę nuo šio karo
Fokuliarų judėjimo jubiliejus
Šeštadienį Vatikane bus atidengta prakartėlė ir įžiebta Kalėdų eglė
Popiežius dalyvavo Kardinolų tarybos posėdyje
Popiežius padovanos aukso rožę Mergelei Marijai – Romiečių Globėjai
Advento pradžia Gazos katalikų parapijoje
Anatolijoje konsektuotas naujas vyskupas augziliaras
Teroristų išpuolis Filipinuose. Popiežiaus užuojautos telegrama
COP28: popiežius pasirašė religijų lyderių bendrą dokumentą
Helsinkyje konsekruotas naujasis katalikų vyskupas
Popiežius prašo palestiniečių ir izraeliečių nutraukti ugnį ir eiti taikos keliu
COP28 fone: Tikėjimo paviljono inauguracija
Popiežius COP28 konferencijos dalyviams: „Atidėkime nesutarimus, suvienykime jėgas!“
Popiežiaus programa adventui: ateinančiame Jėzuje sutikti stokojančius
Dekreto „Inter mirifica“ 60-osios metinės
Tyli ir santūri advento pradžia Betliejuje
Linkėjimas Prancūzijos seminaristams: kliaukitės ne prestižu, o artumu žmonėms
Dubajaus konferencijoje popiežių pavaduoja valstybės sekretorius
„Sacrosanctum concilium“ 60-osios metinės
Popiežius: kanonų teisė tebūna labiau pastoracinė ir misionieriška
Betliejus šiais metais Kalėdas švęs be piligrimų
Įteiktos J. Ratzingerio premijos šių metų laureatams
Popiežius priėmė Pasaulio jaunimo dienų Lisabonoje organizatorius
Popiežius teologams: iškelkime Nikėjos susirinkimo paveldą
Šv. Andriejaus liturginė iškilmė. Popiežiaus laiškas visuotiniam patriarchui
Popiežius: sveikata yra gėris, kurį reikia saugoti
Romos kurijoje paskirtas naujas arkivyskupas
CCEE savo centrą perkels iš Sankt Galeno į Romą
Popiežius parašė pratarmę ortodoksų vyskupo knygai
Popiežius pranciškonams: Evangelijos džiaugsmas neatstumia nė vieno
Arkivysk. G. Grušas inauguravo Europos vyskupų plenarinį posėdį
Trečiadienio katechezė: laikas būti kryžkelėse, o ne teisti iš tolo
Popiežius priėmė grupę asmenų, nukentėjusių Bažnyčios aplinkoje
Atšaukta popiežiaus kelionė į Dubajų
Popiežius: kare kenčia ne jo sumanytojai
Popiežius futbolininkams: atsiminkite, kad į jus nukreiptos jaunimo akys
Popiežiaus vadovaujamų kalėdinio laikotarpio pamaldų tvarka
Popiežius: teisinės valstybės principas turi būti taikomas be jokių išimčių
Šv. Teresė iš Lizjė – šiuolaikinė šventoji ir žmonijos paveldas
Nukentėjo Kyjivo graikų katalikų patriarchalinė katedra
Popiežiaus sveikatos būklė – gera ir stabili
„Viešpaties angelas“. Mūsų Karalius skiriasi nuo kitų
Popiežius pasidžiaugė paliaubomis Gazoje, priminė kelionę į Dubajų
Kristaus Karaliaus iškilmė ir Pranciškaus palaiminimas jaunimo dienos dalyviams
Pranciškus: Holodomoras – sovietinio režimo įvykdytas genocidas
Geriausias priešnuodis prievartai prieš moteris yra jos priešingybės ugdymas
Lapkričio 25 d. – Tarptautinė kovos su smurtu prieš moteris diena. Popiežiaus žinia
Atšauktos popiežiaus šeštadienio audiencijos (papildyta 15.30 val)
Apaštališkajam paraginimui „Evangelii gaudium“– 10 metų
Geriausias priešnuodis prievartai prieš moteris yra jos priešingybės ugdymas
Popiežius studentų sielovadininkams: priimkite kiekvieną tokį, koks jis yra
Popiežius lankysis Veronoje
Popiežius pasveikino socialinės doktrinos festivalius Italijoje ir Prancūzijoje
Popiežiaus solidarumas po žemės drebėjimų atsikuriantiems Italijos gyventojams
Vatikane lankėsi Kipro prezidentas
Tragedija Brazavilyje. Minios spūstyje žuvo dešimtys jaunuolių
Kard. P. Parolinas aukojo Mišias minint Holodomoro metines (papildyta)
Popiežius: mūsų laikais labai reikia brolybės ir draugystės
Ukraina: parapijos klebonas tarp žmonių, kurie apšaudomi, nebeturi namų
Popiežius katalikams žurnalistams: ugdyti, gerbti, liudyti
Šventojo Sosto paminklosaugos komisijai – šimtas metų
Ukrainos vyskupų kreipimasis Holodomoro 90-ųjų metinių proga
Popiežius: padėtis Šventojoje Žemėje labai rimta. Melskimės už taiką pasaulyje
Popiežiaus katechezė: Dievas pašaukia vienus, kad pasiektų visus
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt