Popiežius: geranoriškumas – komunikavimo sąlyga
„Laudato si’“ metai. Gyvename epochinio virsmo laiku
Popiežius prašo labiau darbuotis dėl krikščionių vienybės
„Laudato si’“ metai. Bioįvairovės tema
Naujasis Popiežiškosios mokslų akademijos narys – žymus genetikas
Popiežius sekmadienio vidudienį. Kristaus pažadas
Kodėl melagystės – taip rimta?
Žiniasklaida ir socialiniai tinklai pandemijos metu
Jeruzalėje sekmadienį atidaroma Kristaus Kapo bazilika
Penktosios „Laudato si‘“ metinės. „Viskas susiję“
Birželio 1-ąją atidaromi Vatikano muziejai
Popiežiaus žinia misionieriams
Naujas veikalas apie Bažnyčios mokytoją šv. Bonaventūrą
Prie misijos ištakų: tai ne strategija, o džiaugsmas ir dovana
Popiežius paskyrė naują nuncijų Baltarusijoje
Popiežiaus aukotų Mišių tiesioginių transliacijų atgarsiai
Mirė buvęs jėzuitų vadovas t. Adolfo Nicolas (1936–2020)
Popiežiaus katechezė. Meldžiamės gėrėdamiesi kūrinijos grožiu
Jono Pauliaus II gimimo 100 metų sukakties proga
Šv. Jono Pauliaus II gimimo šimtosios metinės. „Manyje Tavo vardas“
Šv. Faustinos minėjimas bus švenčiamas visoje Bažnyčioje
Popiežius jaunimui: Viešpats nori tavo rankomis kurti pasaulį
„Vedusieji į teisumą bus tarsi žvaigždės per amžius“
Taizé prioras apie Jono Pauliaus II ir brolio Roger bičiulystę
Šv. Jono Pauliaus II gimimo šimtmetis. Laiškas „Angelicum“ rektoriui
Pranciškus: su dėkingumu ir meile atsimename šv. Joną Paulių II
Mišios sekmadienio rytą. Esame broliai ir seserys, nes turime Tėvą
Popiežius: melskimės, kad Dievas mus išvaduotų iš visų pandemijų
Pandemija ir Šventojo Sosto iniciatyvos
Popiežiaus žinia migrantų ir pabėgėliui dienai
Jono Pauliaus II šimtmečio minėjmo renginiai Lenkijoje
Gegužės 15-ąją – „vargšų ekonomisto“ paskaita apie ateitį po COVID-19
Popiežius: melskimės už pandemijos pabaigą, taiką, atgailą ir atsivertimą
Popiežiaus Mišios už šeimas
Priartėjo „Laudato si’ savaitė“
Popiežius aukojo Mišias už slaugytojas ir slaugytojus
Popiežiai apie viltį: nuolankiausia, bet stipriausia dorybė
Popiežius: reikia bendradarbiavimo, kad būtų įveiktos pandemijos pasekmės
Popiežius: melskimės už netekusius darbo
Mišios sekmadienio rytą: už Europą
Popiežius sekmadienio vidudienį: Jėzus – mūsų kelias
Popiežius: reikia bendradarbiavimo, kad būtų įveiktos pandemijos pasekmės
Popiežiaus malda už ligonius slaugančias vienuoles
Kardinolas Hollerichas: turime nugalėti nacionalizmo ir egoizmo virusus
Europos Komijos pirmininkė: esame stiprūs, kai esame vieningi
Baltarusija: drąsina dėl koronaviruso mirusių dvasininkų pasiaukojimo pavyzdys
Popiežiaus homilija: atsiminkime, kad esame Dievo tauta
Atnaujinta Vatikano radijo programėlė mobiliesiems įrenginiams
Atidedamos penkios skelbimo palaimintaisiais iškilmės
Romos kurijoje – du nauji vyskupų luomo kardinolai
Trečiadienio katechezė. Malda yra tikėjimo kvėpavimas
Mišios trečiadienio rytą: už žiniasklaidos darbuotojus
Uždarytus Vatikano muziejus galima lankyti virtualiai
Dėmesys vidaus pabėgėliams. Šventojo Sosto pastoracinės gairės
Popiežiaus maldos intencija gegužės mėnesiui: už diakonus
Malda už šeimų santarvę ir kad nebūtų namų smurto
Gegužės 14-oji – maldos už žmoniją diena
Popiežius vėl aukojo Mišias už mirusius
Pašaukimai, pandemija, vaikai, gegužinės pamaldos ir malda už žmoniją
Italija. Rožinis, pandemija ir „namų Bažnyčios“ matmuo
Sekmadienio ryto Mišios. Už ganytojus ir medikus, kurie dovanojo gyvybę
Kaip atskirti Gerojo Ganytojo balsą nuo vagies balso
Popiežiaus malda už valdančiuosius pandemijos krizės metu
Popiežius aukojo Mišias už dirbančiuosius
Juozapo darbininko minėjimui – 65 metai
Italijos, JAV ir Kanados vyskupai meldė savo šalims Marijos globos
Tavo apgynimo šaukiamės, Marija
Popiežius aukojo Mišias už mirusius
Dėl koronaviruso didėja bado pasaulyje grėsmė
Mišios antradienio rytą. Melskime protingumo malonės
Vatikane įsteigta Jono Pauliaus I fundacija
Grįžti prie Europos „tėvų kūrėjų“ svajonės
Italijos vyskupai nepatenkinti vyriausybės sprendimu
Popiežiaus laiškas gatvės laikraščiams
Mišios sekmadienio rytą: už liūdinčiuosius
Popiežius: melskime kūrybingumo malonės
Popiežius: melskime Marijos užtarimo kenčiančiai žmonijai
Šeštadienio Mišios už laidojimo namų darbuotojus ir šv. Morkaus minėjimas
Popiežius aukojo Mišias už mokytojus ir mokinius
Ketvirtadienio ryto Mišios. Kad nebūtų naudojamasi pandemija
Pandemija: uždarytos trys svarbiausios musulmonų sunitų šventovės
Trečiadienio ryto Mišios. Už Europos vienybę
Pranciškus: neturėsime ateities, jei negerbsime kūrinijos
Atidėtas tarptautinis eucharistinis kongresas
Popiežiaus homilija: kur Šventoji Dvasia, ten darna ir vienybė
Atidėti pasauliniai šeimų ir jaunimo susitikimai
Kaip Bosnijos musulmonai gelbėjo katalikų Velykas
„Amoris laetitia“ šeimoms pandemijos metu
Patriarcho Baltramiejaus Velykų žinia: esame pakeleiviai, priklausome Kristui
Popiežius: melskimės už politikus, kad siektų visų gerovės
Popiežius: gailestingumas – atsakas į gyvenimo ir istorijos audras
Popiežius aukojo Gailestingumo sekmadienio Mišias
Popiežius meldėsi už neįgaliuosius ir pandemijos metu juos gydančius medikus
Šv. Jonas Paulius II: Dievo gailestingumo šviesa apšvies žmonijos kelią
Popiežius: nors esame atskirti, atsiminkime, kad esame bendruomenė
„Caritas internationalis“: padėkite padėti kenčiantiems žmonėms
Benedikto XVI sukaktys. Nieko labiau nebranginti už Kristaus meilę
Popiežius aukojo Mišias už vaistininkus
Kardinolas Turksonas: padėti žmonėms dabar ir rengtis ateičiai
Trečiadienio katechezė. Palaiminti taikdariai
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt