Trečiadienio katechezė. Eucharistinė malda
Popiežiaus homilija. Dievas mums atleidžia, jei mes atleidžiame kitiems
Vietnamo vyskupų vizitas „Ad limina“
Popiežius priėmė Austrijos kanclerį
Popiežiaus homilija. Prašykime minčių atsivertimo malonės
Popiežius sekmadienio vidudienį. Bažnyčia tenebūna prekybos namai
Pirmadienis po Sekminių – Marijos, Bažnyčios Motinos minėjimas
Popiežius slaugytojams: leiskite ligoniams pasijusti pilnaverčiais, ne skaičiais
Gniezno primato 600 metų jubiliejuje dalyvaus popiežiaus atstovas
Šventasis Sostas prašo gerbti žmogaus teises, solidarumo dvasioje
Antras Gavėnios pamokslas Vatikane. Krikščioniška meilė pagal šv. Paulių
Apie krikščionišką išganymą
Popiežius priėmė naują Nikaragvos ambasadorę
Slovėnijos vyskupų vizitas Ad limina
Suprasti Gavėnią: ženklai atsivertimo laikui
Popiežius: Viešpats taip mažai iš mūsų prašo ir tiek daug mums duoda
Popiežius: melskimės už kenčiančius ir persekiojamus krikščionis
Paskutinė vasario diena skirta retoms ligoms
Paliatyvinė slauga ir gyvenimo pabaigos išmintis
Baigėsi popiežiaus susitikimas su kardinolais patarėjais
Popiežius: Klausykloje – ne gąsdinimai, bet atleidimas
Vokietijos katalikų solidarumo akcijai „Renovabis“ – 25 metų
Popiežius: Prašykime gėdos malonės
Pranciškus Romos parapijoje: bus gyvenimo audrų, bet klausykime Jėzaus
Popiežius: Jėzaus atsimanymas leidžia geriau suprasti Jo prisikėlimą
Videoreportažas iš organizacijos „Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai” renginio „Raudonas Koliziejus”, skirto priminti persekiojamus krikščionis
Popiežius prašo sustabdyti nežmonišką karą Sirijoje ir skubiai tiekti pagalbą
Koliziejaus apšvietimas priminė šiandien persekiojamus krikščionis
Pranciškaus audiencija menininkams: tikėti ne vien gera, bet ir gražu
Popiežiaus audiencija persekiojamų krikščionių liudytojams
Gavėnios pamokslas Vatikane. „Nesekite šiuo pasauliu“
Nepilnamečių apsaugos komisijos narė: visi esame Bažnyčia
Priešsinodinis jaunimo susitikimas - 10 tikslų
Arkivysk. S. Ševčiukas: Mūsų Bažnyčia turi teisę būti vadinama patriarchatu
Pasaulio Bažnyčių tarybos jubiliejus: kad būtume viena
Vokietijos vyskupai tiesia ranką broliams Europos Rytuose
Baigėsi popiežiaus Gavėnios rekolekcijos. Blogiausias dalykas - nebejausti troškulio
Maldos ir pasninko diena už taiką
Popiežiaus Gavėnios rekolekcijos: kaip Dievas gydo mūsų troškimus
Popiežius: Nebijok, jaunas žmogau, tu radai malonę pas Dievą
Popiežius: Užkrėskite lupikavimo ir azartinių lošimų aukas viltimi
Prieš 17 metų Jorge Mario Bergoglio paskirtas kardinolu
PJD Panamoje: jau 40000 įsirašiusiųjų
Gavėnios rekolekcijos. „Jėzus surenka visas pasaulio ašaras“
Popiežius Paulius VI bus paskelbtas šventuoju
Gavėnios rekolekcijos. „Supratau, kad ištroškau“
Popiežius priėmė neklusnių kunigų nenorėto vyskupo atsistatydinimą
Ignoruodami smurtą griauname žmoniškumą
Gavėnios rekolekcijos. Meditacija apie „troškulio mokslą“
Popiežius sekmadienio vidudienį: Gavėnia – atgaila, bet ne gedulas
Per teroristinį aktą Dagestane žuvo penkios moterys ortodoksės
Pranašo Danieliaus kapas Uzbekistane
Bendras Suomijos katalikų ir liuteronų dokumentas apie Bažnyčią, Eucharistiją, kunigystę
Romoje pagerbtas signataras prel. Kazimieras Šaulys
Popiežiaus Gavėnios rekolekcijos
Popiežiaus seminaristams: nesigailėdami praeities žvelkite į ateitį
Popiežius paskyrė Nepilnamečių apsaugos komisijos narius
Kovo 19-24 Vatikane vyks priešsinodinis jaunimo susitikimas
Popiežius: kad pasaulyje daugėtų meilės!
Popiežiaus liturginis kalendorius
„Išmokti atsisveikinti“. Popiežius apie bažnytinės tarnybos pabaigą
Popiežius maronitams: Romoje: ne laiptelis karjerai, o lobis tikintiesiems
Popiežiaus homilija. Pasninkas – ne tam, kad kiti matytų
Popiežiaus susitikimas su Romos vyskupijos kunigais ir diakonais
Lurde - oficialiai patvirtintas 70 stebuklas
Popiežius: Tegul mūsų širdis vėl ima plakti pagal Jėzaus širdį
Popiežiaus katechezė: tikėjimas gimsta ne iš vaizduotės, o iš klausymo
Socialiniai tinklai: veltui gaištamas laikas ar bendrystė?
Pelenų trečiadieniu prasideda Gavėnia
Popiežius šventė Eucharistiją kartu su Antiochijos graikų melkitų patriarchu
Pranciškus apie prekybą žmonėmis: atsakingi ne vien nusikaltėliai
„Neužmirškite Sirijos!” - prašo apaštališkasis nuncijus Damaske
Grįžimas į Deir ez-Zor: Antiochijos Sirų Ortodoksų patriarcho vizitas
Popiežius: Bažnyčiai labai reikia į Kristų panašių ganytojų
Popiežius priėmė Bangladešo premjerę
Popiežiaus homilija. Melskime Viešpatį kantrybės dorybės
Popiežius sekmadienio vidudienį. Susitaikinimo Sakramente Jėzus taria: „ būk švarus“
Prieš 5 metus Benediktas XVI pranešė apie atsistatydinimą
Popiežius Pijus XI: Lietuva tokia graži
Popiežius: Ką mums reiškia Kristaus žaizdos?
Popiežiaus audiencija Italijos paštui
„Trokštu!“ – popiežiaus rekolekcijų tema
Popiežiaus homilija. Nusidėjėlis gali tapti šventuoju, sugedęs – ne
Malaizijos, Singapūro ir Brunėjaus vyskupų vizitas Ad limina
Šv. Mortos grupės konferencija apie kovą prieš prekybą žmonėmis
Maldos ir pasninko diena už taiką: tikimasi ir kitų religijų dalyvavimo
Popiežiaus sveikinimai žiemos olimpinių žaidynių šeimininkams ir dalyviams
Popiežius priminė Maldos prieš prekybą žmonėmis dieną
Popiežius: Mišių Evangelija ir homilija – Dievo dialogas su savo tauta
Popiežius emeritas dėkoja už maldas
Popiežiaus Pranciškaus užuojauta po žemės drebėjimo Taivane
Popiežiaus žinia Gavėniai. Neklausykime netikrų pranašų, negesinkime meilės
Popiežius: Ar išmokėme šlovinti Dievą?
Vatikane pirmas popiežiaus ir Turkijos valstybės vadovo susitikimas po 59 metų
Popiežius: Sąmoningai ginti gyvybę žmonijos naikinimo ir atmetimo laikais
Popiežius skelbia maldos ir pasninko dieną už taiką
Popiežius: lupikavimas sunki nuodėmė
Pavasarį popiežius du kartus keliaus į Italiją
Popiežius: Pašvęstasis gyvenimas gimsta ir atgimsta sutikus Jėzų
Pranciškus: smurtas Dievo vardu yra didžiulė šventvagystė
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt