JAV vyskupai baigė vizitą Ad limina
Viename Romos universitetų įkurta Pauliaus VI katedra
Baigėsi „Pagonių kiemas“ Barselonoje
EŽTT sprendimas dėl buvusio kunigo atleidimo iš katalikų religijos mokytojo pareigų
Nuolatiniai diakonai neprivalo laikytis celibato
Mirė seniausias katalikų vyskupas
Bendroji trečiadienio audiencija. Meldžiantis Dvasia ateina pagalbon
Šv. Hildegarda Bingenietė oficialiai pripažinta šventąja
Dialogas su šv. Pijaus X brolija bus tęsiamas
Popiežiaus kelionės į Milaną programa
Varšuvoje vyko Europos Caritas regioninė konferencija
Konferencija Vatikane: Jonas Paulius II – kryžiaus teologas
Dublino arkivyskupas apie tarptautini Eucharistinį kongresą
Krikščioniški judėjimai „Kartu Europos labui“
Tarptautinė karių piligrimystė į Lurdą
Apsilankymu San Sepolcro mieste Šventasis Tėvas užbaigė vizitą Toskanoje; dėl blogo oro negalėjo aplankyti Vernos kalno vienuolyno
Šv. Tėvas aukojo Mišias Toskanos Arezzo mieste
Patriarchas Grigalius Laham pasmerkė sprogdinimus Damaske. Vatikano spaudos salės komunikatas
Benediktas XVI susitiko su Popiežiškųjų misijų darbų atstovais
Lietuvos ambasadorius atsisveikino su Šventuoju Tėvu
Benediktas XVI: Bažnyčios draugystė su žydais neatšaukiama
Pristatytas 50-asis tarptautinis Eucharistinis kongresas
Pasibaigė Romoje vykęs Europinis katechezės kongresas
Popiežius patvirtino Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretus
Trečiadienio bendroji audiencija. Maldos galia
Romoje vyko tarptautinė konferencija apie kovą su prekyba žmonėmis. Pokalbis su Lietuvos atstovais.
Gegužės 9-ąją Romoje bus aukojamos Mišios už Europą
Eugenikos nuostatos gyvos ir dabar
Kardinolas Sean Brady atsakė į kaltinimus
Betliejaus Gimimo bazilikos apgulties dešimtosios metinės
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. „Be Jėzaus mes nieko negalime“.
Popiežius audiencijoje priėmė Amerikos vyskupų grupę
Benediktas XVI: katalikų universitetas ne moko profesijos, bet ruošia misijai
Trečiadienio bendroji audiencija. Pirmojo krikščionio kankinio liudijimas
Jono Pauliaus II paskelbimo palaimintuoju metinės Romoje ir Krokuvoje
Palaimintasis Jonai Pauliau, melski už mus!
Benedikto XVI žinia Popiežiškosios socialinių mokslų akademijos sesijos dalyviams. Atleidimo sąvoka turi rasti sau vietos tarptautinėje tvarkoje
Br. Alois iš Taizé: Solidarumo šaltinis yra pasitikėjimas Dievu
Kruvinas sekmadienis Afrikoje
Prasidėjo Aleksandrijos popiežiaus rinkimai
Benediktas XVI: kunigystės misija - vesti į tikrą gyvenimą
Khaled Fouad Allam. Tarp Vakarų ir islamo kyla pavojingas mentalinio atskyrimo mūras
Trečiadienio bendroji audiencija. Skelbti ar veikti?
Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos vyskupai lankosi Lenkijoje
Simpoziumas apie katalikų Bažnyčią komunistų valdytose šalyse
Popiežiškosios socialinių mokslų akademijos plenarinė sesija: tranquillitas ordinis
Benedikto XVI Petro tarnystės pradžios metinės
Sekmadienio vidudienio malda. Būkime naujo žmogiškumo liudytojai.
Benediktas XVI susitiko su „Popiežiškuoju fondu“
Benediktas XVI: Turizmas atveria kelią tolerancijai, taikai ir dialogui.
Betliejuje bus statoma Benedikto XVI pediatrinė ligoninė
Tarptautinis eucharistinis kongresas Dubline: proga Bažnyčiai vėl pakilti
Trisomijos 21 atradėjo beatifikacijos byla atkeliavo į Vatikaną
Šventiniai renginiai Popiežiaus sukakčių proga (Romoje ir Vilniuje)
Prasidėjo aštuntieji Benedikto XVI pontifikato metai
Naujieji pontifikato metai, būsimos Benedikto XVI kelionės ir Konstantino Didžiojo atsivertimo metinės
Bendroji audiencija. Mažosios Sekminės.
Popiežiškosios komisijos "Ecclesia Dei" pareiškimas
„Pagonių kiemas“ vokiečių kalbos šalyse. Vatikano paviljonas Venecijos bienalėje.
Popiežiškosios Biblijos komisijos plenarinė sesija
Tarptautinis istorikų suvažiavimas Romoje apie Konstantino Didžiojo atsivertimo reikšmę Europai
Benedikto XVI gimtadienis su bavarų delegacija
Popiežiaus gimtadienio Mišios
Sekmadienio vidudienio malda. Jėzaus taika
Amerikos ganytojai ragina pasauliečius stoti į kovą už religinę laisvę šalyje
Konstantinopolio Patriarcho sveikinimas ortodoksų Velykų proga
Popiežiui Benediktui – aštuoniasdešimt penkeri
JAV pristatyta ataskaita apie skundus dėl lytinio išnaudojimo 2011 metais
Pirmoji popiežiaus audioknyga
Popiežiaus bendroji audiencija. Prisikėlęs Jėzaus ir šiandien ateina į mūsų namus ir į mūsų širdis
Popiežius Benediktas XVI pašventino Švč. Šeimos ikoną
Garsūs vokiečiai apie Popiežių
Kardinolas R. Etchegaray. Ką reiškia būti vyskupu
Velykų pirmadienio vidudienio malda
Gedulingos Velykos Kardinolų kolegijoje
Velykų naktį Honkonge pakrikštyta 3500 suaugusiųjų
Velykų Urbi et orbi
Velyknakčio Mišios. Kristus yra naujoji Dievo diena
Benedikto XVI žodžiai po Kryžiaus kelio. Kas atskirs mus nuo Kristaus meilės?
Didysis Penktadienis. „Aš buvau numiręs, bet štai esu gyvas per amžių amžius”
Paskutinės Vakarienės Mišios. „Jėzus žengia į naktį, kad prasidėtų nauja Dievo diena“
Popiežius Benediktas XVI: „Kunigas niekada nepriklauso sau“
Sutuoktiniai Zanzucchi: Kryžiaus kelio apmąstymas atveria duris vilčiai
Didžioji savaitė ir Velykos su Popiežiumi. Pamaldų tvarka
Arabų pavasaris: Koptai krikščionys atšaukė savo delegatus iš Konstitucijos komisijos
Verbų sekmadienis Jeruzalėje
Balandžio 2 d. - pal. Jono Pauliaus II žemiškos mirties ir užgimimo Dangui septintosios metinės
Šventasis Tėvas aukojo Verbų sekmadienio Mišias. Prasidėjo Didžioji savaitė.
Popiežiaus laiškas šv. Klaros Asyžietės jubiliejaus proga. „Laikas nesumenkina jos žavesio“.
Pasiruošimai PJD Brazilijoje. Pokalbis su LVK jaunimo pastoracijos tarybos sekretore
Kuboje Didysis penktadienis nedarbo diena
Šventojo Sosto ir Izraelio Didžiojo rabinato delegacijų susitikimas
Baigėsi Šventojo Tėvo kelionė
Paskutinis Gavėnios pamokslas Vatikane: Šventasis Grigalius Nysietis ir Dievo pažinimo kelias
Kryžiaus kelias kalėjime. „Šiandien su manimi būsi rojuje“
Ekskomunikuoti keturi vyskupais apsišaukę buvę bazilijonai
Benedikto XVI laiškas jaunimui
Mišios Havanoje: Žmogui reikia tiesos ir laisvės
Mišios Kubos Santjage. El Cobre Meilės Mergelės jubiliejus
Popiežius susitiko su Kubos valstybės vadovu
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt