Šventojo Sosto diplomatų Jungtinių Tautų Organizacijoje pasisakymai apie kovą prieš skurdą ir pabėgėlių problemas
Popiežiui įteiktas Irano prezidento laiškas
Artėja Vyskupų sinodo asamblėja, skirta Bažnyčiai Artimuosiuose Rytuose
Benedikto XVI kalba Pasaulinio katalikiškos spaudos kongreso dalyviams
Nauji skyrimai Popiežiaus kurijoje
Bendroji trečiadienio audiencija. Šv. Gertrūda Helftietė
Spaudos konferencijoje Vatikane pristatytos ateinančią vasarą Madride vyksiančios Pasaulio jaunimo dienos
Komentaras dėl medicinos Nobelio premijos suteikimo profesoriui Edwards
Romoje prasidėjo Tarptautinis katalikų spaudos darbuotojų suvažiavimas
Popiežius susitiko su dar viena grupe Brazilijos vyskupų, atvykusių vizito Ad limina
Sekmadienį Šventasis Tėvas lankėsi Sicilijoje
Benediktas XVI siunčia savo atstovus į Minsko katedros ir Solesmes abatijos sukaktis
Europą kausto „demografinė žiema“
Popiežiaus bendroji audiencija. Šv. Matilda Hackebornietė
Paskelbta 2011 metų Pasaulinės socialinių komunikacijų dienos tema
Kun. Mykolo Sopocko beatifikacijos antrosios metinės
Dievo tarno popiežiaus Jono Pauliaus I mirties 32 metinės
Šv. Vaclovo šventė ir popiežiaus vizito Čekijoje metinės
Popiežius pasveikino Pasaulinio piligrimų ir šventovių pastoracijos kongreso dalyvius
Popiežiaus spalio mėnesio maldos intencijos
Sekmadienio vidudienio maldos susitikime popiežius minėjo palaimintąją Chiara Badano ir šv. Vincentą Paulietį
Popiežius susitiko su brazilų vyskupais
Bendrosios audiencijos metu Šventasis Tėvas kalbėjo apie savo kelionę į Jungtinę Karalystę
Britanijos vyskupai: popiežiaus keturių dienų vizitas buvo nepaprastas
T. Lombardi pareiškimas dėl kaltinimų Šventojo Sosto finansus tvarkančiai institucijai
L‘Osservatore Romano” redaktorius apie Šventojo Tėvo kelionę į Jungtinę Karalystę
Mirė prelatas Fortino, ilgametis Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pasekretoris
Europos vyskupų konferencijų tarybos asamblėja Zagrebe\r\n
Milano kardinolas pristatys popiežiaus žinią būsimam Pasaulio šeimų susitikimui
Kardinolas Turkson JTO viršūnių susitikime. „Eliminuoti skurdą, o ne vargšą“.
Vienoje vyksta katalikų ir ortodoksų teologinio dialogo komisijos sesija
Popiežiaus vizitas Jungtinėje Karalystėje keitė paplitusius stereotipus. T. Lombardi pastabos, britų spaudos komentarai
Popiežius grįžo iš kelionės į Jungtinę Karalystę
Paskutinysis popiežiaus kelionės Jungtinėje Karalystėje susitikimas su Anglijos, Velso ir Škotijos vyskupais bei seminaristais
Mišios sekmadienio rytą Birminghame. Kardinolo Newmano beatifikacija
Popiežius apsilankė šv. Petro senelių namuose. „Dievas nori, kad senų žmonių orumas ir vertė būtų gerbiami“
Popiežiaus Mišios Vestminsterio katedroje
Šeštadienio ryte popiežius Benediktas XVI susitiko su britų politikais
Šventasis Tėvas Glasgow mieste aukojo Mišias ir drauge su Škotijos katalikais minėjo šv. Niniano šventę
Benediktas XVI linkėjo Jungtinei Karalystei neišsižadėti krikščioniškojo paveldo, kuris sudaro jos laisvės pamatą
Popiežiaus Benedikto XVI atsakymai į žurnalistų klausimus apie jo priėmimą sekuliarioje britų visuomenėje, apie Bažnyčios patrauklumą, apie seksualinių išnaudojimų skandalą, apie kardinolą Newmaną, apie politiką ir religiją
Popiežiaus bendroji audiencija. Klara Asyžietė
Britų spauda prieš prasidedant popiežiaus vizitui
Popiežių ir Britanijos monarchų susitikimų istorija
Popiežius neseniai konsekruotiems vyskupais: „Vyskupas turi būti gyvenimo ir tikėjimo keliu einančio žmogaus tėvas, brolis ir bičiulis“.
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. Tikėjimas atstato teisingus santykius su Dievu ir su artimu
Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos nota dėl popiežiaus kelionės į Jungtinę Karalystę ekumeninės reikšmės
Paskelbta ataskaita apie skundus dėl lytinio išnaudojimo Belgijos Bažnyčioje
Popiežiaus bendroji audiencija. Hildegarda Bingenietė (II)
Vidudienio malda. „Kiekvienas asmuo yra kviečiamas iš naujo nueiti gyvenimo prasmės atskleidimo kelią“
Šventojo Tėvo laiškas jaunimui besirengiančiam Madride vyksiančioms Pasaulio jaunimo dienoms
Arkivyskupas Celli apie Pasaulinį katalikiškos spaudos kongresą
Katalikų Bažnyčia Afrikoje naudojasi naujomis komunikacijos priemonėmis
Popiežių aplankė Izraelio prezidentas
Popiežiaus bendroji audiencija. Šv. Hildegarda Bingenietė
Seule trečiadienį prasidėjo Azijos katalikų pasauliečių kongresas
Romoje vyksta dominikonų generalinė kapitula
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. Kristus - nuolankumo pavyzdys
Mons. Charles Scicluna: Kunigų seksualiniai nusikaltimai – dviguba išdavystė
Castelgandolfe vyksta buvusių popiežiaus Benedikto XVI – profesoriaus Josepho Ratzingerio mokinių ratelio susitikimas
Motinos Teresės šimtosios metinės iškilmingai minimos Kalkutoje ir daugelyje pasaulio sostinių
Trečiadienio katechezėje Benediktas XVI paragino Šv. Augustino pavyzdžiu nenuilstančiai ieškoti Tiesos
Popiežiaus knygos „Jėzus iš Nazareto“ antroji dalis pasirodys pavasarį
Ketvirtadienį sukanka pal. Kalkutos Motinos Teresės gimimo šimtosios metinės
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. Marija Karalienė
Arkivyskupas Kondrusevičius: „Bažnyčia negali snausti.“
Sekmadienį konsekruojama nauja Romos koptų ortodoksų vyskupijos bažnyčia
Ortodoksai vėl šventė Marijos užmigimo liturgiją istoriniame Panagia Siumela vienuolyne
Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus I lankosi Lenkijoje
Kardinolas Schoenbornas: jaunimas – jėga ir viltis
Mirė italų fizikas Nicola Cabibbo, Popiežiškosios mokslų akademijos pirmininkas
Popiežius sekmadienį šventė Žolinę su Kastelgandolfo parapijiečiais ir vadovavo įprastinei Vidudienio maldai
Mergelės Marijos Dangun Ėmimo iškilmė
Auschwitzo lageryje minimos šv. Maksimilijono Kolbe mirties metinės
Popiežiaus bendroji audiencija. Kas yra kankinystė?
Jungtinėse Valstijose nutraukta nepagrįstai Šventajam Sostui iškelta byla
Indijoje kursuos „Motinos Teresės ekspresas“
Po restauravimo Romoje atidarytas Mamertino kalėjimas
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. Viltis perkeičia žmogaus gyvenimą
Popiežiaus atstovai dalyvaus minėjimuose Minske ir Solesmes
Prieš 68 metus buvo nužudyta šventoji Edita Stein
Konsekruotas naujasis Rygos arkivyskupas
Rytų Bažnyčių kongregacijos sekretorius italų katalikų spaudai duotame interviu aiškina kas yra Rytų Bažnyčios
Popiežius Benediktas XVI audiencijoje prisiminė nuo stichinių nelaimių Rusijoje, Pakistane ir Afganistane nukentėjus žmones
Varšuvos arkivyskupas prieš nederamą kryžiaus naudojimą
Tarptautinis redemptoristų jaunimo kongresas Ukrainoje
Popiežius trečiadienio bendrojoje audiencijoje priėmė kelias dešimtis tūkstančių ministrantų, iš Lietuvos atvykusius ministrantus ragino sekti šv. Tarcizijaus pavyzdžiu.
Šventasis Tėvas pasveikino Kanados čiabuvius jų istorinio vado krikšto 400 metų sukakties proga
Romoje vykstančiame Europos ministrantų suvažiavime, dalyvauja ir nedidelė ministrantų grupė iš Lietuvos
Sekmadienio vidudienio malda. Kas meldžiasi, niekada nėra vienas.
Įstatymai prieš gyvybę yra niekiniai
Afrikos ir Madagaskaro vyskupų konferencijų simpoziumas atnaujino įsipareigojimą siekti užsibrėžtų tikslų
Milijonas eurų potvynių Pakistane aukoms
Iš Prancūzijos prezidento norima atimti kanauninko titulą
Anglijoje paskelbta antroji Nacionalinės katalikų vaikų apsaugos komisijos ataskaita
Kristaus Legionieriai turi atsinaujinti
Popiežius rašo knygos „Jėzus iš Nazareto“ trečiąją dalį
Kardinolas Meisner. Ypatinga kunigystės malonė – būti abejose klausyklos langelio pusėse
Popiežiaus labdara
Popiežiaus kalba prieš sekmadienio vidudienio maldą. Geriausioji dalis.
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt