Kard. Parolin: Rusija ir jos vadovai atsakingi už taiką
Patvirtinta: Susitiks popiežiaus emerito mokinių būreliai
Popiežius Pranciškus: liturginė reforma neatšaukiama
Popiežiaus bendroji audiencija. Krikščionis – ne rudens, bet pavasario žmogus
Kard. Parolin: Nebuvo kalbos apie popiežiaus kelionę į Rusiją
Popiežiaus žinia: Migrantus priimti, apginti, skatinti, integruoti
Vidudienio malda: meilė žadina tikėjimą. Malda už teroro aukas
Popiežius Pranciškus: išvengti „dvasinio alzheimerio“
Barselona: malda už žuvusius ir sužeistus per teroro aktą
Šventasis Tėvas meldžiasi už išpuolio Barselonoje aukas
Dešimt punktų apie džihadizmą
Popiežiaus užuojauta dėl maldininkų mirties Madeiroje
Kardinolo Parolin vizitas Maskvoje: Taika ir humanitariniai klausimai
Kanada: piligrimystė kanojomis misionierių keliais
Armėnų katalikų Mišios Izmiro katedroje
Rusijos Katalikų Bažnyčia: „Laikas prisiminti komunizmo nukankintus krikščionis“
Kardinolas Re atstovaus popiežiui Aparesidoje
Kard. Parolin: Maskvoje kalbėsiuos apie taiką
Vasara Taizé. Brolio Roger mirties 12 metinės
Visoje Portugalijoje meldžiamasi už Madeiroje žuvusius maldininkus
Didėjant nusikaltimų skaičiui prieš katalikus, Škotijos vyriausybė raginama imtis veiksmų
Popiežiaus užuojauta Siera Leonės gyventojams
Vilties kankinys pal. Oskaras Romero
Žolinė Sirijoje septintą kartą švęsta karo sąlygomis
Bambergo arkivyskupo solidarumo misija Afrikoje
Popiežius Žolinės vidudienį: Tepadeda mums Marija susitikti su ja danguje
Australijos vyskupai: Išpažinties paslaptis šventa ir neliečiama
Bažnyčia JAV smerkia rasizmą ir smurtą
Popiežius paskyrė naujus nuncijus Mianmare ir Panamoje
Japonijoje 10 dienų už taiką
Šv. Klaros šventė Asyžiuje
Čekijos vyskupai siekia, kad 2022 m. PJD vyktų Prahoje
Migrantų ir pabėgėlių piligrimystė Fatimoje
Popiežius sekmadienio vidudienį: Su Jėzumi įveiksime gyvenimo audras
Popiežius jaunimui: jūs esate Bažnyčios viltis
Po keturių savaičių popiežius lankysis Kolumbijoje
Čilės katalikai laukia popiežiaus
Šv. Lauryno turtai daro turtingais amžinybėje
Pranciškonai mini buvimo Šventojoje Žemėje 800 metų sukaktį
Popiežius prašo sustabdyti eutanazijos vykdymą
Benediktas XVI prisiminė kard. Meisnerio dalyvavimą pal. T. Matulionio beatifikacijoje Vilniuje
Kard. Parolin prieš kelionę į Rusiją: ne jėgos teisė, bet teisės jėga
Vyskupas iš Centrinės Afrikos Respublikos praneša apie 50 nužudytų krikščionių
Prieš 75 metus nužudyta šv. Edita Stein
Pranciškus: Jėzaus širdis gailestinga
Popiežius: Žudynės Nigerijos bažnyčioje – gėdingas nusikaltimas
Kongo ganytojas prašo apsaugoti kunigų gyvybę
Venesueloje vis gilėja institucinė ir socialinė krizė
Azijos jaunimo dienos – stiprus impulsas Bažnyčios misijai
Prahoje pagerbtas kardinolo Františeko Tomašeko atminimas
Popiežius: Dėkokime Dievui už šv. Dominyką
Popiežius Peru katalikams: su skepticizmu žiūrėti į ateitį – nekrikščioniška
Kraupios žudynės Nigerijoje. Popiežiaus užuojauta
Popiežius sekmadienio vidudienį: vasarą pailsėkime, bet neužmirškime kenčiančiųjų
Popiežiaus malda prie pal. Pauliaus VI kapo
Viešpaties Atsimainymo sekmadienį minimos pal. Pauliaus VI mirties metinės
Šventasis Sostas susirūpinęs padėtimi Venesueloje
Popiežiaus Pranciškaus maldos intencija rugpjūčiui: už menininkus
Jono Vianėjaus šventė Arse
Popiežiaus padėka Kolumbo riteriams
Žinia Pasaulinei turizmo dienai: „Darnus turizmas, plėtros įrankis“
Kard. P. Parolin uždarė Porciunkulės atlaidų 800 metų jubiliejų
Popiežiaus bendroji audiencija. Krikštas – gyvenimo su viltimi pradžia
Popiežius vokiečių futbolo komandai: Būkite gerumo ir taikos atletai
Popiežiaus raginimas jaunimui kurti „vienybės kultūrą“
Benediktas XV prieš 100 metų: Karas – nereikalingos žudynės
Alfonsas De Liguori – Dievo gailestingumo apaštalas
Dievo karalystė dovanojama, bet jos reikia ieškoti
Pranciškus: Jėzaus užvaldyti atsidėkime artimo tarnystei
Popiežiaus užuojauta po Charlie Gard mirties ir kitos reakcijos
Kard. P. Parolin lankysis Rusijoje. Interviu Italijos dienraščiui
Konferencija Vatikane ragins atsisakyti branduolinio ginklo
Baigėsi šv. t. Pijaus metai
Prieš ketverius metus Sirijoje dingo t. Paolo Dall’Oglio SJ
Pauliaus ir Atenagoro pavyzdys - šviesa pasauliui
Krokuvoje minimos PJD ir popiežiaus vizito metinės
Popiežiaus ryto Mišių homilijos – tikinčiųjų pamėgtas jo apaštalavimo būdas
Jaunuolis Shahzad Masih suimtas už piktžodžiavimą. Jam gresia mirtis
Kard. Philippe Barbarin lankėsi Mosule
Liuteronų vyskupui Younanui įteikta „Niwano“ taikos premija
Šventieji Ona ir Joakimas – Jėzaus seneliai
Šventasis Sostas: sugražinti pasitikėjimą politiniais procesais Artimuosiuose Rytuose
Sudėtingo atvejo atomazga: Čarlio gyvybės palaikymas nutraukiamas
Popiežius: Jėzus mus moko neskirstyti žmonių į gerus ir blogus
Popiežius: būkime atsakingi vieni už kitus ir už aplinką, kurioje gyvename
Menininkai trokšta dialoguoti su Bažnyčia
Vokietijoje rudenį vyks Asyžiaus dvasia rengiamas susitikimas už taiką
Kad migracija būtų laimėjimas visiems
„Kleras miega“. Kai kurių kunigų laikysena – kliūtis pastoraciniam atsivertimui
Penktoji Pranciškaus pontifikato vasara. Ar popiežius atostogauja?
Popiežiaus simbolinė auka Rytų Afrikos gyventojams
Carmen Hernandez dienoraščiuose: dvasios naktis ir neįtikėtina ramybė
PJD 2019 Panamoje. Parinkta svarbiausių renginių vieta
Kun. Hamelio bylos postulatorius: žmonės gerbia jo atminimą, prašo užtarimo
JAV pasienio vyskupo pastoracinis laiškas apie migraciją
Misionieriaus kovos prieš pedofiliją organizacija pritaria pasų konfiskavimui
Vatikano diplomatas: migrantuose matykime „visą“ asmenį
Popiežius Pranciškus: Kokia mūsų širdies dirva?
Popiežiaus atstovas konsekruos šv. Kalkutos Teresei dedikuotą bažnyčią
Popiežiaus žinutės Twitteryje pasiekia 35 mln. žmonių
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt