Popiežiaus gimtadienis: kiekvienam Carito svečiui - desertas
Popiežius: Melskitės, kad mano senatvė būtų rami, pamaldi, vaisinga ir džiugi
Popiežiui Pranciškui 80 metų
ESBO surengta konferencija apie krikščionių diskriminaciją
Ketvirtasis Advento sekmadienis
Fatimos šimtmetis. Kvietimas grįžti prie Evangelijos
Trečiasis Advento pamokslas. „Blaivus apsvaigimas“
Kardinolas Kochas apie ekumenizmą: veikime kartu, kai tik galime
Popiežius Pranciškus: Esame pašaukti tapti mažais vardan mažųjų
Jaunimas iš Europos ir kitų žemynų penkias dienas svečiuosis Latvijoje
Popiežiaus žinia 2017 metų Ligonių dienai
Gruodžio 17 d. popiežiui Pranciškui sukanka 80 metų
Popiežius palinkėjo Kalėdas švęsti atviromis širdimis
Popiežius: Ganytojai tebūnie drąsūs ir atviri kaip Jonas Krikštytojas
Popiežius: nesmurtas – kelias, kuriuo turime eiti šiandien ir rytoj
Popiežius: malonė galingesnė už nuodėmę; neviltis bus įveikta
Sirijos prezidentui perduotas popiežiaus Pranciškaus laiškas
Latvijoje pristatytas oficialus Vatikano II Susirinkimo dokumentų vertimas
Popiežius: Klerikalizmo blogis labai bjaurus
Gedulas Opus Dei prelatūroje: mirė vyskupas prelatas Echevarria
Gvadalupės Marijos šventė Vatikane
Pristatyta popiežius žinia Pasaulinei taikos dienai
Sekmadienio vidudienio malda. Krikščionis yra džiugus
17 Laoso kankinių beatifikacija
Trečiasis Advento sekmadienis
Popiežius susitiko su žemės ūkio asociacija
Popiežius paragino seminaristus būti budinčiais, bendraujančiais, o ne atstumiančiais
Popiežiaus interviu: reikia švelnumo revoliucijos pasaulyje, kurio širdis surambėjusi
Šv. Petro aikštėje įžiebta Kalėdų eglė ir prakartėlė
Popiežius: supasaulėjimas ir griežtumas – kunigų nelaimės
Antrasis Advento pamokslas. Dvasių atpažinimo dovana
Konstantinopolio patriarchas: krikščionys pašaukti būti vilties ženklu
Popiežius: Marija, padėk mums atnaujinti save ir pasaulį
Šveicarijos vyskupai susitikimą pradėjo atgailos malda dėl išnaudojimų
Musulmonų lyderis: naikinti civilizacinį paveldą yra barbariška ir neislamiška
Popiežius: kiekvieno iš mūsų išganymo istorija susideda iš „taip“ ir „ne“
Kaip formuoti kunigus? Naujas Kunigų kongregacijos dokumentas
Marek Jedraszewski - trečiasis šv. Karolio Wojtylos įpėdinis Krokuvoje
Popiežiaus bendroji audiencija. Viltis – mažutėlių dorybė
Popiežius: Kam svetimas Dievo gerumas, tas nežino kas yra krikščionybė
Popiežiaus homilija: Leiskime Jėzui mus atnaujinti
Pirmasis šių metų Advento pamokslas Vatikane apie Šventąją Dvasią Tikėjimo išpažinime
Popiežius: Dievo karalystė yra čia pat, jei atsiverčiame
Popiežius verslininkams: reikia asmeninio ir institucinio atsivertimo
Popiežius pasveikino pijorų ordiną
Pranciškonų vyresnysis pasakoja apie ordino ekonominę krizę
Vienuolijos ir ekonomika. Veiklos gairės
Šventojo Sosto ir Izraelio rabinato komisija - prieš politinį istorijos neigimą
Arkivysk. Teofilius Matulionis bus skelbiamas palaimintuoju: Vatikano radijas kalbina vysk. Joną Ivanauską
Bus paskelbti dvidešimt keturi nauji palaimintieji
Popiežius pristato maldos intenciją gruodžio mėnesiui
Popiežius susitiko su užsieniečių studentų sielovados kongreso dalyviais
Pranciškus palinkėjo Gruzijos katalikams augti "kaip ant mielių"
Popiežiaus homilija. Nesipriešinkime Dievo malonei
Mirė t. Peter Hans Kolvenbach SJ
Popiežius: melskimės vieni už kitus, kad gailestingumo darbai taptų gyvenimo stiliumi
Popiežius Pranciškus: visi tikintieji teprisideda prie geresnio pasaulio kūrimo
Fatimoje prasideda Švč. M. Marijos apsireiškimų šimtųjų metinių minėjimai
Popiežiaus homilija: Dievui mielesni mažutėliai
Popiežius: Gailestingumas turi tapti krikščionio stiliumi
Popiežius: darant žalą gamtai – daroma žala ir visuomenei
Popiežiaus homilija: Tikėjimas tai ne idėja, bet susitikimas su Viešpačiu
Mirė t. Peter Hans Kolvenbach SJ
Popiežius Pranciškus įteikė šiemetines Ratzingerio premijas
Popiežius: solidari visuomenė yra kiekvienos pilietinės bendruomenės tikslas
Popiežiaus homilija: Amžinas pasmerkimas – tai atitolimas nuo Dievo
Popiežius Pranciškus: Išdrįsti nė vieno neatmesti
Pradėjo darbą komisija moterų diakonato klausimu
Europos vyskupai dėkoja popiežiui už Gailestingumo metus
Užpuolimas pietų Prancūzijos vienuolyne
Kolumbijos arkivyskupas pasmerkė bažnyčioje jo akivaizdoje įvykdytą žmogžudystę
Aleksandrijos graikų ortodoksų Bažnyčia nusprendė atkurti moterų diakonystę
Vysk. Paglia: abortas labai sunki nuodėmė, dėl to reikalingas ypatingas Gailestingumas
Popiežius: Narkomanija – viena šiuolaikinių vergystės formų
Popiežiaus homilija: Sugedimas ir tuštybė neturi ateities
Popiežius audiencijoje priėmė Vietnamo prezidentą
Paskelbtos būsimų Pasaulio jaunimo dienų temos
Pranciškaus katechezė: abejojančiam patarti ir nemokantį pamokyti
Popiežius pakvietė tęsti taip svarbų tarpreliginį dialogą
Popiežiaus homilija: Jei esame ištikimi Viešpačiui, nebijome mirties
„Misericordia et misera“. Dievas apkabina kiekvieną su ašaromis sugrįžtantį savo vaiką
Pranciškus: Gailestingumas visada egzistavo, tačiau dabar jis plačiau paskelbtas
Kardinolų kolegijos sudėtis (po šeštadienio konsistorijos)
Naujų kardinolų skyrimas: kaip tai įvyksta?
Gailestingumo jubiliejaus uždarymas. Pranciškaus homilija
Pranciškus: išsaugoti ir subrandinti Gailestingumo jubiliejaus vaisius
Popiežius laišką „Misericordia et misera“ simboliškai įteiks visai Dievo tautai
Pranciškus kardinolų konsistorijoje: nusileiskite į lygumą, tarp žmonių
Klausimas Pranciškui: ką reiškia Gailestingumo metai?
Popiežius: žmonės kunigams neatleidžia tik vieno dalyko – prisirišimo prie pinigų
Iki Šventųjų Gailestingumo metų uždarymo jau tik pora dienų
Popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė Caritas narius
Popiežius: Pinigai turi tarnauti, o ne valdyti
Vatikane lankėsi Rytų Asirų Bažnyčios patriarchas
Popiežiaus homilija. Atpažinkime mus lankantį Dievą
Kristus kviečia būti gailestingais ne metus, o visą gyvenimą
Popiežius UNESCO ir fokoliarų renginio dalyviams: „Naujai atkurti taiką“
Austrijos vyskupai: esame patikimi kai kartu liudijame ir tarnaujame
Popiežiaus katechezė. Kantriai pakęsti nuoskaudas, nuolankiai patarti
Popiežiaus parama nukentėjusiems nuo žemės drebėjimų Centrinėje Italijoje
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt