Bratislavos arkivyskupas: remiame ES integraciją, tačiau ne spaudimą
Mirė kardinolas Joachimas Meisneris
Popiežius prašo labiau padėti migrantams
Liepos 5-ąją Vitenberge žengiamas reikšmingas ekumeninis žingsnis
Mirė Peter Berger, religijos sociologas
Popiežius maldos intencijoje kreipiasi į nutolusius nuo tikėjimo
Rytų Bažnyčių kongregacijos prefekto kard. Sandri vizitas Bulgarijoje
Vidudienio malda: kuo arčiau Jėzaus, tuo arčiau Dievo tautos
I. Vaišvilaitė: stengiausi didinti bendravimą tarp Lietuvos ir Vatikano
Vokietijos vyskupai nepritaria Parlamento sprendimui įteisinti vienos lyties asmenų santuokas
Paskirtas naujas Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektas
Popiežius Pranciškus: bendradarbiauti nereiškia laukti, kol padarys kitas
Petrinių ir Paulinių iškilmė Romoje su Pranciškumi
Popiežius Pranciškus paskyrė penkis naujus kardinolus
Kankinystė kaip krikščioniška viltis
Pranciškaus audiencija profsąjungos atstovams: nepamirškite savo paskirties
Popiežiaus Pranciškaus vyskupystės sidabrinis jubiliejus
Popiežius: nereikia horoskopų, einame Dievo staigmenų keliu!
Popiežiaus vyskupystės 25 metinės
Popiežius rugsėjį lankysis Kolumbijoje
Kankinys arkivyskupas Teofilius Matulionis paskelbtas palaimintuoju
Popiežius: Teofilius Matulionis – drąsus tikėjimo ir žmogaus orumo gynėjas
Popiežius ragina Lietuvos jaunimą priartėti prie Jėzaus
Teofiliaus Matulionio beatifikacijoje – Europos vyskupų tarybos vadovybė
Pranciškus: Kristaus prisikėlimas yra krikščioniškojo gyvenimo pagrindas
Šv. Juozapato Kuncevičiaus kanonizacijos 150 m. - malda už krikščionių vienybę
Popiežius priėmė Maltos Ordino vadovybę
Pranciškus: ne mes „pasirinkome religiją“, bet Dievas mus pasirinko
Paskirtas naujas Popiežiškosios mokslų akademijos pirmininkas
Ketvirtadienį popiežius priėmė Olandijos karališkąją porą
Popiežius – Bažnyčia turi būti kuriama autentiškai
Antiochijos graikų melkitų Bažnyčioje naujas patriarchas
Šventojo Tėvo homilija: „I care“
Paskirtas naujas Popiežiškosios mokslų akademijos pirmininkas
Viltis ir šventieji. Nesame vieni krikščioniškame gyvenime
2018 metų sausį popiežius aplankys Čilę ir Peru
Pranciškus prašo atkreipti dėmesį į Pietų Sudaną
Popiežiaus piligrimystė antradienį Italijoje
Pranciškus: paaugliai nori „savarankiškumo“? Padėkime jiems, bet teisingai
Mirė kardinolas Ivan Dias
Pranciškus: Eucharistija yra atminties sakramentas
Popiežius ragina atsiverti pabėgėliams su didesniu humaniškumu
Pranciškaus ir Vokietijos kanclerės susitikime paminėtas Helmutas Kohlis
Nauji Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretai
Diskusija apie korupciją: pagilinti ekskomunikos už korupciją klausimą
Popiežius: Vienas sunkiausių dalykų – pripažinti savo pažeidžiamumą
Pranciškonai mini tarnystės Šventojoje Žemėje 800 metų sukaktį
Popiežiaus bendroji audiencija. Dievas myli visus ir visada
Vyskupų konferencijų atstovų spaudai susitikimas Sofijoje
Filipinai. Aštuonių krikščionių egzekucija; kiti dar džihadistų rankose
Popiežius posėdžiauja su kardinolais patarėjais
Popiežiaus žinia Vargšų dienai. Mylėkime ne žodžiais, bet darbais
Popiežiaus homilija. Krikščionis turi būti druska ir šviesa
Popiežiaus homilija. Dievas mus guodžia, kad ir mes guostume
Popiežius sekmadienio vidudienį: Trejybė – Dievo tapatybės slėpinys
Popiežius atidarė „Scholas Occurrentes“ mokyklų tinklo būstinę
Popiežius Pranciškus: moterų indėlis turi augti
Tikrasis džiaugsmas iš Dievo. Nepasiduokime tuštybės apgaulei
Popiežiaus užuojauta po atakos Teherane
Popiežius Italijos prezidentūroje. Padėka už „pozityvų pasaulietiškumą“
Pranciškus: migraciją suprasime susitikdami su migrantu
Popiežiaus ultimatumas neklusniems kunigams
Popiežius atidarė „Scholas Occurrentes“ mokyklų tinklo būstinę
Panamos vyskupų vizitas Ad limina
Popiežius priėmė Venesuelos vyskupus
Latvijoje buvo prisimintas arkivysk. Teofilius Matulionis
Popiežiaus bendroji audiencija. Tėvas Danguje – mūsų vilties pagrindas
EXPO 2017 Astanoje. Šventojo Sosto paviljonas
Darnus vystymasis ir solidarumas: Kai vienas kenčia, kenčia visi
Minutė už taiką pasaulyje
Popiežiaus homilija. Saugok mus, Viešpatie, nuo veidmainystės
Misija – krikščionių tikėjimo širdis. Popiežiaus žinia Pasaulinei misijų dienai
Popiežiaus laiškas su kard. Husaru atsisveikinantiems ukrainiečiams
Popiežius: misionieriai visada su vargšais
Daryti gailestingumo darbus? Dalytis, atjausti, rizikuoti
Popiežius aukojo Sekminių Mišias. Esame nauja tauta; turime naują širdį
Teroristinė ataka Londone. Popiežiaus malda
Popiežius: Liudyti Kristų su evangeliniu paprastumu
Popiežius: Charizminis judėjimas yra malonės srovė
Popiežius skelbia nepaprastą maldos ir susikaupimo laikotarpį
Latvijos prezidentas Vatikane
Popiežiaus homilija. Jėzus išsirinko Petrą, nors jis labiausiai nusidėjo
Kongresas „Vaiko orumas skaitmeniniame pasaulyje“: kad internetas būtų saugesnis
Bosnijos Hercegovinos prezidiumo narys kroatas priimtas Vatikane
Popiežius susitiko su Katalikiškų šeimų federacijos delegacija
Popiežius Dvasininkijos kongregacijai: Kas jauno kunigo širdyje?
Mirė kardinolas Lubomyras Husaras
Popiežiaus homilija. Šv. Paulius mus moko skelbti, nebijoti, melstis
Nuožmi ataka Kabule. Popiežiaus užuojauta
Popiežiaus bendroji audiencija. Krikščionis gyvena viltimi ir kitiems ją dovanoja
Charizminio atsinaujinimo judėjimo jubiliejus
Popiežiaus homilija. Vyskupo atsisveikinimas
Albanijos vyskupų vizitas Ad limina
Šiemet popiežius nekeliaus į Pietų Sudaną
Pranciškus: be Šventosios Dvasios tikėjimas rizikuoja tapti ideologiniu
Kanados premjeras Justin Trudeau Vatikane
Pranciškus: Skelbti Evangeliją - didžiausia krikštytųjų garbė
Popiežiaus malda už aukas Egipte ir Mančesteryje
Popiežiaus malda ir užuojauta dėl Egipte nužudytų koptų
Popiežius Genujoje jaunimui: „Nebūkite gyvenimo turistais“
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt