Šeštadienio ryte popiežius Benediktas XVI susitiko su britų politikais
Šventasis Tėvas Glasgow mieste aukojo Mišias ir drauge su Škotijos katalikais minėjo šv. Niniano šventę
Benediktas XVI linkėjo Jungtinei Karalystei neišsižadėti krikščioniškojo paveldo, kuris sudaro jos laisvės pamatą
Popiežiaus Benedikto XVI atsakymai į žurnalistų klausimus apie jo priėmimą sekuliarioje britų visuomenėje, apie Bažnyčios patrauklumą, apie seksualinių išnaudojimų skandalą, apie kardinolą Newmaną, apie politiką ir religiją
Popiežiaus bendroji audiencija. Klara Asyžietė
Britų spauda prieš prasidedant popiežiaus vizitui
Popiežių ir Britanijos monarchų susitikimų istorija
Popiežius neseniai konsekruotiems vyskupais: „Vyskupas turi būti gyvenimo ir tikėjimo keliu einančio žmogaus tėvas, brolis ir bičiulis“.
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. Tikėjimas atstato teisingus santykius su Dievu ir su artimu
Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos nota dėl popiežiaus kelionės į Jungtinę Karalystę ekumeninės reikšmės
Paskelbta ataskaita apie skundus dėl lytinio išnaudojimo Belgijos Bažnyčioje
Popiežiaus bendroji audiencija. Hildegarda Bingenietė (II)
Vidudienio malda. „Kiekvienas asmuo yra kviečiamas iš naujo nueiti gyvenimo prasmės atskleidimo kelią“
Šventojo Tėvo laiškas jaunimui besirengiančiam Madride vyksiančioms Pasaulio jaunimo dienoms
Arkivyskupas Celli apie Pasaulinį katalikiškos spaudos kongresą
Katalikų Bažnyčia Afrikoje naudojasi naujomis komunikacijos priemonėmis
Popiežių aplankė Izraelio prezidentas
Popiežiaus bendroji audiencija. Šv. Hildegarda Bingenietė
Seule trečiadienį prasidėjo Azijos katalikų pasauliečių kongresas
Romoje vyksta dominikonų generalinė kapitula
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. Kristus - nuolankumo pavyzdys
Mons. Charles Scicluna: Kunigų seksualiniai nusikaltimai – dviguba išdavystė
Castelgandolfe vyksta buvusių popiežiaus Benedikto XVI – profesoriaus Josepho Ratzingerio mokinių ratelio susitikimas
Motinos Teresės šimtosios metinės iškilmingai minimos Kalkutoje ir daugelyje pasaulio sostinių
Trečiadienio katechezėje Benediktas XVI paragino Šv. Augustino pavyzdžiu nenuilstančiai ieškoti Tiesos
Popiežiaus knygos „Jėzus iš Nazareto“ antroji dalis pasirodys pavasarį
Ketvirtadienį sukanka pal. Kalkutos Motinos Teresės gimimo šimtosios metinės
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. Marija Karalienė
Arkivyskupas Kondrusevičius: „Bažnyčia negali snausti.“
Sekmadienį konsekruojama nauja Romos koptų ortodoksų vyskupijos bažnyčia
Ortodoksai vėl šventė Marijos užmigimo liturgiją istoriniame Panagia Siumela vienuolyne
Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus I lankosi Lenkijoje
Kardinolas Schoenbornas: jaunimas – jėga ir viltis
Mirė italų fizikas Nicola Cabibbo, Popiežiškosios mokslų akademijos pirmininkas
Popiežius sekmadienį šventė Žolinę su Kastelgandolfo parapijiečiais ir vadovavo įprastinei Vidudienio maldai
Mergelės Marijos Dangun Ėmimo iškilmė
Auschwitzo lageryje minimos šv. Maksimilijono Kolbe mirties metinės
Popiežiaus bendroji audiencija. Kas yra kankinystė?
Jungtinėse Valstijose nutraukta nepagrįstai Šventajam Sostui iškelta byla
Indijoje kursuos „Motinos Teresės ekspresas“
Po restauravimo Romoje atidarytas Mamertino kalėjimas
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį. Viltis perkeičia žmogaus gyvenimą
Popiežiaus atstovai dalyvaus minėjimuose Minske ir Solesmes
Prieš 68 metus buvo nužudyta šventoji Edita Stein
Konsekruotas naujasis Rygos arkivyskupas
Rytų Bažnyčių kongregacijos sekretorius italų katalikų spaudai duotame interviu aiškina kas yra Rytų Bažnyčios
Popiežius Benediktas XVI audiencijoje prisiminė nuo stichinių nelaimių Rusijoje, Pakistane ir Afganistane nukentėjus žmones
Varšuvos arkivyskupas prieš nederamą kryžiaus naudojimą
Tarptautinis redemptoristų jaunimo kongresas Ukrainoje
Popiežius trečiadienio bendrojoje audiencijoje priėmė kelias dešimtis tūkstančių ministrantų, iš Lietuvos atvykusius ministrantus ragino sekti šv. Tarcizijaus pavyzdžiu.
Šventasis Tėvas pasveikino Kanados čiabuvius jų istorinio vado krikšto 400 metų sukakties proga
Romoje vykstančiame Europos ministrantų suvažiavime, dalyvauja ir nedidelė ministrantų grupė iš Lietuvos
Sekmadienio vidudienio malda. Kas meldžiasi, niekada nėra vienas.
Įstatymai prieš gyvybę yra niekiniai
Afrikos ir Madagaskaro vyskupų konferencijų simpoziumas atnaujino įsipareigojimą siekti užsibrėžtų tikslų
Milijonas eurų potvynių Pakistane aukoms
Iš Prancūzijos prezidento norima atimti kanauninko titulą
Anglijoje paskelbta antroji Nacionalinės katalikų vaikų apsaugos komisijos ataskaita
Kristaus Legionieriai turi atsinaujinti
Popiežius rašo knygos „Jėzus iš Nazareto“ trečiąją dalį
Kardinolas Meisner. Ypatinga kunigystės malonė – būti abejose klausyklos langelio pusėse
Popiežiaus labdara
Popiežiaus kalba prieš sekmadienio vidudienio maldą. Geriausioji dalis.
Pekinas po truputį keičia nuostatas dėl vyskupų skyrimo
Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininko interviu Ciuricho dienraščiui
Ratzingerio ratelio“ tema 2010 metais – Vatikano II Susirinkimo interpretacija
XI Pasaulinės liuteronų federacijos asamblėja
Pakistane nužudyti du broliai krikščionys
Ekumeninis kongresas Lione, Prancūzijoje
Patriarchas Kirilas apie popiežių Benediktą
Paskirtas naujas Šventojo Sosto atstovas Jungtinėse Tautose Niujorke
Bangladešas. Bažnyčia pasisako prieš privalomą nuotakų „kraitį“
Kanada. Debatai dėl religinio ugdymo mokyklose
Kanoninės normos, liečiančios sunkiuosius nusikaltimus. Atgarsiai ir komentarai.
Jorko Sinode anglikonai balsavo už moterų šventinimą į vyskupus
Paskelbtos papildytos kanoninės normos, liečiančios sunkiuosius nusikaltimus
Popiežius įkūrė naują vyskupiją ir pasakyrė du vyskupus
Arkivyskupas Fisichella: Tikėjimo žinių lygis yra labai žemas ir visiškai nepakankamas
Europos atsinaujinimui reikia šeimos atsinaujinimo
Prancūzija. Priimtas veido uždangalus viešose vietose draudžiantis dėvėti įstatymas
ES vyskupai: svarbu įveikti skandalingą skurdą turtingame žemyne
Sekmadienio vidudienio malda Popiežiaus vasaros rezidencijoje
Belgijos vyskupų konferencijos komunikatas dėl nutekėjusios informacijos
Šventojo Sosto ir Vatikano finansinė 2009 metų ataskaita
Naujų technologijų naudojimas pastoracijoje
Popiežiaus bendroji audiencija. Katechezės apie Joną Dunsą Škotą santrauka
Prieš keturis dešimtmečius – 1970 metų liepos 6 dieną – Šv. Petro bazilikos požemy buvo pašventinta Aušros Vartų Gailestingumo Motinos koplyčia
Vyskupai susirūpinę dėl Europoje stiprėjančios religinės diskriminacijos
Popiežius Benediktas Sulmonos jaunimui: Malda, pokalbis su Dievu, yra tiesos ir laisvės garantas.
Popiežiaus Benedikto XVI kelionė į Sulmoną. Šventasis Tėvas paragino suderinti evangelinį radikalumą ir gailestingumą taip, kad visi, kurie ieško Dievo galėtų jį surasti.
Šv. Petras Celestinas (1209-1296) – popiežiumi tapęs eremitas
Bendra katalikų ir musulmonų deklaracija apie santuoką ir šeimą Slovėnijoje. Strasbūro teismo sprendimas dėl tos pačios lyties asmenų „teisės į santuoką“
Šventųjų skelbimo kongregacija pripažino Motinos Marijos Kaupaitės herojiškas dorybes
Paskirtas naujas Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas
Popiežius susitiko su atstatydintu buvusiu Augsburgo vyskupu
Strasbūro teisme buvo svarstyta „Kryžių byla“
Popiežiaus bendroji audiencija. Katechezės apie šv. Juozapą Cafasso santrauka.
Popiežius Benediktas XVI trečiadienį paskyrė naujų vadovų Romos kurijoje, Šv. Sosto diplomatinėje tarnyboje ir vyskupijose
Popiežius aukojo šventųjų Petro ir Pauliaus iškilmės Mišias
Vadovaudamas pirmiesiems Petrinių mišparams popiežius pranešė apie steigiamą naują Popiežiškąją tarybą, kuri rūpinsis sekuliarizuotų šalių naujuoju evangelizavimu
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt