Benediktas XVI priėmė Ekumeninę Konstantinopolio delegaciją
Kardinolas Schoenbornas atvyko pasiaiškinti popiežiui
Popiežius solidarus su Belgijos vyskupais. Kardinolas Bertone ketvirtadienį Belgijoje atliktas kratas palygino su persekiojimais komunistų šalyse
Krata Belgijos vyskupų konferencijoje. Jos metu pažeisti Briuselio arkivyskupų kapai. Šventojo Sosto protestas.
Kunigų šventimai Pijaus X brolijoje yra neteisėti
Bendroji trečiadienio audiencija. Katechezė apie šv. Tomą Akvinietį (III)
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį
Rusijos ambasadorius prie Šventojo Sosto įteikė skiriamuosius raštus
Paskyrimai Popiežiškojoje „Cor Unum“ taryboje ir Popiežiškojoje gyvybės akademijoje
Trečiadienį ir ketvirtadienį vyks Šventojo Sosto ir Vietnamo atstovų derybos
Popiežiaus pakvietė Kirgizijoje atkurti taiką
Sekmadienio vidudienio malda. Būtina priimti Kryžiaus galią
Popiežius suteikė kunigystės šventimus 12 Romos vyskupijos diakonų. „Kunigas – ne karjeristas, bet Dievo ir žmonių tarnas“.
Benediktas XVI pareiškė užuojautą nuo liūčių nukentėjusiai Prancūzijai
Artėja petrinių liturginės iškilmės. Petrinės – tai ir proga padėti stokojantiesiems
Paskirtas naujas Rygos arkivyskupas
Minima Pasaulinė pabėgėlių diena
Strasbūro teismas nurodė Turkijai grąžinti našlaičių namus Konstantinopolio patriarchatui
Popiežiaus priėmė Kristaus legionierių kongregacijos vadovą
Popiežiaus bendroji audiencija. Katechezės apie šv. Tomą Akvinietį santrauka.
Europos vyskupų konferencijų atstovų spaudai susitikimas
Kunigai yra pirmieji meilės civilizacijos darbuotojai
Popiežius susitiko su Europos Tarybos vystymosi banko susirinkimo dalyviais
„Kunigystė tai ne pareigos ir ne amatas, bet sakramentas“,- sakė popiežius Kunigų metų užbaigimo Mišių homilijoje
Popiežiaus Benedikto XVI atsakymai į kunigų klausimus apie celibatą, pašaukimus, kunigo gyvenimą ir dvasingumą
Kardinolo Ouellet konferencija kunigams
Kunigų metų užbaigimo proga Romoje buvo surengtas Rytų apeigų kunigų susitikimas
Europos vyskupų konferencijų generalinių sekretorių susitikimas
Kunigų suvažiavimo dalyvių Mišparai ketvirtadienio vakarą
Bendrosios audiencijos metu Šventasis Tėvas kalbėjo apie savo kelionę į Kiprą
Kardinolo Joachimo Meisnerio konferencija Kunigų suvažiavimo dalyviams
Romoje į Kunigų suvažiavimą atvyko arti dešimties tūkstančių kunigų
Kunigų metų uždaryme - istorinė koncelebracija
Arkivyskupas Padovese – Turkiją mylėjęs Bažnyčios kankinys
Šventasis Tėvas Kipro sostinėje aukojo Devintinių Mišias ir Artimųjų Rytų vyskupams įteikė būsimojo Sinodo susirinkimo „Instrumentum laboris“
Patikslinta Kunigų metų uždarymo Romoje programa
Kun. kankinys Juozapas Papieluszko paskelbtas palaimintuoju
Nužudytas Turkijos vyskupų konferencijos pirmininkas
Bendroji trečiadienio audiencija. Šv. Tomas Akvinietis
Patikslinta Kunigų metų uždarymo Romoje programa
Nuostaba dėl kaltinimų Vokietijos vyskupų konferencijos pirmininkui
Amerikoje daugėja pastovių diakonų
Eurozivijos finalo nugalėtojai - Taizé bendruomenės sveikinimas
Maldų savaitė už taiką Izraelyje ir Palestinoje
Penktadienį Romoje baigėsi vienuolijų Aukštesniųjų vyresniųjų sąjungos 75-oji asamblėja
Bendras Popiežiškosios kultūros tarybos ir biofarmacinės kampanijos „Neosteam, Inc“ komunikatas dėl kamieninių ląstelių
Popiežius priėmė migrantų ir keliaujančiųjų tarybos plenarinės sesijos dalyvius
Popiežius paragino Italijos vyskupus tvirtinti krikščionišką švietimą ir auklėjimą
Benediktas XVI: Bažnyčios autoritetas yra meilės tarnystė Kristui
Benedikto XVI Sekminių homilija. Dvasios ugnis nenaikina, tačiau keičia
Popiežius Benediktas XVI: Bendrojo gėrio kūrime vaidmenį turi ir religijos
Popiežius priėmė Pasauliečių reikalų tarybos plenarinės sesijos dalyvius
XXIV Popiežiškosios pasauliečių reikalų tarybos plenarinė asamblėja. „Liudijimai apie Kristų politinėje bendruomenėje“.
Tautų evangelizavimas yra ne mūsų pastangų produktas, o dovana mums
Benedikto XVI katechezė: Fatimos žinia primena, kad pasaulis yra žemiškosios piligrimystės vieta pakeliui į tikrąją Tėvynę, kuri yra Danguje.
Vidudienio Regina Caeli malda: tikrasis priešas – nuodėmė
Popiežius Portugalijos vyskupams: svarbiausia liudijimas
Benediktas XVI susitiko su socialinės sielovados ir rūpybos darbuotojais
Popiežius aukojo Mišias Mergelės Marijos apsireiškimų vietoje. „Fatimos misija dar nebaigta“
Popiežius Benediktas XVI pavedė kunigus Fatimos Marijos globai
Šventasis Tėvas aukojo Mišias Lisabonoje. Portugalijos Bažnyčia praeityje daug nusipelniusi pasaulio evangelizavimui, šiandien turi duoti Evangelijos liudijimą savo šalies visuomenei.
Benediktas XVI. Europos misija – tikėjimo ir sekuliarizmo dialogas; didžiausias Bažnyčios persekiojimas kyla iš nuodėmės jos viduje.
Antradienį prasideda popiežiaus kelionė į Portugaliją
Popiežius sekmadienio vidudienį: „Lydėkite mane malda į Portugaliją“.
Popiežius baigė rašyti knygos „Jėzus iš Nazareto“ antrąją dalį
Popiežius susitiko su Belgijos vyskupais
Pasikeitimas Lenkijos Bažnyčios Primo soste
Iš pareigų atleistas Augsburgo vyskupas ir Vokietijos kariuomenės ordinaras
Portugalija ruošiasi sutikti Popiežių
LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai susitiko su Niujorko arkivyskupu
Katalikų medikų kongresas Lurde. Dvasinė pagalba yra ligonio teisė ir Bažnyčios pareiga
Paskelbti Pasaulio jaunimo dienos Madride dangiškieji globėjai
Kardinolo Luigi Poggi laidotuvės
Popiežių aplankė Gruzijos prezidentas
Kryžiaus simbolis svarbus visai Europai
Krikščionys prieš branduolinius ginklus. Arkivyskupo Migliore pastabos
Ekumeninis patriarchas: riboti Meksikos įlankoje gręsiančią katastrofą
Lenkijos Bažnyčia Kunigų metų proga prisiminė žuvusius kunigus
Popiežiaus bendroji audiencija. Kunigo „munus sanctificandi“.
Popiežiaus kreipimasis dėl branduolinio nusiginklavimo
„Izaijo premija“ kardinolui Kasperiui
Baigėsi Popiežiškosios socialinių mokslų akademijos sesija
Vokietijos vyskupas perspėja dėl prekybos žmonėmis per pasaulio futbolo čempionatą
Turino drobulė yra Didžiojo šeštadienio slėpinio ikona
Benedikto XVI homilija šv. Mišiose Turine. Iš tikėjimo kylantis tikrumas padeda įveikti sunkumus
Kristaus Legionierių vizitatorių ataskaitinės rekomendacijos
Europos vyskupų konferencijų taryba. Europos ateitis turi būti kuriama kartu su imigrantais
Kardinolas Tauran. Tikinčiųjų misija – priminti, kad žmogus gyvas ne vien duona
Benediktas XVI. Prielaida apie rinkos savireguliaciją remiasi nuskurdinta ekonomikos samprata
Popiežius susitiko su Romos Kurijos pareigūnais, baigiančiais Kristaus Legionierių kongregacijos kanoninę vizitaciją
Koncertas Benedikto XVI išrinkimo penktųjų metinių proga
Popiežiaus bendroji audiencija. Prieš kelionę į Turiną bei artėjant Kunigų Metų uždarymui Benediktas XVI kalbėjo apie du Turine gyvenusius šventuosius kunigus.
Popiežius Benediktas XVI: Romos Mišiolo anglų kalba vertimo naujoves reikės paaiškinti tikintiesiems
Paskelbtas naujas Bažnyčios statistinis žinynas
Dar ne vėlu registruotis Kunigų metų uždarymui
Popiežius sekmadienio vidudienį: Pašaukimus ugdo malda ir liudijimas
Jungtinė Karalystė atsiprašė dėl „kvailo dokumento“
Paskirtas naujas Popiežiškojo Grigaliaus universiteto rektorius
Internetinė svetainė pašaukimams
Nauji pašaukimai kunigystei - šeimų ir bažnyčios bendradarbiavimo vaisius
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt