Liuteronų ir katalikų ekumeninė malda ir broliškas apsikabinimas Lundo katedroje
Bendros ekumeninės pamaldos. Kodėl Lundo katedroje?
Pranciškus papasakojo su kokiu nusiteikimu keliauja į Reformos jubiliejų
Popiežius: Pašvęstieji – brangi dovana Bažnyčiai
Popiežiaus homilija. Bažnyčios pamatas – Jėzaus malda už ją
Popiežius: Negalima nepaisyti vyro ir moters savitumo
„Mortos grupės“ susitikimas Vatikane. Arkivyskupo G. Grušo interviu
Popiežiaus homilija. Matydamas ką žmonės daro, Dievas verkia
2017-ieji Irake – Taikos metai
Baigėsi Šventojo Sosto ir Vietnamo atstovų susitikimas
Popiežiaus bendroji audiencija. „Nebūkime abejingi migrantams, neužsidarykime savyje“
Instrukcija dėl palaikų kremavimo
Popiežius: Klausydami Šventosios Dvasios kuriame Dievo karalystę
Popiežius jėzuitams: gerą naujieną skelbkime linksmi
Popiežius: Griežtieji nežino kas yra Dievo vaikų laisvė
Popiežius: Neikime su pasauliu, bet nebūkime pikti ar agresyvūs
Šventasis Tėvas prašo melstis už Iraką
Gailestingumo metų audiencija. Nerėkime, dialoguokime
Popiežius Pranciškus priminė savo pirmtaką šv. Joną Paulių II
Popiežius Pranciškus: Tikrasis turtas yra mus išlaisvinanti Dievo meilė
Chorų Jubiliejus Romoje
Popiežiaus homilija. Pažinti Kristų maldoje ir adoravime
Popiežius priėmė Burkina Faso prezidentą
Popiežius augustinams: gailestingumas ugdo brolišką meilę
Misijų diena ir šv. Jono Pauliaus II raginimas: „Nebijokite!“
Jėzuitų vyresnysis t. Arturo Sosa: įmanoma sukurti geresnį pasaulį
Turkijoje „dėl grėsmės nacionaliniam saugumui“ represuojama protestantų bendruomenė
Trečiadienio katechezė: kai tarp vargšo ir manęs nėra atstumo
Mosulo užėmimas – ne vien ginklų klausimas
Popiežius: Gerų ganytojų Viešpats neapleidžia
Po dviejų savaičių popiežius Pranciškus lankysis Švedijoje
Inauguruota Mozės šventovė ant Nebo kalno Jordanijoje
Bažnyčios ir valstybės santykiai Rusijoje. Vyskupų būgštavimai
Popiežius priėmė Argentinos vyskupus ir Slovėnijos prezidentą
Popiežius Pranciškus paskelbė septynis naujus šventuosius
Popiežius seneliams: Bažnyčia jus myli, jus gerbia, jums yra dėkinga
Gailestingumo penktadienis. Popiežiaus vizitas SOS vaikų kaime
Popiežius Pranciškus: neleiskime kūrinijos turtus paversti galingųjų paveldu
Popiežiaus homilija: Saugokimės veidmainystės raugo
Popiežiaus auka skubiems gelbėjimo darbams Haityje
Naujas jėzuitų vadovas – t. Arturo Sosa SJ iš Venesuelos
Popiežius: Dėkojame Dievui, kad liuteronai ir katalikai eina bendrystės keliu
Popiežiaus žinia 2017 m. Pasaulinės migrantų dienos proga
Popiežius: Krikščionis nestovi vietoje, eina pirmyn, daro gera
Pranciškus: Eikime ne su mano Jėzumi prieš tavo, o su mūsų Jėzumi
Popiežius: Tikėjimas tai ne „grimas“, bet nuolankus sekimas Jėzumi
Diena prieš mirties bausmę. Popiežiaus žinutė
Popiežius paragino palotinus pagal steigėjo charizmą gaivinti tikėjimą
Popiežius Pranciškus paskirs septyniolika naujų kardinolų
Popiežius prašo solidarios pasaulio pagalbos Haičiui
Marijos jubiliejaus Mišios: sugrįžkime padėkoti
Popiežiaus Pranciškaus meditacija Marijos jubiliejaus vigilijoje
Vyskupų sinodo tema: „Jaunimas, tikėjimas, pašaukimas“
Popiežius priėmė anglikonų primą ir vyskupus
Popiežius: saugokimės ideologijų kerų; klausykime Šventosios Dvasios
Anglikonų ir katalikų dialogo penkiasdešimtosios metinės. Ekumeniniai Mišparai
Bendras popiežiaus Pranciškaus ir anglikonų primo J. Welby pareiškimas
Pranciškus: sportas tetampa vis plačiau prieinamas
Popiežius Pranciškus priėmė JTO Generalinį sekretorių
Bendroji audiencija. Popiežius kalbėjo apie kelionę į Kaukazą
Popiežius žydų švenčių proga pasveikino Romos ir pasaulio bendruomenes
Popiežius aplankė žemės drebėjimo sugriautus miestelius
Popiežiaus spaudos konferencija lėktuve
Popiežius Baku mečetėje: Religijos tetampa taikos aušromis ir keliais į susitaikinimą
Popiežius Azerbaidžanui linkėjo skirtumų harmonijos ir taikos su kitais
Popiežius aukojo Mišias mažai Azerbaidžano katalikų bendruomenei
Pranciškus Gruzijoje: gera, kur broliai gyvena vienybėje!
Popiežius: „Karitatyvinės iniciatyvos - brandus Bažnyčios vaisius“
Valstybės sekretoriaus laiškas „Cor Unum“ pasitarimo dalyviams
Popiežius susitiko su sirams ir irakiečiams padedančių labdaros organizacijų atstovais
Popiežiaus katechezė: atleidimas ant kryžiaus
Popiežius Pranciškus atnaujino prašymą dėl Alepo
Popiežius susitiko su Pasaulinės žydų tarybos atstovais
Popiežiaus homilija: Malda - pirmas atsakas į sielvartą
Popiežius priėmė Kongo Demokratinės Respublikos prezidentą
Popiežiaus raginimas: su nauju palaimintuoju liudyti meilę ir viltį per sunkumus
Popiežius katechetams: Skelbkite Viešpatį savo gyvenimu
Popiežius žuvusiųjų Nicoje artimiesiems: Į velnio puolimus atsakykime Dievo darbais
Popiežius: laicistinė kultūra tenepašalina seserų iš ligoninių
Popiežius: žurnalistai - laisvos ir pliuralistinės visuomenės pamatas
Popiežiaus homilija. Godumas, tuštybė, išdidumas – viso blogio šaknys
Popiežiaus bendroji audiencija. Būkime gailestingi kaip Tėvas
Asyžiaus taikos žinia: Kare pralaimi visi, taip pat nugalėtojai
Religijų lyderių pasisakymai Asyžiuje: būti skirtingais, būti draugais
Meksikoje nužudyti du kunigai. Popiežiaus užuojauta
Popiežius Pranciškus Asyžiuje. „Pasaulis tetampa tautų šeima“
Popiežius Asyžiuje. Ekumeninė meditacija
Pranciškus: pasaulyje karas, pasaulis kenčia; neužsikimškime ausų kenčiančių šauksmui
Popiežiaus homilija: Neslėpkime šviesos, kurią gavome iš Dievo
Popiežius: Šiandien labiau nei bet kada reikia taikos
Popiežius sekmadienio vidudienį: Visada rinkimės sąžiningumą
Popiežius Šventojo Sosto atstovams: „Ateitis mūsų, nes priklauso Kristui“
Džiaugiuosi, išgirdęs apie nukautą ekstremistą?
Patriarchas Baltramiejus: taika yra žmogiškas pasirinkimas
Popiežiaus paraginimas Europos episkopatui: reikia naujo europinio humanizmo
Popiežius: Gailestingume telpa viskas, ką Dievas dovanoja pasauliui
Mirė garsus egzorcistas Gabrielius Amorth
Elizabetos Sanna beatifikacija: pasišventusi apaštalė
Popiežius Šventojo Sosto atstovams: „Ateitis mūsų, nes priklauso Kristui“
Pranciškaus audiencija buvusiems jėzuitų mokiniams: migracija ir drąsa
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt