Pristatytas Popiežiškasis žinynas 2010
Sekmadienį prasideda popiežiaus Gavėnios rekolekcijos. Atšauktos visos audiencijos
Australijos anglikonų grupė pereis į katalikų Bažnyčią pagal „Anglicanorum Coetibus“ konstitucijos nuostatas
Patriarcho Baltramiejaus Gavėnios sveikinimas
Bendroji trečiadienio audiencija.Gavėnia ir atsivertimas
Baigėsi Airijos vyskupų susitikimas su popiežiumi ir Romos Kurijos vadovais
Paskelbta popiežiaus žinia pašaukimų dienai. Kunigų liudijimo svarba.
45-tosios vysk. Prano Brazio MIC koncekravimo metinės
Paskelbta popiežiaus žinia pašaukimų dienai. Kunigų liudijimo svarba
Popiežius sekmadienio vidudienį: Dievo teisingumas yra!
Ekumeninio simpoziumo „Vaisių rinkimas“ komunikatas
Benediktas XVI Popiežiškosios gyvybės akademijos nariams: prigimtinis įstatymas – žmogaus orumo pagrindas
Prahos arkivyskupijoje paskirtas kardinolo Vlko įpėdinis
COMECE ir Europos Caritas kviečia vyskupus sekti Popiežiaus pavyzdžiu
Taikos ir teisingumo komisijos ragina kovoti su skurdu ir socialine atskirtimi
Benediktas XVI apsilankė Romos kunigų seminarijoje
Arkivyskupas Williams: Religinių bendruomenių laisvė
„Etiškos“ kamieninės ląstelės iš vaisiaus vandenų
Caritas pristato Haičiui suteiktos pagalbos mastus
Popiežius aukojo Mišias Lurdo Dievo Motinos šventovės ir Pasaulinės ligonių dienos proga
Vasario 11 d. - Vatikano nacionalinė šventė
Paskelbta popiežiaus žinia šių metų Gavėniai
Popiežiaus bendroji audiencija. Katechezė apie šv. Dominyką
Popiežius vienuoliams: kas sugeba labiau priartėti prie Dievo, tas ir kitiems duoda patrauklesnį šventumo siekimo pavyzdį.
Popiežius sekmadienio vidudienį: Meilė turi būti tikinčio žmogaus veikimo „stilius“
Žinia 57 Pasaulinei raupsuotųjų dienai: 210 tūkstančių naujų užsikrėtimo atvejų 2009 metais
Popiežius paminėjo Holokausto atminimo dieną
Popiežiaus žinia Pasaulinei visuomenės komunikavimo dienai: „Kunigas ir sielovada skaitmeninės komunikacijos pasaulyje“.
Popiežius vadovavo maldų už krikščionių vienybę savaitės pabaigos mišparams
Haičio tragedija. Popiežiaus ir Valstybės sekretoriaus laiškai. Dvasinis Benedikto XVI dalyvavimas Haičio sostinės katalikų arkivyskupo laidotuvėse.
Naujas Europos vyskupų raginimas nenutraukti paramos Haičiui
Popiežius Benediktas XVI patvirtino pareigose savo Valstybės sekretorių
Bendrosios audiencijos dalyviams popiežius kalbėjo apie krikščionių vienybę
Vatikane vėl buvo susirinkusi komisija, sprendžianti lefebristų likimą
Popiežius Benediktas XVI priėmė Suomių ekumeninę delegaciją
Šventasis Tėvas paskyrė naują Briuselio arkivyskupą
Popiežius aplankė Romos sinagogą
Žydų ir katalikų Bažnyčios santykių puoselėjimas yra nesustabdomas
Maskvos Patriarchas stiprins misijas Sibire bei Europoje
Popiežius Benediktas XVI sekmadienio popietę lankysis Romos žydų bendruomenės Didžiojoje sinagogoje.
Popiežius susitiko su Tikėjimo mokymo kongregacija
Popiežius Romos vietinei valdžiai: svarbiausias tikslas turi būti visuotinės gerovės siekimas
Popiežius meldžiasi už Haityje nuo galingo žemės drebėjimo nukentėjusius žmones ir ragina visus pasaulyje dosniai jiems padėti
Popiežiaus katechezė apie viduramžiškos Bažnyčios reformuotojus – elgetaujančius ordinus
Šventasis Sostas ir tarptautinė bendruomenė
Popiežius sekmadienio vidudienį: Reikia žiūrėti žmogui į veidą ir atpažinti jame asmenį, kurį Dievas myli taip, kaip myli mane.
Sekmadienio rytą popiežius pakrikštijo 14 vaikų
Artėja maldų už krikščionių vienybę savaitė
Naujametinis Popiežiaus susitikimas su diplomatiniu korpusu
Popiežiaus sausio mėnesio maldos intencijos skirtos krikščionių vienybei ir jaunimo santykiui su šiuolaikinėmis komunikacijos technologijomis
Katalikiška spauda apie popiežiaus vizitą Didžiojoje Britanijoje
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį: Mūsų viltys remiasi ne prognozėmis ir pažadais, bet Dievu
Pirmoji 2010 metų Viešpaties Angelo malda
Marijos Dievo Gimdytojos iškilmė ir Pasaulinė taikos diena. Kas saugo gamtą, ugdo taiką.
Popiežiaus bendroji audiencija. Petras Lombardas savo pavyzdžiu mus ragina skelbti krikščioniškosios doktrinos visumą, vengti tikėjimo tiesų skaidymo.
Įsibėgėja Taizé jaunimo susitikimas Poznanėje. Popiežiaus ir kitų krikščionių lyderių sveikinimai.
Šventosios Šeimos šventė: Popiežiaus kalba maldininkams Romoje ir Madride
Sekmadienį Benediktas XVI lankėsi ir pietavo vargšų valgykloje
Kardinolo Martino komentaras apie Pasaulinės taikos dienos žinią. Kosminė taikos vizija
Artėja naujametinis Taizé susitikimas Poznanėje
Antrosios Kalėdų dienos vidudienio malda. Šv. Stepono liudijimas mums primena į ką reikia sudėti savo viltis, kad gyvenimas būtų prasmingas.
Dar kartą apie incidentą Šv. Petro bazilikoje Kalėdų naktį
Popiežiaus kalėdinė žinia Urbi et Orbi
Kalėdų nakties Mišių homilija. Dievo ženklas mums yra Kūdikis.
Incidentas Šv. Petro bazilikoje Kalėdų naktį
Europos Bažnyčių konferencijos pirmininku išrinktas Prancūzijos metropolitas Emanuelis
Mirė t. Edward Schillebeeckx, OP
Trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams popiežius kalbėjo apie jau priartėjusias Kalėdas
Poleminiai tonai po dekreto dėl Pijaus XII herojiškų dorybių pripažinimo
Paskirti nauji Vyskupų sinodo sekretoriato patarėjai
Šventojo Sosto stebėtojo pasisakymas Kopenhagos konferencijoje dėl klimato
Emanuelis Milingo pašalintas iš dvasininkijos luomo
Susitikęs su Romos Kurijos vadovais popiežius apžvelgė svarbiausius 2009 m. Bažnyčios gyvenimo įvykius
Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį: „Kalėdos tai ne pasaka vaikams, bet Dievo atsakymas į žmonijos dramą“
Oficialiai pripažintos popiežiaus Jono Pauliaus II herojiškos dorybės
Benediktas XVI: Šventieji yra įrodymas, kad Evangelija keičia pasaulį
Popiežius vaikams: Ir mažuosius Jėzus apdovanoja savo didele meile
Popiežiaus vardą ir herbą be leidimo naudoti draudžiama
Šventojo Tėvo mišparai su Romos universitetų studentais ir dėstytojais
Baltarusijos ganytojų vizitas "ad Limina": Popiežiaus kalba ir vyskupų atsiliepimai
Popiežiaus Mišios „Redemptoris Mater“ koplyčioje kardinolo Špidliko gimtadienio proga
Trečiadienio bendrosios audiencijos katechezė apie Joną Solsberietį
Išleistas pirmasis katekizmas vaikams hebraiškai
Didžioji Britanija. Ar religija yra problema?
Pristatyta popiežiaus žinia būsimai Pasaulinei taikos dienai: Jei nori kurti taiką, saugok kūriniją
Popiežius patikslino kelis bažnytinės teisės kanonus
Popiežiaus kalba sekmadieni vidudienį: „Džiaukitės... Viešpats yra arti“.
Popiežiui apmaudu, skaudu ir gėda dėl Airijoje kunigų įvykdytų nusikaltimų prieš vaikus
Bendrosios audiencijos metu popiežiaus kalbėjo apie dvyliktojo amžiaus benediktinų abatą Rupertą
Šventasis Sostas ir Rusijos Federacija užmezgė visaverčius diplomatinius santykius
Popiežiaus malda prie Marijos statulos Romos miesto centre. Nekaltai Pradėtoji mums padeda atrasti ir ginti žmogaus asmens gylį.
Publikuota ataskaita apie Bažnyčios socialinę doktriną pasaulyje
Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės vidudienio malda. Ką reiškia šis Marijos titulas?
Sekmadienį Popiežius ragino rinktis saikingą ir atsakingą gyvenimo stilių
Ketvirtadienį prasideda Baltarusijos vyskupų vizitas „ad Limina“
Kopenhagos konferencijoje skambės ir krikščionių balsas
Arkivyskupas Marchetto. Savanorystės pagrindas yra priklausymo vienai žmonių šeimai suvokimas
Šventasis Sostas ir Rusijos Federacija užmegs pilnus diplomatinius santykius
Paskelbta Benedikto XVI žinia ateinančių metų pasaulinei ligonių dienai
Bendrosios audiencijos dalyviams popiežius kalbėjo apie Vilhelmą iš Saint-Thierry
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt