Popiežius sekmadienio vidudienį: Visada rinkimės sąžiningumą
Popiežius Šventojo Sosto atstovams: „Ateitis mūsų, nes priklauso Kristui“
Džiaugiuosi, išgirdęs apie nukautą ekstremistą?
Patriarchas Baltramiejus: taika yra žmogiškas pasirinkimas
Popiežiaus paraginimas Europos episkopatui: reikia naujo europinio humanizmo
Popiežius: Gailestingume telpa viskas, ką Dievas dovanoja pasauliui
Mirė garsus egzorcistas Gabrielius Amorth
Elizabetos Sanna beatifikacija: pasišventusi apaštalė
Popiežius Šventojo Sosto atstovams: „Ateitis mūsų, nes priklauso Kristui“
Pranciškaus audiencija buvusiems jėzuitų mokiniams: migracija ir drąsa
Popiežiaus Pranciškaus prašymu rugsėjo 20 dieną visi kviečiami jungtis su juo, meldžiantis už taiką: parapijose, bendruomenėse ar pavieniui
Popiežius priėmė metropolitą Hilarioną, Bolivijos ambasadorių ir Abu Dabio princą
Pranciškus Biblijos draugijai: užkrėsti artimą Dievo vaikų orumu
Popiežius: Bjauru kai ganytojai tampa kunigaikščiais
„Paskutiniai pokalbiai“ su popiežiumi emeritu
Popiežius aukos Mišias už kun. Jacques’ą Hamelį
Popiežiaus homilija: Nebūkime abejingi kenčiančiam žmogui
Artėja dvi popiežiaus kelionės
Kazachstane paskelbtas naujas palaimintasis
Popiežiaus homilija: Būkime vieningi švęsdami Eucharistiją
Pranciškus naujiems vyskupams: evangelizavimas – jūsų privilegija ir atsakomybė
Popiežius: Kiek daug iliuzijų sukurta laisvės pretekstu
Popiežiaus homilija. Taika širdyje – taika pasaulyje
Popiežius priėmė benediktinų abatus
Popiežiaus: „Tikintis žmogus nestovi nuleidęs rankas“
Popiežius sveikina ekumeninio susitikimo Bose vienuolyne dalyvius
Pranciškaus katechezė: tegu Jėzaus gailestingumas mūsų netrikdo
Jordanija: Bažnyčių vadovų susitikimas dėl Artimųjų Rytų krikščionių
Pranciškus: Eucharistija – Dievo gailestingumo sakramentas. Adoruokime Jį!
Šventojo Tėvo maldos intencija rugsėjo mėnesiui
Pirmas šv. Kalkutos Teresės liturginis minėjimas
Kalkutos Motina Teresė paskelbta šventąja
XX Renovabis kongresas Freisinge
Maldos diena už rūpinimąsi kūrinija. Mišparai Šv. Petro bazilikoje
Popiežiaus Pranciškus: Darydami žalą gamtai, darome žalą ir žmonėms
Patriarcho Baltramiejaus žinia Kūrinijos dienai: gamta ir kultūra ne priešai
Įkurta nauja Romos kurijos institucija
Popiežius kardiologų kongrese: kovokime, kad nebūtų „išmestų“ iš gyvenimo
Popiežiaus bendroji audiencija. Jėzus vaduoja atstumtuosius
Rūpinimosi Kūrinija diena: bendra krikščioniškų Bažnyčių malda
Pranciškaus ir Baltramiejaus sveikinimai katalikų ir ortodoksų simpoziumui
Popiežius Pranciškus priėmė „Facebook“ steigėją
Popiežius nori apsilankyti žemės drebėjimo nuniokotoje zonoje
Mantas Adomėnas: ką galime padaryti dėl rytų krikščionių?
Popiežius meldėsi su klauzūros vienuolėmis už žemės drebėjimo Italijoje aukas
JAV nužudytos dvi vienuolės, o Nigerijoje vienas seminaristas
Izraelio krikščioniškos mokyklos tarp geriausiųjų
Žemės drebėjimas Italijoje. Norčios benediktinai persikėlė į Romą.
Popiežiaus emerito Benedikto XVI biografija ir atsistatydinimo aplinkybės
Svarbus Savanorių jubiliejaus programos pakeitimas
Pranciškus: gailestingumas nėra idėja ar mada, bet Dievo prisilietimas
Beatifikacija Argentinoje: Dvasinio atsinaujinimo apaštalė paskelbta palaimintąja
„Neprievarta: politikos už taiką stilius“: būsima popiežiaus žinia taikai
Iš popiežiaus Pranciškaus pokalbio su lenkų jėzuitais
Atgailaujantis džihadistas teisiamas dėl kultūrinio paveldo sunaikinimo
Paulius VI ir Motina Teresė
Didysis ajatola iš Irano ir Maroko karalius pasmerkė ekstremizmą
UNICEF. Visi jaunesni nei penkerių metų sirų vaikai matė tik karą
Kardinolas Parolin apie Dievo tarną Joną Paulių I ir dabartinę Šventojo Sosto diplomatiją
Žemės drebėjimą Italijoje išgyvenusi vienuolė: nebuvau šventesnė už kitas
Bendroji audiencija. Malda už žemės drebėjimo aukas
Gedulas Italijoje. Vyskupų ir merų liudijimai
Popiežius meldžia taikos Ukrainai
Per 14 milijonų Šventųjų metų piligrimų Romoje
Popiežius sekmadienio vidudienį: Vartai siauri, bet plačiai atverti
Popiežiaus sveikinimas Italijos valdiečiams ir metodistams
Motinos Teresės kanonizacijos iškilmių programa
Popiežius dalyvaus maldos už taiką susitikime Asyžiuje
Prancūzijos prezidentas: kunigo nužudymas yra pasikėsinimas į pasaulietiškumą
Trečiadienio bendroji audiencija. Gailestingumas kuria bendrystę
Rugsėjo 1-oji – Pasaulinė maldos už rūpinimąsi kūrinija diena
Popiežiaus sveikinimai jaunimo susitikimui pietų Italijoje
Vysk. K. J. Farrell: Mano programa – Amoris laetitia
Popiežius įsteigė Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasteriją
DoCat programa ir elektroninė knyga – popiežiaus kvietimas veikti
Artėja Šiluvos Marijos koplyčios Vašingtono bazilikoje jubiliejus
Paskirtas naujas nuncijus Lenkijoje
Pranciškus: Žolinės šventė mums leidžia pažvelgti į dangų
Popiežius Pranciškus: Kokia mano širdis? Užsidegusi ar šalta?
Ketinama pradėti nužudyto kunigo beatifikacijos bylą
Trečiadienį popiežius priims Prancūzijos prezidentą
Keli faktai apie musulmonus Europoje
„Comunione e Liberazione“ susitikime bus kalbama apie krikščionių persekiojimus
Žolinė. Istorija ir liaudies tradicijos
Popiežius aplankė iš prekiautojų žmonėmis išvaduotas moteris
Popiežius pietavo su sirais pabėgėliais
Popiežiaus Pranciškaus iškyla už Romos vyskupijos ribų
Bendroji audiencija. Gailestinga širdis ir gailestingos rankos
Romą aplankė 13 milijonų Gailestingumo metų piligrimų
Šiemetiniame Ratzingerio mokinių susitikime bus kalbama apie Europą
Popiežius pasmerkė daug gyvybių ir kraujo pareikalavusią ataką Pakistane
Popiežiaus parama sausros ištiktam Lesotui. Badas kankina per pusę milijono gyventojų.
Erbilio pabėgėlių stovykloje įšventinti trys nauji kunigai
Tęsiasi nežinia dėl Jemene pagrobto saleziečių kunigo. Raginimas melstis ir neprarasti vilties
Bažnyčios valdymas turi būti sklandus ir sielovadiškas
Popiežius Porciunkulėje: Prašykime atleidimo ir atleiskime
Popiežiaus audiencija dominikonams
Bendroji audiencija. Popiežius kalbėjo apie kelionę į Lenkiją ir dalyvavimą PJD
Popiežiaus maldos intencija rugpjūčio mėnesiui
Mirė kard. Franciszek Macharski
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt