Vilniuje – Lietuvos globėjo šv. Kazimiero atlaidų savaitė
Vyskupų laiškas Maldos už lietuvius pasaulyje dienai
Europos Caritas ragina nemažinti paramos Ukrainai: pagalbos reikia milijonams
Po vienu stogu – 4 karo pabėgėlių kartos: kaip promočiutė Nadia tapo Carito savanore
Karitiečių įvertinimas – pasitikėjimo išraiška visam Caritui, prieš 35 m. atkurtam Lietuvoje
Valstybės atkūrimo šventėje – padėka Dievui su Kauno miesto gyventojais bei kariuomene
Vasario 16-osios Mišių už Tėvynę homilija, sakyta arkivyskupo Gintaro GRUŠO
Vasario 16-ąją – garbingi valstybiniai apdovanojimai Carito žmonėms
Vasario 13-oji Šiluvoje – keliaujant į Gavėnią ir Valstybės atkūrimo šventę
Prezidentas G. Nausėda neabejoja Šiluvos šventovės svarba Lietuvai
Esame tiek civilizuoti, kiek suprantame prekybos žmonėmis problemą: Carito renginio atgarsiai
Minint prekybos žmonėmis aukas – Carito kvietimas pažvelgtį į moderniąją vergiją
Reaguojant į žurnalistinį tyrimą „Neleisk mūsų gundyti“
Caritas: Nuo 15-os išnaudotos lietuvės gelbėjimo istorija – grėsė 8 metai nelaisvės
Sinodinis vyskupų susitikimas Telšiuose
Atsinaujinimo diena Kaune – apie viltį Jėzuje ir mokinystę šių dienų iššūkiuose
Telšių vyskupijos kurijos informuoja: Dėl klaidinančios informacijos apie Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją
Vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS pamokslas pal. Jurgio Matulaičio gimimo dangui minėjime Marijampolės bazilikoje
Marijampolėje vyko palaimintojo Jurgio Matulaičio liturginis minėjmas
Vyskupas Algirdas JUREVIČIUS. „Pamąstymai dėl Fiducia supplicans“
Kauno arkivyskupo Kęstučio KĖVALO homilija šv. Mišiose Vilniaus arkikatedroje minint 1863 m. sukilimo 160-ąsias metines
Kaišiadorių katedroje lankėsi Lietuvos Respublikos Prezidentas
Kauno krikščioniškos bendruomenės ekumeninėje maldoje: apmąstant evangelinį gailestingumo žvilgsnį į kitą
LVK plenarinis posėdis (2024 m. sausio 16 d.)
Šiauliuose vyko vyskupijos Šeimų šventė „Plačiai atverkite Kristui duris“ (fotoreportažas)
Apaštalinio Nuncijaus arkivyskupo dr. Petar Antun RAJIČ homilija Šeimų šventėje Šiauliuose
Sausio 13-osios malda Šiluvoje stiprinant patikėjimą, jog Dievas niekada neapleidžia
Kaune vyko Lietuvos katalikiškojo ugdymo asociacijos susitikimas
Pristatyta Patyrusių išnaudojimą Vilniaus arkivyskupijoje išklausymo tarnystė
Į 2024-uosius – su mintimis apie pilnatvišką laiką, kalbėjimą bei susikalbėjimą, apie apgintą tikėjimą ir dorybes
Būti vargstančiųjų balsu ar atsisakyti šios Carito misijos, nes „geri darbai daromi tyliai“?
Žemaičių Kalvarijoje melsta apsaugos nuo drakono
Kardinolo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ žodis Šventosios Šeimos sekmadieniui
Kalėdų iškilmės Kauno arkikatedroje garbinant Dievą, įžengusį į mūsų tarpą
Vyskupo Dariaus TRIJONIO homilija šv. Kalėdų rytą
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO homilija Piemenėlių šv. Mišiose
Kalėdų naktis Kauno arkikatedroje garbinant Dievą, įžengusį į mūsų tarpą
Šventos Kalėdos – mums duodamas Viešpaties ženklas
Arkivyskupas Gintaras GRUŠAS apie deklaraciją „Fiducia supplicans dėl palaiminimų pastoracinės reikšmės“
Arkivyskupo Kęstučio KĖVALO žodis Adventui – pilnatvės ir prasmės ilgesio laikui
Vargstantieji – sinodinės Bažnyčios centre
Vyskupo Jono BORUTOS SJ mirties metinių minėjimas Telšiuose
Šiluva tapo šventiniu miesteliu ir kviečia apsilankyti
Marijos diena Šiluvoje priminė: Dievas visada laukia žmogaus
PASKELBTA LT: Vyskupų sinodo XVI eilinės generalinės asamblėjos pirmosios sesijos (2023 m. spalio 4–29 d.) apibendrinamoji ataskaita SINODINĖ BAŽNYČIA MISIJOJE
Vilniuje paminėtas šv. Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje 30-metis
Kard. Stanisław Dziwisz vaizdo sveikinimas prisimenant Šv. Jono Pauliaus II vizitą Lietuvoje
Vilniuje paminėtas Dievo tarnas Vincentas Borisevičius
Kardinolo Audrio Juozo BAČKIO homilija minint šv. Jono Pauliaus II vizito 30-metį
Caritas ir „Maxima“ kvies prisidėti prie gerumo darbų
Oficialu: Lietuvoje pradeda veikti Jaunasis Caritas!
LVK plenarinis posėdis (2023 m. lapkričio 20–22 d.)
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Aušros Vartų atlaiduose
Nemokamos teisinės konsultacijos – Lietuvos advokatūros ir Carito dovana prieš šventes (prasidėjo registracija)
Į kelionę po Lietuvą Caritas išlydi 80 tūkst. gerumo žvakelių
Arkivysk. Gintaro GRUŠO homilija Aušros Vartų atlaiduose, meldžiantis už kunigus ir pašvęstojo gyvenimo narius
Kauno arkivyskupo Kęstučio KĖVALO homilija Šiluvoje švenčiant Marijos dieną
Kaune vyks pirmasis Lietuvoje jaunųjų Carito savanorių sąskrydis
Artėjant Vargstančiųjų dienai Caritas kviečia įsiklausyti į Šventojo Tėvo žodžius
Arkivyskupo Kęstučio KĖVALO homilija švenčiant kardinolo Sigito Tamkevičiaus Padėkos šv. Mišias
Padėkos šv. Mišios Kauno arkikatedroje: brolių vyskupų malda ir sveikinimai kardinolui Sigitui TAMKEVIČIUI
Vyskupo Jono IVANAUSKO homilija Kauno arkikatedroje švenčiant kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ gimimo 85-metį
Arkiv. Gintaro GRUŽO homilija Antakalnio kapinėse Mirusiųjų minėjimo dieną
Kardinolui Sigitui Tamkevičiui SJ lapkričio 7-ąją sukanka 85-eri!
Spalio 27-ąją, penktadienį, PASNINKO ir MALDOS diena. Kauno arkivyskupas kviečia atsiliepti į popiežiaus raginimą prašyti taikos pasauliui
Azijos katalikai misionieriai Kaune: prašykite tikėjimo ir būsite išgydyti
Vyskupų sinodo XVI eilinė generalinė asamblėja. Arkivyskupo Gintaro GRUŠO homilija Šv. Petro bazilikoje
Prienuose vyko Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikai ir Prienų parapijos jaunųjų Laisvės kovų dalyvių veiklai prisiminti skirtas renginys „Praeitis liudija”
Lapkritį į Vilnių kviečia Aušros Vartų atlaidai
Spalio 18-ąją – ES kovos su prekyba žmonėmis dieną – aukų istorijos, kaip įkliuvo į spąstus
Marijos dieną – Šiluvos piligrimams skirtas misionieriškas padrąsinimas
Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčios vadovo arkivyskupo Sviatoslavo ŠEVČIUKO pamokslas Vilniuje
Minint Šv. Juozapato metus Didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas lankėsi Vilniuje
Ukrainos graikų katalikų didysis arkivyskupas lankėsi Lietuvoje
Telšiuose įvyko Lietuvos ir Lenkijos vyskupų konferencijų atstovų susitikimas
Tarp „laisvės“ bėgti ar pasilikti: ukrainiečių mamų patirtys Lietuvoje
Padėkos diena Šiluvoje – už malones keliavusiems į atlaidus bei čia tarnavusiems
Lietuvos vaikų ir moksleivių piligrimystė Šiluvoje – gyvoje istorijos pažinimo vietoje
Malda Šilinėse už kunigus ir pašvęstuosius: kad tarnautų žmonėms likdami Dievo akivaizdoje
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Vidaus reikalų ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos
Pradėta prekyba kolekcine moneta, skirta Lietuvos Katalikų Bažnyčios vaidmeniui neginkluotame pasipriešinime
Malda Šiluvoje su Lietuvos kariuomene – už visus kuriančius ir saugančius taiką, ypač taiką Ukrainoje
Caritas dėkoja už aukas Ukrainai, lėšas namų atstatymui rinks iki 100 tūkst. eurų
Šiluvoje palaiminti tarnaujantieji teisingumui ir žmonėms
Apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Petaro Antuno RAJIČIAUS homilija didžiuosiuose Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaiduose Šiluvoje
Šilinių sekmadienį – Bažnyčios dienos džiaugsmas
Lietuvos jaunimo piligrimystė Šiluvoje – senelių ir tėvų „tikėjimo tėviškėje“
Dievo Motiną sveikina kaimyninių šalių piligrimai: brolių latvių, lenkų malda Šiluvoje
Šeimų Šilinės: „Atsiliepiame į Dievo svajonę čia garbinti Jo Sūnų.“
Švč. Mergelės Marijos Gimimo iškilmė Šiluvoje – su ligoniais ir jiems tarnaujančiais: „Marija moko nebijoti savo silpnumo.“
ŠILINIŲ pradžios vigilija priminė šv. Jono Pauliaus II maldą ir priesakus Šiluvoje 1993-iųjų rugsėjo 7 d.
Arkivyskupo Kęstučio KĖVALO pranešimas „Ideologinė kolonizacija ir religijos laisvė“ konferencijoje Šiluvoje
Nacionalinė mokslinė konferencija Šiluvoje apmąstė religijos, sąžinės, žodžio laisvę ir ribas Šiluvos deklaracijos kontekste
Konferencija ŠILUVOJE „Religijos, sąžinės, žodžio laisvė ir jos ribos: Šiluvos deklaraciją apmąstant“ (tiesioginė transliacija)
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO sveikinimo žodis konferencijoje „Religijos, sąžinės, žodžio laisvė ir jos ribos: Šiluvos deklaraciją apmąstant“ Šiluvoje
ŠILINĖS. Kultūriniai renginiai atlaidų programoje (koncertai, knygų pristatymai etc.)
Kauno arkivyskupo Kęstučio KĖVALO kvietimas į Šilines: „Tebūna mūsų Tėvynė suvienyta šio nuostabaus įvykio.“ (vaizdo žinia)
Artėjant didiesiems atlaidams Šiluvoje. Kauno arkivyskupo Kęstučio KĖVALO žodis „Marija – vilties ir paguodos ženklas keliaujančiai Tautai“
Rugsėjo 7–15 d. Lietuvos piligrimų keliai ves į Šiluvą, kurią prieš 30 metų aplankė ir didysis Kristaus piligrimas – šv. Jonas Paulius II
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, atlaiduose
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt