Pal J. Matulaičio įkvėpti: Carito diena Marijampolėje – padėka už 35 metus kartu
Pagrindinė palaimintojo arkivyskupo JURGIO MATULAIČIO MIC atlaidų diena
Kardinolo Sigito Tamkevičiaus SJ homilija švenčiant liepos 13-osios Marijos dieną Šiluvoje
ŽK: Laiko pilnatvė
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas LR Prezidento Inauguracijos šv. Mišiose
LVK pirmininko arkivyskupo Gintaro GRUŠO invokacija Lietuvos Respublikos Prezidento inauguracijos posėdyje
ŽK:Priešpaskutinę atlaidų dieną atsivėrė smegduobė
ŽK:Saulėtą Kunigų dieną – perlų liūtis
ŽK Tėvynės gynėjų diena: Atlaiduose – taktinės pratybos: stovėti ant abiejų kojų
ŽK: Karas ir taika
Marijampolėje prasidėjo palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio MIC paskelbimo palaimintuoju minėjimas ir atlaidai
ŽK Jaunimo Kalvarija
ŽK Šeimų diena: Akmenų lietaus debesis Šventovės neužtemdė
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Valstybės dienos šv. Mišiose
ŽK Lietuvos ir jaunimo diena: Nėra netinkamo laiko sodinti gyvenimą
Už nuopelnus Lietuvai Carito vadovėms įteikti garbingi valstybiniai apdovanojimai
ŽK Teisėsaugos diena: Vietoje saugaus godumo – kvietimas įsimylėti
ŽK Katechetų diena: Atskleidė ištuštėjusių Palangos paplūdimių paslaptį
ŽK Maldos grupių diena: Mokėsi kovoti su asilais
Malda už lietuvius pasaulyje Vilniaus arkikatedroje
CARITAS: Pusšimčiu metų aplenkęs II Vatikano susirinkimą: ko palaimintasis Jurgis imtųsi šiandienos Lietuvoje?
ŽK Žmonių brolybės diena: Vyskupas parodė brangiausią vizitinę kortelę
Su naujais ženklais startavo didžiausia Žemaitijoje dvasinė fiesta
Vyskupo koadjutoriaus Dariaus TRIJONIO sutikimas Šiaulių vyskupijoje
Arkivyskupo Liongino VIRBALO pamokslas šv. Mišiose už Pasaulio lietuvius
Išrinkta nauja Lietuvos moterų vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų konferencijos vadovybė
Vyrų patirtys jiems skirtoje konferencijoje apie autoriteto galią
Arkivyskupo Liongino VIRBALO SJ homilija minint t. Jono Lauriūno SJ šimtąsias gimimo metines
Arkivyskupo Kęstučio KĖVALO homilija švenčiant Jono Krikštytojo Gimimo iškilmę Kauno arkikatedroje bazilikoje
Šventasis Tėvas Pranciškus Apaštaliniu nuncijumi Lietuvai paskyrė Jo Ekscelenciją titulinį Urbisaglia arkivyskupą Georgą GÄNSWEINĄ
Vyskupas Darius TRIJONIS šv. Mišiose dėkojo už tarnystę Vilniaus arkivyskupijoje
Birželio 29 d. vyskupas koadjutorius Darius TRIJONIS iškilmingai pradeda savo tarnystę Šiaulių vyskupijoje
Palaimintojo Teofiliaus liturginis minėjimas Kaišiadorių katedroje
Birželio 13-oji Šiluvoje – raginant melstis už kunigus ir brandinti širdies atsaką į Viešpaties pašaukimą
Vyskupas Darius TRIJONIS paskirtas Šiaulių vyskupijos koadjutoriumi
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO homilija Devintinių Mišiose
Piligriminis žygis į Kryžių kalną minint Tarptautinę vaikų gynimo dieną
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Sekminių Mišiose
LVK posėdis (2024 m. gegužės 14–16 d.)
SINODINIS KELIAS LIETUVOJE. Paskelbtas ANTROJO ETAPO ĮŽVALGŲ APIBENDRINIMAS
Caritas iš arčiau: pokalbis su ilgus metus parapijos vaikų gerovei tarnaujančia Elena Antanavičiene
Gegužės 13-oji Šiluvoje: apmąstant gyvybės ir motinystės šventumą
Palaimintojo Mykolo Giedraičio gimimo 600 metų sukaktis – 2025 metais
Vyskupo Jono IVANAUSKO homilija, minint pal. Mykolą Giedraitį Videniškiuose
Nuncijaus arkivyskupo Petar Antun RAJIČ homilija, baigiant tarnystę Baltijos šalyse
Nauja internetinė svetainė, skirta Palaimintajam Mykolui Giedraičiui
Klaipėdoje Dievo garbei dedikuota Šv. Juozapo Darbininko bažnyčia ir naujai įrengtas altorius
Užbaigiant simpoziumą Kaune – pašvęstųjų maldos liudijimas arkikatedroje bazilikoje
Gegužės 5 d. Vilniaus arkikatedroje nuncijus arkivyskupas Petar Antun Rajič vadovaus šv. Mišioms, baigdamas tarnystę Baltijos šalyse
Balandžio 20 d. Vilniaus arkikatedroje arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas suteiks kunigystės šventimus keturiems arkivyskupijos diakonams
Lietuvos vyskupų laiškas, kviečiantis į rinkimus
Apaštalinio nuncijaus arkivyskupo Petaro Antuno RAJIČIAUS homilija Padėkos šv. Mišiose Kauno arkikatedroje bazilikoje
Prasidedant Lietuvos Carito paramos Ukrainai akcijai – jautri Volodymyro iš Ukrainos Carito padėka
III Velykų sekmadienis – su padėka už apaštališkojo nuncijaus misiją Lietuvoje bei rinkliava broliams ir seserims Ukrainoje
Balandžio 13-oji Šiluvoje – su katecheze maldos tema šiais Maldos metais bei artėjant 2025 m. Jubiliejui
Vilniuje įamžintas kunigo Alfonso Lipniūno atminimas
Šį sekmadienį visose Lietuvos bažnyčiose bus renkama rinkliava Ukrainai
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO homilija Dievo Gailestingumo sekmadienį
Kardinolo Sigito TAMKEVIČIAUS SJ homilija išlydint į Tėvo namus seserį Nijolę Sadūnaitę
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Dievo Gailestingumo šventovėje
Palydint AA ses. Nijolę SADŪNAITĘ: vietoje gėlių – auka Carito valgyklai ar stokojančiai šeimai
Arkivyskupo Kęstučio KĖVALO homilija šv. Velykų sekmadienį
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO homilija Velyknakčio Mišiose
Vyskupo Dariaus TRIJONIO homilija Kristaus Kančios pamaldose
Vyskupo Arūno PONIŠKAIČIO pamokslas Paskutinės Vakarienės Mišiose
Penktadienį pradedame melstis Dievo Gailestingumo devyndienį
Arkivyskupo Kęstučio KĖVALO homilija Krizmos Mišiose Kauno arkikatedroje
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Krizmos Mišiose
Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos (COMECE) pareiškimas dėl artėjančių Europos Parlamento rinkimų Už atsakingą balsavimą rinkimuose puoselėjant krikščioniškąsias vertybes ir Europos projektą
PER DIDŽIĄJĄ SAVAITĘ – LINK ŠVENTŲJŲ VELYKŲ. Visi kviečiami būti šios tikėjimo kelionės bendrakeleiviais!
LVK posėdis (2024 m. kovo 14-15 d.)
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO pamokslas Kovo 11-osios proga
Padėkos šv. Mišios Kauno arkikatedroje su jaunaisiais Tėvynės laisvės kūrėjais
Arkivyskupo Kęstučio KĖVALO sveikinimo žodis Kovo 11-osios proga: drąsos, nebijokime!
Arkivysk. Petar Antun RAJIČ pamokslas Šv. Kazimiero atlaiduose
Kaune vyko metinė Lietuvos šeimų centrų konferencija „Šeima – nuo realybės link siekiamybės“
Arkivyskupo Gintaro GRUŠO homilija šv. Mišiose už taiką ir sinodą šv. Kazimiero ataidų metu
Vilniuje paminėta Maldos už lietuvius pasaulyje diena
Arkivyskupo Liongino VIRBALO pamokslas Vilniaus katedroje meldžiantis už pasaulio lietuvius
Alytuje praūžė Jaunimo sielovados forumas
Vilniuje – Lietuvos globėjo šv. Kazimiero atlaidų savaitė
Vyskupų laiškas Maldos už lietuvius pasaulyje dienai
Europos Caritas ragina nemažinti paramos Ukrainai: pagalbos reikia milijonams
Po vienu stogu – 4 karo pabėgėlių kartos: kaip promočiutė Nadia tapo Carito savanore
Karitiečių įvertinimas – pasitikėjimo išraiška visam Caritui, prieš 35 m. atkurtam Lietuvoje
Valstybės atkūrimo šventėje – padėka Dievui su Kauno miesto gyventojais bei kariuomene
Vasario 16-osios Mišių už Tėvynę homilija, sakyta arkivyskupo Gintaro GRUŠO
Vasario 16-ąją – garbingi valstybiniai apdovanojimai Carito žmonėms
Vasario 13-oji Šiluvoje – keliaujant į Gavėnią ir Valstybės atkūrimo šventę
Prezidentas G. Nausėda neabejoja Šiluvos šventovės svarba Lietuvai
Esame tiek civilizuoti, kiek suprantame prekybos žmonėmis problemą: Carito renginio atgarsiai
Minint prekybos žmonėmis aukas – Carito kvietimas pažvelgtį į moderniąją vergiją
Reaguojant į žurnalistinį tyrimą „Neleisk mūsų gundyti“
Caritas: Nuo 15-os išnaudotos lietuvės gelbėjimo istorija – grėsė 8 metai nelaisvės
Sinodinis vyskupų susitikimas Telšiuose
Atsinaujinimo diena Kaune – apie viltį Jėzuje ir mokinystę šių dienų iššūkiuose
Telšių vyskupijos kurijos informuoja: Dėl klaidinančios informacijos apie Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją
Vyskupo Algirdo JUREVIČIAUS pamokslas pal. Jurgio Matulaičio gimimo dangui minėjime Marijampolės bazilikoje
Marijampolėje vyko palaimintojo Jurgio Matulaičio liturginis minėjmas
Vyskupas Algirdas JUREVIČIUS. „Pamąstymai dėl Fiducia supplicans“
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt