Tarptautinė konferencija Kaune: įžvalgos apie darnios asmenybės ugdymą
 
 

Jau penktus metus Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre vyko tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija, skirta profesoriaus Rimanto Laužacko mokslo ir praktikos darbams paminėti. Šių metų konferencijos tema: „Sistemoteorinės profesinio rengimo kaitos dimensijos. Žmogaus darnos ugdymo siekis profesinio rengimo programose“. Tarptautinėje konferencijoje įžvalgomis dalijosi dvasininkijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Centro, Šv. Ignaco Lojolos kolegijos ir Vytauto Didžiojo universiteto pranešėjai, svečiai iš Vokietijos, Italijos ir Baltarusijos.

„Švietimas negali apsiriboti vien žinių perdavimu. Turime kompleksiškai žvelgti į žmogaus, kaip asmenybės, ugdymą. Linkiu, kad konferencija tarnautų šiam tikslui“, – sveikindamas dalyvius, teigė Kauno arkivyskupas – metropolitas Sigitas Tamkevičius. Pasak Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro direktorės dr. Laimutės Anužienės, profesorius R. Laužackas Centrą įvardijo metodologine laboratorija, todėl siekiama tęsti jo darbus. „Reikia mokėti įvaldyti naują įrangą, naujas technologijas, tačiau privalai neužmiršti, kad esi asmenybė, todėl šioje konferencijoje daugiausia dėmesio skiriame vertybėms. Pasibaigus konferencijai, dirbsime toliau. Trys institucijos – Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, Šv. Ignaco kolegija ir Vytauto Didžiojo universitetas – ruošia tarptautinį projektą. Jo metu bus parengti moduliai, kurie bus skirti vertybių diegimui visuose švietimo sąrangos lygmenyse“,– sakė dr. L. Anužienė.

„Įvairiuose tarptautiniuose ir Lietuvos dokumentuose nedaug dėmesio skiriama vertybėms. Dažniausiai yra nurodomi instrumentai, kuriais galima siekti vertybinio ugdymo, į tai šioje konferencijoje pažvelgsiu giliau“,– mintimis dalijosi Vytauto Didžiojo universiteto Profesinio rengimo studijų centro vadovas doc. dr. Vidmantas Tutlys.

Vilniaus universiteto docentas dr. Darius Kuolys sako, kad būtina kalbėti apie vertybių puoselėjimą. „Jei norime būti laisva visuomenė, mes privalome puoselėti vertybes. Kitaip neįmanoma susikalbėti“, – sakė dr. D. Kuolys.

Vertybių ugdymas ypatingai aktualus šiuolaikiniame pasaulyje. „Dabartiniam jaunimui labai svarbu pasitikėti savimi, mokytis kaip pasiekti, kad jis būtų reikalingas, galėtų kažką reikšmingo nuveikti. Vertybių ugdymas šiame kontekste – labai svarbus“,– teigė Centro ir kolegijos kapelionas, Latvijos ir Lietuvos provincijos jėzuitų provincijolas t. Gintaras Vitkus.

„Bendrosios kompetencijos ir ugdymas šiuolaikiniame pasaulyje susiduria su įvairiais iššūkiais. Šios konferencijos dalyviai tai gerai supranta ir dalijasi ne tik įžvalgomis, bet ir ieško sprendimo būdų. Tikimės, kad po konferencijos atliksime studiją ir kursime tarptautinį projektą, kuris bus svarbus šaliai ir visai Europai“, – sakė Šv. Ignaco Lojolos kolegijos direktorius dr. Aivaras Anužis.

Tarptautinę mokslinę – praktinę konferenciją „Sistemoteorinės profesinio rengimo kaitos dimensijos. Žmogaus darnos ugdymo siekis profesinio rengimo programose“ surengė Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, Šv. Ignaco Lojolos kolegija ir Vytauto Didžiojo universitetas.

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro ir Šv. Ignaco Lojolos kolegijos informacija

 

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt