SEKMADIENĮ VYSKUPAI KVIEČIA MALDAI UŽ TAIKĄ UKRAINOJE
 
 Šį sekmadienį, kovo 22 d., visi tikintieji ir geros valios žmonės kviečiami maldai už taiką Ukrainoje. Tokį sprendimą priėmė Lietuvos ganytojai, atsiliepdami į tikinčiųjų prašymus.

„Mums visiems kelia nerimą karas Ukrainoje. Negalime būti abejingi kenčiančiųjų skausmui. Meldžiame Viešpatį gausiai teikti ramybę ir gydyti neramumų draskomo pasaulio žaizdas“, – sako Vilniaus arkivyskupas metropolitas, Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas Gintaras Grušas. Arkivyskupas šv. Mišias už taiką Ukrainoje aukos Kariuomenės ordinariato – Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčioje 10.30 val., sekmadienį.

Praėjusį mėnesį Bendrojoje audiencijoje Popiežius Pranciškus sakė: „Aš galvoju apie jus, broliai ir seserys ukrainiečiai... Pagalvokite, tai karas tarp krikščionių! Visi jūs esate gavę tą patį krikštą! Tarpusavy kovoja krikščionys! Pagalvokite apie šį papiktinimą. Melskimės visi, nes mūsų malda karo metu yra protestas Dievo akivaizdoje“.

Už taiką Ukrainoje bus meldžiamasi sekmadienio šv. Mišiose visose Lietuvos Bažnyčiose. Penktojo Gavėnios sekmadienio visuotinėje maldoje bus prašoma ramybės kraštams, kuriuose kariaujama: „Meldžiame už Ukrainą, Siriją bei konfliktų apimtus kraštus.“ Tikintieji šią dieną kviečiami melstis už taikdarius, prašyti pasigailėjimo mirusiesiems ir paguodos jų artimiesiems.

Penktasis Gavėnios sekmadienis anksčiau vadintas pirmuoju Kančios sekmadieniu. Šios dienos išvakarėse tradiciškai uždengiami kryžiai, – tai ženklas, kad prasideda intensyvus mąstymas apie Kristaus kančią ir mirtį, kuris pasieks kulminaciją Didžiojo Penktadienio pamaldose. „Mąstydami Kristaus kančią prisimename ir šiandien kenčiančius Kristaus Kūno narius, todėl esame kviečiami savo maldose ypatingai prisiminti tuos, kurie kenčia nuo karo ir persekiojimų įvairiuose kraštuose, o ypač Ukrainoje“, – sako Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.


2015-03-20
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt