Šią savaitę Gailestingumo žinia iš Vilniaus pasieks daugelį pasaulio šalių
 
 

Sostinėje vyksta Dievo Gailestingumo atlaidai, kurie baigsis Atvelykio, t. y. Dievo Gailestingumo sekmadienį. Nuo Šv. Velykų Vilniuje tikintieji gausiai buriasi maldai Dievo Gailestingumo šventovėje, kurioje gerbiamas Gailestingojo Jėzaus atvaizdas. Paveikslas nutapytas Vilniuje pagal šiame mieste patirtus šventosios sesers Faustinos Kovalskos regėjimus jai pačiai prižiūrint. Žinia apie Dievo Gailestingumą ir Vilnių pasklis į daugiau nei septyniasdešimt šalių visame pasaulyje.

Šį šeštadienį, Gailestingumo sekmadienio išvakarėse, popiežius Pranciškus paskelbs 2016-uosius Gailestingumo metais. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas sako: „Ši Gailestingumo žinia, paskelbta mums čia, Vilniuje, sklinda į visą pasaulį. Gailestingumo metai kviečia mus dar labiau melsti Dievo Gailestingumo sau ir žmonėms visame pasaulyje, ypač kenčiantiems karuose, persekojamiesiems. Esame kviečiami imtis ir konkrečių gailestingumo darbų. Gailestingojo Jėzaus paveikslas – tai malonės šaltinis visiems, kurie atsiveria šiam pamaldumui.“

Šiemet Vilniuje vykstančius Gailestingumo savaitės renginius tiesiogiai rodys Lietuvos ir JAV transliuotojai, o dar septyniasdešimties šalių gyventojai žinią iš Vilniaus išgirs Marijos radijo tinklo pagalba. Didelis žiniasklaidos susidomėjimas skatina ir Lietuvos gyventojus atsigręžti į svarbią piligrimystės vietą Vilniuje.

S. Faustinos gyvenimo Vilniuje etapas yra ypatingai svarbus. Čia, Faustinai prižiūrint, pagal jos pasakojimą buvo nutapytas Gailestingojo Jėzaus paveikslas. Pirmą kartą jis viešai eksponuotas prieš aštuoniasdešimt metų Aušros Vartuose. Šv. Jonas Paulius II meldėsi prie šio paveikslo lankydamasis Lietuvoje, o prieš 15 metų jis s. Faustiną paskelbė šventąja. Šią savaitę lietuvių ir lenkų kalbomis bus pristatytas sudėtingą paveikslo istoriją pasakojantis filmas „Pasitikiu Tavimi“. Tinkintieji kviečiami aplankyti Šv. Faustinos namelį (Grybo g. 29A, Vilnius), savaitgalį užsukti pas Gailestingojo Jėzaus seseris (Rasų g. 4A, Vilnius), kur dailininkas Eugenijus Kazimirovskis tapė dabar jau visame pasaulyje atpažįstamą Gailestingojo Jėzaus paveikslą.

Gailestingumo savaitę Gailestingumo Šventovėje aukojamos Mišios ne tik lietuvių ir lenkų, bet ir anglų, ispanų, prancūzų, italų kalbomis. Šventovę lanko Lietuvos ir kaimyninių šalių vyskupai, gausiai renkasi tikintieji. Šeštadienio vakarą 21 val. vyks ekumeninė Šviesos kelio procesija nuo Aušros Vartų į Dievo Gailestingumo šventovę.

Gailestingumo Šventovė jau ilgiau nei metus yra atvira maldai visą parą. Joje laukiamas kiekvienas, trokštantis Dievo Gailestingumo sau ir visam pasauliui. Tikintieji, besilankantys šventovėje, kviečiami maldai ir prie Gailestingosios Dievo Motinos Aušros Vartuose. Vilnius dėl šių sąsajų su Gailestingumu neretai vadinamas Gailestingumo miestu.

Gailestingumo savaitės programa >

Vilniaus arkivyskupijos kurijos informacija

Informaciją parengė Živilė Šeporaitytė
VA Kurijos komunikacijos koordinatorė
Mob. tel. 8 646 67 844
Tel. 8 5 268 59 48
El. p. komunikacija@vilnensis.lt
www.vilnensis.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt