LVK sekretoriato informacija apie nemokamai platinamą Evangelijų knygą
 
 

2007 04 20

Š. m. balandžio mėn. geradarių dėka atspausdinta 100 tūkst. egzempliorių Evangelijų knygų. Tai 280 puslapių, patogaus formato leidinys, kuriame yra keturios Evangelijos – svarbiausia Naujojo Testamento dalis. Pagal su rėmėjais pasirašytą paramos sutartį Lietuvos Vyskupų Konferencija įsipareigojo šią knygą platinti nemokamai ir siekti, kad pirmiausia ją gautų Šventojo Rašto dar neskaitę ar menkai su juo susipažinę žmonės. Šios knygos bus dovanojamos sakramentų ar kitų patarnavimų iš Bažnyčios prašantiems žmonėms, šeimoms, rengiančioms savo vaikus pirmiesiems sakramentams, taip pat platinamos švietimo, gydymo, globos ir rūpybos, įkalinimo įstaigose.

Visas Evangelijų knygų tiražas paskirstytas Lietuvos vyskupijoms pagal tikinčiųjų skaičių. Parapijos turės pasirūpinti, kad knygos pasiektų minėtas įstaigas. Dalis tiražo skirta Kariuomenės ordinariatui.

Nemokamai platinamos Evangelijos turėtų paskatinti didesnį susidomėjimą Šventuoju Raštu. Tam tikslui leidinyje įdėti skirtukai, informuojantys apie neseniai pasirodžiusį Naujojo Testamento leidimą su prel. A. Rubšio komentarais.

Nuoširdžiai dėkodami aukotojams tikimės, kad šis leidinys daugeliui jo skaitytojų taps gera proga artimiau pažinti Jėzų, Jo skelbtą meilės ir vilties Naujieną.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas

 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt