„Jėzau, pasitikiu Tavimi“ – Pasaulio jaunimo dienų 2016 piligrimo giesmė
 
 

„Jėzau pasitikiu Tavimi!“ – tai piligrimo giesmė, skirta 2016 metų Pasaulinėms jaunimo dienoms, kurios vyks Krokuvoje.
„Jėzau pasitikiu Tavimi!“ – Tai vilties ir atsidavimo giesmė, ar jaunimas iš viso pasaulio, kuris atvyksta į Lenkiją, gali jos negiedoti?

Žodžius „Jėzau pasitikiu Tavimi“ matome Gailestingojo Jėzaus paveiksle. Šiais žodžiais Viešpats Jėzus paragino šventąją Faustiną pavesti visą pasaulį Jo Gailestingumui, tuomet kai pasirodė jai Krokuvoje. Praėjus šimtmečiui nuo šio apreiškimo, keliaujame iš viso pasaulio į tą pačią vietą, kad pasakytume Kristui: – „Jėzau pasitikiu Tavimi!“ Kai susitiksime Krokuvoje, Pasaulio jaunimo dienose 2016 metais, ši malda ir vėl plauks iš šios vietos ir kaip Dievo Meilės žiežirba apskries visą pasaulį.

Šios giesmės eilutės – Jono Pauliaus II, popiežiaus kilusio iš Lenkijos, kuris taip mylėjo jaunimą, žodžiai.

„Aukštyn pakelkite galvas, pažvelkite į Jūsų kelionės tikslą!“ „Nebijokite pasaulio iššūkių, nes Jums priklauso ateitis.“ „Kristui atverkite duris!“ – tai Tėvo žodžiai, kurie stiprina mus, kai keliaujame iki pasaulio pakraščių, skleisdami gailestingumą. Nesustokime šiame kelyje! Keliaukime ir giedokime: „Jėzau, pasitikiu Tavimi!“

Tai grupės „Siewcy Lednicy“ (Sėjėjai iš Lednycos) kūrinio, kuris vadinasi „Jėzau Pasitikiu Tavimi“, šis vaizdo klipas, sukurtas „Pranciškonai TV“ redakcijoje Lenkijoje. Jame atrasime ir vilnietiškus motyvus, ne kartą išvysime „Jėzau Pasitikiu Tavimi“ paveikslėlius, juos perdavė seserys iš vienuolyno Rasų gatvėje.

Brolis Matas OFMConv
PranciškonaiTV

Giesmės tekstas lietuviškai:

Prg.: Jėzau, pasitikiu Tavimi!

Kristui duris atverkit,
Jis – Amžino Gyvenimo žodis.
Jo meile patikėkit –
Ji nužengė ir veda mus.

Nebijokite pasaulio iššūkių,
Nes jums priklauso ateitis.
Nebijokite irtis į gelmę –
Jūs esate vilties ir ramybės žmonėmis!

Aukštyn galvas pakelkit,
Pažvelkit į (jūsų) kelionės tikslą.
Prieš jus štai amžinybė,
Ten laukia mus Mylintis Tėvas, nebijokit.

Neleiskite, kad baimė jus sulaikytų,
Jūsų rankose yra ateitis.
Juk vilties ir ramybės esat vaikai –
Per pasaulį ženkit džiugiai!

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt