Spaudos konferencija rengiantis LJD2015: Alytus apsuptas jaunų žmonių!
 
 

2015 m. Birželio 25 d. Alytaus miesto savivaldybėje įvyko Lietuvos jaunimo dienų (LJD) „Kur Jūsų lobis, ten ir Jūsų širdis“ (toliau LJD), kurios vyks birželio 28–29 d. Alytuje, spaudos konferencija, kurioje dalyvavo Lietuvos jaunimo pastoracijos tarybos pirmininkas vyskupas Arūnas Poniškaitis, Vilkaviškio vyskupijos vyskupas Rimantas Norvila, LJD koordinatorė Dovilė Kačiulytė bei LJD ilgalaikė savanorė Gertrūda Gulbinaitė. Renginys, kurio metu į Alytų susirinks iki 6000 tikinčių jaunų žmonių ir beveik 300 savanorių, organizuotas beveik dvejus metus. Renkant tiek temą, kurią siūlė pats jaunimas, kuriant koncepciją ir himną prisidėjo ir visose vyskupijose esantys jaunimo centrai bei jų darbuotojai.

LJD koordinatorė D. Kačiulytė trumpai pristatė septintąsias, jau tradicija katalikiško jaunimo tarpe tapusias Lietuvos Jaunimo dienas, kurios šįmet įvyks Alytuje. „Alytus yra miestas, kurio infrastruktūra dar gali priimti LJD, taip pat visose kitose vyskupijose: Vilniaus, Šiaulių, Klaipėdos, Panevėžio, Kauno – Lietuvos jaunimo dienos įvyko. Alytus priklauso Vilkaviškio vyskupijai, o dalis miesto – Kaišiadorių“ – miesto pasirinkimą paaiškino koordinatorė.

Svarba katalikiškam jaunimui

Vysk. Arūnas Poniškaitis neslėpė renginio svarbos: „Lietuvos Jaunimo dienos – svarbiausias tikinčio jaunimo renginys per trejus metus. Jos vyksta pagal pasaulinių jaunimo dienų pavyzdį, kurios pradėtos Šv. Jono Pauliaus II iniciatyva.“ Kiekvienos Jaunimo dienos turi savo temą, šįmet pats jaunimas išrinko Evangelijos pagal Matą citatą „Kur Jūsų lobis, ten ir Jūsų širdis“. „LJD – tikėjimo šventė atvira kiekvienam žmogui, turinčiam atvirą širdį, net tiems, kurie vis dar ieško Dievo,“ – kalbėjo vyskupas.

Renginys padalintas į skirtingas dalis: iškilmingas atidarymas, teminiai užsiėmimai, šeštadienio vakaras – draugystės su Dievu vakaras, kurio metu kiekvienas dalyvis galės susitikti su kunigu pokalbiui, atlikti išpažintį, nuo penktadienio vakaro vyks nuolatinė adoracija. Renginio kulminacija – šv. Mišios Rotušės aikštėje, po to svečio iš JAV vienuolio pranciškono Stano Fortunos koncertas. „Šv. Mišios Rotušės aikštėje yra galimybė kiekvienam išgyventi Bažnyčios įvairovę“ – teigė vyskupas.

Savanoriška tarnystė

Lietuvos jaunimo dienas Alytuje organizuoti ir įgyvendinti padeda daugiau nei 300 savanorių. Apie 6000 dalyvių gyvens mokyklose, o savanoriai – Alytaus profesinio rengimo centro bendrabučiuose.

Ilgalaikė savanorė G. Gulbinaitė dalinosi savo patirtimi, kad savanorystė padeda ieškoti savo talentų, kelio, galbūt, kai kuriems ir profesijos. „Savanoriai vieningi tikėjime ir yra drąsūs jį pripažinti“ – atskleidė mergina. Taip pat paminėjo, kad Alytuje savanorius bus galima atpažinti iš raudonų marškinėlių.

Alytaus pasiruošimas – miesto misijos

Miesto misijos – dviejų dienų paruošiamasis etapas, skirtas miesto, priimančio LJD, gyventojams. Vysk. R. Norvila paminėjo, kad miesto misijų idėja kilo daug anksčiau tokiuose Europos miestuose kaip Viena ir Budapeštas. Šių misijų tikslas ne tik paruošti miestelėnus, tačiau ir pristatyti Gerąją Naujieną kasdieninėje erdvėje. Kunigai tikinčiųjų laukia kavinėse, organizuojami renginiai vaikams.

LJD organizatoriai kviečia visus miesto gyventojus bei svečius prisijungti prie Alytuje vykstančių renginių ir patirti džiaugsmą. Visi norintys gali dalyvauti Miesto misijų renginiuose, prisijungti prie birželio 28 d. šeštadienį nuo 16:20 iki 17:30 Jaunimo parke vykstančių teminių užsiėmimų, birželio 29 d. sekmadienį dalyvauti eisenoje nuo Alytaus sporto ir rekreacijos centro Rotušės aikštės link bei ten pasilikti ir melstis šv. Mišiose su jaunais žmonėmis.

LJD 2015 informacija

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt