LJD lobio paieška baigta – lobis atrastas!
 
 

Pasibaigus Lietuvos jaunimo dienoms Alytuje kyla džiaugsmingas nerimas. Skamba paradoksaliai, bet kitaip nepasakysi: ar įmanoma grįžti namo su tokiu didžiuliu lobio nešuliu? Tiek visko patirta ir atrasta: minčių, draugysčių, vietinių gyventojų šypsenų, paprasto buvimo, džiaugsmingo triukšmo, susikaupimo, kantraus laukimo, pagalbos rankos ir žodžio, svarbiausia – bendrystės, tikro ryšio su gyvuoju Dievu. Nes Jis veikė – čia ir dabar – kiekvieno iš mūsų gyvenimą.

Renginio dalyviams prisikrauti lobio buvo nepaprastai daug progų. Pirmoji diena prasidėjo gerai organizuotu atidarymu, kurio metu kiekvienai vyskupijai buvo galima išgirti savo miesto lobius. Šokių grupės „Aura“ ir dainininkų „HARK“ pasirodymų ir praėjusių Lietuvos jaunimų dienų himnų įtraukti, renginio dalyviai pagavę pagreitį energingai sušoko šių metų LJD himno šokį. O po specialios renginio maldos įneštas ir LJD kryžius, nuo praėjusių metų liepos mėnesio keliavęs po visas vyskupijas kaip Kristaus Evangelijos ženklas, skleidžiamas kasdienėje aplinkoje. Lobio paieška tęsėsi Kauno vyskupo Kęstučio Kėvalo siūloma širdies instrukcija. Vyskupas pabrėžė: „Žmogus, kuris priima Dievo meilę, tampa neįveikiamas“. Išsiblaškyti ir pamesti kelionės tikslą neleido teminiai užsiėmimai, kurie vyko skirtingose Alytaus miesto vietose. Temos orientuotos į gyvenimo prasmės paieškas, katalikybės ir pasaulietiškumo suderinamumo problemą, liudijimus, kai nepaisant sunkumų atrandamas lobis – gyvenimo tikslas, duoti talentai, kuriais galima džiuginti brolio ir sesės dieną. Draugystės su Dievu vakare jaunimas susitiko su amerikiečių džiazo ir hiphopo atlikėju, pranciškonų vienuoliu Stan Fortūna, kuris nuotaikingai ragino eiti išpažinties, nes nuodėmės sužeisti, mes negalime gyventi be Kristaus meilės. O atsinaujinę širdimi dalyviai galėjo padėkoti Viešpačiui Jį šlovindami giesmėmis kartu su „ICHTHUS“ choru.

Antrąją dieną darėsi vis aiškiau, kad pagaliau artėjama prie tikrojo lobio: mat po intensyvių vakarykščių paieškų energijos užtaiso liko mažiau, tačiau nepaisant to, dalyviai jėgų ir užtarimo prašė melsdamiesi Dievo Gailestingumo Vainikėlį. Alytuje susirinkęs jaunimas liudijo savo tikėjimą bendra eisena į Rotušės aikštę, kur vyko Šv. Mišios. Homiliją sakė vyskupas Arūnas Poniškaitis. Vyskupas ragino visad būti atviromis širdimis, rasti laiko įsiklausyti, atrasti vieniems kitus, klausytis ir išgirsti savąjį kvietimą – pašauktojo gyvenimo ar santuokos. Svarbu nesustoti, nebijoti, pasitikėti ir eiti tuo keliu. Juk kiekviena diena – aukso vertės, nes ji suteikia progą atsiverti amžinajam gyvenimui, kuriam kiekvienas iš mūsų yra pašauktas. Kiekvienas galime gyventi toje nesibaigiančioje meilėje, pilnatvėje. Tereikia atsiliepti į Jo kvietimą, pašaukimą, nes juk Viešpats – tikrasis, vienintelis ir nuostabus lobis. Tuo nuoširdžiu, paprastu, tikru džiaugsmu dalyviai galėjo dalintis koncertuojant svečiui iš JAV - Stan Fortunai, kuris baigiamajame koncerte dar kartą pakartojo: „Viską gali įveikti Dievo meilė“.

Tad Lietuvos jaunimo dienų lobio paieška baigta – lobis atrastas. Tereikia nepamiršti juo kasdien naudotis. „Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“ (Lk 12, 34).

LJD informacija

Plačiau apie LJD 2015: www.jaunimodienos.lt/ljd2015

* * *

Vyskupo Arūno Poniškaičio homilija per šv. Mišias sekmadienį, 2015-06-28 (LRT transliacijos įrašas).

Keletas LJD12015 akimirkų

 

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt