Rugpjūčio paskutinį šeštadienį Lietuvos broliai seserys vienuoliai kviečia į šventę, skirtą Pašvęstojo gyvenimo metams
 
 

2015 liepos 3 d.
Pranešimas žiniasklaidai

2015 m. rugpjūčio 29 dieną Vilniaus Bernardinų sode planuojama surengti Vienuolių palapinių šventę, skirtą Pašvęstojo gyvenimo metams pažymėti. Tikimasi, kad joje dalyvaus atstovai iš daugelio Lietuvoje veikiančių vyrų ir moterų vienuolijų. Tai pirmasis ir vienintelis tokio pobūdžio renginys Lietuvoje.

„Visuotinis pašvęstojo gyvenimo buvimas ir evangelinis jo liudijimo pobūdis atskleidžia, kad toks gyvenimas nėra izoliuotas. Popiežiaus Pranciškaus paraginti, norime iš arčiau atverti mūsų, vienuolių, gyvenimą bei betarpiškai susitikti įvairius žmones. Todėl organizuojame šią šventę ir nuoširdžiai kviečiame visus Lietuvos žmones atvykti“, – sakė vienas šventės iniciatorių, Vyskupas Linas Vodopjanovas OFM.

Pasak vysk. L. Vodopjanovo, minint vienuoliams skirtus metus šiemet numatyta ir vyksta daug veiklų: buvo surengtas simpoziumas, atvirų durų dienos, rengiamos įvairios paskaitos, seminarai. Tačiau toks renginys – pirmas ir turbūt vienintelis nuo vienuolijų įsikūrimo Lietuvoje pradžios.

Renginys įvyks rugpjūčio 29 dieną, šeštadienį, Bernardinų sode. Jau yra gauti šventės organizavimo leidimai ir įpusėję pasiruošimo darbai. Planuojama, kad šiame renginyje dalyvaus atstovai iš 35 vienuolynų: pranciškonai, jėzuitai, dominikonai, saleziečiai, benediktinai ir kiti.

„Kiekvienas Dievui pašvęsto gyvenimo žmogus yra dovana mums, pasauliečiams. Vienuoliai ir vienuolės yra mūsų dvasiniai vedliai, todėl džiaugiamės, kad jie ryžosi susiburti į vieną gražų renginį, į kurį, tikimės susirinks ne tik Vilniaus miesto gyventojai, bet sulauksime svečių iš visos Lietuvos“, – sakė Laimutė Milašauskienė, Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios parapijietė, paskaitų ciklo „Dievo ženklai žemėje“ iniciatorė.

Pasak L. Milašauskienės, pasauliečiai dažnai mano, kad vienuoliai gyvena uždarą gyvenimą, atsiribodami nuo mus supančio pasaulio. Tačiau toks renginys leis plačiau papasakoti apie jų gyvenimą, misiją, parodyti jų svarbą mūsų tikėjimo kelyje.

Renginio pradžia numatyta 10.30 val., kuomet Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčioje bus pradėta visos dienos Švenčiausio Sakramento Adoracija (atvira visiems visą dieną). Vėliau renginys persikels į Bernardinų sodą.

Apie „Pašvęstąjį gyvenimą“

Popiežius Pranciškus paskelbė, kad 2015 m. skirti Pašvęstajam gyvenimui. Pašvęstasis gyvenimas, tai gyvenimas vyrų ir moterų, kurie stengiasi gyventi panašiai, kaip gyveno žemėje pats Jėzus Kristus. O jis buvo skaistus, neturtingas ir klusnus. Jėzus pats pasirenka ir pašaukia, dovanodamas pašauktiesiems galimybę būti visiškai atsidavus jam kaip Sužadėtiniui.

Pašvęstajam gyvenimui būdingos įvairios formos. Tai vidinį gyvenimą su darbu derinantys, uždarą maldos ir kontempliacijos gyvenimą gyvenantys ar apaštalaujantys vienuoliai; taip pat tie, kurie pasirinko sekti Kristų nepasitraukę iš pasaulio ir be bendruomeninio gyvenimo. Pastarieji liudija Kristų darbovietėse, mokyklose, parlamente, parduotuvėje, daugiabučiuose – t.y., visur ten, kur yra žmogus. Taip pripildo visuomenę Kristaus šviesa, keičia pasaulį iš vidaus.

Daugiau informacijos:
Vienuolių palapinių šventės komunikacijos koordinatorė
Kristina Malevskienė
mob. +370 686 35626
el. paštas: info@vienuolijusvente.lt  
www.vienuolijusvente.lt  
https://www.facebook.com/vienuoliai?ref=hl  

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt