Lietuva pasitiko šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijas
 
 

Papildyta 2007 05 23

Gegužės 17-ąją Klaipėdą pasiekė iš Vokietijos atplukdytos šv. Teresėlės relikvijos. Taip prasidėjo šventosios Teresėlės relikvijų piligrimystė po Lietuvą, surengta jos mylėtojų iniciatyva, gavus Lietuvos vyskupų pritarimą. Beje, šv. Teresės Lizjietės relikvijų kelionės po Lietuvą proga Lietuvos vyskupai paskelbė ganytojiškąjį laišką.

Šventosios relikvijos jau Lietuvoje

Šv. Teresėlės relikvijų kelionės po Lietuvą koordinacinės grupės atstovai: kun. Kastytis Šulčius iš Kauno, Nijolė Kukuraitienė iš Vilniaus pal. Jurgio Matulaičio parapijos, Vilniaus universiteto doc. dr. Vaidotas Vaičaitis gegužės 14-ąją išvyko į Vokietiją parvežti šventosios relikvijų. Jos Lietuvos atstovams buvo perduotos Hamburge, prie Šv. Petro bažnyčios esančiame karmeličių vienuolyne. Numatoma, kad po Vokietijos vyskupijas keliavusios šventosios Teresėlės relikvijos po metų sugrįš toliau tęsti kelionę po Vokietiją.

Gegužės 17-osios popietę mikroautobusas su šv. Teresėlės relikvijomis iš Klaipėdos uosto pajudėjo Paštuvos karmeličių vienuolyno link. Pakeliui labai trumpam stabtelta Čekiškės parapijoje. Apie 20 val. šventosios karmelitės relikvijos pasiekė Paštuvos Karmelį. Čia Teresėlę džiaugsmingai skambant varpams sutiko karmeličių bendruomenė. Vėlai vakare, 22 val., aukotos šv. Mišios. Jų koncelebracijai vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, sykiu koncelebravo kun. Kąstytis Šulčius ir Kulautuvos klebonas, aptarnaujantis Paštuvą, kun. Šarūnas Petrauskas. Po šv. Mišių per naktį tęsėsi maldos budėjimas prie šventosios relikvijų. Ryte švęsta Eucharistija ir Teresėlė išlydėta kelionėn po Lietuvą, pirmiausia po Vilniaus arkivyskupiją.

Iškilmingas sutikimas Vilniuje

Gegužės 18-ąją Gailestingosios Meilės apaštalė šv. Teresėlė džiaugsmingai sutikta Gailestingumo mieste Vilniuje. Gausi tikinčiųjų minia, susirinkusi į Lukiškių aikštę, 16 val. sutiko mikroautobusu atvežtą relikvijorių su šventosios palaikais. Orkestrui grojant pasitikimo maršą seminaristai šventosios relikvijorių pastatė ant aikštėje įrengtos pakylos. „Ąžuoliuko“ chorui sugiedojus garbės himną Gloria, perskaityta šv. Kūdikėlio Jėzaus ir Švč. Veido Teresės (1873–1897) biografija. Ši šventoji – vienuolė karmelitė, pati jauniausia Bažnyčios mokytoja, viena iš mylimiausių ir žinomiausių šventųjų. Ji dar vadinama Terese Lizjiete, Karmelio Gėlele ar tiesiog meiliai – Teresėle. Ji yra Prancūzijos ir pasaulio misijų globėja, ją gerbia ir kitų krikščioniškųjų konfesijų išpažinėjai ir netgi nekrikščionys. Visuotinė Bažnyčia ją mini spalio 1 d. Šv. Teresė Lizjietė, atvira širdimi ieškojusi Dievo, atrado, kad meilė aprėpia visus pašaukimus, kad meilė yra viskas. Taip ji atrado savo vietą Bažnyčioje: „Savo Motinos Bažnyčios širdyje aš būsiu Meilė“, – rašė ji.

„Ąžuoliuko“ chorui sugiedojus Sanctus, Arkikatedros choralistai vadovavo šv. Teresėlės litanijos giedojimui. Litanijoje, meldžiant šventosios užtarimo, į ją kreiptasi kaip į Šventosios Dvasios Mylimąją, Mažąją Jėzaus gėlelę, Dievo gerumo skelbėją, Dangaus rožių dalytoją ir kitais, įžvalgiai šventosios gyvenimą apibūdinančiais kreipiniais. Orkestro atliekamus muzikinius kūrinius ir choro giedamas giesmės mainė vyskupo J. Tunaičio skaitoma malda. Ja melsta šventosios Teresės pagalbos pažinti ir pamilti Dievą visa širdimi, prašoma šventosios užtarimo Lietuvai ir Vilniui. Pabaigus maldą žmonės paraginti rikiuotis eisenai, o relikvijorių su šventosios palaikais seminaristai įkėlė į žirgu kinkytą atvirą karietą.

Gausi procesija Gedimino prospektu patraukė Arkikatedros link. Procesijos priekyje buvo nešamas kryžius, po jo rikiavosi orkestras, grojantis džiugias melodijas, Arkikatedros choristai, jaunimas su vėliavomis, vienuoliai ir vienuolės, kunigai, vyskupas J. Tunaitis. Procesijos pabaigoje važiavo karieta su relikvijomis, jai iš šonų baltais drabužiais apsivilkusios mergaitės iš pintinėlių sėmė ir į žmones sviesdavo saujas gaivių rožių žiedlapių, simbolizuojančių Teresėlės žadėtąjį rožių, tai yra Dievo malonių, lietų. Paskui relikvijas ėjo gausus tikinčiųjų būrys, daugelis mojavo mažomis vėliavėlėmis su Teresėlės portretu, kiti nešėsi rožę ar net visą rožių puokštę.

Džiaugsmingos muzikos ir giesmės lydimą procesiją prie Arkikatedros pasitiko Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas Bačkis drauge su apaštališkuoju nuncijumi vysk. Peteriu Stephanu Zurbriggenu ir šventosios relikvijų laukęs tikinčiųjų būrys. Eisenai priartėjus prie Arkikatedros suskambo šventovės varpai. Grojant orkestrui ir aidint džiaugsmingiems plojimams, šv. Teresėlės relikvijorius iškeltas iš karietos ir padėtas ant specialios pakylos prie Arkikatedros. Nutilus varpams ir aprimus plojimams, suskambo kardinolo tariami iškilmingos maldos žodžiai: „...Visagali Tėve, Amžinasis Dieve, Tavo didybę skelbia dangaus šventieji, nes jų nuopelnus vainikuodamas, Tu savo malonės dovanas vainikuoji. <...> Šventoji Kūdikėlio Jėzaus Terese, nuolankumo, pasitikėjimo ir meilės pavyzdy! Siųsk mums iš dangaus aukštybių rožių, kurių pilnos Tavo rankos: nuolankumo rožę,... pasitikėjimo rožę,... meilės rožę, kad atvertume savo glėbį malonei ir pasiektume vienintelį tikslą... mylėti Jį ir padėti kitiems Jį mylėti.“

Po maldos kardinolas pašlaksto ir pasmilko relikvijas. Tada visa eisena, su seminaristų nešamomis relikvijomis, kurias lydi gėles barstantys vaikai, įeina į Arkikatedrą. Relikvijos pastatomos prie centrinio altoriaus ant joms įrengtoms pakylos. Visiems iškilmių dalyviams susėdus prasidėjo iškilminga Valandų liturgija. Giedoti iškilmingi, šventiesiems pagerbti skirti mišparai.

Iškilmingą šv. Teresėlės relikvijų sutikimą Lukiškių aikštėje, procesiją į Arkikatedrą ir apeigas joje tiesiogiai transliavo Lietuvos televizija, talkino laidos „Šventadienio mintys“ kūrybinė grupė (rež. Juozas Sabolius).

© „Bažnyčios žinios“
-ap-

Fotografijos Litauro Serapino.


Fotografijos Vytauto Tamoliūno.

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt