Pašventinti diakonais Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos šeštojo kurso studentai
 
 

Sausio 13 d. vakarą Vilniaus šventojo Juozapo kunigų seminarijos šeštakursiai, prieš priimdami diakono šventimus, visos seminarijos bendruomenės akivaizdoje viešai sukalbėjo Apaštalų tikėjimo išpažinimą ir pasirašė ištikimybės priesaiką. Ceremonijai vadovavęs seminarijos rektorius kun. Robertas Šalaševičius sakė, kad kiekviena šventė turi pasiruošimo momentus, kurie dažnai nematomi, bet kartu yra labai svarbūs. Būtent ruošdamiesi diakonystės šventimams kandidatai turėjo unikalią galimybę niekieno neverčiami, sąmoningai suprasdami, laisvai prisiimdami atsakomybę pareikšti savo apsisprendimą tapti Kristaus Bažnyčios tarnais. Šeštakursių apsisprendimą stiprino visų klierikų malda naktinės adoracijos metu. Būsimieji diakonai prieš šventimus Šiluvos popiežiaus Jono Pauliaus II namuose atliko penkių dienų rekolekcijas, kur kartu su jų vadovu pranciškonu Juliumi Sasnausku kalbėjo apie pašaukimą, celibatą, mąstė apie kunigiškąją tarnystę bei dvasingumą.

Sausio 14 d. sostinės šventojo Juozapo kunigų seminarijoje Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas Bačkis šeštojo kurso klierikams Deimantui Braziuliui, Ernestui Maslianikui, Algirdui Toliatui (Vilniaus arkivyskupija), Egidijui Kazlauskui, Donatui Šukiui, Mariui Talučiui bei Povilui Tekoriui (Kaišiadorių vyskupija) suteikė diakonystės šventimus. Iškilmėje dalyvavo daugiau nei 30 kunigų, seminarijos vadovybės nariai, rektorius Robertas Šalaševičius, parengiamojo seminarijos kurso auklėtiniai drauge su vadovais, diakonai K. Smilgevičius, S. Grigas, Ž. Kuzinas, dėstytojai, šventinamųjų tėveliai, draugai, bičiuliai.

Kardinolas homilijos metu kalbėjo apie visiems dvasininkams taip svarbią brevijoriaus maldą. Diakonas įpareigotas melstis už visą Dievo tautą, dėkoti už malones, maldauti pagalbos. Malda padeda gyventi Kristaus artimoje, jos dėka kuriame gyvą ir unikalų santykį su Viešpačiu, gebame auginti Bažnyčią, kovoti su blogiu bei įveikti sunkumus.

Ganytojas pabrėžė ir celibato reikšmę, kurio pagalba kunigas nepadalinta širdimi myli ir pasiaukoja visai bendruomenei. Mat kunigas turi būti visiems tėvas ir globėjas. Diakonai turi tarnauti visur ir visiems nuolat skelbdami Dievo Žodį, teikdami sakramentus, nebijodami susitikti su vargu, skurdu, neviltimi. Kardinolas A. J. Bačkis skatino šventinamuosius dovanoti savo širdį Kristui ir pavedė juos Šventosios Šeimos globai.

Sausio 15 d. Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas miesto Kristaus Karaliaus katedroje diakonais pašventino dar tris Vilniaus šventojo Juozapo kunigų seminarijos šeštojo kurso klierikus, priklausančius Panevėžio vyskupijai: Edgarą Krasauską, Mangirdą Maasą ir Audrių Vogulį. Vyskupas homilijos metu komentavo Samuelio pašaukimą ir šventinamuosius vadino „šventais vyrais“, kurie nepaisant atšalusių žmonių širdžių, vartotojiškos kultūros ir kt. šių dienų žmonijos krizių išgirdo Viešpaties pašaukimą ir nebijodami siekė kunigystės. Taip jie priima ir milžinišką iššūkį – kovoti su šių dienų pasaulio tamsa, drąsiai stoti ir apginti išnaudojamą žmogų. Anot vysk. J. Kaunecko, tik uolūs, degantys dvasia ir besimeldžiantys kunigai gali sugrąžinti pasauliui viltį, padėti atsiverti perkeičiančiai Dievo malonei. Šventimuose Panevėžyje taip pat dalyvavo Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos vadovybė, diena anksčiau įšventinti kurso draugai ir didelis būrys kitų klierikų.

Justas Jasėnas
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos informacija

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt