Vilniaus Katedros aikštė šeštadienį tapo bažnyčia po atviru dangumi
 
 

Vilniuje, vykstant Nacionaliniam gailestingumo kongresui, šeštadienio popietę Katedros aikštė tapo bažnyčia po atviru dangumi. Iš Dievo Gailestingumo šventovės buvo atneštas visame pasaulyje garsus Gailestingojo Jėzaus atvaizdas, nutapytas pagal šv. Faustinos regėjimus. Aikštėje vykstant sutaikinimo pamaldoms beveik 200 kunigų klausė išpažinčių. Vėliau šv. Mišioms Katedros aikštėje vadovavo kardinolas Audrys Juozas Bačkis.

„Vėl padarykime centru Sutaikinimo sakramentą, nes jame galime ranka palytėti gailestingumo didybę,“ – yra sakęs popiežius Pranciškus, skelbdamas Ypatingąjį gailestingumo jubiliejų. Iš visos Lietuvos susirinkę tikintieji galėjo ateiti pasikalbėti su kunigu ar išpažinties. Sutaikinimo sakramentas yra viena iš esminių šio Nacionalinio gailestingumo kongreso dalių.

Šeštadienio rytą keletas tūkstančių žmonių dalyvavo paskaitose. Įvairiose senamiesčio vietose jie klausė pranešimų temomis, susijusiomis su gailestingumu, atleidimu kasdienybėje, dvasiniu gyvenimu ir gailestingumo pamaldumu, kurio sklidimui pasaulyje ypatingą impulsą davė Vilniuje gyvenusi šventoji sesuo Faustina ir pal. kunigas Mykolas Sopočka.

21 val. Katedros aikštėje vyks koncertas „Aš čia!“, kuriame pasirodys dainuojanti sesuo iš Italijos Cristina Scuccia, 2014-aisiais tapusi projekto „Italijos balsas“ nugalėtoja. Taip pat dainuos Jurga Šeduikytė, Mantas Jankavičius, Saulius Petreikis, grupė „Saulės kliošas“ ir kiti.

Sekmadienį kongreso dalyviai ir visi vilniečiai nuo 10 val. kviečiami rinktis Nepriklausomybės aikštėje. 11 val. prasidės tikinčiųjų procesija, kurioje bus meldžiama gailestingumo Vilniui, Lietuvai, Bažnyčiai ir visam pasauliui. 13 val. Katedros aikštėje Šv. Mišioms vadovaus popiežiaus pasiuntinys Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin.

Lietuvos vyskupai inicijavo Nacionalinį gailestingumo kongresą tam, kad tikintieji sustiprintų ryšį su Kristumi, kartu gilintųsi į Dievo gailestingumo slėpinį, viešai liudytų tikėjimą ir dalintųsi su kitais džiaugsmu, kad jie priklauso Jėzui Kristui, kuriame yra apsčiai išlietas Dievo gailestingumas.

Vilniaus arkivyskupijos informacija

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt