Sekmadienį Marijampolėje prasideda Grigališkojo choralo savaitė
 
 

Liepos 24 d., sekmadienio pavakarę Vakarine liturgine valanda Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje prasidės Grigališkojo choralo savaitė MARIJAMPOLĖ 2016. Tai jau vienuoliktieji metai iš eilės ir šeštąjį kartą Marijampolėje vyksiantys grigališkojo choralo vasaros kursai, organizuojami Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos, kurie truks savaitę, liepos 24–31 dienomis.

Grigališkojo choralo savaitės tema „Misericordias Domini in aeternum cantabo“ – Apie Viešpaties malones giedosiu per mžius (Ps, 89,2). Šie metai – Dievo Gailestingumo metai.

Savaitės programa formuojama iš dviejų esminių dėmenų: teorinių studijų (paskaitų, seminarų) ir praktinio giedojimo (repeticijos, giedojimas liturgijoje, koncerte). Svarbi vieta Savaitėje skiriama ir dvasiniam ugdymui, ar tiesiog dvasinei ir fizinei rekreacijai.

Savaitės metu dalyviai tradiciškai aplankys Šv. Benedikto vienuolyną Palendriuose, kur drauge su broliais benediktinais giedos liturgines valandas, Mišias, išklausys Solesmes benediktinų kongregacijos prezidento, abato Philippe Dupont paskaitą. Savaitės dalyviai gyvens, maitinsis, giedos, melsis, mokysis ir ilsėsis istoriniame Marijampolės Marijonų vienuolyne, Vilkaviškio vyskupijos pastoraciniame centre.

Vyriausiasis šių vasaros choralo kursų mokytojas – prof. Juan Carlos Asensio Palacios iš Ispanijos. Marijampolėje jis skaitys teorijos kursą, vadovaus grigališkojo choralo repeticijoms, vadovaus giedojimui Mišiose, diriguos baigiamajame koncerte. Taip pat Savaitėje dėstys: kun. dr. Mariusz Białkowski (Poznanės arkivyskupija), kun. liturg. lic. Kęstutis Palikša (Vilniaus arkivyskupija); dr. Giedrius Tamaševičius, Živilė Stonytė ir Agnė Petruškevičiūtė – Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos nariai. Specialusis svečias Savaitėje – Solesmes Šv. Petro benediktinų abatijos abatas Dom Philippe Dupont – Palendrių vienuolyne Savaitės dalyviams skaitys paskaitą Lectio divina reikšmė krikščionio gyvenime. Itin svarbią Savaitės programos dalį sudaro liturgija – Mišių ir liturginių valandų giedojimas. Iš liturginių valandų kasdien bus giedamos Rytmetinė, Vakarinė ir Naktinė, parengtos pagal pasaulietiškąjį brevijorių. Ketvirtadienio vakarą – Švč. Sakramento adoracija. Kasdienės Mišios Marijampolės bazilikoje bus aukojamos prie palaimintojo Jurgio Matulaičio relikvijų – puikios akustikos koplyčioje, kur gera susitelkti maldai ir grigališkojo choralo giesmei.

Mišios aukojamos ir liturginės valandos giedamos bus lotynų kalba. Pirmadienį, liepos 25 d. nuo 11.30 Rožinį ir Mišias transliuos Marijos radijas. Baigiamieji Savaitės akordai – jungtinio Savaitės dalyvių choro „Cantores Montis Pacis“, vargonininkės Agnės Petruškevičiūtės bei gitaristės Avelinos Vidal Seara (Ispanija) koncertas Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje šeštadienį, liepos 30 d., 19 val. Taip pat sekmadienį, liepos 31 dieną 12 val. – iškilmingos Sumos mišios.

Savaitę remia Lietuvos kultūros taryba, Marijampolės savivaldybė bei Vilniaus arkikatedra bazilika.

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt