LVK Informacinis pranešimas apie 3-iąją Europos ekumeninę asamblėją Sibiu (Rumunija)
 
 2007 09 07

Informacinis pranešimas apie
3-iąją Europos ekumeninę asamblėją Sibiu (Rumunija)Rugsėjo 4–9 dienomis Sibiu mieste (Rumunija), kuris yra ir šių metų Europos kultūros sostinė, vyksta 3-ioji Europos ekumeninė asamblėja. Ją organizuoja Europos Bažnyčių konferencija (KEK), vienijanti 125 stačiatikių, protestantų, anglikonų Bažnyčias ir Europos Vyskupų Konferencijų taryba (CCEE), jungianti 34-ių šalių katalikus. Asamblėjoje, kurios tema „Kristaus šviesa apšviečia visus. Europos atsinaujinimo ir vienybės viltis“, dalyvauja beveik 3 tūkst. delegatų, atstovaujančių faktiškai visus senojo žemyno krikščionis – absoliučią daugumą jo gyventojų. Iš Lietuvos yra atvykusi 9 žmonių delegacija.

Pirmoji tokia asamblėja vyko protestantiškame Bazelyje 1989 m., antroji – katalikiškos Austrijos Graze, o šį kartą Rumunijoje, kurios daugumą gyventojų sudaro stačiatikiai.

Asamblėja – tai Rytų ir Vakarų krikščionijos susitikimas, kurio metu bendrose sesijose, maldoje ir diskusijų grupėse krikščionys svarsto savo tapatybę ir tolesnio bendradarbiavimo Europoje galimybes, ieškodami būdų įveikti vertybių krizę ir saugoti kiekvieno žmogaus orumą.

Jos pradžioje į susirinkusius kreipėsi Konstantinopolio ekumeninis patriarchas Bartolomėjus. Buvo perskaityti popiežiaus Benedikto XVI ir kitų Bažnyčių vadovų sveikinimai. Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas kardinolas Walter Kasper išsakė Katalikų Bažnyčios viltis ir krikščionių bendradarbiavimo svarbą. Smolensko ir Kaliningrado metropolitas Kirilas, Maskvos patriarchato ryšių su kitomis Bažnyčiomis komiteto pirmininkas pakvietė ekumeninį dialogą grįsti tvirtais moraliniais pamatais ir nepasiduoti šių dienų paviršutiniškumo tendencijoms. Vokietijos Evangelikų Bažnyčios tarybos pirmininkas vysk. Wolfgang Huber pažymėjo, jog nepaisant skirtingų Bažnyčios sampratų turime toliau tęsti kelionę kartu.

Kalbėdamas Asamblėjoje Europos komisijos pirmininkas Manuel Barroso priminė, kad krikščionybė Vakarų civilizacijos istorijoje savo konfesijų įvairove tapo galinga jėga, vienijančia skirtingų tautų žmones. Asamblėjoje dalyvavo Rumunijos prezidentas Traian Basescu, Europos švietimo, mokymo ir kultūros komisaras Ján Figel bei Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos pirmininkas René van der Linden.

Asamblėjos pabaigoje jos dalyviai priims bendrą pareiškimą, kuris nubrėš tolesnio ekumeninio bendradarbiavimo kelią.


Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas


 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt